POSTED IN Venstresiden

«Venstresiden» i full spagat.

Går den i oppløsning?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hva skjer?

Jan Hårstad

Ove Bengt Berg leverte 5 og 6 november to gode artikler om utviklingen av Rødt som godt overenstemmer med prognoser jeg selv har levert for mangfoldige år siden.

Forbildet Enhedslisten har jo i årevis ment at partiet skulle inn i EU for å demokratisere kapitalismen, og det skulle inn i Nato for å bygge det om fra en imperialistisk angrepsallianse til en forsvarsallianse.

Det svenske Vänsterpartiet klarte å gå gjennom hele den svenske valgkampen uten å nevne Nato en eneste gang. Det Kommunistiske Partiet (Proletaren) ble nesten fullstendig utryddet. Die Linke i Tyskland er krigspådrivere i Ukrainakrigen.

Det som er felles for alle disse lissom-venstre med backing fra akademisk middelklasse er tilslutningen til «Kulturmarxisme» som igjen er en tankeretning uhyre nært beslektet med FNs Strategidokument Agenda 2030. Og kulturmarxisme er også tett beslektet med det som kalles WOKE: mangfold, likhet, inkludering.

body of water can be seen through the tunnel
Med tunellsyn ser man bare en begrenset del av virkeligheten.

Når man da har bygget seg en teoretisk livsanskuelse som baserer seg på FNs Agendaer, kulturmarxisme og Woke, sier det seg selv at det er en masse saker i virkeligheten en rett og slett nekter å se. Å beholde sitt edle korridor-syn er langt viktigere enn å analysere framveksten av de nye konfliktene. 

Men der har EU og Norge satt opp en rekke komiteer de siste femten årene som skal beskytte Staten for at det oppstår debatter om innvandring, islam og multikultur. Det siste utspillet fra Rødt var at også partiet Demokratene skulle knekkes.

I de statene som har dyrket multikultur vokser det fram erkjennelser om at prosjektet var totalt mislykket. I England var det gatevold også mellom hinduer og muslimer i sommer. En voksende og utbredt oppfatning i Frankrike er at landet går svanger med en borgerkrig. Statspolitiet har ikke lenger noen kontroll over de «sensible zonene» der islam hersker.

Vi som i vår ungdom var troende marxister har blitt tvunget til å justere på visse aspekter av filosofien. Det der med den lykkelige multikulturelle verden var en vakker utopi. Det fungerer rett og slett ikke. Der hvor det er mye multikultur er det rekorder i voldtekter og vold, se bare på Sverige – ikke dra til Chicago. Helt unødvendig.

Siden vi nå definitivt kan se bort fra Rødt-SV som annet enn kapitalens og imperialismens vaktbikkjer, melder spørsmålet seg: Skjer det da intet nytt under anti-imperialismens banner?

Gruppa Tjen-Folket melder nå at Norges Kommunistiske Parti skal gjenfødes som et maoistisk parti med parolen Folkekrigen som veiledende. Og det nye maoistiske NKP skal gå inn i deres nye maoistiske KOMINTERN.

Sist vi her beskjeftiget oss med retningen refererte vi til maoistenes møte i Paris islamske forsteder (banlieu des Islam) hvor allianser ble smidd med radikalt islam med tanke på innringning av de rikes Paris. Altså folkekrig i hjerte av Frankrike også.

FRANCE - ISLAM Young Muslim: I am very pessimistic about a reform of Islam
Fra en demonstrasjon i Frankrike.

Det er absolutt ingenting som tyder på at Maoistene har lært noe av Khomeinirevolusjonen i Iran 1979. Der hadde man en enorm marxistisk orientert venstrebevegelse som  mente at den kunne dele makten med islamister. Når revolusjonen var gjort ble den likvidert. De var jo

«KAFIRER» -vantro. Og Koranen anbefaler nedkjempelse av slike.

