POSTED IN USA

Vil det føre til borgerkrig?

USA faller fra hverandre.

4 kommentarer

Grunnar til ein ny amerikansk borgarkrig

av Dmitry Orlov for the Saker blog

Dmitry Orlov er en russisk-amerikansk ingeniør og forfatter om emner relatert til «potensiell økonomisk, økologisk og politisk tilbakegang og kollaps i USA», noe han har kalt «permanent krise». Wikipedia

Vil USA halde seg samla gjennom 2024? Tidlegare i år tok covid-relaterte komplikasjonar livet av Vladimir Zhirinovsky, den bombastiske politikaren som i eit årtal var leiar for Russlands liberaldemokratiske parti. Han var ikkje berre kjend for sine uetterliknelege taleevner, men også for sine nesten nifse ’spådommar’. Til dømes føresa han Russlands Spesielle militæroperasjon nesten på dagen nøyaktig – fleire månadar før den var eit faktum, og på eit tidspunkt då ingen andre hadde særleg peiling på kva som skulle skje. Ein annan av prognosane hans lyder slik: «Det kjem ikkje til å bli noko presidentval i USA i 2024, for det vil ikkje lenger finnast eit USA.» Vil det vise seg at han også i denne saka var framtenkt? Lat oss sjå!

Zhirinovsky er ikkje på nokon måte aleine om å kome med slike prognosar. Nylege meiningsmålingar viser at over 40% av det folket i USA fryktar det er sannsynleg at ein ny borgarkrig vil bryte ut innan komande tiår. Gløym tanken om at dei gode borgarane som har blitt spurde kan ha utført ein uavhengig analyse, som dei har brukt som grunnlag for å kalkulere sannsynet for ein borgarkrig! Den store majoriteten av folket i USA har blitt forma til å oppfatte røynda som ein mosaikk komponert av korte nyheitsinnslag og lydspor, scener som ikkje er lengre enn at dei passar inn mellom to tv-reklamepausar, og miniforteljingar som presenterer eitt eller anna imaginært objekt i eit positivt eller negativt lys. Dei trur ein ny borgarkrig er sannsynleg fordi det er det dei har blitt fortalde, gjennom massemedia eller gjennom dei usynleg, men ubøyeleg medfølgande sosiale media.

Vladimir Zhirinovsky, Russian Firebrand Politician Whose Career Spanned Yeltsin And Putin Eras, Dies At 75
Vladimir Zhirinovsky

Oligarkiet, som kontrollerer alt det ovanfor nemnde, leikar med to alternative forretningsplanar. Plan A, som er meir profitabel og mindre risikabel, inkluderer ikkje ein borgarkrig. Plan B, risikabel, men framleis profitabel, gjer det. I begge tilfelle flyt profitten inn frå konfiskering av verdiar frå folket. Med Plan A vil mindre del av desse verdiane bli blåst i filler, altså meir profitt. Men Plan A krev at ein sikrar total lydigheit og føyelegheit frå ei stadig meir utpint og vrangvillig befolkning. For å bruke Klaus Schwab sine ord: dei må tole å eige ingenting og late som dei er glade (som vilkår for å ha tak over hovudet og mat på bordet).

For å halde folkemassane i taumane, må oligarkiet halde dei forsynte med svære mengder søppelmat, sprit, narkotika og porno. Og trass i all propagandaen som pressar folk til å velje kategori innan regnbogen av kjønn, dei fleste av desse sterile, finst det framleis nokre kvinner som greier å bli gravide, nektar å ta abort og faktisk føder barn, og med dét hindrar at folkestanden skrumpar inn like raskt som den svinnande ressursbasen. «Høyr, kvinner blir gravide kvar dag i Amerika, og dette er ei reell sak,» mælte visepresident Kamala Harris. Trass den politisk ukorrekte termen «kvinner» – wombed men, menn/menneske med mage – er meldinga hennar krystallklar: hennar medborgarar av USA bør steriliserast som dei husdyra dei er. Kjæledyra dykkar er ikkje steriliserte, veit de vel; dei er transkjønna! Høyrest ikkje det finare ut?

herd of cattle standing near house
Den virkelige eliten, den vi nesten aldri ser eller hører fra, regner befolkningen som kveg.

