POSTED IN Klima

Det er ikke mye tid igjen for livet på jorden

Vi er i en CO2-tørke, nivået er lavt!

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Brendan Godwin

Med den nåværende hastigheten CO2 bindes i kalkstein, kan alt liv på jorden være utryddet i løpet av så kort som 42 000 år, ettersom vi går tom for CO2.

Oksygen O2, Karbondioksid CO2, vann H2O og sollys, danner livssirkelen på vår planet. All maten vår kommer enten direkte eller indirekte fra planter. Storfe spiser gress og vi spiser storfe. All maten vår er bearbeidet CO2. Uten planter er det ikke dyreliv på jorden. Når planter vokser bruker de vann. De puster inn CO2, og gjennom en prosess med fotosyntese med solen, puster de ut O2. Dyr og mennesker puster inn den O2 de produserer, og puster ut CO2. Vi mennesker puster ut 40.000 ppm CO2 ved hver utånding. (PPM= Parts Per Million)

Planter trenger minimum 150 ppm CO2 i atmosfæren for å vokse. Jo mer CO2 de får, jo mindre vann trenger de og omvendt. Gartnere som jobber i drivhus øker mengden av CO2 til 1000 – 2000 ppm for optimal plantevekst. Uten CO2 blir vi alle utryddet. Under istidene binder de kalde havene CO2 fra atmosfæren og til havene. Under den siste istiden som tok slutt for bare 12.000 år siden, falt CO2-nivået til 180 ppm. Planter vokser ikke med med lavere CO2-nivået i atmosfæren enn 150 ppm. Det er bevis på plantestress under den siste istiden. All maten vår kommer fra planter. Uten CO2 vil det ikke finnes noen planter og derfor ikke noe liv på jorden i det hele tatt. Vi manglet bare 30 ppm CO2 i atmosfæren til den totale utryddelsen av alt liv på jorden.

Videre; CO2 ble ført tilbake til atmosfæren under mellomistidens varmere perioder. Men CO2 er også avgitt/utfelt fra havene og blitt til kalkstein. CO2 har gradvis blitt tatt ut av systemet de siste 500 millioner årene. Vi er nå inne i en alvorlig CO2-tørke. Vi er bare noen få istider unna til at det ikke er nok CO2 til å opprettholde liv på jorden!

Men vi kan ha fått en utsettelse. De varme havene avgasser for tiden CO2 til atmosfæren og danner en ny høyere likevekt med atmosfæren. Det burde være nok til å få oss gjennom neste istid. Det er imidlertid ingen garanti. Det er alltid feil med å blande proxy-data med målte data. Iskjerne-proxydata viser at CO2-nivåer under det nåværende holocen (holocen = epoke i geologisk tidsregning) ikke stiger over 300 ppm-nivået før på 1900-tallet.

Den eneste måten å unngå utryddelse av liv er å behandle/prosessere mye av den kalksteinen som er i havene og få CO2 tilbake til atmosfæren. Vi må imidlertid gjøre det i mye større skala enn vi gjør det nå. Totale menneskelige CO2-utslipp til atmosfæren fra fremstilling av sement fra kalkstein og forbrenning av fossilt brensel er bare fire til seks prosent av de totale utslippene fra oss mennesker. Og vi mennesker slipper ut kun ca 5 prosent av alle årlige CO2-utslipp til atmosfæren. Naturen slipper ut selv ca 95 prosent av alle årlige CO2-utslipp til atmosfæren.

Havet avgir CO2 til atmosfæren mye raskere enn hva mennesker slipper ut. Men når den neste istiden setter inn og de kalde havene binder CO2 tilbake i havet og videre til kalkstein, vil dette sannsynligvis være mer enn fire til seks prosent av CO2-mengden i atmosfæren (som vi mennesker slipper ut). Vi ville ikke være i stand til å følge med. Vi må øke utslippsraten av CO2 for å redde liv på planeten Jorden. Hvor rart det kan virke, har vi folk som prøver å begrave CO2 under jorden og fjerne det fra atmosfæren. De ser ut til å være opptatt av å raskt utrydde livet på jorden.

I løpet av de siste 500 millioner årene har O2-nivåene samlet sett steget gradvis og varierte mellom ca. 12-25 prosent. Med 21 prosent som vi har nå er det nær 500 millioner år på en all time high. Samtidig har imidlertid CO2-konsentrasjonene falt jevnt fra flere tusen ppm, til bare 180 ppm for 20.000 år siden under siste istid. Mens vi trenger O2 for å puste, trenger vi også CO2 for fotosyntese for matproduksjon. All maten vår kommer fra planter. Planter vokser ikke uten CO2.


