POSTED IN Virkelighetsforståelse

Våre store medier rapporterer.

Men alt som fortelles er snudd på hodet.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

FALSKNERIER

Av Steinar Åge Brenden

-Krigen i Ukraina skal vare lenge-sier den skarpe iakttager Torfinn Slettebø. Ja, dette er ønsket av USA, NATO og EU. Jens Stoltenberg snakker om flere år. Krigen dreier seg egentlig ikke om Ukraina, men om hele verden, men i hovedsak om Russland, hvordan landet kan utmattes og helst gå i oppløsning. Samme taktikk er tenkt overfor Kina. Det siste kan eksempelvis begynne med provokasjoner ved Taiwan, slik man nylig har sett. For USA er et tredje mål å få kontroll med ressursene og økonomien i resten av Europa, altså EU. Så målet er høyt og vil nok aldri bli nådd, heldigvis.      

Dette å dra konflikter ut i langdrag er etter USAs ønsker og målsetninger. Dette gagner rustningsindustrien best, våpensmiene kan gå på høygir. Det gjør de nå. Farten ved våpensmiene i Norge er også økt.   

En annen målsetning for USA er å føre krigene på andre kontinenter, lengst mulig unna sin egen stuedør. Da kan egen slagkraft bygges opp i fred og ro. Og man slipper alle ødeleggelsene av eget samfunn. Sist gang det var krigsødeleggelser i USA var under borgerkrigen 1861-65. Dette var en blodig krig. Siden har man kunnet arbeide i fred og ro med opprustning og krig i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika. 

Global arms industry: Sales by the top 25 companies up 8.5 per cent; Big players active in Global South - IGES
Krigsindustriens behov har 1. prioritet i USA, ikke befolkningens behov.

Reportasjer om Ukraina har den siste tiden tatt seg opp igjen i mediene. Stor iver i NRK! Årsak er meldinger om at russerne er kastet ut av Kharkov. Ukraina skal ha fremgang i krigen osv. Den virkelige grunnen er nok at Russland omprioriterer styrker i operasjonene. Det er viktig å holde tunga rett i munnen. Russlands ambassadør til Sverige sier følgende: «Dette er en spesiell militær operasjon fra russisk side. Altså ingen krig. Startet Russland en virkelig krig, vil Ukraina være slått i løpet av svært kort tid.» 

I NRK mønstres det eksperter i uniform som gir kommentarer. Det fables og fantaseres. Ukraina har store fremganger, de er i ferd med å vinne krigen mot Russland, osv. Dette er samme ønsketenkningen som er hørt i snart 7 måneder. Det er forestillinger som må holdes ved like og dyrkes. Hvorfor? Fordi det skal sendes mer våpen og mer penger inn i Ukraina. Norge sender stadig mer, ikke minst penger. Inn i et svart hull som heter korrupsjon, kriminalitet og nynazisme. Og Norge sender mer våpen, direkte og indirekte. Våpensmiene gires opp, blant annet for å produsere ammunisjon. Resultatet er en forlengelse av krigen. Altså mer død og ødeleggelser.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram - regjeringen.no
Forsvarsminister Gram.

Forsvarsminister Gram reiste nylig til Tyskland, for å være med å planlegge operasjonene i Ukraina. Samtidig øver B-52 bombefly i svensk luftrom. Alle signaler går i feil retning. Hvor er det blitt av fredsnasjonene i Norden? Hvor er initiativ til våpenhvile og fredssamtaler? Slikt nevnes ikke mer.

Sanksjonene mot Russland utvides på alle plan. Det gjelder også kultur og idrett. Idrettslivet boikottes helt ned på barnenivå. Man må stoppe opp og tenke seg om, er dette rimelig? Nei. Denne politikken er så vidtgående at normale forbindelser senere ligger milevidt unna. Kanskje det aldri vil skje? Resultatet er at Russland nå vender seg til andre land. Til de andre BRICS-landene, og til Iran, Tyrkia, Argentina, Venezuela og Mexico. Slik vil boikotten fra Vesten få liten eller ingen virkning. Det økonomiske tyngdepunkt vil forskyves fra USA og EU til BRICS-landene, med flere.                                                                                                                                                                  

Europa og EU kan få olje og gass fra Russland, så mye de bare vil. Men de sier nei takk. Nå skylder man energikrisen, som er under oppseiling, på krigen i Ukraina og Putin. Man sa nei takk til Nord Stream 2. Dette var lenge før operasjonene i Ukraina. Nord Stream 1 er under reparasjon.  Samtidig vil Tyskland stenge sine atomkraftverk fra begynnelsen av 2023. Dessuten satses det på fornybare kilder, vind og sol, ustabile energikilder. Tyskland har skutt seg sjøl i foten. EU rammer nå sine egne med sine sanksjoner mot Russland. Det eneste Ursula von der Leyen og co. kan love sine egne, er en hard vinter. Folk må knappe inn og spare. Dette speiler uttalelser fra Biden, Stoltenberg, Støre m.fl. EU har alltid vært et lydig redskap for USA, slik også nå. De begår altså sjølmord.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Glo...
Verdens energiforbuk etter energikilde siste 20 år.

