POSTED IN Virkelighetsforståelse

Vestens ledere.

De har plassert seg i en politisk og militær hengemyr.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra den californiske bloggeren Andrei Martyanov som er ekspert på våpenutviklingen i verden. Han har skrevet flere bøker om temaet. Disse er ikke kjent blant mange i Norge, men for de som har leste dem (som jeg har gjort) fremgår det av hva han skriver, og det lenge før krigen brøt ut, at krigen i Ukraina i utgangspunktet var tapt for Ukraina og Nato. Og han får rett, slik det nå ser ut til.

Han leverer ofte meget skape kommenterer til det som skjer og her er en av dem. Naturligvis blir han ikke tatt på alvor av militæreksperter og politikere i vest som er høye på seg selv. Det ville de ha tjent på, men nå er det for seint.

Knut Lindtner
Redaktør

Spillet er snart over for vesten

Av Andrei Martyanov

Andrei Martyanov til høyre

Doktor Bhadrakumar legg ikkje fingrane imellom når han snakkar om Washingtons paranoia. Dette er faktisk eit av hans mest aggressive stykke på ei god stund. 

Arrest-ordren som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstada mot Vladimir Putin kan ikkje sjåast som anna enn eit PR-stunt frå den angelsaksiske klikken si side, der USA sit i bakgrunnen med regien. Men ironisk nok agerte ICC på kvelden til 20-årsdagen for den angelsaksiske invasjonen av Irak i 2003, som førte til skrekkelege krigsbrotsverk medan «dommarane» i Haag sov seg igjennom det heile. Både Washington og London vedgår i dag at 2003-invasjonen var illegal — basert på oppdikta skuldingar mot Saddam Hussein. Sjansen for at arrestordren til ICC nokon gong skal takast alvorleg, er sjølvsagt lik null. ICC har ingen jurisdiksjon i Russland, som på same måte som USA ikkje har skrive under på Roma-statutten. Men intensjonen her er noko anna.

Skitkastinga mot Putin er eit anna uttrykk for president Bidens djuptfølte hat mot den russiske leiaren som stammar frå ein dyst i Moskva for godt over eit tiår sidan, då Putin bryskt sette han på plass, og timinga er vald for å trekke merksemda bort frå statsbesøket til Kinas president Xi Jinping til Moskva på måndag, ei hending som ikkje berre er spektakulær i framtoning, men som sikkert også vil styrke det «grenselause» partnarskapet mellom dei to supermaktene.. Den angelsaksiske klikken ser med skrekk på samtalane i Moskva i morgon. Utan tvil har Moskva og Beijing bestemt seg for å stå saman om å gravlegge det US-amerikanske overherredømmet.

Bhadrakumar finn ei superb skildring av den US-amerikanske – eller meir generelt den angelsaksiske klikkens – utanrikspolitikken, eller i alle fall det dei kallar utanrikspolitikk, i dei djupe gropene av angelsaksisk geopolitisk misære: skitkasting. Det er det det er, og som eg slo fast i eit tidlegare stykke om senator Kelly sine miserable løgner, så byrjar denne misæren å manifestere seg gjennom eit fullstendig tap av den profesjonalismen og menneskelege klassen dei alltid har hatt underskot på.

Dr. Bhadrakumar

 Men Bhadrakumar går vidare og konkluderer med, slik mange av oss óg gjorde, at spelet snart er slutt for Vesten. 

Biden trudde nok han sette Putin på plass med Reaper-stuntet og ICC-bedraget. Men Putin er nonchalant, han valde denne dagen til å gjere sitt  aller første besøk til Donbass. Putin turnerte Mariupol, hamnebyen som vart bitande utfordra av NATO-operatørane i forbund med den ukrainske nynazistiske brigaden, køyrde gatelangs og stoppa på ulike stadar og såg over gjenoppbyggingsarbeidet.  Det var eit trassig signal til Biden om at NATO har tapt krigen.

Desperasjonen er tydeleg, og føregripinga av morgondagens toppmøte i Moskva er fylt med frykt for ein gjeng grufulle amatørar som gjennom valfusk okkuperte maktstillingar i Washington og ikkje berre, med vondskap og dumskap, dreiv sitt eige land i grøfta, men sette heile verda på randa av ein global krig, utan å ein gong forstå at dei utset seg for ein brutal respons og at dei som overlever vil bli jakta på som krigsforbrytarar.

Som i dette nye russiske mimet:

«Om ikkje du sjølv forstår kva du gjer, så gjer heller ikkje fienden det.» (c) Joe Tzu. (Henspeiler på den kjente kinesiske strategen Sun Tsu klassiske verk «The art of war», Krigskunst, red)

Posta av smoothiex12

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Hansjörg Keller

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  21 mars 2023 16:07

  USA har lagt til rette for en verre finanskrise enn i 2008.

