POSTED IN Imperialismen, Kina

Vesten prøver å beholde sitt hegemoni

Kina er under angrep!

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Kjell Jan Hammer

Helt siden frigjøring av landet i 1949 og opprettelsen av den Kinesiske Folkerepublikken har Kina konstant vært under angrep fra imperialismen. Først og fremst angrepet av den Vestlige imperialismen med USA og England i spissen.

I 2013 korrigerte Kina sin politiske kurs, bestemt og med stor sjølsikkerhet, satte de seg store og dristige mål for å endre samfunnet sitt i en klarere kommunistisk/sosialistisk retning, hovedmålene er: Innen 2025 å bli verdensledende i de fleste vitenskapsgrener. 2035 å nå frem til et moderne utvikla kommunistisk/sosialistisk samfunn og i 2049 Kina som et høyt utvikla kommunistisk/sosialistisk samfunn med velferd for alle og med en moderne kinesisk kultur som er respektert verden over. Kina vil vise vei for verdens nasjoner og folk. Dette kunne Kina gjøre fordi landet hadde greid det utrolige i en imperialistisk dominert verden, å vokse seg sterk og mektig. Den styrende kraften i denne utrolige forandringen er Kinas Kommunistiske Parti (KKP).

For å forstå Kinas politiske linje i dagens verden, er det nødvendig å løfte blikket opp og se helheten i utviklingen. Da holder det ikke å lese og studere borgerlige historiefortellere eller deres massemedier.

Imperialismen og særlig den Vestlige har herjet med verdens folk og nasjoner på en så grusom måte siden første verdens krig at vi har ingen sammenlikning fra menneskehetens historie. Alt dette har sitt opphav i den umettelige griskheten til kapitalismen som politisk- og økonomisk system. Kina har virkelig opplevd den voldsomme ødeleggelsen og smerten av både den Vestlige- og den Japanske imperialismen. De har lært!

Kina er mektig:

1, 4 milliarder mennesker, 280 ganger større enn befolkningen i Norge.

Ca. 350 – 400 millioner mennesker er tilknyttet KKP ca. 80 ganger større enn befolkningen i Norge. KKP er verdens største politiske parti. Partiet, partiets ungdomsorganisasjon og partiets kvinneorganisasjon har over 11 000 000 grunnorganisasjoner spredt utover hele landet. I tillegg kommer myndighetsorganisasjoner, fagforeninger og folkelige by- og landsbygd-organisasjoner. Kina er gjennomorganisert.

Kina er fortsatt et utviklingsland, men sammenliknet med andre utviklingsland, så er velferden for landets folk høy. Folket opplever trygghet for: Livsmidler, boliger, helsestell, utdanning, transport osv. Kinas velferd og samfunnsliv er blitt en mektig system-utfordrer for den Vestlige kapitalistiske samfunnsmodellen.

Kina utfordrer USA på alle av vitenskapens områder og har i dag verdens mest effektive produksjonssystem som betyr at kostnaden på per produserte vare, synker raskere enn hos konkurrentene. Kinas vellykkede romforskningsprogram skremmer USA. Kina og samarbeidene nasjoner har stått i spissen for etableringen av: SCO, BRIKS og BRI. Alt dette, om mye mer, oppfattes og er en direkte trussel mot Vestens dominans. Verden dominert av Vesten/USA smuldrer opp og vi ser nå konturene av en mangepolar verden. En verden som for første gang på mange hundre år kan gi menneskeheten muligheter til utvikling av velferd, frihet og demokrati. En verden hvor folkene/nasjonene kan begynne den store opprydningen av problemer skapt av kapitalismen. En verden hvor vi kan stoppe trusselen mot artsmangfoldet og utplyndringen av ikkefornybare ressurser. Hvor vi i felleskap, kan utvikle regler for hvordan dette skal gjøres.

For å stoppe Kina har USA og USAs allierte (Vesten med Japan) gått til direkte og åpen krig. Krigen er ennå kald (ikke militært) men det kan den bli. Dette vet Kina derfor har de i lang tid forberedt seg.

