POSTED IN Virkelighetsforståelse

Vi skal slå inn en stift:

Knuser hele veggen fordi vi bruker slegge.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er på tide at en ser nærmere på effektene av alle tiltakene mot Koronaviruset. Det er ikke slik at disse er problemfrie. Tvert imot er det all grunn til regne med at de vil få svære negative utslag på mange menneskers livsbetingelser.

Når nå FN advarer mot hvilke omfattende negativ virkninger dette vil få for mange barn, mange vil f.eks. få enda støtte problemer på grunn av økende fattigdom, er dette en del av det regnestykket. Men når panikken tar oss glemmer vi gjerne den siden av regnskapet som først vil bli synlig over tid og gjerne indirekte.

Jeg tror at den virkelige katastrofen kommer når viruset har brent ut og alle de negative sosiale konsekvensene går opp for oss. Det blir et helt annet regnskap og langt større enn det vi stod overfor. 

Vi skal slå inn en stift og ender opp med å knuse hele veggen fordi vi bruker slegge – i den beste hensikt – slik mange ser det.

Knut Lindtner
Redaktør

FN: Millioner av barn står overfor ‘potensiell katastrofisk’ virkning av koronaviruset.

Av Marina Pitofsky.

En rapport fra De Forente Nasjoner regner med at mer enn 1,5 milliarder barn har blitt berørt av skolestengninger midt i korona-pandemien. De regner med at den pågående krisen vil bli «potensiell katastrofisk for millioner av barn».

10000 biler i matkø. Dette bildet er fra dagens Texas. Mat-utleveringen sier de ikke har sett en så stor rekke som dette eller så stor krise de siste 25 årene. Alt skyldes tiltakene mot koronaviruset som har forårsaket en arbeidsledighet på 10% og stengte skoler hvor mange unger fikk maten sin.

«Det som startet som et nødstilfelle for offentlig helse har nå vokst til en formidabel test for global utvikling, og for utsiktene for dagens unge generasjon», sier rapporten.

«Den sosio-økonomiske virkningen av viruset – og av begrensninger og skader som regjeringene har satt i gang over hele verden – vil bli en potensiell katastrofe for millioner av barn», sier rapporten, melder CBS-News.

«Det som begynte som en helsekrise kan utvikle seg til en omfattende krise for barns rettigheter».

Rapporten har funnet ut at 188 land har innført stengning av skolene. Dette fører til kritisk mattilbud for barn verden over.

«368,5 millioner barn i 143 land har til vanlig skolemåltidet som den eneste skikkelige kilden til daglig ernæring.Nå må de finne seg mat andre steder», sier rapporten.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sa at barns liv rundt omring i verden «er blitt totalt snudd på hodet» midt å den pågående koronapandemien. Han etterlyser at familiene og landets ledere må beskytte barn i hele verden i en videotale på torsdag.

«Heldigvis  har barn så langt stort sett blitt spart for de alvorligste følgene av sykdommen», sa Giúterres. Men rapporten forteller også om funn som forteller at hundretusener av barn kan komme til å dø av viruset, «når vi reverserer de siste 2- 3 årenes framgang for å redusere barnedødelighet i ett enkelt år».

FN-rapporten antyder at millioner barn kan havne i denne situasjonen. Dette er en del av Koronaregnskapet.

Rapporten har også funnet at bortimot 42 til 66 millioner barn kan komme til å falle ned i ekstrem fattigdom dette året. Og den legger til at 386 millioner barn allerede i 2019 «levde under ekstrem fattigdom».

Rapporten kommer med flere forslag til lederne, inkludert at barna må få tilgang til testing av koronavaksiner, behandling, og vaksiner når de blir tilgjengelige.

Rapporten ber også om å sikre at matforsyningskjedene sikrer at barn får mat, og at man prioriterer program for skolegang, for omsorg for mødre og nyfødte, og for helseservice for reproduksjon. 

Spesiell beskyttelse for sårbare barn, inkludert migranter og flyktninger er også lagt vekt på, i tlllegg til andre tiltak.

FNs barnebyrå sa i en uttalelse tidligere denne uken at foreldre og de som ser etter barn også må arbeide for at barn må være trygge på internett, siden mange skoler nå underviser på denne måten.

