POSTED IN Migrasjon og flyktninger, Norge

Venstresiden skal redde andre ute i verden.

Forsvaret av Norge og norsk kultur gjennom motstand mot innvandring, defineres som fascisme.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Bjørn D. Nistad snakker om norske politikere og andre i norsk politikk er villig til å godta krig i andre land for å beskytte minoritetene der sine rettigheter. Men når det gjelder norske tiltak fordømmes de som vil beskytte norsk kultur mot ukontrollert innvandring selv med minimale, milde tiltak.

Slik han opplever dette er det en for for dobbeltmoralske holdninger som er politisk meningsløse.

Han skriver sjøl dette om videoen under:

Venstresiden er villig til å godta krig, terror, etnisk rensning og andre drastiske virkemidler for å forsvare de andre, for eksempel palestinere eller kurdere. Tiltak for å forsvare etniske nordmenn og norsk kultur, derimot, avvises som rasisme. Tilsynelatende er venstresiden preget av nasjonal nihilisme og selvhat.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Venstresia» har ropt ulv og kalt alle meningsmotstandere høyre-ekstreme til det kjedsommelige, så nå kan det slå tilbake sånn at flere enn før identifiserer seg mest med disse bolde statskritikerne uten å dele f.eks. rasistiske og andre trekk, men hvis all motstand mot tyranni presses opp i et hjørne og folket ikke har bedre representanter, da ser vi konsekvensen akkurat nå i Dublin: irer er rasende og immigranter griper anledningen til å plyndre sjapper, politisjefen kaller folket «hooligans» og løper med halen mellom beina når de sinteste jager dem bort. Skal tro hva politi lengre ned i hierarkiet synes om saken? Har de ryggrad eller følger de bare ordrer? Politiet har også ektefeller og barn som kan bli vilkårlig stukket ned. I dette tilfellet av en som etter alt å dømme er Algirer.

  Svar
 • Northern Light.
  25 november 2023 16:39

  «Venstresiden skal redde andre ute i verden. Forsvaret av Norge og norsk kultur gjennom motstand mot innvandring, defineres som fascisme. Tilsynelatende er venstresiden preget av nasjonal nihilisme og selvhat».

  En globalistisk strategi. Globalister vil at nasjonal identitet skal viskes ut, som nasjonale grenser. For det skal ikke være grenser for uregulert kapital, den billigst tilgjengelige arbeidskraften, varer og tjenester. Alt skal flyte fritt dit det gir mest profitt, globalismens mål er at hele verden skal bli et frihandelsområde.

  Ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA (middle East/north Africa)-land, som ikke kan kvalifiseres for et vestlig arbeidsmarked, er en villet politikk av den globale storkapitalen. De samler seg i parallellsamfunn, alt for få integreres, og for mange av tredje generasjon kan ikke snakke vertslandets språk når de går ut av grunnskolen. Likevel sørger storkapitalens politikere og deres folk i utenriksdepartementene, med hjelp fra hovedstrømpresse og media, at stadig flere fra disse landene får oppholdstillatelse.

  Det i en situasjon hvor det er økende arbeidsledighet blant de etnisk opprinnelige innbyggerne i landene, selv om de er kvalifisert for arbeidsmarkedet. Masseinnvandringen fra MENA-land fortsetter, enda den konstruerte energikrisen fører til at stadig mer industri og næringsliv må legges ned i Europa. De fleste innvandrerne fra disse landene går inn i den passive delen av økonomien og parallellsamfunn, og blir der.

  Dette er en del av storkapitalens strategi. Når vertlandenes befolkning går tilbake i antall, og masseinnvandringen fra MENA-land bare belaster den passive økonomien, med for eksempel den enorme kriminaliteten, stiger statsgjelden raskt til ubetalbare nivåer, og storkapitalen som kreditor kan ta over nasjonene, som de har gjort med mange land i sør. Globalismens mål er at kapitalen tar over statens oppgaver.

  «Det er en negativ fødselsrate blant den etnisk opprinnelige befolkningen i Europeiske land, så derfor må vi ha mer innvandring», sier forsvarerne av den ødeleggende innvandringspolitikken. Isolert sett riktig, men ikke fra MENA-land. Da må vi ha fagutdannede innvandrere som kan settes inn i den produktive delen av økonomien, eller som klarer utdanningsløpene til fagutdanning. Det kunne vi ha fått fra USA, Canada og Øst-Asia. Det er millioner fra disse landene som vil bo i Europa, og som ville ha gått rett inn i den produktive delen av økonomien, blitt integrert og assimilert, for mange gifter seg også gjerne med noen fra vertlandene.

  Men dette er i mot globalistenes strategi, for de bruker ikke-integrerbar masseinnvandring som våpen, det er ett av flere løp for å få europeiske lands økonomier i knestående, andre er covid, klima og grønt skifte. Først ødela de økonomiene i landene i sør hvor innvandrerne kommer fra, med gjeld og rentevåpenet. Mange av landene i sør må betale flere ganger høyere renter til Verdensbanken og IMF, enn det vestlige land må betale. Når de så må flykte fra ulevelige forhold, bruker storkapitalen dem til å ødelegge vestlige økonomier.

  Nasjonalisme (sunn) er det motsatte av globalisme. Den globale storkapitalen bruker sin hovedstrømpresse og media til å gi ordet nasjonalisme så negativ betydning som mulig. De vil ikke at nasjoner skal ha selvråderett og suverenitet over egne landressurser, de skal privatiseres, så storkapitalen kan kjøpe dem. Derfor ble det norske folk lurt av deres politikere og hovedstrøm-presse til å underskrive ACER. EU/EØS er et globalistisk prosjekt.

  Alt som går i mot globalistenes agenda og prosjekter kalles høyreekstremt. I en tale på Island for noen år tilbake, kalte Solberg motstandere av utbyggingen av monstervindturbiner for rasister. Forsvar av nasjonal identitet, kultur, seder, skikker og grenser skal assosieres med fascisme og nazisme. Noe den oppvoksende slekt indoktrineres og hjernevaskes med hver dag til de tror på det. Dessverre kan en konstantere at de har lykkes. De som har mediamakten styrer befolkningen, Norge styres like mye fra NRK som fra Stortinget.

  Svar
 • Norvald Aasen
  25 november 2023 18:54

  Ja, riktig, dette fenomenet har vært lite debattert nett opp på grunn av at det ikke skulle debatteres. de som hadde mot til å stille opp og advare har fått skyllebøtter over seg med skjellsord og sjikane. Det er ingen overdrivelse å si at myndighetene, media og det offisielle Norge, med både kirken og skoleverket og fagforeninger har skapt et fryktsamfunn som gjør at svært få våget å stille opp og protestere mot avhendingen og av landet, og forsvare egen kultur og det vi har rett til å regne som vårt i vårt eget fedreland. Som en av de som stod opp mot fremmedgjøringen av Norge har virkelig jeg opplevd min del av sjikanen, hetsen og skjellsordene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA-innflytelsen i Midt-Østen svekkes:

Splittelse mellom USA og Israel.

Forrige innlegg

US-rapport:

Russland er dag verdens sterkeste militærmakt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.