POSTED IN Coronavaksiner, Norge

Vil de Covid-skremte innse hva de gjorde?

Får jeg noen gang en unnskyldning?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Fordi jeg etter (u)venners, bekjentes, ordskiftedebattanters og andres mening ofte inntar motsatt standpunkt – også kalt ‘kverulantisme’ – var jeg skeptisk til alle de drakoniske ‘tiltakene’, ‘påbudene’ og ‘forbudene, myndigheter i inn- og utland iverksatte for å få bukt med covid-19. Jeg lot meg ikke vaksinere og etterlevde kun de tiltakene jeg oppfattet som lovpålagte (f.eks. bruk av munnbind i ulike områder, covid-19-testing ved kryssing av grensen til Norge).

For denne adferden hevdes det i et innlegg i nettavisen «derimot.no» at slike som jeg fortjener heltestatus, og at vi burde være berettiget til å få unnskyldninger – les i artikkelen «Vaksinene virker ikke: Krigen mot de uvaksinerte var meningsløs»

Noen unnskyldning får jeg neppe, men det hjelper å kunne lage en medfølgende fantasiillustrasjon om hvordan jeg kan forestille meg hendelsen!


Tillegg:

Redaksjonen legger til et bilde her, som eksemplifiserer hva som ble sagt da Covid-skremslene var på det mest intense. Vi husker og at noen personer før julen 2021 offentlig sa uten omsvøp ut til oss i opinionen at det var ikke noen selvfølge at uvaksinerte skulle bli invitert til julemiddag. Vil noen av disse menneskene som sa slikt, og mer til, komme med offentlig unnskyldning til de mennesker som de rammet med sine ufine utsagn? Som Terje Sørensen, så tror redaksjonen at slikt vil neppe skje.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Hvordan denne Kinander og mange med ham klarte å tenke så feil at de mente de selv som sikkert og effektivt beskyttede hadde noe å frykte fra oss som kan tenke; det kreves visst ikke mye IQ for å bli professor.
  Shedding fra de injiserte er en reell fare for oss; husk det neste jul.
  De siste åra har tjent til å skille klinten fra hveten i mellommenneskelig sammenheng.

  Svar
 • Nå to år etterpå er det lett å glemme det vi/innbyggerne ble utsatt for i to år.
  Det var jo terror.
  Døende fikk ikke ta avskjed med sine kjære.
  Trusler om bøter oh heimvernet hvis vi reiste til egen hytte.
  Straff hvis vi samlet oss.

  …..
  Hysteri selvfølgelig.
  Men med myndigheter og media som dro hestene, unisont, så var vanskelig å stå imot.
  Hvis vi ikke tar et oppgjør med dette/denne perioden nå når vi nå (?) er edrue, vil samme galskap kunne gjøres på ny.

  Svar
 • Kinander er professor ved institutt for rettsvitenskap ved BI. Han har sannsynligvis lite peiling på helse, og heller ikke på virologi. For hadde han kjent til virologien, så hadde han også visst at de aldri har isolert noe virus, men kun «påvist» dem indirekte ved fremprovosering av en såkalt cytopatisk effekt, altså celledød.

  Virus kan angivelig ikke påvises å eksistere på direkte vis, ved isolasjon i betydningen separasjon fra alt annet biologisk materiale.
  Derfor må viruset «dyrkes» i en cellekultur, hvor man så observerer om det oppstår celledød. Dersom man ser celledød, så erklærer man at årsaken må være et sykdomsfremkallende (patogenisk) virus. Som om det ikke kan finnes andre forklaringer.

  For å utelukke andre forklaringer, så gjør man ingen kontrollforsøk. Årsaken er tydeligvis at man ikke vil ha noen andre forklaringer, enn den man selv foretrekker, som er at det må være et virus som har forårsaket celledøden. Det er snakk om apenyreceller.

  Dersom de bruker andre typer celler, i denne kulturen, f.eks. fra mennesker, så oppnår de ikke den nødvendige celledøden. Så de søkte etter celletyper som er sårbare, og bruker dem i sine indirekte bevis på virusets eksistens.

  Men folk flest, Kinander inkludert, er ikke interessert i hvordan virus påvises. De vil helst tro blindt på virologene, og ikke sette seg inn i saken selv. Ikke studere eksperimentet som alt henger på – hvordan er det lagt opp? Kan det tenkes at eksperimentet i seg selv er feilaktig konstruert, slik at det gir det resultatet man ønsker? Ja, hvorfor ikke – bedrag er ikke noe nytt av dage her i verden.

  Som vanlig handler det om at vi ikke vil vite at vi har blitt lurt. Personlig prestisje. Det er så viktig å ha rett, at man gjerne går med på å ta feil, bare man ikke vet om det. For det er forsvinnende liten vilje til å undersøke covid-krisens fundamentale premiss, som er det farlige virusets eksistens. Det har aldri blitt direkte påvist, men siden «alle» snakker om det, så må det jo være en realitet?

  At folk flest har gitt fra seg kontrollen, og blindt underkastet seg de allment aksepterte forklaringsmodellene, betyr ikke at du er nødt til å gjøre det samme. Men som «ekspert» på sitt område, har åpenbart Kinander full tiltro til andre «eksperter», og han trenger ikke engang å vite hvordan de kommer frem til sine resultater. Han går nok ut fra at de er ærlige og redelige, og lever sånn sett i en ganske rosa verden med gull og grønne skoger i lange baner. Det er lett å tro at andre tenker som en selv, og dermed projisere egne profesjonelle holdninger til forskjellige andre profesjoner, uten fnugg av restriksjoner. Men så enkel er ikke denne verden.

  Vi bør snarest innse at vår naivitet og godtroenhet kan og vil bli utnyttet inntil det maksimale. For vår største utfordring er ikke det vi ikke vet, men derimot det vi tror vi vet, men som faktisk ikke stemmer. Disse «ekspertene», som angivelig sitter på toppen av kunnskapspyramiden, er dessverre også de mest sårbare når det gjelder den udiskutable og til dels destruktive troen på egen viten. Denne troen kan tydeligvis bli så sterk, at den setter alle andre hensyn til side. Derfor er det på høy tid med en viss erkjennelse angående dette, fra de involverte parter. De utgjør faktisk en risiko for liv og helse om de forblir i sine maktposisjoner, med en helseforståelse som til alt overmål er basert på ren pseudovitenskap.

  Svar
 • Glemmer ikke
  1 juli 2023 4:37

  Nei, noe unnskyldning forventer jeg ikke. Ei heller noe rettsoppgjør. Om Kinander og alle som holdt liv i hypen dør en tidlig død pga vaksinene, er jeg mer enn fornøyd. Så forbanna er jeg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

NRK i tet med ikke å fortelle om det som skjer.

Joe Bidens og sønnen Hunters korrupsjon-anklager.

Forrige innlegg

Tysklands økonomiminister: Russland har skylden for at Tyskland har energiproblemer, ikke det grønne skiftet eller sanksjonene.

Det er greit å skylde på andre for sine egne feil.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.