Litt om Kinas indre problemer:

Wuhan

Kina fikk skylden (av USA) for at viruset: Covid 19 brøt ut i byen Wuhan i byens ferskvaremarked. Det nøyaktige opphavet til utbruddet av dette smittbare viruset er ennå ikke definitivt avklart.

En demon er løs

Kinas myndigheter var raskt klar over at dette viruset hadde ukjente virkninger på folks helse. Derfor erklærte de at dette var som en «demon» hadde blitt sluppet løs. Myndighetene satte i gang omfattende og meget harde tiltak for å slå ned smitten. Et tiltak om «nulltoleranse» ble metoden. En håpet at det skulle være mulig å kvele ned smitten slik at den døde ut. Dette er like umulig som å sette en «nulltoleranse» for mobbing. Karantene og etter hvert vaksinering, ble satt i verk.

Kina har utviklet en rekke vaksiner mot Covid19 men ikke brukt mRNA-vaksinen. Alle Covid-vaksiner, verden over, er hurtigutviklet og utviklerne (firma og myndigheter) har ikke tatt hensyn/ansvar til/for at de kan ha svært alvorlige og dødelige korttids- og langtidsvirkninger.

Alle biologer og forskere innen evolusjon vet at kampen mot skadelige bakterier og virus er en kamp som aldri tar slutt. Det viktigste midlet i denne kampen er vårt eget immunforsvar og dette immunforsvaret må utsettes for nye sykdommer, skader og plager for å kunne utvikle seg videre. Overdrevet bruk av antibiotika og vaksiner hindrer at det naturlige immunforsvaret vårt i å utvikle seg.

Kort tid etter utbruddet av Covid 19 ble det klart at viruset ikke var så farlig for friske mennesker. Ja nesten bare som et vanlig influensavirus. Sørger en for at de som er utsatt, blir skjermet, så er dødeligheten på linje med influensa.

Kinesisk kultur og familieliv

KKP har en «kontrakt» med sitt folk om alltid å tjene det! I den kinesiske kulturen er familien et svært viktig og sterkt bindeledd i dagliglivet. Å ta vare på de eldre som har brukt sitt liv i å styrke og å utvikle nasjonen er en ære og plikt som alle forventer. Dette er en vesentlig grunn for kinas Corona-politikk.

Hvordan Vil KKP løse utfordringene fra Covid 19?

Det er innlysende at etter så lang tid med koronatiltak, så er kinas befolkning «drittlei» Covid 19. Kinas myndigheter følger nøye med og de vet at noe må gjøres raskt. De følger nøye med på hvordan dette viruset opptrer og utvikler seg i eget land og rundt om i verden. Etter at de er sikre på at dette viruset ikke er svært skadelig og dødelig for egen befolkning så vil de stille og rolig slakke på tiltakene slik at samfunnet glir tilbake til normalfunksjon. En slik rolig avvikling av tiltak er selvfølgelig en innrømmelse av at «nulltoleransen» «slå ned» ikke var vellykket. Oppgavene Kina står ovenfor er store og vanskelige så «episoden med Covid» blir fort glemt.

Kina er under angrep

Covid 19-situasjonen gir KKP og myndighetene en glimrende mulighet til å avdekke svakheter, udugelighet og korrupsjon og de kan rydde opp. De kan teste ut reaksjonsevnen til samfunnet noe som er helt avgjørende om Kina må møte Vesten/USA i en varm og omfattende krig.

Demonstrasjoner

Vestlige medier hauser opp demonstrasjonene som skjer i landet mot Corona politikken og de små ytringene mot KKP. Ser du Kina under ett, så er ikke disse demonstrasjonene annet enn: Som en flau vind i et vannglass! Kina er et klassesamfunn og i det ligger at restene av det gamle borgerskapet, de nyrike og deres unge håpefulle ser etter muligheter for revansje, de ønsker KKP dit pepperen gror. NRK og Vestlige media håper og håper og gråter i strie strømmer (på kammerset) når disse håpefulle ikke får det til.

