POSTED IN Covid-19, Helse

Vi tukler nå med livet på jorden i masseskala.

Hva må vår respons være?

0
Print Friendly, PDF & Email

Pandemien, «Våre arter blir genmodifisert»: Vårt svar

Av David Skripac

Global Research, 7. september 2021

Dette året markerer et sentralt vendepunkt i menneskets historie. For første gang siden menneskelig sivilisasjon begynte, blir arten vår genetisk modifisert. Vaksineprodusenter har nå gjort det mulig for menneskets genom å bli permanent endret – og menneskehetens forhold til naturen for alltid endret – ved hjelp av en eksperimentell farmasøytisk injeksjon som feilaktig blir referert til som en «vaksine.»

I lys av denne definerende hendelsen tror jeg at vi må se edruelig på motivene og handlingene som forander menneskeheten slik vi kjenner den. Samtidig må vi undersøke vår stadig mer destruktive behandling av naturen. 

For å undersøke de mange variablene som fremskynder menneskehetens bortgang og saboterer vår unike rolle som forvaltere av jorden og dens milliarder av plante- og dyrearter, har jeg delt denne studien i fire hoveddeler, som vil vises som separate artikler: 

Les del I, II og III her:

«Våre arter blir genmodifisert»: Menneskehetens marsj mot utryddelse? Analyse av mikrobiomet og Viromet

Av David Skripac , 15. august 2021

Vår krig mot naturen. Menneskehetens marsj mot utryddelse?

Av David Skripac , 20. august 2021

«Arten vår blir genmodifisert»: Det som skjedde i 2020-21. «Pandemien»

Av David Skripac 15. september 2021

Del IV

Pandemien, «Våre arter blir genmodifisert»: vårt svar

I stedet for å forholde oss til hvordan vi ødelegger habitatet vårt, i stedet for å lære av de leksjonene naturen har prøvd å lære oss de siste 18 månedene, har vi ignorert vrakrestene og nektet å la oss belære. Om noe, har menneskeheten bare intensivert sin krig mot naturen under det siste års pseudopandemi. 

For eksempel, siden januar i fjor, har 129 milliarder munnbind (de fleste av dem laget av polypropylen) og 65 milliarder latexhansker blitt kastet hver måned , ifølge en   studie  publisert av ACS Publications ‘ Environmental Science & Technology journal.  

En betydelig del av dette avfallet vil til slutt havne i verdenshavene, hvor det vil ta form av forurensende mikroplast. Deretter er det milliarder på milliarder av plast- og papirmatbeholdere som har blitt brukt – og kastet – som et resultat av den pandemisk skapte økningen i matbestillinger når restaurantene ble stengt. 

Study: Plastic Wastes Invading Oceans May Triple in Size

Og det er bare en del av all miljøskaden som er forårsaket av denne svindelen over all svindel. Regjeringer rundt om i verden – særlig i Kina og Italia – sprøyter kreftfremkallende biocider ut i atmosfæren. Den siste galskapen, et forsøk på å kontrollere eller ødelegge det urettferdig fryktede viruset, utsetter fotgjengere for enda skadeligere kjemikalier. Disse desinfeksjonsmidlene vil til slutt havne i tappevannet til millioner av husholdninger. Kort sagt, vi aner ikke hvilke konsekvenser biocider kan ha på mikrobiomet og på vår langsiktige helse. 

I mellomtiden har hundrevis, om ikke tusenvis av medisinske fagfolk og forskere rundt om i verden, våget å stå på eden om å ikke gjøre noe vondt og følge samvittigheten ved å fortelle sannheten om de ødeleggende konsekvensene av å følge den falske pandemiens påbud. 

Disse modige menn og kvinner – alle er enten leger eller har doktorgrader og bruker dermed tittelen «dr.» – inkluderer:

Dr. Robert Malone, oppfinner av mRNA- og DNA -vaksineteknologi;

barnelege Lawrence Palevsky;

primærlege Vladimir Zelenko;

tidligere NIAID -forsker Judy Mikovits;

advokat, lege, og America’s Frontline Doctors grunnlegger Simone Gold;

familielege Stephen Malthouse;

mikrobiolog Sucharit Bhakdi;

førsteamanuensis i viral immunologi Byram Bridle;

barnelege Paul Thomas;

kardiolog Richard Fleming;

legevakt og familielege Patrick Philips;

patolog Roger Hodkinson og

tidligere Pfizer Chief Science Officer Mike Yeadon, for bare å nevne noen. 