Tidligere publisert på derimot.no

Oversatt av Northern Light

Fra Principa Scentific, publisert 23. september 2022. Oversatte utdrag av fra en lengre artikkel på engelsk. Det anbefales å lese hele artikkelen med linker, diagrammer og oversikter i orginalartikkelen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «Planter vokser ikke uten CO2.»

  – Men penger , og et politisk system, ser ut til å vokse godt.

  Svar
 • Fra WEF kan vi se fram til en klimariktig bordmeny med innslag av meitemark, maur og fluer på tallerkenen, og selvsagt smakfullt og spennende dandert, alt applaudert av våre hjemlige globalister. God appetitt!

  Svar
 • ‘Vi har begrenset med informasjon om hvordan fremtidens klima vil se ut, både på kort og lang sikt, men sporene etter fortidens klima – paleoklimaet – ligger arkivert i iskjerner, sedimenter og fast fjell. Derfor kan geologer fortelle mye om hvilke hendelser som står bak de største endringene i klimaet for tusener, millioner og milliarder av år tilbake i tid. Ny viten om fortidens klima kan også hjelpe forskerne å utvikle mer presise spådommer om fremtiden.
  Det som kjennetegner jordas klima, er kontinuerlige variasjoner på flere skalaer. Mens det i sen ordovicium og sen karbon var veldig kaldt, er tidlig karbon og sen kritt kjent som svært varme perioder. Også nærmere nåtid og lengre tilbake i tid, kjenner vi til slike skifter mellom istid- og drivhusklimaer.’
  geoforskning.no/endringer-pa-alle-skalaer-del-4/?mc_cid=5978767392&mc_eid=db6add3f06

  Folk, enten de kaller seg vitenskapsfolk eller politikere bør både tvile og stille enhver hypotese fram for kritikk og gjennomgåelse. Spesielt når det får stor inngripen i andre menneskers liv.
  Nå ser det ut til at vitenskap og politikk gjøres om til noe som ikke skal tvilsettes. Hvordan har vi kommet i en slik situasjon? ( ‘Pandemien’ , ‘strømkrisen’ og pågående rente-tullball i mente. )

  ‘Utøvende eksperter, ingeniører og leger er forpliktet til å forholde seg til den etablerte kunnskapen, men ikke forskere. Vi er forpliktet til å kritisere den.
  …Vitenskapshistorien er nemlig full av eksempler på at eksperter har påført folk lidelser. Helt frem til for 150 år siden ble de som oppsøkte leger påført mer lidelse (og tidlig død) enn de som ikke oppsøkte leger.
  …De feilene jeg har oppdaget (se også innlegget om hva som driver Golfstrømmen) er imidlertid så graverende at om jeg hadde myndighet til det, ville jeg beordret Klimapanelet tilbake til tegnebrettet for å utarbeide oppdaterte råd – før «skremte» politikerne rekker å påføre mennesker lidelser som kunne ha vært unngått. ‘
  geoforskning.no/det-er-feil-og-mangler-i-klimapanelets-fagrapporter/

  Svar
 • Greta Thunberg, som ikke har fullført sin spesialskoleutdannelse er «Det Grønne Skiftet» sin lille Jeanne D’Arc og regnes som prominent i «klimadebatten»;
  hvilken «klimadebatt» forresten? I alle fall ikke i NRK, hvor spørsmål angående sannferdighet avfeies og mobbes ut av de godt betalte pratehodene i svindyre «norsk» rikskringkasting, på ordre fra «våre» politikere.
  Solvang var så frekk å stille spørsmål til middelmådighet og pikkolo Bent Høie som folket kunne ha interesse av å få svar på, og fikk straks reprimande: «du sår tvil», sånt kan vi ikke ha i «demokratiet» Norge.

  Her møtes to skuespillere man liksom skal ha respekt og ærbødighet overfor:

  https://thepeoplesvoice.tv/zelensky-meets-with-greta-thunberg-to-discuss-the-wars-impact-on-ukraine-ecology/

  Lille Volodymyr selger landet til Blackrock, Monsanto og denslags og fru Zelenskaya shopper juveler for over en million dollar hos Cartier.

  Svar
 • Dette er den beste nyhetskilder i landet. Stå på!

  Svar
 • Northern Light.
  10 oktober 2023 16:51

  Ny studie viser at temperaturen på Jorden steg før menneskelige CO2-utslipp startet.

  Av Chris Morrison.
  Dramatiske nye bevis viser at temperaturen på jorden steg før en økning i atmosfærisk karbondioksid. De nye funnene skaper betydelig bekymring i klimavitenskapens etablerte verden, der en politisk fortelling som fremmer Net Zero, krever at det er ubestridelig at temperaturen stiger etter at mennesker bruker fossilt brensel. Kontroversen har bygget seg opp i omtrent et år siden de første funnene først ble publisert av U.K. Royal Society.