Bunnløst hovmod og arroganse

Det er på tide å sette en stopp for den imperialistiske praksisen at vi i Vesten vet best hvordan verdens nasjoner og folk skal leve og styre sine land. Denne imperialistiske oppfatningen/arven/praksisen har sitt opphav fra Kristendommen en oppfatning som Muhamedanismen har arvet.

Alle nasjoner har rett til å opprettholde og å utvikle sine kulturelle og politiske særpreg. Folkene sjøl i nasjonene, skal bestemme og avgjøre sin nasjons utvikling. Samtidig er det avgjørende at det utvikles et frivillig samarbeid mellom verdens nasjoner for å danne felles regler for vern av det biologiske artsmangfoldet og å redusere bruken av ikkefornybare ressurser. Dette er Kinas politiske linje.

De «venstreorienterte» i Norge/Europa har skapt og skaper et falskt bilde av KKP og Kinas utvikling. De er fortsatt dominert av fortellingen om at Kina er et imperialistisk samfunn styrt av et falskt kommunistparti. Kina er bærebjelken i å drive verden mot en mangepolar verden en verden som gir nasjonene mye større handlingsrom enn under USA/Vestens dominans. Dette stemmer dårlig med Kina som et imperialistisk land.

Kina ønsker ikke konflikt med Vesten/USA.
Kina ønsker samarbeid og gjerne konkurranse. Men samarbeid er en politisk vei Vesten/USA ikke vil eller ønsker fordi samarbeid medføre fare for at Kina får fred til å utvikle sin samfunnsmodell. En samfunnsmodell som kan vise seg overlegen den Vestlige og kapitalistiske.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «Mulighet til utvikling av velferd, frihet og demokrati.» Så flott! Prima! Dette blir bra.
  Schwab og Trudeau skryter også av Kina som en attraktiv samfunnsmodell. Om det stemmer at opptøyene er ubetydelige, og om KKP tjener folket etter en «kontrakt» vet jeg ikke, men «en flau vind» av demonstranter som risikerer livet ved å vifte med blanke ark og ikke liker å bli brent inne i sperra boligblokker opplever tydeligvis ikke situasjonen som okay, men de er visst bare noen nyrike og borgerlige fiender av revolusjonen.
  Kina hamstret usedvanlige mengder ansiktsmasker lenge før den planlagte katastrofen. Wuhan-laboratoriet jobbet på oppdrag fra Fauci.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  5 desember 2022 12:31

  Men litt pussig er det vel at vestleg presse ikkje var nådig mot folk som protesterte mot nedstenging her? I Vesten var avisene i all hovudsak på lag med styresmaktene. Folk som protesterte, vart uthengde som tullingar og høgreekstremistar. Er det gløymt alt?

  Folk som protesterer i Kina, Rusland og Iran, kan alltid rekna med velvillig og respektfull pressdekning i Vesten.

  Svar
  • De gule vestene ble heller ikke nevnt før det ble uunngåelig, etter flere helger på rad med protester mot statens plyndring av pensjoner.
   Vi som følger med vet at overgrepene i Vesten har pågått lenge, og at de har vært nesten like ille som i Kina i Australia og Holland og flere land vi er vant til å sammenligne oss med. Vi har sett politiet på ordre ovenfra bruke hester, hunder, gummikuler, pepperspray og køller mot folket. Grotesk. Men i Kina skyldes det altså misnøye med kommunistpartiet. Misnøye med EUs diktatur må vi holde oss oppdatert på ved egen hjelp. Uten NRK. Og faktisk.no
   I august 2021 overførtes direkte en demonstrasjoni Berlin, med masse vanlige folk, barnevogner og bestemødre, Robert Kennedy og levende musikk og taler, informativt og ikke-voldelig, men raskt stemplet som nynazister av NRK dagen etter. En iscenesatt storming av riksdagen og keiserflagg skal ha blitt sett. Infiltratører.

