POSTED IN Russland, Økonomi

Verdensbanken bekrefter.

Russland er nå et høyinntektsland.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Målene for inntekter til ulike land og økonomier er alltid svært upresise og det fremgår av artikkelen under. Ukrainas vekst skyldes ikke produksjonsøkning i varer og tjenester, men enorme bidrag fra utlandet og befolkningsreduksjon.

At en del av veksten i russisk økonomi skyldes krigsøkonomien fører heller ikke nødvendigvis til velstand for befolkningen. Men disse tallene bekrefter det som fremgår fra andre kilder, at den russiske økonomien vokser til tross for sanksjoner. Og den indiske statsministerens reise nå til Moskva vil ytterligere bidra til dette.

En enorm gassledning bygges nå fra Sibir til Kina.

Sanksjonspolitikken har feilet fullstendig. Det er særlig EU som nå rammes hardt og unionen kan ikke effektivt møte konkurransen fra Kina og India bl.a. på grunn av høye energipriser som skyldes sanksjonene. Russland bygger nå enda en svær gassledning (Sibir 2) til Kina. North Stream-sprengningen fremtrer dermed mer og mer tydelig som en terrorhandling mot EU og ikke minst Tyskland. De rammer ikke russisk økonomi som omdirigeres østover.

Sprengningen av North Stream står EU og Tysklands nære allierte, USA, bak (med litt hjelp fra Norge). Det er fra sine egne en skal ha det.

Knut Lindtner
Redaktør

Krig forvandlar Russland om til eit «høginntektsland» trass sanksjonar mot dei

Dénes Albert på nettstaden Remix News rapporterer:

Trass runde etter runde med sanksjonar, har Russland no slutta seg til rekkjene av høginntektsland, jamfør klassifiseringa til Verdsbanken.

Verdsbanken oppdaterer inntektsklassifiseringa til økonomiane i verda 1. juli kvart år. Den finansialle institusjonen deler landa inn i fire grupper: låg, låg-middels, øvre-middels og høg inntekt. Kalkuleringa er basert på bruttonasjonalinntekt per hovud, eller BNP [GNI Gross national income per capita på engelsk].

Dette årets rapport viser at den økonomiske veksten i Russland har auka, noko som har flytta landet frå øvre-middels til høg inntekt, ifølgje data frå Verdsbanklen, etter å ha nådd eit BNP-nivå på 14 250 dollar [150 335 kroner], der krigsøkonomien dreg Russland oppover.

I Russland, som har gått over til krigsøkonomi, har militærsektoren og eksplosiv auke i handel forsterka økonomien trass sanksjonar. Ifølgje Verdsbanken-analysen, utvida handelen seg med 6,8%, finanssektoren med 8,7% og bygg og konstruksjon med 6,6%. Som eit resultat av desse komponentane, voks reell GDP [bruttonasjonalprodukt] med 3,6%, nominell GDP med 10,9% og GNI med 11,2%.

Ukraina har òg flytta seg oppover lista, frå låg-middels til øvre-middels inntektsstatus, etter å ha blitt i stand til å få sin eigen økonomi ut or armod det siste året takka vere hjelp frå Vesten. Deira reelle GDP voks med 5,3%, sjølv om det hadde falle med 28,8% året før. GNI voks med 18,5%, og byggindustrien, takka vere krigstidsrekonstruksjon, voks med 24,6%.

Derimot peikte Verdsbanken òg på ein tragisk statistikk: GNI-veksten til Ukraina er nært knytt til den stadig minkande befolkninga, som har kome opp i 15% sidan krigen braut ut, på grunn av det store talet flyktningar og omkomne i krigen.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Forsidebilde: KI-generert

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  9 juli 2024 9:32

  At Russland greier seg trass i den totale økonomiske krigen Vesten fører, er imponerande. Gratulerer!

  Vestlege leiarar trudde dei skulle knekkja Russland økonomisk på kort tid. No sit Vesten sjølv i klisteret.

  Professor i statsvitskap Tore Wig, som nyleg kalla komponist Ketil Bjørnstad «usannsynlig uopplyst», skreiv i 2022:

  «the russian economy is declining at full speed».

  Jan Hårstad sine utfall mot norske professorar i statsvitskap står seg godt.