Disse har vist alvorlig bekymring over de potensielle bivirkningene som disse aldri testede eller godkjente eller brukte «vaksinene» kan ha på menneskers helse. Og for å si ifra, har de alle blitt truet og sensurert og verre.

Samlet dreier bekymringene seg om

(1) de mulige effektene lipid-nanopartikler (LNP) kan ha på den menneskelige hjerne,

(2) hvordan bruk av polyetylenglykol (PEG) kan forårsake anafylaktoide immunreaksjoner, 

(3) hvordan de kunstig induserte piggproteinene som beveger seg gjennom menneskekroppen kan forårsake koagulasjonsforstyrrelser i forskjellige deler av kroppen,

(4) hvordan disse overflødige piggproteinene, som er et nevrovaskulært giftstoff for kroppen, kan forårsake myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos barn og unge voksne.

En måte legene blir mobbet på, er gjennom jernhælstaktikken til byråene som gir dem lisens til å praktisere.

For eksempel utstedte Canadas College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) en illevarslende uttalelse i slutten av april 2020, der de truet med å fjerne lisensen til å utøve medisin for enhver lege som offentlig talte imot – eller til og med stilte spørsmål om – de skadelige bivirkningene av lockdowns og/eller CoViD-vaksinene de ble vitne til mens de jobbet i frontlinjen i sine lokale sykehus og lokalsamfunn. I USA er prosessen med å fjerne legelisens litt annerledes, men sluttresultatet er det samme.

grayscale photography of person laying on ground near bus
Arbeidsledighet er en sosial gift

Hver stat har sitt eget medisinske styre som midlertidig kan suspendere en medisinsk lisens uten høring hvis «styret finner ut at lisenshavers oppførsel har brutt omsorgsnormen og har utsatt mange av pasientenes helse og sikkerhet for fare.»   

Andre forsøk på å forhindre viktig vitenskapelig informasjon fra å nå publikum inkluderer diskreditering og knebling av leger, doktorer og andre vitenskapsfolk på Big Techs vanlige sosiale medieplattformer som Googles YouTube.

Dette burde ikke komme som en overraskelse, siden Google, som ble  opprettet av CIA , også har sterke bånd til  farmasøytiske  selskaper som GlaxoSmithKline (GSK), registrert i England. Disse personene blir også utestengte fra Facebook – et annet DARPA  (Defense Advanced Research Projects Agency)/CIA-opprettet privat selskap – samt av Instagram, Amazon Web Services (AWS), Linkedin og Twitter.

Og som om dét ikke var nok, leger har blitt utsatt for ekstrem sensur for å ha lagt fram bevis på at det faktisk finnes levedyktige, effektive og rimelige behandlinger for CoViD-19 –behandlinger som gjør behovet for en «vaksine» overflødig.

Thinking of trying ivermectin for COVID? Here's what can happen with this  controversial drug
Ivermectin er forbudt å bruke i USA selv om det har vært brukt f.eks. i India med svært god effekt i delstater med flere hundre millioner innbyggere

For eksempel har alle legene nevnt ovenfor, pluss hundrevis av flere fra mange land, ikke bare rost, men gjentatte ganger demonstrert effektiviteten av malaria-medisinen klorokin (CQ) og hydroksyklorokin (HCQ) og andre midler som Ivermectin, azitromycin, doxycycline , og sink, i behandlingen av sine CoViD-19 pasienter. De har for eksempel bevist at CQ og HCQ, når de administreres i små foreskrevne doser, har relativt få eller ingen bivirkninger.  Tallrike studier  fra Sør-Korea, Kina og Frankrike vitner ytterligere om dette. 

Likevel prøver offentlige helsebyråer – FDA, NIH og CDC i USA, MHRA i Storbritannia og Health Canada – samt WHO kontinuerlig å forby disse rimelige behandlingene, å fraråde folk å bruke dem, og, med mainstream-medias medvirkning, ytre beviselig falske påstander om dem. 

For å finne ut hvorfor denne undertrykkelsen av effektive behandlinger skjer, trenger vi ikke lete lenger enn FDAs Emergency Use Authorization for Vaccines (EUA, nødgodkjenning) for å forhindre CoViD-19 som ble utstedt i oktober 2020. På side seks i dette  dokumentet , under seksjon lll, som handler om kriterier for utstedelse av nødgodkjenning, sier siste punkt klart og tydeleg at FDA kan gi nødgodkjenning bare hvis FDA har slått fast at “det finnes ikke noe tilstrekkelig, godkjent og tilgjengelig alternativ til produktet for diagnostisering, forebygging eller behandling av sykdommen eller tilstanden.” Denne uttalelsen betyr at hele premisset for nødgodkjenning er basert på en forutsetning om at det ikke finnes noen alternative inngrep tilgjengelig.      