Men enn om røyrleidningane for søppelmaten, spriten, narkoen og pornoen tørkar inn raskare enn folkestanden smuldrar opp med LGBT-propaganda og rikeleg med frie abortar? Då vil tida vere inne for Plan B, der amerikanarane får skyte på kvarandre med alle sine småvåpen. Ein kombinasjon av Plan A og Plan B er også teoretisk mogleg, der dei blå, Demokratiske statane blir haldne blidgjorte og pasifiserte og i frykt for dei raude, Republikanske statane, der borgarkrig rasar og lik forsøplar grøftene, medan borgarane av dei raude statane på si side blir haldne livredde for å forville seg inn på blått territorium, av frykt for å få barna sine kastrerte og dei heilage skytevåpena sine konfiskerte. Men ein slik prekær balanse kan bli vanskeleg å få til, og eit langt meir sannsynleg scenario er eitt med stabil uorden, der oligarkiet samlar opp sine mest verdifulle menneskelege ressursar i nokre få vel-forsvarte enklavar, medan resten av befolkninga får bukke under for dødbringande strid.

Men verken Plan A eller Plan B kan takle eit ruvande hovudproblem: korleis ein skal bli kvitt (altså oppheve, heller enn oppfylle) pliktene og ansvaret til den føderale regjeringa i landet. Dei største og viktigaste gjeld sosial tryggleik (Social Security, Supplementary Security Income), helse (Medicare) og forsvar. Grovt rekna halvparten av hushaldningane i USA mottar betydeleg finansiell stønad frå dei føderale styresmaktene , medan forsvar er det største velferdsprogrammet verda nokon gong har sett. Den føderale gjelda er allereie astronomisk, grovt sett like stor som halvparten av verdas samla brutto nasjonalprodukt. Om den var eit fysisk objekt, ville den ha vore godt synleg frå verdsrommet med det blotte auge. Den veks framleis i lynfart. 2022-budsjettunderskotet er venta å overgå tusen milliardar dollar, ned frå ca. 2 tusen milliarder dollar dei to føregåande åra, men framleis sjokkerande mykje.

blue swirl illsutration
USAs statsgjeld er ufattelig stor, et hull som ikke kan fylles.

Kor lenge denne finansielle farsen kan halde fram, kan ein berre gjette på, men når alle dei store kreditor-nasjonane no kappast om å selje unna det dei sit på av US-amerikanske statsobligasjonar og statskassevekslar [US debt holdings], er skrifta på veggen tydeleg nok. Korleis ein skal dele tvillingbyrdene på utanlandske kreditorar og innanlandske avhengige? Her hadde det vore svært effektivt å få ein borgarkrig som kunne gi Washington DC sparken og oppløyse den føderale regjeringa. Uansett kva slags lokale politiske strukturar som vart igjen, ville dei forkaste den tunge og meiningslause føderale gjelda, og nekte å overta føderale forsvarskostnadar og program for sosiale stønadar. Problemet løyst!

Joe Biden ser ut til å tenke på slikt allereie. I ein tale han nyleg heldt i Philadelphia, sa han: «Til dei modige høgrevingsamerikanarane … viss de vil kjempe mot landet, treng de ein F-15. De treng noko litt meir enn ein pistol.» Har han, saman med sonen Hunter, nokre F-15-jagarfly dei skulle ville selje til desse modige høgrevingsamerikanarane? Observer at han nemnde F-15, ikkje F-35: han vil levere eldgamle, men effektive, kampklare fly for bomberaid mot USAs hovudstad, ikkje forgylte, fulle-av-feil, aldri-heilt-klare-for-kamp «kvite elefantar» som F-35 er. Men før Washington DC er klar for å bli utsletta frå det politiske kartet, må det skje ei storplyndring, via ein gigantisk tørn politisk korrupsjon.

man in black jacket and pants walking on sidewalk in grayscale photography
Dette er små-plyndring. Stor-plyndring skjer på helt andre måter.