Energikrisen skyldes i hovedsak «Det grønne skiftet» ikke konflikten i Ukraina. Dette har vært under utvikling lenge. Først nå blir det merkbart. Dette vil med tiden vekke et bredt folkelig opprør. Folk med innsikt sier at land med tilgang på fossil energi, kull, olje og gass, vil bruke den. Sjølsagt vil de det! En prognose for verdens forbruk i 2035 er slik: Olje 29%, kull 27%, naturgass 23%. Altså til sammen 79% fossil energi. Vann, vind, sol m.m. 14%, atomkraft 7%.  (Kilde: EIA, US Energy Information Administration).  

Hypotesen om en menneskeskapt oppvarming og klimakrise deles ikke av til dømes BRICS-landene. Der har myndighetene et mer realistisk forhold til blant annet energibruken. Energi er ingen luksus, det er en nødvendighet. I Norge er man lullet inn i fantasiene. Man har mistet taket på virkeligheten. Det snakkes om havvind, karbonfangst, elektrifisering av sokkelen, batterier, ja gjerne også flere vindmøller på land. Energikrisen skyldes ikke Putins aksjoner i Ukraina, men klimahysteri og grønt skifte. Så lenge politikken legges langs dette sporet vil energiprisene fortsette å skyte i været.         

Når Russland har sikret Donbass og Krim er store mål nådd. Da kan befolkningen i områdene igjen kunne leve normalt. Dette er alt i ferd med å skje. Krigshelvete påført av Ukraina fra 2014 kan opphøre. 

Norge er part i striden i Ukraina. Og Norge er blant de mest aggressive og uforsonlige. Om konflikten eskalerer, kan derfor Norge vente seg gjengjeldelser. Til dømes mot strategiske baser, installasjoner og forhåndslagre. Dette må myndighetene begynne å tenke over, og ta konsekvensene av, før det er for sent. Men klokka er mange, det er langt på dagen nå.  1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 663 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • En fin bok og analyse av Ukrainakrigen, der Hellestveit kommer med klare advarsler til norske politikere:

  ‘Fortellingen om ukrainernes heltemodige kamp mot russiske invasjonsstyrker mobiliserer i så stor grad at det har vært enkelt for politikere i land som Norge å slå en strek over etterkrigstidas prinsipp om ikke å sende våpen til land i krig,…
  Azovhavet er utløpet fra vannveiene som binder sammen Russland gjennom elvene Volga og Don og via Kertsjstredet får Russland også adgang til Svartehavet. Stormaktene ruster opp maritimt og havene knytter verdensøkonomien sammen.
  Skulle Svartehavet blir en Nato-sjø, slik Østersjøen er i ferd med å bli etter Sveriges og Finlands medlemskap i Nato, vil alle russiske militære vannruter mot vest ende i nord, i Barentshavet. Russlands maritime kapasiteter vil dermed i større grad bli konsentrert i nord, i Norges nærområder, påpeker Hellestveit.’

  Men alternative betraktninger om våre politikeres kriger, blir jo ikke så godt mottatt: 😉
  khrono.no/ble-bedt-om-a-ligge-lavt-og-forsokt-fjernet-som-foreleser/626668

  Svar
 • Ja, Norge er en av de mest aggresive, dessverre, og NATObasene på norsk jord, Kongsberg Våpenfabrikk, infratsruktur o.l. er trusler mot Russland og aktuelle mål de kan ha interesse av å uskadeliggjøre. Cyber-angrep på el-nettet midtvinters kunne bli aktuelt.

  Svar
 • Fakta er fakta...
  26 september 2022 12:53

  At media lyver om krigen i Ukraina betyr ikke at Russland er de som vinner, main stream media lyger fordi det er enklere enn å lete frem ordentlige nyheter, de er rett å slett lat.

  Du må se på fakta og ikke på propagandan fra noen av sidene. Hvis Russland var i ferd med å vinne så ville de ALDRI funnet på å mobilisere eller delvis mobilisere….

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Stadig mer buss for tog

Jernbaneledelsen klarer ikke å bygge signalanlegg, og regjeringene bryr seg ikke

Previous Post

Misnøyen vokser.

Nå kommer demonstrasjonene i Tyskland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.