POSTED IN Covid-19, skolepolitikk, Virkelighetsforståelse

Vi skal ikke ha meningsmangfold i skolen

Den norske skolen er et verksted for ensretting.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Lærebok med faktafeil: –Elevene skal alle i samme kverna av meninger

Innlegget er hentet fra hemali.

Lærere; har dere guts til å si nei til denne læreboken? Utdrag fra Fabel 10 norsk for tiende trinn i ungdomsskolen er noe av det grelleste jeg har sett.

Oppdatering: Hemalis journalist Guro har gjentatte ganger i går forsøkt å få tak i ansvarlig redaktør for Fabel 10. Sentralbordet hos Aschehoug ønsker verken å oppgi navn, telefonnummer eller e-postadresse til vedkommende. Alt medarbeideren kunne hjelpe med, var å ta i mot Guros e-post, videresende den til redaktøren, og be vedkommende ta kontakt. I skrivende stund har det ikke blitt gjort.
Medarbeideren på sentralbordet bekrefter at Fabel 10 først er tatt i bruk inneværende skoleår, men at lærerverket gikk i trykken september 2021. Han kunne videre opplyse at det de siste to dagene har vært stor pågang hos sentralbordet grunnet denne bokutgivelsen.
Hemali har også vært i kontakt med en av medforfatterne til Fabel 10. Da fikk vi opplyst at hver enkelt forfatter har ansvar for sine egne kapitler. Det omstridte kapittelet er slik vi erfarer skrevet av én av forfatterne. Ansvaret for innholdet i boken ligger hos redaktøren.

Journalist Guro Skjelderup

Av Kjetil Tveit

Boka er et stygt eksempel på å dosere kunnskap som er under utvikling som skråsikre fakta. Samt å kvele opposisjon ved å indirekte true barna med at de kan dø hvis de mener noe annet. Utdrag fra boka:

“Heilt sidan koronapandemien braut ut, spreidde korona-fornektarar og vaksineskeptikarar feilinformasjon gjennom sosiale medium. Dei hevda mellom anna at covid-19 ikkje var meir døyeleg enn vanleg influensa, at vaksinen var farleg, og at smitteverntiltaka var unødvendige.»

Her putter læreboken et økende antall vitenskapsfolk, medisinere, advokater, menneskerettighetsforkjempere og folk med et vidt spekter av synspunkter i én sekk. Og kaller denne “identiteten” for “koronafornektere” og “vaksinemotstandere”. Videre tillegger boka denne gruppen farlige, umoralske og sykelige egenskaper.

Videre i boka står det:
“Til slutt avslutta dei demonstrasjonen med ein stor gruppeklem for å vise at dei meinte det var unødvendig å halde avstand, slik helsestyresmaktene tilrådde. Liknande aksjonar fann stad i fleire andre land, og i nokre land fortalde også leiande politikarar folket at det ikkje var noko farleg å bli smitta.»

Jeg mener at lærere som tar i bruk denne boken i undervisningen blir medskyldige i splittelsen, skråsikkerheten, polariseringen og det giftige samtaleklimaet vi ser i dag.

Videre i Fabel 10:

“Konspirasjonsteoretikarar avviser vitskapleg kunnskap. Dei forklarer naturlege hendingar som at dei er sette i scene med vilje av hemmelege alliansar mellom mektige personar. Mange konspirasjonsteoriar kan verke overtydande og er godt skrivne, medan andre kan minne om vandrehistorier og rykte. Til dømes seier ein konspirasjonsteori at månelandinga i 1969 ikkje fann stad, og at filmopptaka er gjorde i eit treningsstudo.

Koronafornekting er eit døme på feilinformasjon som er vanskeleg å stanse. Ofte vil dei som trur på konspirasjonsteoriar, finne støtte for ulike teoriar på nettstader og sosiale medium, der dei blir innvigde i ei ny sanning».»

Man breisprøyter med ugressmiddel mot meningsmangfold

Her baker man sammen politisk motstand i én sekkebetegnelse. Man øremerker og generaliserer dem som trer ut av rekken. Man breisprøyter med ugressmiddel mot meningsmangfold. Ifølge denne læreboka er alle konspirasjonsteoretikere mer eller mindre like. Og selvsagt uønsket i skolegården, og i samfunnet forøvrig. Boka forklarer ikke at historien er full av konspirasjoner der maktapparatet har konspirert mot folket for egen vinning. Heller ikke at korrupsjon per definisjon er konspirasjoner. Hvordan kan vi avverge det vi ikke kan snakke om?

