POSTED IN Olje-Energi

Vi har solgt til utlandet i bøtter og spann.

Hva skjer til vinteren hvis magasinene er tomme?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Strømkrisen har bare såvidt begynt


14. mars (etter uke 10) laget vi denne prognosen. 18. mai og snøsmeltingen berget oss for ikke å se en «all time low». Kraftutvekslingen er fortsatt omlag 50 / 50 dvs. det går like mye kraft begge veier, ingen netto eksport, og noe annet skulle bare mangle.

________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
________________________________________________________

På prognosen ligger vi nå midt mellom optimistisk og pessimistisk prognose, dvs. situasjonen er ille.

Uten netto eksport de siste 12 måneder ville fyllingsgraden ligget nærmere median (gjennomsnitt), rundt 10 – 15 % høyere enn i dag, og strømprisen ville ligget på rundt 45 øre.

Det er lite snø i fjellet i sydnorge og prisene til sommeren vil gå i taket. Men det er ikke sommeren som bekymrer, det er høsten og vinteren som kan bli fæl.

Forsidebilde: Marcus Ganahl

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «Uten netto eksport de siste 12 måneder ville fyllingsgraden ligget nærmere median (gjennomsnitt), rundt 10 – 15 % høyere enn i dag, og strømprisen ville ligget på rundt 45 øre.»

  Nei.
  Uansett fyllingsgrad er produksjonsprisen 10 øre pr. kWh fra norske vannmagasin, som er betalt over skatteseddelen i 50 år av norske innbyggere.
  Og med 50 % fortjeneste for arealleie til kommunene vil riktig pris til innbyggerne i vinterlandet Norge være 15 øre pr kWh. ‘ Markedspris’ i Europa bør ikke ha NOE med norske innbyggeres priser å gjøre.
  Resten av det stjålne beløpet er politikk og tyveri.
  At for mye vann/strøm selges til Europa er en annen sak. Et annet tyveri.

  Svar
 • For å forhindre at fyllingsgraden i vannkraftmagasinene blir for lav kan norske myndigheter gjøre følgende to tiltak: Redusere norsk strømeksport og stenge ned visse kraftkrevende industrier i Norge. En kandidat kan feks være datasentre ved at el-avgiften for datasentre heves opp til det nivå som er normal el-avgift for vanlige bedrifter (noe EU inntil nå har nektet Norge å gjøre).

  Veldig lav fyllingsgrad i Sør-Norge vil bety at en del kraftverk i Sør-Norge vil kunne gå helt tomme for vann, og her vil ikke lenger kraftverkets generatorer produsere noe strøm (selv om et annet kraftverk i nabolaget skulle ha rikelig med vann).

  Utenlandskablene kommer inn til Norge i Sør-Norge. Og veldig mye av den landstrøm som i dag brukes på sokkelen kommer også herfra.
  Sokkelen bruker i dag 7-8 TWh med strøm fra land hvert år for å pumpe gass og olje til Europa. Troll A feltet som leverer omtrent 1/3 av all gass fra Norge, har bestandig fått all sin strøm fra land og kan ha et strømforbruk som tilsvarer omtrent hele Bergens strømforbruk.
  Spørsmålet er om man ved strømmangel i Sør-Norge kommende vinter, vil kunne klare å forsyne sokkelen med all den strøm som er nødvendig for å pumpe gass til EU og UK? Halveres feks strømforbruket på sokkelen (pga tomme vannkraftmagasiner) vil det kunne bety halvering av norsk gasseksport.

  Det ser ut som NVE begynner å forstå at Norge nå kan bevege seg mot strømmangel og strømrasjonering kommende vinter, NVE har nå kalt inn til møte med strømbransjen for å påpeke deres ansvar for å unngå en situasjon med strømrasjonering.
  Innenfor EU kan det tenkes at det kan komme et krav om å oppnå feks 80% fyllingsgrad i alle europeiske gasslagre i løpet av oktober 2022. I så fall bør dette også kunne gjelde for de norske vannkraftmagasiner.

  Hvis norsk strømeksport skal reduseres kan dette gjøres på 2 ulike måter:
  1: Ved å øke norsk strømpris kraftig, dette vil føre til mindre nettoeksport av norsk strøm (men vil altså gjøre situasjonen enda vanskeligere for norsk industri)
  2: Ved å strupe/redusere eksportkapasiteten på utenlandskablene. Dette vil kunne redusere norsk nettoeksport av strøm og vil redusere nedtappingen, men vil også kunne føre til lavere strømpriser i Norge (ved at det da blir mer av såkalt innelåst strøm i Sør-Norge slik det nå er i Nord-Norge).

  Svar
  • Har mistanke om at NVE og norsk strømbransje vil velge løsning nr 1 (altså dyrere norsk strøm).

   Svar
 • «Å begrense handelen over utenlandsforbindelsene, enten direkte eller ved en eksportavgift eller lignende i et forsøk på å påvirke strømprisene, vil være i strid med våre forpliktelser. Vi vil heller ikke vært tjent med å gjøre det. Dersom vi likevel gjør det, risikerer vi blant annet at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det.» https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/stromnettet/syv-sporsmal-og-svar-om-stromprisen/id2873517/

  «Forpliktelsene» er viktigere enn folkets vel og ve? «Ikke tjent med å gjøre det»? Folks og bedrifters økonomi går til helvette hvordan i huleste er vi tjent med det?? Forbannede landssvikere er det de er! Skulle vært fengslet hele gjengen!

  Svar
  • «…risikerer vi blant annet at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det.»

   Vi har nok vannkraft til innbyggere og nødvendig industri både i tørre og våte år i Norge.
   Hvis vi har kompetente folk til å bestyre vannstanden i dammene. Hvis ikke bør vi heller sette disse til å selge egg på torget.
   Så kan vi eventuelt produsere hydrogen for lagring, og/eller eventuelt brenne gass for å produsere strøm i eventuelle kriseår. – Som vi enda ikke har opplevd.

   Svar
 • Dagens «strømkrise» er skapt og ønsket av våre politikere, og det er jobbet målrettet og bevisst for å nå dette «målet» i mange mange år og av ulike regjeringer. Konklusjonen er at vi ikke har politikere som vil folkets beste.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Slagsmålet i Rødt fortsetter:

For eller mot Nato, altså USA-imperialismen?

Forrige innlegg

USA og Storbritannia vil fortsette krigen:

Tre EU-ledere som er avhengig av russisk energi vil ha forhandlinger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.