   Svar
 • Slik jeg ser det er Kina prototypen på et regime som den internasjonale makteliten ønsker seg og dette regimet er fortsatt i «utvikling» med tanke på NWO eller agenda 2030. Vestens regimer/«åpne demokratier» eller rettere sagt skinn-demokratier fungerer annerledes og er bare en annen måte å styre landene på, sett med maktelitens øyne. Nord Korea er også spesielt og er kanskje et eksperiment på hvordan et regime kan styre en befolkning.

  Det kinesiske kommunistpartiet har de siste årene blitt sterkt infiltrert av denne internasjonale makteliten. Som e også er inne på ser også noen i den vestlige eliten opp til dette kinesiske regimet og måten de styrer dette landet på. Det man må tenke på er at den internasjonale makteliten opererer og samarbeider uavhengig av landegrensene, dvs at denne eliten både i USA, Kina og diverse andre land samarbeider. I disse to innflytelsesrike landene (Kina og USA) finnes det også sterke positive krefter som jobber imot denne makteliten, bl.a de såkalte White Hats i USA og de såkalte Dragefamiliene (White Dragon Society, Red Dragons m.fl.) i Kina.
  De siste månedene har spesielt Shanghai vært utsatt for sterke Covid-nedstengninger. Den egentlige årsaken til disse nedstengningene er at spesielt i Shanghai er det en sterk opposisjon imot den kinesiske makteliten. Regimet ønsker å kneble disse og ønsker seg total makt og kontroll. Et ordtak som går igjen i den kinesiske befolkningen er at Xi «har mistet sitt himmelske mandat».

  Svar
 • «Helt siden frigjøring av landet i 1949 og opprettelsen av den Kinesiske Folkerepublikken har Kina konstant vært under angrep fra imperialismen »

  Den kinesiske lærdommen startet nok med Opiumskrigene på midten av 1800-tallet.
  Siden har Kina antagelig sett at disse kreftene sin makt ( og kommende fall) ligger i deres penge-tenking. En forestilling som ser ut til å deles av både høyre og v.siden i vesten. ( Der i ligger penge-tenkerne/styrerne sin makt.)
  Så har Kina heller sett at det er arbeidskrefter som er en nasjons gull. At penger kun er tall/byttemidler uten egenverdi for en nasjon.
  Denne kinesiske realorienteringen, som også nasjonalsosialistene i Tyskland hadde, er både fornuftig og farlig. Farlig for de som styrer verdensvalutan og verdensrentene. Fornuftig for en nasjon som vil sørge for velstand for egne innbyggere med egne krefter. Og som stødig vil fortsette nasjonens utvikling uten pengevekslerenes stadig penge/rente- styrte ‘dårlige tider’ som bakmennene i vesten med jevne mellomrom bruker for å tilrane seg makt og verdier.
  Nå bytter Kina teknologi fra vesten og videreutvikler den. Og vet at dette vil lage en materiell velstand for alle i Kina etterhvert. Da trengs ikke vesten lengre for Kina sin del. Kina kan snart produsere egen velstand innenfor egne grenser med egne arbeidskrefter og egen teknologi.
  Så kan vesten spise stener istedet for brød, og fortsette sin dans makabre rundt gull/sølv-kalven i stadig villere spasmer.
  Det kommer til å bli en bratt læringskurve.

  Kina har nok også lært fra Opiumskrigene at bakmennene sitt neste desperate steg vil være militær krig. Og forbereder seg for dette med forsvars-våpen og homogent nasjonalt samhold.
  En enda brattere læringskurve for vesten.

  Svar
  • Vesten ble grunnlagt under korsfarer krigene ca 800-1200, dette Vesten er ikke Europeisk, men snarere Asiatisk , da korsfarerne hadde sitt hovedsete i Midtøsten. Som vi vet er særpreget på de Vestlige stater en sionistisk lojalitet..

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vaksinen er farligere enn det ble fortalt:

Vi aner ikke hvor mange som vil dø av den fremover.

Forrige innlegg

Politiske symboler

«SVs budsjettgjennomslag»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.