Ukraina, som har vore Joe og Hunter Biden sin personlege leikeplass i fleire år no, har blitt brukt som hovudknutepunkt for pengevaskinga. Av dei over ti milliardane dollar som Biden-administrasjonen har brukt på Ukraina så langt, har svært lite faktisk endt opp i Ukraina; resten vart brukt til smøring og valkampsbidrag eller anna i USA. Av dei våpena som nådde fram til Ukraina, vart minst ein tredel selde på den internasjonale svartemarknaden av Kiev-juntaen.

Sjølv dei våpena som nådde frontlinjene blir raskt selde av utlandske leigesoldatar og skipa ut til ukjende partar. Dei bitane som når gjennom troppefilteret blir blåste til himmels eller overtatte som troféar av dei nådelaust (om enn sakte og forsiktig) framrykkande russarane. Under Spesialoperasjonen har russarane samla seg litt av ei skattekiste av kolossalt dyre, men heller ineffektive, overkompliserte og lite robuste våpensystem som ikkje lar seg vedlikehalde ute i felten og difor vart etterlatne av tilbaketrekkande ukrainarar.

Ein annan stor bit ekstrainntekt har kome frå salet av ein svær porsjon av sine strategiske petroleumsreservar (SPR) til Kina og andre nasjonar: 300 millionar av dei 700 millionane fat er no selde, og SPR’en står no på sitt lågaste på 40 år. Dette er eit interessant resultat, for skiferolje-bonanzaen toppa seg i 2019, og med boringa no konsentrert i eitt einskilt felt i Permian Basin (i Texas) og ein svært høg tappingsfart, trur ein den vil bli redusert til sildring om berre 2 eller 3 år. Sjølv om faktasjekkarar frå mediekanalar for falske nyheiter har ropt ’feil’, er det sagt at einingar assosiert med Hunter Biden har vore involvert.

Hunter Biden – Wikipedia
Hunter Biden, står han over loven i USA siden han er presidentens sønn?

Sjølvsagt vil vi aldri finne ut av alle detaljane, for Hunter Biden er magisk, plassert langt over lova: om han slepp unna med pedofili, narkolanging, menneskehandel og andre slike brotsverk, kva betyr då litt (eller mykje, for den saks skuld) kvitsnippskriminalitet  mellom skurkekumpanar? For ikkje å bli overgått av sonen, verkar Biden-far og resten av det Demokratiske etablissementet vere klare for å stele det komande Kongressvalet på mest mogleg openlys og høgrøysta måte, og gjere det umogleg å halde fram med å hevde at USA framleis er eit demokrati av noko som helst slags slag. Når bodskapen om at demokratiet er daudt og at Washington er ei røvarhole har blitt hamra inn i alle hovud, vil vegen vere klargjort for Plan Bs skotsalvar.

Men dersom dei «modige, høgrevingsamerikanarane», som Biden ser ut til å sette sitt håp til, ikkje gjer som forventa, og Plan B ebbar ut med eit klynk, og ikkje eit brak; kva då? Kva om dei berre blir sittande rundt om på pubane og tutar ned i ølet sitt, og så går heim og pussar pistolane sine? Vel, ikkje vent at russarane eller kinesarane skal kome til hjelp! Dei kunne ha fridd USA frå sorgene deira – men det vil dei ikkje. Russarane har fulle lager av solsikkefrø (som dei vel framfor pop-corn), og kinesarane har på same måte lagra opp på ris-chips. Dei vil lene seg tilbake og følge med på denne pan-eurasiske feiringa av skadefryd, og ikkje løfte ein finger for å hjelpe til.

