POSTED IN Norsk politikk

Vi bytter bare to perspektiver.

Erna Solbergs tale får slik en ganske annen politisk tone.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Erna Solberg sin tale der «Russland» er byttet ut med «USA»


Erna Solberts tale til Høyres landsmøte nylig ble en merkelig opplevelse. Her er en versjon av talen der ordet ”Russland” er byttet ut med ”USA” foruten nødvendige tilpasninger til en del av historieboka som Erna Solberg utelater. Det er å håpe at denne versjonen kan gi en nyttig realitetsorientering.

”Kjære landsmøte.

Det er en dyster tid. Midt i hjertet av Europa regner bombene på nytt over forsvarsløse mennesker. Nå står millioner uten annet enn det som får plass i en liten koffert. Krig er forferdelig. Særlig når sivile rammes på denne måten. Men det er forskjell på krig.

_________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
_________________________________________________________________

I motsetning til krigen i Ukraina, har de ulovlige og uprovoserte krigene mot Afghanistan, Irak, Libya og innblandingen i Syria blitt akseptert av en hel verden takket være lydige politikere og medier. Tryggheten er blåst bort av amerikanske bomber. Fordømmelsen har vært fraværende. Sanksjonene mot USAs regime har uteblitt.

Disse landenes motstand ble nådeløst slått ned av USA støttet av NATO og Norge. Takket være massiv slagkraft ble USAs invasjoner raskt kronet med seier. USA grep til det de har gjort så mange ganger før: Hensynsløs bombing og drap på sivile. Krigsforbrytelsene har stått i kø:

 • Bruk av ulovlige våpen.
 • Angrep på sykehus.
 • Vilkårlig skyting mot sivile.

Jeg er glad for at disse forbrytelsene endelig blir etterforsket. Disse konfliktene er, som vi alle har sett på TV og i sosiale medier, godt dokumentert, også av varslere som USA har fengslet eller forsøkt fengslet. Nå må vi få et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar.

Forbrytelsene i Afghanistan, Irak, Libya og Syria må også føre til en realitetsorientering om USA, de har vist at USA alltid lyger. Hva annet kan USA lyge de om?

Ine Eriksen Søreide fikk ingen kritikk da hun som forsvarsminister uttalte at forholdet til USA ville forbli det samme gode etter invasjonen av Afghanistan, Irak og Libya og innblandingen i Syria. Hun har til og med sagt at hun ville bombet Libya på ny dersom det samme hadde skjedd igjen, nemlig å bombe uten grundig politisk behandling, uten bred offentlig debatt og uten solid undersøkelse av bevisene for å verifisere at krigen er legitim. Hun ville gjort det på ny selv om krigen også denne gang skulle vise seg å være basert på løgn og bedrag designet og plantet av USA.

Vi burde kanskje ha forstått hvor det skulle ende ut fra USAs historie siden 1945:

 • USA har forsøkt å velte mer enn 50 fremmede regjeringer.
 • USA har blandet seg inn i demokratiske valg i minst 30 land.
 • USA har forsøkt å ta livet av mer enn 50 ledere i andre land.
 • USA har sluppet bomber på folket i mer enn 30 land.
 • USA har forsøkt å knuse folkelige eller nasjonalistiske bevegelser mot utålelige regimer og despoter i mer enn 20 land.
 • USA har stått for innblandninger i over 70 land etter andre verdenskrig.

Vi burde i hvert fall ha forstått det da USA invaderte Afghanistan for å få kontroll med olje, gass og rørledninger under falsk påskudd av ”9/11”. Eller da USA invaderte Irak basert på falske beviser for å få kontroll over oljen der. Eller da USA bombet Libya tilbake til steinalderen basert på løgn fordi Gaddafi ville gå vekk fra Petrodollar. Eller da USA forsøkte seg på å bombe Syria basert på et falsk gassangrep for å få til regimeskifte der, men ikke fikk lov av verken FN eller kongressen fordi ingen trodde på hendelsen.

