POSTED IN Klima

Vi har hørt det i 40 år.

Tidligere var det 10 år, «Nå har vi bare tre år på å redde kloden».

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

FNs klimapanel rir kjepphester i krisetider

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

På toppen av kostbare pandemi- og flyktningkriser kjemper vesten for å verne om Ukrainas frihet og demokratiske kjerneverdier. De økonomiske konsekvenser er store og alvorlige. Billig og nok energi er en nøkkel til å sikre stabilitet de nærmeste år. Likevel rir ‘klima-leiren’ gamle, uvitenskapelige kjepphester om klimakrise; med kostbare tiltak uten klimaeffekt.

Det er klimakrise og nå eller aldri ifølge FNs generalsekretær Antonio Guterres når han i fri dressur lanserte FNs klimapanels 3. delrapport i AR6, sjette hovedrapport. Her på NRK. ‘Vi har tre år på å redde kloden’.

Det er helt feil, også ifølge mange av IPCCs benyttede modeller, alle mangelfulle og feilaktige (KN 308). Men Guterres har rett i at dersom FN nå ikke raskt får sementert de politiske vedtakene på bred front vil ‘vanlige folk’ innen noen få år skjønne at IPCCs hypotese ikke er god vitenskap. For folk er blitt lurt mens kloden har vært i god energibalanse. Nå går det mot kaldere tider (KN 311).

Kloden i god energibalanse

Dagens klima er forårsaket av naturlig oppvarming (sola) etter Den Lille Istid fra rundt 1850, inklusive kalde og varme perioder som nå ser ut til å gå over i en kaldere fase. Jorda er blitt ca. 15 % grønnere siste 40 år med stadig økning i matproduksjon mot dagens rekordpregede nivå (KN 173). Se også her. I de siste hundre år viser observasjoner at de fleste negative væreffekter er redusert eller stabile (KN 312). Klimarelaterte dødsfall er redusert med rundt 95 %. Kulde dreper langt, langt flere enn varme. IPCC må presentere helheten i offentlige, aksepterte statistikker, ikke produsere sine egne spesialplukkede perioder (KN 314KN 301).

Klimakrise er umulig ut ifra IPCCs samlede rapporter og tilgjengelige offentlige observasjoner. IPCC konkluderte (AR5/2013) med tilnærmet temperaturutflating (‘hiatus’) med kun +0.04 C per tiår fra 1998. Sentrale forskere i IPCC-leiren uttalte at ‘it is a travesty’ (parodi, K. Trenberth, 2009) fordi observasjonene ikke stemte med modellene.

green and white mountain under white clouds during daytime
Det er ingen klimakrise. Den beskjedne oppvarmingen har vært en velsignelse for de fleste.

Men det stemmer godt med satellittmålinger fra år 2000 (CERES, KN 311) som viser god balanse mellom innstråling fra sola og klodens utstråling i hele perioden. Det kostbare klimatiltak skal bidra med er allerede etablert av naturen. Fra 2015 ga redusert skydekke økt solinnstråling som ga økt temperatur (ikke fra økt CO2), men tilsvarende økt utstråling opprettholdt klodens energibalanse. For dem som ‘tenker sjæl’ følger den naturlige konklusjon at da er heller ikke økning eller reduksjon av eventuelle effekter menneskeskapte.

FNs klimapanel med ‘På’an igjen’

Guterres har mer på hjertet og forkynner: ‘Juryen har talt – dommen er hard. Og så følger den vanlige uvitenskapelige tiraden om: ‘Ikke tidligere sett slike hetebølger, forferdelige stormer, utbredt vannmangel og utryddelse av millioner av dyr og planter. Dette skal være hva vitenskapen sier om vår nåværende klimapolitikk’.

____________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
____________________________________________________________________


Nei, det er grovt feilaktig. Gutteres og ‘klima-leiren’ har gjort som Putin, skjøvet rettsprinsippene til side ved å utnevne sine egne dommere (IPCC), aktor dominerer med selvkomponert historier, og forsvar tillates ikke. Da velges det fritt fra kortere perioder i varierende tidsserier (KN 311KN 312).