Omsett av Monica Sortland

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Erica Marsland Huynh1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 002 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Alle disse «demokratiske » statene,disse som synes at splittelse er fint,at det er fint med et kneböyende politisert politi,alle disse statene som synes det er flott å gjöre barna våre kjönnslöse,som synes det er flott at NGO finanserte bråkmakere ala Black Lives Matter og Antifa skal få knuse seg,drepe seg vei gjennom plyndrede familiebedrifter mens de banker opp og dreper mulige MAGA supportere,lemlester alt som kommer i deres vei,disse statene får nå smake egen medisin.
  1500 COYOTER,alle menn kravler inn i usa,med seg i ryggsekkene har de med seg fentanyl og crack til sine venstresympatisörer,de må jo holdes med drivstoff,disse coyotene blir nå busset inn fra grensestasjonene og direkte til disse venstrevridde statene,de får det de bestilte.
  Panikken brer om seg i disse venstrevridde statene,opprörsbevegelsene blir aktivisert igjen,antifa og blm vil forsöke å lage borgerkrig,men borgerne holder seg i ro,mens byene knuses av mobben.Politikerne ber nasjonalgarden om hjelp.
  Da begynner opprensningen,alle,absolutt alle som har värt med på å skape dette sirkuset vil bli tatt.
  Det amerikanske militäret som har sverget å forsvare konstitusjon og folk vil ta kontroll.
  Så jeg tenker at mens våre såkalte folkevalgte samler regnbuefolket,mens det politiserte politiet beskytter alt fra politikere til antifa,blm og regnbuer,så lenge de blottstiller seg på det viset og tydelig viser hvor deres lojalitet ligger,da holder jeg meg i ro,ja ikke helt i ro,jeg vil jo holde på med opplysning,noe jeg skulle önske fler vil bli med på.Jo raskere vi får en opplyst befolkning,jo raskere går dette over.
  Når nok folk er opplyst,da skaper vi ro og orden,vi kvitter oss med fru Brynolfs etterkommere og starter med blanke ark.

  Svar
 • Northern Light.
  11 september 2022 18:49

  USA har falt fra hverandre i lang tid. Eller rettere sagt, det har blitt plukket fra hverandre i lang tid av den globale storkapitalen som har hovedsete i Wall Street. Finansfolket har ingen lojalitet mot noen nasjon eller folk, bare seg selv. Derfor får ikke det amerikanske folk noe bedre behandling enn folk i andre land av finansfolket, selv om hovedkvarteret deres er i USA. USAs regjeringer er ikke annet enn administrasjoner som styrer etter diktat fra Wall Street bankkartellet.

  Utflaggingen av amerikanske selskaper til land hvor eierne fikk mer profitt er nok det som har ødelagt USA mer enn noe annet. Før dette ble tillatt, ble penger tjent i USA investert i USA. I flere tiår har mange tusen store selskaper blitt utflagget, først og fremst til Kina. Når kapitalforvaltnings-selskapene fikk 2 prosent mer avkasting til eierne ved å flytte selskapet til Kina, gjorde de det nådeløst, uansett konsekvenser for byen og folket hvor fabrikken eller selskapet lå.

  De ansatte som ble arbeidsledige fikk ikke langvarige engasjement i selskaper i samme bransje, for mange andre ble også flagget ut. Nye selskaper i bransjen ble ikke startet opp, og kompetansen innen faget ble borte, USA mistet teknologisk forsprang. De tidligere ansatte mistet kjøpekraft og skatteevne, noe som også hjembyen led under. Butikkene fikk færre kunder, og fylket fikk mindre skatteinntekter til for eksempel fornying av infrastruktur. Tusener av byer og tettstedet lider under fraflytting.

  USAs infrastruktur er ikke blitt fornyet på mange tiår, blant annet har tusener av kilometer av drikkevanns-forsyningen rør av bly, som gjør innbyggerne med lave inntekter som bor i områdene syke. Broer stenges hver uke, og damanlegg og kraftnett er på bristepunktet mange steder. Det eneste industrien som har vekst, er den privateide krigsvåpen-industrien, som tar halve statsbudsjettet. Det er ingen som truer USA, men eierne av krigsvåpenindustrien eier også vestlig presse og media, og får befolkningene til å tro at det er nødvendig.

