POSTED IN Norsk politikk, Virkelighetsforståelse

Vi må unngå å bli lurt

Eliten og medier snur det hele opp ned

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Tor Larssen

Vestlige medier har ledet befolkningen inn i et parallelt univers der fysiske lover ikke lenger eksisterer hvis de skulle komme til å motsi en eller annen neoliberal eller neososialistisk ønskedrøm. Det sist registrerte er G20 ledernes støtte til digitalt vaksinepass for vaksiner som ikke virker. Fra før har man at trykke- og ytringsfrihet oppfattes som undertrykkelse mens politisk korrekt tvang betraktes som frihet. Eller at ekte naturvern er unødvendig, mens en forfalsket idé om menneskeskapt global oppvarming, servert fra storkapitalen gjennom deres medier er blitt det eneste miljøviktige. Man henviser til «vitenskap», men vitenskapelige protester får ikke høres. Trosartikler har med det erstattet viten hos de som før sa at «religion er opium for folket»!

Venstresidens kamp for rettferdig økonomisk utjevning er erstattet av statlige tilskudd til finans- og spekulasjonskapitalen (Bernie Sanders «sosialisme for de rikeste»). Import av menneskegrupper som bare kan skape indre strid og svekke motstanden mot spekulasjonskapitalistisk utbytting er blitt til venstresidens gode politikk, utløst av nykoloniale kriger man også støtter. Manipulerte valgomganger er demokrati. Krig er blitt til venstresidens fredsarbeid som når partiet Rødt under uforståelige påskudd støtter NATO som redskap for rovkapitalistisk ekspansjonisme. Frigjøring fra økonomisk undertrykking er hos dem omdannet til frigjøring for bokstavbetegnelser som LGBTQ, mørk hudfarge uten hensyn til sakens realiteter, med støtte til undertrykkende religioners frihet til å undertrykke – også oss. Frihet er blitt til umyndige barns rett til å skifte kjønn (men foreløpig ikke til å tatovere seg uten foreldrenes samtykke), passende med Monsantos artsoverskridende genterapier til effektivisering av alt liv fra virus til folk og fe.

Galskapen er blitt til politikk og krig er som kjent (jfr. Carl von Clausewitz) «politikk med andre midler». Der har opplagte krigstap for lengst overgått til å bli ansett som seier, jfr. Afghanistan, Irak og senest proxykrigen som NATO fører i Ukraina. Mediene, godt underbygget av woke eksperter fra militære og etterretning, har ikke gjort annet enn å beskrive krigen som en sammenhengende rekke av russisk inkompetanse vs. NATO overlegenhet og ukrainske seire – med de aller beste utsikter for framtiden. Da kan det være direkte helsefremmende for ens framtidige mentale tilstand å ta høyde for ganske annerledes edruelige analyser som de som oberst Douglas MacGregor og Scott Ritter kommer med.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det pågår to kriger, en militær og en økonomisk.

Hvem vinner den økonomiske krigen?

Forrige innlegg

Tallet på vaksine-døde og -skadde er svært høyt.

Vaksineringen fortsetter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.