Vitenskap er ikke hugget i stein

Gjennom to og et halvt år med pandemi har vi lært på den harde måten at vitenskap ikke er hugget i stein. Sannheter må utfordres og opponenter må slippe til. Kun slik kan man utvikle solid kunnskap.

Pensum i ungdomsskolen har flere politiske eksplosiver. Problemet er at elevene serveres soleklare svar. Folkehelse, pandemi-håndtering og mRNA-eksperimentet er bare noen eksempler.

Indirekte forteller læreboken Fabel 10 elevene hvor farlig, umoralsk, løgnaktig og syk man er hvis man tilhører gruppene «koronafornekter» eller «vaksineskeptiker».

En av verdens fremste epidemiologer sa tidlig at covid-19 er som en streng influensa

Et godt eksempel på at skolen ikke bør servere elevene medisinske skråsikkerheter, er når de skriver om de nevnte diagnostiserte meningsmotstanderne: «Dei hevda mellom anna at covid-19 ikkje var meir døyeleg enn vanleg influensa.»

En av verdens mest siterte og anerkjente epidemiologer, John Ioanidis, sa det tidlig i “pandemien”. Han var bare én av våre fremste innen medisinsk vitenskap som viste til at pandemien var mer som en kraftig influensa, ikke en pandemi.

Læreboka ble tatt i bruk denne høsten. Den gikk i trykken før Bill Gates i juni i år innrømmet at covid-19 «…ikkje var meir døyeleg enn vanleg influensa» for å bruke ordene fra norskboken. I lenken over sier Gates at vi burde ha visst tidligere at covid-19 ikke var stort verre enn en influensa.

FHIs Stoltenberg: “Usikkert om nytten overgår ulempen ved vaksinering”

I januar 2022 sa Camilla Stoltenberg til Khrono: «FHI har ved flere anledninger sagt at det er usikkert om nytten overgår ulempene ved vaksiner.»

Men tiendeklassingene, som aldri har vært i risikosonen for covid, får ikke vite dette fra boka. Den forklarer heller at dette (som Stoltenberg også mener) er sykt, umoralsk og farlig å mene. Det er nettopp disse nyansene mange opponenter har forklart så lenge. Og noen hadde kunnskap om at det ville gjøre folkehelsen langt verre.

Overdødelighet, sykemeldinger og utrykninger

Ser vi på statistikker på sykemeldinger, utrykninger og økende overdødelighet, ser det ut som det er sistnevnte som har fått mest rett.

Læreboka nevner ikke antall døde av covid-19 blant injiserte, den vanvittige økningen av plutselig død blant idrettsutøvere, det nyoppståtte «krybbedød for voksne» og overdødelighet over hele verden etter injeksjonene. Heller ikke om de rekordmange meldingene om bivirkninger verden over.

De bør heller ikke nevne det, tenker jeg, for det er for morbid å ta inn over seg for en stakkars undomsskoleelev. Men da må de også sløyfe Pfizerreklamen. Man kan ikke bare servere den ene siden.

Tall fra Eurostat viser overdødelighet, Norge og Finland kommer dårlig ut

Uten meningsmangfold er det løgnene til de som styrer mediene som regjerer.

Vi trenger meningsmangfold

Det viktigste i et demokrati er ikke hvem som får rett eller feil. Det viktigste er at man tillater meningsmangfold. Kun da kan vi nærme oss sannheter. Uten meningsmangfold er det løgnene til dem som styrer mediene som regjerer.

Barna bør lære å lytte til hva andre har å si. Til å utvide horisonten, være nysgjerrige, stille de vanskelige spørsmålene, dyrke kontrastene. Skolens sykeliggjøring av meningsmotstandere er det motsatte.

Jeg mener at lærere som tar i bruk denne boken blir medskyldige i splittelsen, skråsikkerheten, polariseringen og det giftige samtaleklimaet vi ser i dag. Boka lærer barna «etisk» splittelse, «etiske sannheter», «etisk hat», «etisk frykt». For virus, eller for å ytre seg om noe politisk betent. Det ligger så mye listig lumsk og djevelsk i dette læreverket at det er til å miste pusten av.

Jeg vil gå så langt som å si at lærere som tar i bruk denne forferdelige boken svikter kommende generasjon på det groveste.