«Vi henvender oss til regjeringer og industrien til å gå sammen for at barn og unge mennesker kan være trygge på nettet ved hjelp av forbedrede sikkerhets-funksjoner og nye redskaper for å hjelpe foreldre og lærere ,så barna kan lære hvordan de skal bruke internett trygt», sier UNICEFs administrerende direktør Henrietta Fore.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://thehill.com/policy/international/un-treaties/493284-un-millions-of-children-face-potentially-catastrophic-impact

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Klarer dette nettstedet å analysere krisetiltakene for norsk økonomi???
  Nå meldes det at 22% av norske bedrifter kan gå konkurs i løpet av de neste 3 måneder (dette er et meget høyt tall). I tillegg vil man få ringvirkninger som kan gjøre at tallet blir enda høyere (feks 30%). Kontantstøtte ordningen for bedriftene er utformet slik at hvis tapet i inntekt er under 30% så får bedriften ingen støtte (og en bedrift som feks går med 25% underskudd i 6 måneder vil ikke klare å overleve). I Danmark og Tyskland har man innført en ordning hvor det benyttes lønnstilskudd fremfor permitteringer. Den norske løsningen med masse-permittering passet nok bedre i 1930 enn i dag. Og når verdensøkonomien gradvis gjenoppstartes, så vil en løsning med lønnstilskudd fungere mye bedre enn den norske løsningen. Men regjeringens mål er kanskje å knekke norsk økonomi? USA har innført midlertidig borgerlønn for folk med lav inntekt, en slik løsning treffer veldig bredt og stimulere også økonomien.

  Svar
  • Situasjonen for norsk oljebransje kan bli katastrofal. Etterspørselen etter olje har falt med nesten 30%. Dermed bør alle oljeland også kutte sin produksjon med 30% (men det kan være kostbart å stenge ned oljeproduksjonen samtidig som det også delvis kan ødelegge en del oljefelt ved at man får ekstraordinært store trykkfall i feltene). I dag produserer man store mengder olje som havner i oljelagre. Men mesteparten av disse oljelagre vil gå fulle i løpet av juni måned i år. Da risikerer man bråstopp i oljeutvinningen. Hvis man ikke får på plass en koordinert nedstengning hvor alle oljeland kutter med feks 30%, kan man oppleve at en del oljeland må kutte enormt mye og landene kan kollapse. Hva skjer med Norge, er Norge feks garantert å få solgt sin olje til EU-landene eller vil EU-landene isteden heller kjøpe olje fra andre land i en slik situasjon?

   Svar
 • «…kan man oppleve at en del oljeland må kutte enormt mye og landene kan kollapse.»

  Olje brukes til å PRODUSERE materiell velstand.
  Jo rimligere olje, jo rimligere velstandsproduksjon.
  Altså ingen krise, – men en mulighet.
  ( Hvis en nasjon ikke forveksler penger og virkelig produsert velstand…., da bør det komme en nyttig kollaps/oppvåkning.)

  Svar
 • Får stadig ikke poste noen lengde på innlegg, bare kort: Der finnes ingen berettigelse for tiltak uten statistisk begrunnelse for årsak og statistikken viser et Covid-19 virus som ikke i det hele tatt har forverret sykdomstilstanden fra før Covid-19. Tiltakene er, som forholdstallene viser, baserte på ren løgn, men forundret ser man folket akseptere løgnen uten å ta tilflukt i statistikken. Hvilken massepsykologisk mekanisme er det som gjør oss til slaver av institusjoner som har gått bananas, eller riktigere; har bestemt seg for å snu folks hverdag på hodet og rive folkehjemmet når enhver kan se at spikeren som man hevder å slå inn ikke engang eksisterer?

  Svar
  • HVilken mekanisme spør du? Jo den kalles medisinsk viten. Noe du tydleigvis ikke har. Antall døde i verden av Covid19 er 5,22 millioner. Antall bekreftede tilfeller er 264 millioner. 2 % av alle smittede dør. Det er samme dødelighet som lungekreft stadium 1.

