POSTED IN Klima

Verdens undergang:

Mister en troen på den er klimasaken tapt.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

VIKTIG Å FASTHOLDE TROEN PÅ VERDENS UNDERGANG

Av Morten Jødal


Som biolog blir jeg stadig like forbauset over hvordan enkelte andre biologer har en forestilling om en ideell og uforanderlig natur, som resulterer i en analyse som tilskriver problemer knyttet til enhver endring. Jeg forbauses også over at journalister ikke stiller spørsmål ved denne analysen.

Studier har altså vist at mindre is i polbassenget har gitt økt primærproduksjon. I havet betyr det flere frittsvevende alger. Ifølge denne artikkelen overrasker det forskerne. Kan det virkelig overraske en biolog og naturviter at mer av forutsetningen for fotosyntesen: sollys, gir større algeoppblomstringer?

(Det er forøvrig denne økte primærproduksjonen, sammen med mindre jakt, som har ført til økte bestander av isbjørn).

Plankton kalles av noen for havets mikroskopiske helter.

Deres utgangspunkt er selvfølgelig at enhver endring (fra en meningsløs kort tidsserie de definerer som «normal»), er negativ. Hva som enn skjer, vil det bli verre enn tidligere. Eller: vi beveger oss bort fra en idealtilstand («normalperioden» 1960-1990). Slik har vi lært å tenke, av alle bekymringsindustriens aktører. Det kommer til uttrykk blant annet når politiske partier vedtar at «vi alle har krav på et stabilt klima». Det er en surrealistisko forestilling, helt uten forståelse for dynamikken og endringer i naturen.

Det som har skjedd i polbassenget er at isen har fått mindre utstrekning fordi varmere vann har trengt inn ved hjelp av endrede strømningsforhold. Isen smelter altså ikke fordi lufta har blitt varmere. Den smelter fordi havet i dette området har fått høyere temperatur. Luft har tilnærmet null varmekapasitet, havet nærmest uendelig.

Det skjer altså tre viktige endringer samtidig, i denne rekkefølgen: 1) svakt varmere vann trenger inn i polbassenget, som resulterer i redusert isutbredelse om sommeren, 2) dette varmere vannet har med seg økte mengder næringssalter til de vannmassene hvor fotosyntesen foregår, og 3) redusert is gir økt solinnstråling til vannmassene.

Selvfølgelig gir dette høyere fotosyntese, og større marin produksjon. De tre forutsetningene for høyere fotosyntese er tilstede: mer lys, mer næringssalter, varmere vann. Like fullt overrasker det forskerne. Det er imidlertid bare politisk korrekt biologi, basert på en forståelse av en uforanderlig og ideell natur, som kan ligge til grunn for en slik reaksjon.

Slike forskere bør få tilbake skolepengene, helt fra førskolen – og motta erstatning fra nasjonale myndigheter. Det er noe grunnleggende de har gått glipp av.

Forsidebilde: Patrick Hendry

Tidligere publisert på derimot.no

Bilder m/kommentarer er lagt til av Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Dette er ikke en ukjent problemstilling. Fisken flytter på seg. Mer torsk kan nå havne på russisk side i Barentshavet enn på norsk side av grensen. Slikt får en del konsekvenser. Makrellen har tidligere flyttet på seg og dette har bla krevd endringer i fiskeriavtaler mellom landene.
  https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?lukk_cookieinfo=ja&artikkel=69216

  Svar
 • Kan 2021 blir året der vi begraver stridsøksene, og starter et samarbeid om å løse klimautfordringene gjennom konstruktiv dialog der uenighet og kompleksitet aksepteres. Og hvor vi slutter å krisemaksimere eller å fornekte utfordringene, og forholder oss til fakta heller enn sterke meninger.
  Før snakket man om global oppvarming, nå snakker man derimot om klimaendringer. Hvorfor denne endring av begreper? Klimaendringer kan lett bli et begrep som omfatter alt og intet og som kan gjøre at man mister fokus på det som er viktigst.

  Havtemperaturen økte moderat fram til rundt rundt 1985, deretter begynte havtemperaturen å øke ganske kraftig helt fram til nå. Et naturlig spørsmål er hvorfor dette skjedde.
  Undersjøiske vulkaner? Solen? Energi fra tidligere millioner av års lagret energi, nå tatt i bruk?
  Eller kun CO2?

  Krig, menneskerettigheter, mulighet til utdannelse og et meningsfullt liv, likestilling, demokratisering, fattigdom. Samt resten av det som kalles miljøvern utenom CO2. Alt er prioritert vekk til fordel for sisyfos-oppgaven det er å hindre at havet stiger en centimeter i året fram til 2100. Det å tilpasse seg det til en brøkdel av prisen er selvfølgelig uaktuelt.
  Krise og panikk. Disse ordene er valgt med omhu med ett mål for øyet. Å få befolkningen til å tankeløst godta alt.

  ‘Om sommeren blir disse Nox-gassene fjernet av sola som varmer opp jorda.
  Om vinteren og i mørketida derimot, når sola ikke skinner direkte på nordområdene, oppstår det vinder som fanger gassene, og de kan bli transportert nærmere jorda.
  – I stratosfæren, nærmere bakken, er det ozongass. Hvis det kommer NOx ned dit, skjer en kjede med kjemiske reaksjoner, og ozonet brytes ned. Da får vi mer ultrafiolett stråling tilbake til jorda, og temperaturen kan derfor forandres med pluss eller minus en til tre grader, forklarer Vierinen.
  Dette er ny forskning, og det gjenstår å se hvor mye dette har å si for situasjonen med menneskeskapte klimaendringer. Men en ting er sikkert:
  – Disse endringene er laget av naturen selv, og de kan vi ikke gjøre noe med – de er bare der….’
  https://forskning.no/astronomi-fysikk-geokjemi/na-gjor-de-svimlende-oppdagelser-med-romradarer/1785784

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

North-Stream 2 blir fullført.

Full uttelling til tysk-russisk energisamarbeid?

Forrige innlegg

I etterkant av Libyakrigen.

Massedrap på mørkhudete i landet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.