  Svar
 • Så krig er lønnsomt og gir velstand? Hvorfor da kritisere Kongsberg Våpenfabrikk ? Da gjelder det jo å kaste seg inn i kampen.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   9 juli 2024 14:30

   Nei, sjå innleiinga til Lindtner. Mitt poeng er at Vesten vonleg trynar endå kraftigare i krigen mot Russland, og at det meste av det våre politikarar og statsvitarar seier, ikkje stemmer.

   Eg gjer eit unntak for heidersmann Glenn Diesen.

   – I dag gliser Gram og Barth Eide mot, barnsleg stolte over å vera med på det Russland absolutt ikkje ynskjer: Nato utvida til Ukraina (og snart Georgia). Me er verkeleg utrivelege naboar for Russland.

   Svar
 • Med alle de penge overføringene er det klart at Ukraina stiger, noe industri og matproduksjon har de vel neppe nå.
  Dessuten har de blitt langt færre mennesker å fordele ‘inntekte’ på grunnet krigens ofre og de som har flyktet ut av landet.
  Krig er lønnsomt for de som produserer og selge våpen. USA ligger vel i fremste rekke her

  Svar
 • Så… Hva er et høyinntektsland?
  Et land der prisene går i galopp. Og lønningene og rentene så følger, – etter klassekamp og alles kamp mot alle?
  Eller en nasjon der realverdiene, velstandsverdiene, er de samme, – men priser og lønninger, og renter synker. OG vi får ‘arbeidsløshet’ , dvs. flere frie livstimer for den enkelte.
  Ikke spekulasjonsøkonomi der noen kan leve av renter ( tall av tall) Men altså at den reelle verdien stiger i forhold til penge-tallene, og forutsigbarhet og trygghet øker.
  Det motsatte av kapitalisme er NED-kapitalisering. I forhold til OPP-kapitalisering.
  Visstnok uinteressant for vår politiske v.side (?) som kaller det kapitalisme når noen vil/kan bli rike /fri. ( Men det vil selvfølgelig/forhåpentlig alle. )
  Økte priser . Økt BNP. ‘Høyinntektsland’ ifølge våre penge-økonomer.
  ( Lavinntektsland er….? )

  Vi får ikke ‘gode tider’ når vi mangler det meste som vi trenger/ønsker oss , og når priser, renter og arbeidsbehov øker og vi må arbeide 24/7.
  Og ‘dårlige tider’ når stabburene er fulle, priser, renter og arbeidsbehov minker og vi får flere frie livstimer ( ‘arbeidsløshet’. )
  Det er omvendt.

  Hva med Norge?
  Strømprisene blir satt opp uten at produksjonskostnadene stiger .
  Så blir rentene satt opp, fordi strømprisene blir satt opp . ( ‘Inflasjonen øker’ ;-) ) , og alle priser. lønninger og renter blir satt opp.

  Så kommer jo priser og lønninger etterhvert.
  Høyinntektsland? Hurra?

  Og større & større makt til en statsadministrasjon på bekostning av innbyggernes frihet og inntekt fra eget frie (?) arbeide. Innbyggerne må ‘støttes , de greier seg ikke sjøl’. ( Greier statsadministrasjone seg sjøl? )
  Om man kaller dette høyintektsland eller lavinntektsland……

  Det tragiske er
  – om man forveksler pengeverdier og realverdier i en nasjon.
  – om man ikke vet forskjell på administrativt ‘arbeid’ og velstandsøkende arbeid. ( Bare det gir skattemuligheter til en administrasjon.)
  Da kan samfunnet like godt produsere våpen som boliger og mat. Og kalle begge deler velstandsoppbygging, så lenge penge-velstanden øker. OG BNP øker.

  Når man forveksler samfunn og stat.
  Når man forveksler brød med stener.

  Svar
  • – Og dette gjelder selvfølgelig både Norge og Russland. – Og vesten generelt.

   ( Kina ser ut til å se en forskjell, – foreløpig ?)

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den første av de syv dødssyndene:

Hovmod. Den fører til Overmot.

Forrige innlegg

Sykehus skadet i Kiev:

Russland kritiserer usanne påstander. Det var ukrainsk missil som traff sykehuset.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.