  Av Dr. Paul Craig Roberts.
  Det er to hovedveier til en potensiell finanskrise i USA, som kan bli internasjonal. En vei til krise er Federal Reserves nåværende politikk med å heve renten. Denne politikken etter mange år med nesten null rente, og negative renter. I mange årene betalte bankene en lav rente, på for eksempel obligasjoner. Når sentralbanken (Federal Reserve) hever renten, faller verdiene på de finansielle eiendelene med lavere rente, og dermed krymper aktivasiden, men ikke gjeldssiden.

  Dermed presser sentralbankens politikk mange banker mot konkurs. Når innskytere innser at innskuddene deres kan fryses eller gå tapt hvis de er over $250 000, tar de ut innskuddene sine.

  Bankene kan ikke balansere uttakene fordi deres eiendeler har krympet i verdi i forhold til innskudd og fordi de selger de avskrevne eiendelene for å balansere uttakene, faller prisene på eiendelene ytterligere. Silicon Valley Bank hadde en stor mengde statsobligasjoner med lav rente, og verdien av disse ble drevet ned med økt rente. De to andre bankene var ofre for kryptovaluta som er usikker for bankene.

  For å forhindre at svikten til de tre amerikanske bankene forårsaket panikk, ble det kunngjort at sentralbanken ville gi alle banker nok kontanter til å dekke uttak, og at alle innskudd var forsikret selv om de var høyere enn forsikringsbeløpet. Men hvis sentralbanken fortsetter å heve renten, vil høyere rente gjøre at flere banker går konkurs. I Europa er Credit Suisse i trøbbel, men den europeiske sentralbanken annonserte nettopp en renteøkning!

  Den andre veien til krise er trillioner av dollar i derivater som holdes av de fem store amerikanske bankene, og som er internasjonale i sine transaksjoner. De fem største bankene har 188 billioner dollar i derivater med ukjent risiko. summen er langt større enn bankenes kapital. Beløpet er mye høyere enn i 2008, så potensialet for en større krise eksisterer. bare én feil fra én obligasjonshandler i en stor bank er nok til å starte en krise.

  Derivatkrisen som skjedde i 2008, var et resultat av opphevelsen i 1999 av Glass-Steagall loven, som hadde forhindret finanskriser i 66 år siden den ble vedtatt i 1933. Talsmenn for opphevelse hevdet at «finansmarkedene er selvregulerende og trenger ikke tilsyn som setter regler». Glass-Steagall loven skilte kommersielle banker fra investeringsbanker. Banker som tar innskudd og låner de ut, hadde ikke lov til å foreta spekulative satsinger som investeringsbanker, som på den tiden ble kapitalisert av personlige formuer. Dette hindret kommersielle banker i å spekulere med innskyternes penger. Opphevelsen av Glass-Steagall loven, lot kommersielle banker bruke innskyternes innskudd, ikke bankenes egne penger, og opptre som investeringsbanker.

  Dette er hvordan de store kommersielle «banker for store til å falle» skaffet seg enorme derivatporteføljer. Risikoen med derivater ble ikke forstått av verken bankene, ratingbyråene eller tilsyn og eksploderte i 2008-krisen, noe som resulterte i redningsaksjoner fra skattebetalere av bankene, og et tiår med lavrente-politikk for å gjenoppbygge aktivasiden av bankenes balanser. Dodd-Frank loven, som ble feiltolket av politikere, økonomer og finansielle medier som en løsning på problemet forårsaket av opphevelsen av Glass-Steagall. Men Dodd-Frank loven opprettet et nytt problem.

  Det Dodd-Frank-loven «fikset» var å forhindre redningsaksjoner fra skattebetalere. I stedet ville det bli «bail-ins». Hva slags middel er det, at banker i trøbbel kan redde seg selv ved å beslaglegge innskyternes penger? Med andre ord skapte Dodd-Frank-loven et kraftig insentiv for bankruns* for banker med problemer.

  For å oppsummere, banker som investerte i «trygge» eiendeler som statsobligasjoner står overfor bankruns. Større banker med en enorm mengde derivater er én enkelt obligasjons-handlers feil unna fra å ødelegge det finansielle systemet. Krisen i 2008 og potensialet for flere kriser hviler utelukkende på opphevelsen av Glass-Steagall loven og innføringen av Frank-Dodd loven. Vi ser på den totale, fullstendige svikten fra regjeringen og økonomer. Deres handlinger kan få det finansielle systemet i verden til å kollapse.

  Spørsmålet blir selvfølgelig: Er dette dumheter eller er det et komplott som utspiller seg for å kollapse det finansielle systemet som vi har kjent det, for å så «redde» oss med innføringen av digital valuta? Høyere renter nå ødelegger bankenes soliditet. Men er de virkelig så dumme? Kan dette være tilsiktet med en hemmelig agenda for en digital valuta?

