POSTED IN Atomvåpen

Verdensøkonomien krympet i mange land i 2020.

Finansieringen av atomopprustning økte.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

ICAN fikk Nobels fredspris men det ser ikke ut til å ha noen særlig innflytelse på de ulike statens vilje til å «forbedre sine atomvåpen». Atomopprustningen fortsetter for fullt og uhorvelige pengesummer brukes på våpen som ikke kan brukes i krig. Gjøres det starter en prosess som de fleste mener fører til kollektivt selvmord. Partene utsletter hverandre.

person in green and white jacket lying on gray concrete floor
Når kommer et slikt engasjement mot atomvåpen og atomvåpenopprustning?

Noe mer meningsløst enn dette finnes knapt og jeg må enda en gang etterlyse miljøbevegelsenes engasjement i denne saken. Jeg mener at uten engasjement i dette spørsmålet, den viktigste av alle miljøsakene, mister de troverdighet i alle andre miljøspørsmål.

Å stenge bakdørene for tyvene mens hovedinngangen står vid åpen gir ikke troverdighet. Det samme gjelder alle klima-aktivistene. Ikke et ord om opprustning og atomvåpen. Hvordan kan en tro på dere når dere glemmer det viktigste av alle klimaspørsmål.

En altomfattende kjernefysisk krig vil føre til en global vinter forteller vitenskapen og simuleringsmodellene oss. Det vil føre til at uhorvelige mengder radioaktivt støv vil virvles opp i atmosfæren og stenge sollyset ute en lengre periode. Resultatet blir massedød av dyrearter og vegetasjon.

Jeg går ut fra at det ikke kan være noen politisk målsetting for noen bevegelse.

Knut Lindtner (red. Derimot)

Til tross for pandemien svulmet verden utgifter til atomvåpen opp med 1,4 milliarder dollar i 2020.

USA alene sto for mer enn halvparten at de totale utgiftene til atomvåpen i 2020.

Av Dave DeCamp

Til tross for hva pandemien og de ødeleggende lockdowns har gjort med verdens økonomi, økte verdens bruk av penger til atomvåpen med 1,4 milliarder dollar i 2020. 

Og USA alene sto for mer enn halvparten av utgiftene til atomvåpen i 2020. 

Ifølge en rapport fra International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) brukte verdens ni atomstater 72,6 milliarder dollar på slike våpen i 2020. Dette er en økning fra de 71,2 milliardene de brukte i 2019.

USA alene brukte 37,4 milliarder dollar i 2020, meir enn halvparten av hele totalen.

6. World nuclear forces | SIPRI
Fordeling av kjernefysiske våpen etter land. (SIPRI)

Ifølge ICAN kommer Kina på andreplass. ICAN antar at Beijing brukte 10,1 milliarder dollar på atomvåpen i 2020.

Russland kom på tredjeplass med sine 8 milliarder dollar, fulgt av Storbritannia med 6,2 milliarder dollar, Frankrike med 5,7 milliarder, India med 2,48 milliarder, Israel med 1,1 milliarder, Pakistan med 1 milliard og Nord-Korea med 667 millioner dollar.

ICAN jobber med å fremme Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), en internasjonal avtale som går inn for å forby atomvåpen, og til syvende og sist eliminere slike våpen.

TPNW trådte rent teknisk i kraft i januar i år, men atomvåpen-landene har nektet å slutte seg til denne avtalen.

I rapporten kan man lese følgende: «Atomstatene brukte en avsindig pengemengde på ulovlige masseødeleggelses-våpen i 2020, samtidig som et flertall av verdens land støtter et forbud mot atomvåpen».

Councilor Lima calls for the U.S. to “pull back from the brink” and prevent  Nuclear War – New Bedford Guide
Et kjernefysisk våpen eller et kjernevåpen er et våpen med enorme og ødeleggende krefter som frigjør energi fra kjernefysiske reaksjoner. Ett enkelt kjernevåpen kan ødelegge en hel by, noe som ble bevist under andre verdenskrig, da USA bombet de japanske byene Hiroshima og Nagasaki i august 1945. Wikipedia

Rapporten viser i detalj om hvor mange penger USA og andre våpenselskaper bruker på atomvåpen sammenliknet med hva de bruker på på lobby-virksomhet. 

For eksempel fikk  USA-selskapet Northrop Grumman en kontrakt på 13,7 milliarder dollar bare for atomvåpen. 

Dette selskapet brukte 13,3 millioner dollar på lobbyvirksomhet i Washington dette året, og de brukte 2 millioner dollar på å finansiere tenketanker.

Dette er jo en liten investering når de blir belønnet med så mange milliarder i regjerings-kontrakter.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Arvid ellingsen
    10 juni 2021 12:36

    I 76 år har atomtrussellen hengt som en mare over ethvert menneske på jorden.Alle vet konsekvensene av et «uhell»(kall det hva man vil) vil gjøre med klima,olje,mennesker og alt det andre.Snakker jeg med ungdommer om dette så ser de forundret på deg,sier jeg at alt annet er underordnet denne trusselen så skjønner de det ikke.Tilmed folk på min alder og yngre ser ikke problemet,kanskje de ikke vil.Jeg er 67år og dum sveiser har blitt svært pessimistisk,og vet at militære ledere og deres medløpere vil bruke verktøyet de er blitt tildelt.Hiroshima og alle de nesten ulykker som er nedskrevet er tidsvitner.Tror ikke fornuften vil komme våre ledere,politikere,»andre» til kunnskap.Skulle gjerne skrevet noe positivt istedenfor,men som sagt en vanlig «dum sveiser»sier det han tenker.Tror heller ingen vil spørre vanlige «arbeidere» om emnet heller.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rettssak i India etter uttalelse fra WHOs sjefsforsker:

Hun hevdet at medisin mot Covid-19 ikke fungerte.

Forrige innlegg

I vesten truer de med diskriminering.

I India tar de strømmen hvis du nekter å vaksinere deg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.