Denne gangen ser vi hvordan det gikk etter at USA investerte 5 milliarder dollar i regimeskifte i Ukraina og innsatte et regime som ikke representerte hele det ukrainske folket. Det kom som et slag i ansiktet da Russland ikke ville overgi Krim med basen for Svartehavsflåten til Ukraina og dermed til USA, og da Russland støttet de russiskspråklige delene av Ukraina som ikke godkjente det nye kuppregimet. Og vi ser hvordan det går når vestlige ledere går vekk fra muntlige, men godt dokumenterte, løfter om ikke å utvide NATO østover som en trussel mot Russland. Krigen i Ukraina er fullstendig unødvendig. Dette er sider av virkeligheten som NRK holder skjult for oss. Vi skal ikke få sannheten, vi skal bare få USA sin sannhet.

Når vi ser oss tilbake, har vi vært for opptatt av det vi gjerne kaller å «komme videre». Igjen og igjen. Vi håpet alle at det ville komme en mer positiv utvikling. Men USA har nå knust det håpet en gang for alle.

Vi må heller ikke tro at vi ser et annet USA her i nord, at USA bare har edle hensikter når de vil etablere baser på norsk jord og provosere vår nabo i øst. All kontakt med USA må baseres på at det er løgn og bedrag vi får servert, enten det er i øst eller vest, nord eller sør. Et USA hvor mørket har senket seg under et skinn av demokrati. Hvor ytringsfriheten, pressefriheten og demokratiet er styrt av et regime som har løyet så mye, brutt så mange lover, traktater og avtaler, at dets løfter aldri må stoles på igjen.

Og la meg være tydelig: Det er administrasjonen i USA som er problemet, ikke det amerikanske folket. Det er USAs presidenter som sender ungdommene ut for å dø på fremmed jord. Amerikanere flest er nå fanger i fattigdom i eget land. Et undertrykket folk, som plyndres og utnyttes av de superrike og av presidentens venner. All rikdommen er nå samlet på noen få hender og mange amerikanere må ha to jobber for ikke å sulte.

Kjære landsmøte, tiden for naivitet i vårt forhold til USA må nå være over en gang for alle. Det som skiller Norge fra andre land som har vært utsatt for USA, er ikke vår evne til å godsnakke med USAs president. Det er NATO. Vår trygghet hviler på at vi har underkastet oss NATO og bistår med penger til amerikansk våpenindustri, og at vi åpner for at USA fritt kan forsvare sine interesser i landet vårt slik de måtte ønske. Derfor er NATO-solidariteten noe vi aldri skal rokke ved.

Derfor stilte Høyre i regjering opp når NATO spurte om vi ville være med på ulovlige kriger for å bombe og drepe. For hvis vi aldri stiller opp for andre, hvordan kan vi da forvente at andre stiller opp for oss den dagen vi trenger hjelp? Kjære landsmøte, NATO-solidariteten må aldri tas for gitt og her skal Høyre fortsatt være det mest ettergivende partiet. Freden i verden er knust. Tryggheten er borte. La det ikke være tvil, Høyre vil fortsette å underkaste seg USA også i tiden som kommer.”

Forsidebilde: Austin Chan

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Erna Solberg er utpekt av WEF som «a Global World Leader”, med sine FN bærekraftsmål for det nye 1000 års rike under Klaus Schwabs politiske ideologi der verdens befolkning på 7 mrd mennesker skal reduseres til 1 mrd, gjennom dette «vinduet» som den menneskeskapte Corona 19 epidemien ble muliggjort ved genmanipulerte injeksjoner fra USAs laboratorier i Wuhan/China. Er ikke dette en forbrytelse mot menneskeheten i vår tid, hva skal da en forbrytelse av dette formatet kalles?