  Den siste rapporten kommer fra fire forskere, som bruker sofistikerte teknikker for å undersøke data fra en rekke temperatur- og CO2-datasett over de siste 60 årene. Som med de første funnene publisert av Royal Society, fant de at årsakssammenhengen som sier at det er en CO2-økning før en temperaturøkning, ikke kan støttes vitenskapelig siden det tydelig er vist at temperaturen øker før en CO2 økning med seks eller flere måneder. «Alle bevis som kommer fra analysen, tyder på en årsakssammenheng med temperatur som årsak og CO2 som effekt».

  Net Zero-prosjektet er fundert på antagelsen om at mennesker påvirker en klimatermostat ved å bruke fossilt brensel. FN-klimapanelet fremmer at all variasjon i klimaet siden 1900 har vært forårsaket av mennesker. Men hypotesen om menneskeskapte klimaendringer har alltid vært usikker, siden ingen kan bevise den faktiske oppvarmingen som kan forventes, og vitenskapelige observasjoner som går tilbake 600 millioner år, gir lite bevis for en avgjørende sammenheng. Det vil være vanskelig for klimaalarmister å avkrefte disse funnene, siden den vitenskapelige prosessen krever å kritisk undersøke og rettferdiggjøre enhver årsakssammenheng.

  Hovedforfatteren av rapporten er professor Demetris Koutsoyiannis fra University of Athens, og de tre andre bidragsytere er fra Athen, London og Poznan. Artikkelen har tittelen «Om høner, egg, temperatur og CO2: Årsakssammenhenger i jordens atmosfære». Referansen til høner og egg fremhever et grunnleggende, eldgammelt konsept i den vitenskapelige prosessen. Hva er rekkefølgen av årsak og virkning – hva kom først, høna eller egget?

  Denne artikkelen kan godt fremskynde avvisningen av den vaklende hypotesen om at mennesker påvirker klimatermostaten, og kan kontrollere den ved å regulere sin egen CO2-produksjon. Hvis menneskeskapt CO2 gjorde klimaet varmere, ville det bare kunne påvises over en lengre periode. Men den lengre perioden gir ikke mye bevis på en direkte sammenheng, der de siste 150 årene har vist stigninger, fall og pauser i de globale registrerte temperaturene.

  I stedet har klimaalarmister måtte falle tilbake på anomalier som viser engangs-avvik fra normen. Det er umulig å knytte menneskeskapt CO2, eller faktisk hvilken som helst CO2, til uvanlig vær over en måned eller så. Dette har selvfølgelig ikke stoppet pseudovitenskapsfolk som bruker datamodeller, fra å hevde at de kan knytte en værhendelse til en langsiktig trend.

  En graf viser hvor uvitenskapelig bruken av unntak for å bevise en dommedagsprediksjon kan være. Den viser den globale temperaturen målt av satellitter siden 2015, og avslører en liten nedadgående trend de siste åtte årene. Men det er avvik fra normen, både høyere og lavere over perioden inkludert en topp som går opp i år. Klimaalarmister forklarer varme-toppene som katastrofale, men ignorerer den langsiktige trenden. Når The Guardian har en forsidehistorie om at forskere er lamslått av planetens rekordvarme i september, bør de få hodet undersøkt.

  Forskerne står fast på at det ikke er mulig å tilskrive klimaendringer bare utfra en menneskelig påvirkning. Ikke minst kan ikke det forklare 4,5 milliarder år med skiftende klima. Biosfæren produserer mer biomasse ved høyere temperaturer med flere biokjemiske reaksjoner – med andre ord plantevekst. Dette fører til en «grønnere planet som igjen produserer enda mer av den såkalte «karbonbefruktnings-effekten». Dette har skjedd i løpet av de siste tiårene med 14 % mer plantevekst observert over hele planeten, en prosess som utvilsomt har ført til mindre global hungersnød.

  Forfatterne konkluderer med at det er naivt å forvente fullstendige svar på problemer knyttet til komplekse systemer, eller å anta at et komplekst system er i permanent likevekt, og at en ekstern årsak er nødvendig for å få det ut av likevekten og forandre det.

  Fra The Daily Sceptic, publisert 8 oktober 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og graf i orginalartikkelen.
  Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljøsaker.
  Orginalartikkel: Settled Science Shock: Earth Temperatures Rise AHEAD of CO2 Emissions, Say Scientists.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Putin:

«En rørledning er intakt.»Russland kan fortsatt redde stumpene for Tyskland.

Forrige innlegg

Pris til besvær.

Midtblinks innertier for Alfred Nobel og undertegnede.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.