Lanseringen av 3. delrapport nå minner meg om Jan Eggums sang ‘På’an igjen’. For gjennom de mer enn 40 foregående år har vi hørt representanter for FN, klimaforskere, politikere, og NGO’er jevnlig forkynne klodens nært forestående og ugjenkallelige undergang – som heller ikke inntrådte tidligere da konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var opptil 15-20 ganger høyere.

Et av mange eldre FN-skremsler, fra Earth Island Journal; sommeren 1991, Vol. 6 utgave 3, side 38.

Også modeller begrenset til beregning av drivhusgassenes effekt viser at økt CO2 har liten effekt ved de foreliggende konsentrasjoner fordi mengden nærmer seg optisk metning. De andre drivhusgassene har liten betydning (KN 297KN 270KN 300). Det som tidligere ble uttalt at IPCC gjennom sine modeller ikke hadde noe bevis for nevneverdig økt drivhuseffekt er endret til at det foreligger meget gode bevis for at effekten fra økt CO2, metan, lystgass og KFK er liten. Men retorikken fortsetter.

Gutteres betegner delrapport 3 som ‘et skammens dokument der landene lyver om sine klimatiltak’. Verstinger som nærmer seg nivået for Guterres egne klimabudskap. Likevel presterer han å hevde at ‘investeringer i produksjon av olje og gass er moralsk og økonomisk galskap’.

green grass field during sunset
Jorden har ikke vært så grønn som nå på lang tid.

Nei. Det er IPCCs AR6 som er et skammens dokument. Det er et vitenskapelig tilbakefall etter AR5 (2013) der IPCC reverserte sine tidligere uvitenskapelige alarmer, dementerte økte ekstremeffekter og kom med en rekke dementier, sådde tvil om sine modeller og at kanskje sola var hovedårsaken. Heldigvis er de faglige kapitler dypt inne i rapportene bedre enn det som når mediene.

SV, MDG, NGOer henger seg på med sine kjepphester og dommedagspregede uttalelser. Vi må satse på karbonlagring, redusere CO2-utslipp og raskest mulig stoppe petroleumsvirksomheten. Klimaminister Barth Eide er med på notene om fremtidige dyre tiltak, men vil sammen med styringspartiene fortsette petroleumsvirksomheten. Umoralsk ifølge Gutteres som langt fra er noe sannhetens forbilde innen klima.

Konklusjon

Klimamålene er basert på gale IPCC-modellers feilaktig beregnede klimakrise. Men dagens klima og klodens energibalanse gir de beste forutsetninger for matproduksjon og reduserte negative klimaeffekter. Dette er velkjent for mange politikere som kan legge til side Parisavtalens mål i trygg forvisning om at det primært har positive følger.

Politisk ansvarlighet er i dag knyttet til å sikre samfunnets stabilitet gjennom billig og tilstrekkelig energi og fjerning av kostnadskrevende tiltak som likevel ikke har noen klimaeffekt. Så får MDG, Rødt, SV og de velkjente partifraksjoner og klimaorganisasjoner ri sine kjepphester. Mange folk har allerede registrert at vi er gått over i en kaldere periode som gir helt andre utfordringer.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Tobias Rademacher

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Det er ingen klimakrise. Den beskjedne oppvarmingen har vært en velsignelse for de fleste.

  …og NGO’er jevnlig forkynne klodens nært forestående og ugjenkallelige undergang – som heller ikke inntrådte tidligere da konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var opptil 15-20 ganger høyere.»

  En slik forskjell i forståelse av fakta burde være interessant å diskutere.
  Edrulig. For innbyggerne i hvert enkelt land.
  ER det krise?
  Skal vi dirre av frykt, – eller skal vi nyte en god periode på jorden?

  Svar
 • De begynner å få panikk, for mange våkner og begynner å forstå hva dette Great Reset er, og hvem det skal gavne. Tiden begynner å bli knapp, og kanskje lurer tanken på «verdens ende» også i bakhodet deres?
  Vi mennesker av i dag kan ikke si om «Gud skal dømme alle» er riktig eller ikke, man kan tro og håpe, men det er inntil videre 50/50. Vil tro at heller ikke globalistene kan utelukke det, og siden de gjerne vil eie alt og alle har de derfor veldig dårlig tid med å innsette anti-christ på verdenstronen sin for å få «noen år i solen» før det er stopp.