De fortjener så mye bedre enn denne konstruerte hjernevasken.

Forsidebilde: Jukan Tateisi

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Gjennomskuer ikke ungdommen det totalitære og tyranniske? Noen gjør det helt sikkert, for slik dette læremateriellet er formulert er det tydelig at å stille spørsmål vil føre til utfrysning. Ungdommens natur er å ta oppgjør med foreldregenerasjonen. Så får vi se hvordan det går.
  «Krybbedød for voksne» og andre bevis unge ser rundt seg, eller opplever selv etter sprøyte, som blødninger eller kollaps på trening, sånne tegn i tiden vil ideellt sett svekke tilliten til autoriteter ned til null i de oppvoksende slekter; en traumatisert generasjon av barn og ungdom, opplært i skolens regi til å stigmatisere, hate og angi dissidenter.

  Svar
 • «Det viktigste i et demokrati er ikke hvem som får rett eller feil. Det viktigste er at man tillater meningsmangfold. Kun da kan vi nærme oss sannheter. Uten meningsmangfold er det løgnene til dem som styrer mediene som regjerer…»

  Dette viser vel bare at vi IKKE har demokrati og ønsket meningsmangfold i Norge, – eller i skolen.
  Men dette er vel ikke så nytt.
  Jeg synes dette er et godt utgangspunkt for å lære elevene hva demokrati og meningsmangfold er.
  – Og hvorfor dette er viktig for en nasjon.
  Og man kunne godt brukt det serverte tallmaterialet som politikere og media brukte under denne ‘pandemien’.
  I matematikk-undervisningen, og samfunnsfag f.eks. , der kunne man spurt:
  Nrk lagde STORE overskrifter når 100 000 var døde av Covid i India.
  1. Hvorfor er det underlig at dette blir gjort til en katastrofe? Regn ut forskjell på befokning i Norge og India.
  2. Hva tror dere er grunnen til at andre media ikke gjorde narr av Nrk da de lagde disse overskriftene?
  A. Politikere eller journalister har ingen kunnskap om tall og befolkning.
  B. Politikere og media håper at innbyggerne i Norge ikke har kunnskap om tall og befolkning.

  3. Finn ut hvor mange som dør i Norge hvert år.
  Finn ut hvor mange som dør av/med influensa i Norge hvert år.
  Finn ut hvor mange som døde av/med Covid-influensa i Norge i 2020 da landet og skolene ble stengt.

  Det kan bli mye god undervisning av slik nære regnestykker. Det kalles ‘ dødmus- pedagogikk’. Eller , det nære er det beste undervisningsmateriale.

  Det gjelder å bruke det man har. Lærere har jo et flott engasjement.
  De var jo f.eks. med å smittevaske skolene før elevene kom tilbake etter 3 nedstengte uker.
  Her er nok et spørsmål til undervisningsbruk.( i lavere klassetrinn?):

  Et virus er aktivt max 3 dager på alle flater.
  Spørsmål til de små. ( Og lærere?): Er 3 dager en kortere eller lengre periode enn 3 uker?

  Svar
  • – Og en oppgave til samfunnsfagtimen:

   Dere har sikkert opplevd hysteri. Enten hos dere selv eller i en hel klasse.
   Hva skjer da; virker det som om den/de hysteriske tenker klarere?
   Noen av dere vil sikkert prøve å berolige gjennom å bruke kunnskap og fornuft.
   Hva tror dere vil skje hvis/når lederne ( læreren/foreldrene, – eller myndighetene?) nekter eller latterliggjør de ikke- hysteriske i å berolige?
   ‘ Grei ut.’ 😉

   Svar
   • Ja, – og dere har rett; hysteriet vil gå over av seg sjøl til slutt.
    Hva er riktig/viktig da? :
    Å ikke snakke om det, som om det ikke har skjedd?
    Eller å samtale sammen for å lære til en annen gang?
    – Og konfrontere de som nektet informasjon og beroligelse, – og eventuelt ta fra disse ledelsen.

    – Så, ta dette med dere ut i det lille friminuttet dere nå får.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oberstløytnant Douglas MacGregor:

Krigen i Ukraina må avsluttes nå før landet ikke lenger kan repareres.

Forrige innlegg

Et tabu er brutt:

Kina sier at USAs regjering stod bak angrepet den 11. september 2001.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.