I virkeligheten eksisterer det flere rimelige produkter, som patentet har opphørt for, å velge mellom, som vi siterte ovenfor – og som FDA godt vet. Men hvis de skulle la et billig og lett tilgjengelig produkt som HCQ dominere markedet, ville farmasøytisk industri – som ser ut til å diktere politikken til FDA – gå glipp av milliarder for salg av CoViD-19-vaksiner.

 

man in blue t-shirt and brown pants sitting on brown wooden seat during daytime
Legemiddelindustrien er ikke interessert i effektiv behandling som ikke gir fortjeneste.

Ligger grådighet bak Big Pharmas undertrykkelse av informasjon om de alternative produktene? Sikkert og visst. Og vil Big Pharmas koselige forhold til myndighetspersoner og mediene (sistnevnte i stor grad avhengig av farmasøytisk reklame for sin eksistens) forhindre at disse alternative produktene noen gang kommer folk flest for øre? Det kan se slik ut. Med andre ord, nødgodkjenning ville ikke ha blitt utstedt hvis sannheten om alternative produkter hadde fått lov til å bli bredt delt.   

Men fordi denne sannheten har blitt undertrykt, øker dødsfallene av «CoViD-19-vaksinene»   .

I august 2021 har minst 21 000 mennesker i de 27 landene som består av EU dødd av å bli injisert med dette genendringsutstyret , ifølge data samlet av EudraVigilance . I USA har i mellomtiden mer enn 13 000 mennesker bukket under for skuddene, ifølge dataene som ble levert til Vaccine Adverse Event Reporting System ( VAERS ). Det amerikanske tallet er sjokkerende: Det betyr at disse eksperimentelle injeksjonene har forårsaket flere dødsfall i løpet av en periode på seks måneder enn kombinasjonen av 70 forskjellige godkjente vaksiner i omløp de siste 30 årene har. Som om det ikke var ille nok, har en Harvard -studie   konkludert med at bare 1% av skadene og dødsfallene fra alle vaksiner i USA noen gang er rapportert til VAERS. Selv om rapporteringen er så høy som 10%, er den fortsatt lav sammenlignet med den faktiske statistikken. 

Og likevel blir CoViD-19 genmodifiseringsinjeksjonene fortsatt aggressivt presset fram av propagandistene og deres uvitenskapelige, uprøvde teorier – og dette til tross for bevis for at asymptomatisk spredning ikke er mulig; at vi ikke trenger injeksjonene og at de verken er trygge eller effektive; at sykdommen CoViD-19 er ikke på langt nær så livstruende som den ble spådd å være; og at barn trenger ingen beskyttelse mot dette viruset. Dessuten, til tross for deres insistering, finnes det ingen bevis på at SARS-CoV-2 forårsaker CoViD-19.

person sitting on chair holding iPad
Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et antall nazister var blitt dømt for krigsforbrytelser begått under Den annen verdenskrig, mange av dem leger som hadde deltatt i medisinsk eksperimentering på fanger i konsentrasjonsleire. (Hentet fra denne nettsiden)

              

Regjeringer rundt om i verden fortsetter å bestikke og tvinge innbyggerne – i direkte brudd på de forskningsetiske prinsippene i Nürnberg-koden, og bare tilsynelatende «av hensyn til folkehelsen» – til å ta disse injeksjonene. Vi som har gransket og lest om dette emnet siden oppstarten vet at det aldri har handlet om å bevare folkehelsen. Målet var alltid å implementere en plan for global biosikkerhet og et transhumanistisk kontrollnett som, hvis det får lov til å bli en realitet, vil bety slutten for menneskearten. 

Denne, stort sett, skapte krisen har gitt den perfekte oppskytningsplattformen for biodigital konvergens. For de av dere som synes ideen om å kombinere menneskekroppen med digitale systemer er en overdrivelse eller fantasi, kan jeg henlede oppmerksomheten på  dokumentet «Exploring Biodigital Convergence»  utgitt 11. februar 2020, av Policy Horizons Canada. Dokumentet indikerer at den kanadiske styringsgruppen for politikk har diskutert det skremmende konseptet å endre utviklingen av menneskekroppen gjennom integrering med biologisk og digital nanoteknologi. Det viser seg faktisk at den brede genetiske modifiseringen av den menneskelige arten, som blir konstruert av de eksperimentelle CoViD-19-injeksjonene, bare er den første fasen av denne transhumanistiske konvergensen. 