  Kapitalforvaltningsselskapene har lagt ned mye av industrien i USA og flyttet den til Kina, og med det løftet en stor del av den amerikanske økonomien ut av USA og over til Kina, og gjort mye av USA om til et 3 verden land, mens Kina har blitt løftet opp til et i-land. Når alt av verdi i USA er tatt av finansfolket, kan de flytte hovedkvarteret til et annet land eller en organisasjon av land med stor økonomisk makt og krigsmakt, og fortsette sin parasittiske rovdyrkapitalisme derfra.

  Goldman Sachs grunnla sentralbanken og investeringsbanken i BRICS, så etter at USA er uttømt for dem, har finansfolket uten tilhørighet til land og nasjoner nok av steder å anlegge sitt nye Wall Street. For de vil vel ikke ha hovedkvarteret for sin New World Order i et USA som er i oppløsning.

  Svar
 • Ønsker du å forstå hva som har skjedd, og videre er i ferd med å skje i USA, oppfordrer jeg jeg på det sterkeste å se følgende sending fra TruNews:

  trunews.com/stream/zionist-adl-declares-war-on-american-patriots
  Zionist ADL Declares War on American Patriots

  America’s godless pagan left launched a vicious attack on tens of thousands of God-fearing, flag-waving Christian patriots today. Their end game is to lock up in prison anybody who dares to support the constitution republic of the United States of America.
  Rick Wiles, Doc Burkhart. Airdate 9/7/22.

  Svar
 • Og ‘Russland faller ( visst også ) fra hverandre, – hvis krigen i Ukraina tapes.
  En våt drøm for de som provoserte til krigen . – Derfor skal den også trekkes i langdrag.

  ‘– Det kan være en kombinasjon av flere ting. Kanskje vi kan se uro i noen provinser, et kupp i Moskva, eller uenighet i militæret og mytteri i militære enheter. Hvordan det vil endre seg er umulig å forutsi. Russere ser gjerne til historien for valgmuligheter, og historisk sett er russisk lederskap veldig sentralisert, og endring skjer raskt, avslutter han til Forsvarets forum.
  Tirsdag gikk også flere Russiske lokalpolitikere ut og krevde Putins avgang. Omtrent 40 lokale folkevalgte undertegnet et opprop som krevde hans avgang. ‘
  nettavisen.no/nyheter/forsker-ukrainsk-seier-kan-fore-til-at-russland-kollapser/s/5-95-647875

  I ‘diktatoriske Russland’. 😉
  Tenk om det samme hadde skjedd i USA etter en av deres utallige angrepskriger.
  Eller i Norge, der vår statsminister Stoltenberg bombet et land som ikke provoserte andre makter enn de som ville ha kontroll over valutaen på det afrikanske kontinentet. ( Så tar vi likegodt Libyas enorme gullreserver så får vi betalt også, tenkte mafiaen sikkert )

  Men USA og Norge er visst demokratiske så det går nok ikke.
  Innbyggerne, politikere og media bryr seg ikke om EGNE politikeres drap & overgrep.
  Vi deler jo ut Nobels Fredspris. 😉

  Nå har jeg fått en invitasjon, ‘ – så vi ikke skal glemme.’ 😉

  ‘Arrangementskomiteen for pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet i …………… inviterer til en ekstra dagstur til Utøya onsdag 12.oktober 2022.
  Utøya tar gjerne imot besøk, bl.a. av skoleklasser og fagforeninger. Utøya er et verdig minnested for nye generasjoner fordi 22. juli 2011 aldri skal glemmes.’

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Nå står advarslene i kø.

Deutsche Bank: Resesjon er nå umulig å unngå.

Previous Post

Det er pengene som rår, ikke humanismen.

En stor del av kornet fra Ukraina som skulle til Afrika går til EU.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.