POSTED IN Imperialismen, Krig-fred, Venstresiden

Venstresien som ikke kjemper mot krig og imperialisme.

Er det venstreside?

0
Print Friendly, PDF & Email

Det nye fyrtårnet. Mariana Mazzucato.

Av Jan Hårstad

Så naiv som undertegnede er, trodde jeg en periode at Manifest Tankesmie ville slette alle artikler hvor de anbefalte EUs strategisjef Mariana Mazzucato som veiledende for den norske «venstresida». Der som i mange andre saker tok jeg helt feil for redaktør Braanen benyttet 11 mars 2021 en hel side på å markedsføre damen som ville redde kapitalismen fra seg selv. En veteran som Lysestøl dukket opp og måtte melde at selv om kapitalismen blir grønnfarget er den fortsatt kapitalisme med alt det medfører.

Mariana Mazzucato

Men den herskende trenden nå består i å utsjalte fra kapitalismens vesen at den alltid vil være på jakt etter råvarer og markeder og har hele verden som en kamparena. Og det er heller ikke slik at Nato-statene opptrer som en samlet politisk blokk, for i Mozambique ser vi at franske Total, italienske ENI og amerikanske Exxon Mobil alle rivaliserer om enorme gass-forekomster og importerer special forces for å ivareta sine interesser. Akkurat det samme skjer i Libya.

Det som i Norge har pågått innen den offisielle «venstresida» er å redusere det faktum at Norge i seg selv er et meget grådig imperialistisk land som er på ferde med sine internasjonal selskaper som oppgår i flere hundre.

Som et lite eksempel: Det Norsk-Ukrainske Handelskammer har 60 norske selskaper som i 2018 hadde en omsetning på 250 millioner dollar. Da skriver kyivpost 5 april at Norge er en av Ukrainas best friends fordi de leverer 25 millioner dollar i assistanse til sanksjoner og krig mot Russland.

Slik kunne vi ha beveget oss fra stat til stat som innringer Russland. Alt annet enn å være en «fredsnasjon» er Norge i forhold til sitt folketall en av de mest aggressive krigsnasjoner i verden med en skyhøy eksport av våpen.

Og innkjøp av våpen. Norge har bestilt 4 Thyssen-Krupp ubåter til 45 milliarder kroner.Norge har allerede mottatt 30 av 52 F-35 fly som det koster 300 000 kroner i timen å betjene.(Aftenposten 6 april 2021)

SV-er Ottar Brox skrev forleden et program for venstresiden til valget i Klassekampen. Jeg tror jeg omtalte dette på derimot da jeg var sjokkert da det verken sto noe om imperialisme, militarisme eller krigsforberedelser der. Og det var skrevet av en person som hadde gjort NordNorge til sin karriereplattform, et NordNorge som nå massivt ombygges til en krigsbase for krigen mot Russland.

B-52, en viktig del av Nord-Norges delaktighet i imperialismens krigsspill

Den samme Brox har en kronikk i KK i dag 6 april som heter «Ta vare på Norge!» som i budskap er likt hans program for Norge. Det står det litt om små hushold, fiskeriplyndring og klasseforskjeller – akkurat som alle andre artikler moteriktig nå er.

Ingen vil berøre det helt åpenbare og offisielle fakta at basene i hele NordNorge oppgraderes med enorme summer for USA-Nato krig mot Russland. Når dette temaet overhodet ikke har noen interesse innen det moderne «venstre»,kommer det av at tenkningen fra 1999 av har bygget seg om for å finne seg en nisje innen amerikansk og europeisk imperialisme. 

Jeg skulle gjerne se om det fantes noen artikler fra Brox om protest mot SVs Natopolitikk mot Jugoslavia og Libya. Gamle krigsfiendtlige SV ble til bombevenstre og som Hans Ebbing nettopp påpekte: når det gjaldt Libya var det knapt annerledes med Rødt. Det kommer ikke som noen overraskelse for meg da det knapt finnes noen leder i Rødt som kriger mot krigsforberedelsene i NordNorge.

Men det fantes en og annen ensom i SV som var annerledes enn mainstream Brox. Hartvig Sætra var født i 1933 og Brox i 1932, men Sætra døde av kreft i 2004. Han burde vies en kritisk gjennomgang for han valgte å gå Mot Strømmen i opprørets tradisjon. Han skrev om overgrep utført av Pol Pot-regimet i Kampucea og han forsvarte den jugoslaviske staten mot Nato-krigen. 

Sætra forsvarte Jugoslavia da Nato stykket opp staten bl.a. gjennom sin bombekampanje i 78 dager våren 1999

Det gjorde også undertegnede uten å kjenne Sætra personlig, men det eneste presseorgan vi kunne skrive om slikt på 1995-2000, var NKPs Friheten. Allerede den gang begynte Klassekampen å drifte seg inn i norsk mainstream med sin statsstøtte. Vi var ikke trendy nok.

Alt dette pjattet om å redde Norge forblir bare noe meningsløst pjatt så lenge «venstresida» velger å se bort fra Norges superrolle i Nato i alle samtidens kriger og forberedelser til den tredje verdenskrig som helt åpenlyst pågår i det nordlige Norge. Selv tusen nye kronikker i Ottar Brox og Braanen ånd vil ikke rokke det minste på dette. Norge kan bare reddes ved å kaste ut USA/Nato. Venstresida hater åpenbart tanken.

Forsidebilde: Eran Menashri

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Arnljot Ask svarer Ebbing

Forskjellen på Rødt og SV om Libya-krigen

Forrige innlegg

Det korrupte WHO skal styre helespolitikken:

Vær klar for det permanente pandemiregimet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.