  Svar
 • Gnistrende god tale av «(Fj)erna Global» hvis hun hadde sagt dette, for dette er sannheten, rett på.
  Men de «gode» forbrytelsene mot menneskeheten kan vi ikke påklage, de er jo gjort for menneskehetens «beste» i følge «de utvalgte eliter».
  Bildet begynner å bli rensket opp og blir klarere og lettere å lese.
  Hele «Vestens» politikere og «tenketanker» fordømmer Russland, og Putin «skal henges i nærmeste lyktestolpe». Det forteller meg at mest sannsynlig kjemper Putin «mot» NWO, siden «de andre» er så til de grader kjøpt og betalt av «eliten» over «elitene». Det Grønne skifte, Ag-2030, Energi-krise og mat-krise er alle del av den sataniske plan om verdensherredømme, og innsettelse av Anti-Christ på tronen i Jerusalem.
  Som «kapteinen» på WEF-skuta, K. Schwab sier: «Steady As She Goes» når rormannen begynner å bli engstelig der han styrer mot brottene og undergangen, og spør om å få skifte kurs.
  Imens danser, drikker og spiser «passasjerene» på dekkene under broen i lykkelig uvitenhet om hva som er i vente.
  I sin «berusede» tilstand enser de ingen og ingenting, festen slutter ikke før skuta har gått ned med flagget «til topps».
  Etter Titanic havariet overlevde noen, spørsmålet er om noen fra «elitene» vil overleve dette havariet?
  Eller om de (kristne som skal fortsette i Guds Rike) som sitter i livbåtene vil dytte dem under med årene slik at de siste «elitister» druknes og fjernes permanent.

  Svar
  • Cirka 11. mars ble Schwab og Putin uvenner, offisielt erklært, hva nå det skal bety for NWO?

   Svar
 • “Russland” er byttet ut med “USA”

  ‘Ny atomubåt dukket plutselig opp i Tromsø – kan ikke si hvor lenge den vil ligge
  Eikeland sier at årsaken til at anløpet ikke var varslet på forhånd, er at de nå ønsker å være mer restriktive med informasjon enn de har vært ved de forrige ubåtanløpene det siste året: Slik vi skal være, sier hun.’
  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/ny-atomubat-ankommer-tromso-_-kan-ikke-si-hvor-lenge-den-vil-ligge-1.15921840

  Altså at vesten kan bryte internasjonale regler, men Russland, og Kina, skal demoniseres og utsettes for økonomisk krig hvis de gjør det samme?
  Dette passer jo som hånd i hanske med Norges krigs-dobbeltmoral.
  Dette kan vi !

  Svar
  • Det finansielle skuddet i foten disse sanksjonene innebærer vil kanskje koste vesten mest; og Norge bejubler skuespiller og YGL.gutt Zelensky, i klubb med kommende konge, Stoltenberg krigshisser i velkjent stil, og demokrati skal innføres i Ukraina ved hjelp av neonazi-bøller som driver pogrom på sigøynere på Ungarns grense, ildspåsettelser. Trakkasering mot slavere, for ekte ukrainere er bedre, for de er germanere, i sine egne øyne. KKK nærmest. Uttalelsene på TV og fra autoriteter i apparatet går på å drepe alle, småbarn, alle, kastrere fanger. Tilgjengelig. Beviselig. Dette støtter Norge. Skammelig.
   Igjen og igjen tapper NRK oss for skattepenger de ikke fortjener med en ensidig og ufredelig vinkling mot en nærmeste nabo vi kunne vært tjent med å kommunisere konstruktivt med.

   Svar
  • Torfinn Slettebø
   6 april 2022 8:33

   Særs nyttig kommentar frå Frikar. Me er meistrar i å hamra laus på Russland, og er blinde for våre eigne svin på skogen. Når me tillet atomubåtar i norsk farvatn og kloss ved Tromsø by, er me temmeleg uansvarlege.

   Me må arbeida for mindre krigersk innstilling frå Noreg. Eitt av våre største svin på skogen må vera at me har røysta for alle Nato-utvidingar austover, vel vitande at det auka krigsfaren.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  5 april 2022 22:02

  I moderne krigar er det normalt at dei fleste drepne er sivile. Kvifor er det ikkje slik i Ukraina? Norske politikarar er like gode skodespelarar om Zelinsky når dei spelar forundra over at sivile vert drepne. Men det er tydeleg at denne krigen skal presenterast som ein heilt spesiell krig. Dersom noko er spesielt, er det eller motsett: Den delen av krigen som starta 24.2.2022 ser ut til å fleire falne stridande enn sivile offer. Dersom dette stemmer, er det spesielt.

  At Stoltenberg har mage til å gå inn for rettsleg etterspel mot russarar, er himmelropande hykleri.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blokkerer legemiddelindustrien effekt-studier?

Høydose-studier viser at D-vitaminer har god effekt på psoriasis-pasienter.

Forrige innlegg

Nå kommer innrømmelsene.

Korona-Lockdown var fullstendig mislykket.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.