Som om det kanadiske dokumentet ikke var alarmerende nok, rulles det ut en enda større trussel for menneskeheten. I mai 2021 ga det britiske forsvarsdepartementet ut   dokumentet «Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm» . Det ble utarbeidet av  Storbritannias Development, Concept and Doctrine Center (DCDC) i samarbeid med det tyske forsvarets Kontor for forsvarsplanlegging. Hensikten deres er «å forstå de fremtidige implikasjonene av human augmentation (HA, “Menneske ++”), og sette rammen for mer detaljert forsvarsforskning og utvikling.»

Ved å inkorporere forskning fra tyske, svenske, finske og britiske forsvarsspesialister, forsøker DCDC-prosjektet å bedre forstå hvordan nye teknologier, som genteknologi, hjerne-datamaskin-grensesnitt (Man-Machine Interface, MMI) og bioinformatikk, ytterligere kan forbedre sikkerhets- og forsvarskapasiteten. Selv om det blir fremlagt som et strategisk verktøy for militær bruk, vil HA utvilsomt, i likhet med utviklingen av så mange andre militære programmer oppigjennom historien, til slutt bli distribuert til bruk i den sivile sektoren.     

Jeg må si det klart og tydelig: De transhumanistiske prosjektene [overmenneskeprosjektene, mrk.] i Canada, i Storbritannia/Europa, og sannsynligvis skjult i andre land, kombinert med vår forsettlige ødeleggelse av økosystemet, er de to største eksistensielle truslene som menneskeheten står overfor i dag. Kanskje noen gang. 

Avsluttende kommentarer

Vi blir ubarmhjertig bombardert av en tro som legger skylden på et eldgammelt virus (inkludert varianter) som den eneste synderen som forårsaker en global helsekrise.Men det finnes ikke et fnugg av bevis for at viruset kalt SARS-CoV-2 forårsaker en sykdom som heter CoViD-19. Denne nærsynte visjonen forhindrer oss i å forstå virusenes sanne og nyttige natur, slik vi har beskrevet ovenfor. For, virus er våre venner.   

Dessuten blinder dette synet oss for den virkelige økologiske katastrofen som utspiller seg rundt oss, som virus prøver å hjelpe oss med å avdekke og komme oss fra.

Ikke bare går menneskeheten mot sin egen utryddelse, men den beveger seg også raskt bort fra vitenskapen og kveles i stedet i et teknokratisk antivitenskapelig dogme – et dogme som har blitt til en rigid religion hvis tilhengere tilber mange guder, hvorav to heter «Vaksiner” og ”teknologi”.

Genene er arvestoffet vårt- Tukler vi med det, tukler vi med livet.

   

Som jeg forklarte i begynnelsen av denne artikkelen (del I), lever vi i en enestående tid, hvor mennesker kan genetisk endres til ugjenkjennelighet og den naturlige verden blir herjet nesten uten reparasjon. 

Selv om disse truslene er dødelige, finnes det også tegn til håp. Det er ikke for sent å se for seg en annen mulig vei – en som ikke peker på undergangen vår, men heller inviterer oss til å akseptere at menneskeheten fra begynnelsen av har blitt til ved å være en integrert del av naturen. Hvis vi lærer av feilene vi har gjort, åpner vi et vindu med muligheter til å ta et steg tilbake fra transhumanismens og artsutryddelsens avgrunnen. Vi kan i stedet omfavne vår vakre planet med alt dens strålende biologiske mangfold – en jord som vrimler av rikelig med liv som gir et glimt av det perfekte universet laget av Gud, Ånd og gitt til guddommelighetens åndelige skapelse [sic]. 

La oss la vår gode jord og vår medfødte godhet bli synlig i stedet for skjult og til slutt utslettet.

Jorden og hver mann, kvinne, barn og skapning som bebor den er faktisk uendelige, evige, guddommelige ideer skapt av et uendelig, evig, guddommelig sinn. [sic]. Det er på tide at vi erkjenner denne sannheten – og demonstrerer den i våre liv.

Oversatt av Google Translate/MS

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Xavier Mouton Photographie

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Robert F. Kennedy:

Banditt-teknokrater steler demokratiet vårt. (Del 1).

Forrige innlegg

En LO-ledelse fjernt fra medlemmene

Nå skal alle LO-medlemmer betale for dem som har vin og sprit for 500 000!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.