Så har vi det tyskerne kaller «Klima-Chaoten» som lenker seg fast på motorveier og sperrer sykebiler og ambulansers framkomst – noe som har voldt tragiske hendelser allerede. Så kaster man dritt på bilder av Van Gogh som elsket naturen og solsikker mer enn noen maler i verdenskunsten.

Her skriver da Bettina Röhl som er datter av den berømte leder av Rote Arme Fraktion, Ulrike Meinhof, at organisasjonen Der Letzen Generation kan bli det nye europeiske RAF. Den operer nå overalt i hele Europa og snart vil vi få se deres aksjoner i Norden også.

Den gamle norske «venstresida» har tatt oppstilling for den kapitalistiske verdensimperialismens krig mot Kina/Russland og alle deres globaliseringsprosjekter. Den har hoppet over bord.

Verden lar seg ikke redde av den grunn. Polarisering og gnistrende nye motsetninger hoper seg opp, men i «venstresida» vil man helst ikke forstå eller se noe av det.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Jan Hårstad har skrevet en god artikkel om forfallet på venstresiden som nå helhjertet går inn for krigen i Ukraina på USA/NATO sin side. Men artikkelen er samtidig veldig deprimerende lesning. Har Jan Hårstad noen tanker om veien ut av dette uføret. Anser ha det i det hele tatt som mulig å gjenreise en ekte venstreside?

  Svar
  • Jan Hårstad
   9 november 2022 19:05

   Thor: jeg skal skrive en artikkel om temaet : gjenreise ekte vnstreside. Snart.

   Svar
   • I det partiet jeg ønsker meg, skriver man på innmeldingspapiret at man er i mot alle former for overnasjonale styreformer.

   • Flott. Skal bli spennende å lese. Slik jeg ser det må en ny og ekte venstreside bl.a. ta inn over seg at de sosialistiske landene har hatt noen svin på skogen. Det er imidlertid et uttrykk som heter «å kaste barnet ut med badevannet. Og det er vel nettopp det dagens såkalte venstreside har gjort.

 • Torfinn Slettebø
  9 november 2022 10:19

  Til drøymarar på venstresida om skal endra Nato frå innsida med fredselskande nordiske impulsar:

  Ingen nordiske land har underskrive avtalen om forbod mot atomvåpen (TPNW 2017/2021). Heller ikkje eitt einaste Natoland.

  Både Danmark, Sverige, Finland og Noreg har underskrive ikkjespreiingavtalen (1970/1995), men gjev katten i det.

  Svar
 • Ja det er jo argumentet Jens Stoltenberg anførte for å endre standspunkt fra mot NATO til for NATO. Han mente at vi må inn i NATO for å kunne endre organisasjonen. Sa spør jeg – tror sånne som Jens Stoltenberg virkelig sjøl på det han sier? Det var jo lignende argumenter sosialdemokratiet brukte for at vi skulle gå inn i EU også.

  Mht til atomvåpen mener jeg å ha lest at både Kina og Russland har underskrevet på at de aldri vil komme til å være de første som bruker atomvåpen. Men det har ikke NATO underskrevet på. De mener med andre ord at de faktisk kan bruke atomvåpen før noen andre. Dette er vel et eksempel på hvor såkalt «fredelig» NATO er.

  Svar
 • For venstresiden er sannheten, bevis og virkeligheten blitt erstattet med woke, black life matters og jakten på islamofobi, rasister og nazister. Dessuten støtter de eliten i fri flyt av mennesker og kapital. Dette er ikke saker som ikke fenger.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  9 november 2022 17:58

  Folk som både skjønar engelsk språk og orwelsk nytale, kan lesa kva Nato sjølv skriv om atomvåpenbruk:

  https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm

  I kortform: Nato er for fred og nedrusting, men vil ha atomvåpen so lenge slike finst. Nato tek seg rett til å bruka atomvåpen kvar som helst, når som helst.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bryter forutsetningene for å være vertskap.

USA ødelegger nå FN.

Forrige innlegg

Ny dyster tysk rekord.

400 milliarder i minus.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.