  Fra Global Research, publisert 20 mars 2023. Skrevet av Dr. Paul Craig Roberts.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The US Has the World Setup for a Worse Financial Crisis Than in 2008.

  *Et bankrun oppstår når mange kunder tar ut pengene sine fra en bank, fordi de tror banken kan falle i nær fremtid.

  Svar
 • Northern Light.
  21 mars 2023 17:11

  Den europeiske sentralbanken planlegger å implementere negative renter ved siden av innføring av en digital euro.

  Av Kevin Hughes.
  Den europeiske sentralbanken (ECB) overveier bruken av negative renter – som reduserer verdien av penger – mens den innfører sin digitale sentralbankvaluta (CBDC).

  Digital Euro Associations administrerende direktør Sarah Palurovic sa dette på «Poundcast»-podcasten*. Ifølge Palurovic er negative renter blant tiltakene som ECB vurderer. Negative renter tillater sentralbanker å straffe de som sparer pengene sine. For eksempel vil en rente på -10 prosent føre til at noen taper 10 prosent av pengene sine årlig med mindre de bruker dem. Det mulige omfanget av disse negative forslagene er enormt, gitt at de 341 millioner menneskene bruker euroen til daglige transaksjoner og dens status som autorisert valuta for 20 nasjoner.

  I et eget dokument beskrev ECB den digitale euroen som et «offentlig gode» som burde være «allment tilgjengelig, og brukbar hvor som helst i euroområdet for å foreta og motta betalinger.» For å oppnå dette målet sa sentralbanken at «en passende kombinasjon av krav og økonomiske insentiver» bør etableres.

  Kontroller pengene, og du kontroller folket.
  Regjeringer og globalist-institusjoner er store tilhengere av «utløpende penger» fordi de oppfatter det som et «pengepolitisk verktøy» som kan «gjøre penger kostbare å spare og vil dermed presse folk til å bruke dem raskt». Før ECB foreslo negative renter, har andre sentralbanker fremmet lignende ideer. Bank of England vil ha makten til å bestemme hva folk bruker CBDC-ene sine på, mens Verdensbanken ønsker å kunne «forby visse brukere tilgang til kontanter».

  I mellomtiden har ECB vist planer for en introduksjon av en digital euro, som vil starte med at banken først og fremst frigir CBDC for bruk i person-til-person og e-handelstransaksjoner. Banken vil da inkludere støtte for online og offline digitale eurobetalinger, og person til person- eller bedrift-til-stat-betalinger, sammen med skatter og tollavgifter,, som det fremgår av en ECB-presentasjon publisert på nett.

  ECB-presentasjonen sa at flere bruksområder er nødvendige for å møte et sluttbrukerbehov på tvers av land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. I skrivende stund planlegger ECB videre arbeid med detaljene i innføringen av den digitale euroen, med fremleggelse av forslaget til sentralbankens styrende råd planlagt i løpet av tredje kvartal 2023.

  Fra Natural News, publisert 20 mars 2023, skrevet av Kevin Hughes.
  Oversatt fra engelsk. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: FISCAL INSANITY: European Central Bank plans to implement negative interest rates alongside digital euro rollout.

  *YouTube, digital Pound Foundation. Poundcast Ep. 8: Designing the Digital Money of the Future: Digital Pound vs Digital Euro.

  Svar
 • Vlad Tepes
  22 mars 2023 7:13

  Som andre som vil bevise de duger, ødelegger regjering og stortinget både vårt demokrati og juridiske system. Det er blitt «dem» og «vi». Ved små, usynlige skritt støttet av endringer i lovverk og budsjett blir et totalitært nett spunnet rundt befolkningen. Helse Sør-Øst vil lagre pasientopplysninger om norske borgere på en amerikansk server, med slike opplysninger kan folkegruppers DNA kartlegges og de globalist, storbank, Wall Street, Deep State finansierte morderne i hvite frakker, kan skreddersy bio-våpen mot nordmenn. Vårt nasjonale forsvar er en tom sekk å erstattet av amerikanske baser med rett til å «ivareta sin sikkerhet» ved å angripe/pågripe norske borgere utenfor det «omforente» område. Med tilgang til hver enkelt norsk borger DNA kan sykdom skreddersys mot de som anses være et problem. Våre militære ressurser har kun til oppgave å fungere som vaktstyrke for de utenlandske basene i Norge sammen med vårt overbemannede politikorps, som forøvrig har en «stolt» historie i å ri foran okkupasjonsmakten inn i landet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan tape penger?

Invester i grønn energi!

Forrige innlegg

«Grønt skifte» ødelegger

Minst mulig miljø- og naturskade og samtidig mer kraftproduksjon

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.