   Antall døde av influensa siste par år på 0.1 %. Vi snakker 20 x økt dødelighet ved Covid. Så nedstenginger er på sin plass. Kilder nedenfor. Hvor er dine?

   antall Covid med døde:
   https://www.google.com/search?q=number+of+deaths+covid&rlz=1C1GCEB_enSE907SE907&oq=number+of+deaths+covid&aqs=chrome..69i57j0i512l4j0i22i30l5.11295j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   influensa: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/index.html

   Svar
   • Du blander «å dø av» og «å dø med.» I Italia ble talet på bekreftete døde av Covid-19 redusert med 97%, til under 4000 da en regnet Covid-19 som eneste dødsårsak. De andre døde MED covid-19 men hadde alvorlige tilleggssykdommer som var sterkt medvirkende eller faktisk dødsårsak. I Portugal ble antallet bekreftete dødstall redusert fra 17 000 til 159. En kan aldri være sikker på dødsårsak uten obduksjon. De 159 var obduksjonsbekreftet.

    I noen stater noteres alle som covid-døde hvis de tester positivt på testen selv de som brenner inne i en brann eller dør av helt andre åpenbare årsaker. Sykehus i USA belønnes økonomisk for denne diagnosen. Siden mange er privatdrevet blir dette en fristelse særlig i tvilstilfeller. osv. osv.

 • Northern Light.
  1 desember 2021 17:19

  FNs generalsekretær kommer med bekymringsmeldinger om at barnefattigdommen øker kraftig i verden. FN ble slått sammen med World Economic Forum for et par år siden. Generalsekretæren underskrev avtalen med WEF uten å rådføre seg med de 193 medlemslandene.

  Betydningen av sammenslåingen av det som skal være en ideell organisasjon for verdens land, og WEF som representerer den globale storkapitalen er også den mest underslåtte nyheten i MSM i de senere årene.

  WEF som organiserer og representerer flere tusen av de største og rikeste multinasjonale selskapene i verden, og er pådriver for globalismen, som privatiserer økonomiene, og gjør at statlig eiendom blir kapitalens eiendom, innfører nyliberal markedsøkonomi og privatiserer sosiale rettigheter. Dette
  er den største årsaken til barnefattigdom i mellom og Sør Amerika, Karibia, Afrika, Stillehavsøyene og store deler av Afrika, og nå mer og mer i Europa.

  WEF har vært og er pådriver for en sosial og økonomisk restrukturering av verden til kapitalens fordel med den konstruerte koronakrisen som påskudd. For å konstatere det er det bare å lese WEFs publikasjoner, talene holdt i WEFs hovedkvarter i Davos, og lederen for WEF Claus Schwabs bøker. WEF organiserte Event201, generalprøven på «pandemien», sammen med Gates Foundation.

  Vet ikke FNs generalsekretær dette? Fattigdom er også det som tar mest liv i verden, og de fattige dør etter et liv i elendighet og lidelse. Påført dem av Wall Streets nyliberale markedsøkonomien som plyndrer landene, og omfordeler enorme summer fra lavere samfunnsklassen til finansfolket.

  Det er selskaper som WEF representerer som står for det meste av plyndringen. Som for eksempel Nestlé, som kjøper opp drikkevannskilder i u-land, og forlangte at fattige kvegbønder i Afrika skal betale for vann til buskapen som tidligere drakk vannet fra kulpene, som forsvant når Nestlé pumpet opp grunnvannet.

  Nå har nedstengningene verden over på grunn av et virus som ikke er farligere enn et sesonginfluensa-virus, gjort at flere titalls millioner småbedrifter har måttet stenge for alltid, og flere hundre millioner har blitt arbeidsledige i mange land uten sosialt sikkerhetsnett. Bak hver bedrift som har måttet stenge og for hver arbeidsledig, er det for de flestes del en familie med barn.

  Voksne og barn som dør av fattigdom påført dem av den globale storkapitalen og deres politikere får ikke dette oppgitt som dødsårsak på dødsattesten ved likskuet. For de fleste fattige begraves av pårørende uten likskue, og mange millioner fattige som dør hvert år på alle kontinenter omtales ikke av storkapitalens hovedstrøms presse og media.

  I 2018 døde i følge en UNICEF rapport ett barn under 15 år hvert femte sekund, over 6.5 million i året, for det meste på grunn av mangel på medisiner og rent vann, mens legemiddelgigantenes og matvaregigantenes eiere som WEF representerer er billionærer, har FNs generalsekretær noen gang tenkt over det?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det passer seg ikke å informere om slikt.

Japan har valgt en helt annen Covid-strategi.

Forrige innlegg

De store mediene i USA omskriver virkeligheten i anti-rasismens navn:

Bilen er morderen, ikke sjåføren.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.