  Svar
 • Northern Light.
  11 april 2022 15:45

  Som nevnt i overstående kommentar, så ble WEF slått sammen med FN for et par år tilbake. Og WEF representerer de gigantiske agrobusinesselskapene og matvareselskapene som produserer ferdigmat (Big Food). Det er den globale storkapitalens mål å få 100 prosent eierskap og kontroll over verdens matproduksjon, distribusjon, salg og dermed også pris på mat.

  Når WEF har blitt slått sammen med Forente nasjoner har de kommet langt nærmere målet, for FN kan utforme direktiver når det gjelder CO2 til sine 193 medlemsland. For eksempel direktiver for CO2 utslipp per dekar som blir satt slik at bønder med dieseldrevet maskinpark vanskelig kan møte dem. Det blir bare agrobusinesselskapenes enorme industribruk med elektrifisert maskineri som klarer det.

  Slik kan FN/WEF med CO2 direktiv kvitte seg med mange millioner småbønder og middelstore gårdsbruk over hele verden, og agrobusinesselskapene får nesten monopol på matproduksjon som er deres mål. Som Henry Kissinger sa: «Kontrollerer en mat og vann kontrollerer en befolkningene».

  Myndighetene i Nederland vil redusere storfe med 30 prosent for å redusere CO2 og nitrogen-utslipp, og vil kjøpe bøndenes jord. Tidligere har Gates kjøpt opp over 100 000 hektar jord i USA, og vil at folk i vestlige land skal spise kunstig kjøtt, og genmodifisert mat fra hans gårdsbruk. FN/WEF vil sette i gang massive skremselskampanjer i vestlig presse og media som skal få befolkningene til å tro at dette må til for å redde klimaet, siden utslipp fra dagens jordbruk blir gjort skyldig for mye av utslippene av (plantenæringen) CO2.

  Med WEF slått sammen med FN, som MSM unnlater å nevne, har agrobusinesselskapene og Big Food fått mulighet til å diktere FNs mat-strategi til sin fordel. Det handler ikke om matsikkerhet for Big Food, det handler om mat-makt. GMO-såkorn er en annen måte å få kontroll over matproduksjonen for storkapitalen, for GMO-såkorn er patentert og eies, og bøndene må kjøpe dem for å så dem, med katastrofale konsekvenser som for mange småbønder i India.

  Virkelig matsikkerhet for befolkningene er mange små og middelsstore gårdsbruk med jorden eid av bøndene selv og som leverer maten lokalt, og som bygger opp beredskapslager av korn og mat i landene. Det er desentralisering som gir sikkerhet for mat, ikke sentralisering og monopolisering av matproduksjonen med lange transportveier som globalistene ønsker.

  Matproduksjon til havs må også nevnes når Norge har enorme fiskerisoner langs fastlandet, rundt Svalbard og Jan Mayen. Storkapitalen vil kvitte seg med små produsenter også her, og deres folk i fiskeridirektoratet utformer sertifiseringer for sjarker som blir så dyre for sjarkfiskerne at flere må gi seg. Fiskekvotene går dermed til fabrikktrålere også eiet av utenlands kapital, for den globale storkapitalen med hjelp fra deres politikere og FN vil ha eierskap og kontroll over all matproduksjon på land og til havs.

  Svar
  • «Det er den globale storkapitalens mål å få 100 prosent eierskap og kontroll over verdens matproduksjon, distribusjon, salg og dermed også pris på mat.»

   Desto viktigere er det med nasjonal- sosialisme.
   Der hver nasjon kan styre sitt område, enten det er energi eller matproduksjon, i forhold til ønsket befolkning.
   Men enda viktigere er styring av egen valuta og byttemidler, og renter.
   Når vi ikke ser forskjell på fiktiver og realverdier ( stener/prisen på mat vs mat ) legger vi opp til at de som styrer fiktivene/stenene forvirrer oss og tar makten i denne forvirringen.
   Vi ble advart for 2000 år siden. Da pengevekslerene ble kastet ut.
   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Naturen er vårt fysiske miljø.

Hvis vi ødelegger den ødelegger vi oss som art. (Del 2)

Forrige innlegg

Kanskje den viktigste krigen er denne:

Dollaren vs. Euroen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.