POSTED IN Balkan, Krig-fred

Våre egne krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

De glemmer vi bekvemmelig lett.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

NATO på Balkan – en påminnelse 

I sin fordømmelse av Russlands invasjon av Ukraina viser vestlige media og ledende politikere et alvorlig hukommelsestap. De lidelsene som den ukrainske befolkningen utsettes for i dag, har nemlig sterke likhetstrekk med de lidelsene som «Vesten» tidligere har påført andre folk i verden.

Av Daniel Ducrocq

Da Russland angrep Ukraina den 24. februar, ble NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal intervjuet på Dagsrevyen. På spørsmål »Hva er reaksjonene i Midtøsten på at Russland har gått inn i Ukraina?», svarte Wolasmal følgende:

»I denne regionen vet folk en ting eller to om krigens brutalitet og hvordan det føles på kroppen. Så her er det stor sympati med ukrainerne og det de går gjennom i kveld. Samtidig er veldig mange provosert over det de kaller vestlig dobbeltmoral.

De sier at USA og vestlige land er de siste som skal belære russerne om ting som folkerett og internasjonale prinsipper når de har stått bak en rekke invasjoner, veltet regimer, bombet landet sønder og sammen i denne regionen uten at det har fått konsekvenser (…)

Så her er det mye sympati med ukrainere, men man rister på hodet av det man kaller vestlig hykleri.»

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202202/NNFA19022422/avspiller

Kommentarene fra Midtøsten frembragt av NRK-journalisten gir uttrykk for hvordan folk utenfor »Vesten» ser på oss: Dobbeltmoral og hykleri kjennetegner vestlige land som oppfatter seg selv som moralsk opphøyet over resten av verden. Kommentarene fra Midtøsten reiser også spørsmål om hvor vestlige land henter sin moralske autoritet fra, når de fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina. »Vestens» selverklærte moralske autoritet (med retten til å intervenere militært som følge) har vært katastrofal for mange folk i verden. Det er betimelig med en påminnelse om hvordan »Vesten» har herjet på i verden, som for eksempel på Balkan i 1999.

Dagbok fra Beograd - Ljubisa Rajic - Innbundet (9788253022475) » Bokkilden

I 2000 utkom boken »Dagbok fra Beograd», av Ljubisa Rajic. Boken ble nesten ikke debattert i mediene, uttalte Arild Linneberg, professor i litteratur ved UIB, i Bergens Tidende 10.11.01.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ljubi%C5%A1a_Raji%C4%87

https://www.bt.no/kultur/i/5pLxb/Tretten-triste-forsvar-for-freden


Det er lett å forstå hvorfor boken ikke ble noe særlig omtalt og debattert. Ljubisa Rajic, som var professor i nordiske språk og litteratur ved Universitet i Beograd, gir oss en detaljert beskrivelse av NATO-angrepene på Balkan generelt, og på Beograd spesielt (hvor han oppholdte seg). Bombingen av Beograd foregikk omtrent hver natt fra 24. mars til 10. juni 1999, til sammen 78 dager. Tenk deg virkning av 78 dager uten nattesøvn for sivilbefolkningen …

Her er noen utdrag fra boken:

Onsdag 31. mars. »(…) NATO har begynt å bombe sivile mål. I byen Cacak er fabrikken Sloboda som produserer husholdningsmaskiner, blitt bombet ganske kraftig.»

Torsdag 1. april. »Lite søvn i natt. Nå bombes det mest sivile mål. (…) Clinton avslo forslaget fra paven om å stoppe bombingen i påsken med en begrunnelse at det ikke ville være humant. Det er sannelig mange syn på hva som er humant.»

Fredag 2. april. »Noe før klokka ett om natten bombes Innenriksdepartementet, bare noen titalls meter fra Beograds største fødeklinikk.»   

Søndag 4. april. »Denne natten bomber de bare sivile mål: Broene i Vojvodina, varmeverket i Beograd, husholdningsmaskinfabrikken i byen Cacak, oljeraffineriet i Pancevo.»

Mandag 5. april. »(…) sigarettfabrikken i Nis bombet ned. Det må da være et viktig militært mål.»

Tirsdag 6. april. »Grytidlig 6. april 1941 angrep Nazi-Tyskland Jugoslavia (….) Natt til 6. april 1999 var det forferdelig bombing av sivile mål. NATO har sannelig sans for symbolikk.»

Søndag 11. april. »Bilder i TV fra den nedbombede byen Aleksinac. Den har ingen militære mål, det er en gruveby mest kjent for gruveulykker.»

Tirsdag 13. april. »(…) Kosovo blir forferdelig rammet i natt og i formiddag. Store ødeleggelser og sivile ofre. Harde bombinger i dag også: Kasernen i Novi Sad, raffineriet i Pancevo, bilfabrikkene og varmeverket i Krusevac. Ikke så få sivile ofre.»

Pančevo – Wikipedia
Pančevo er en by og en kommune i det nordøstlige Serbia, kun 15 kilometer unna Beograd. Kommunen har 127 162 innbyggere og byen har 77 087 innbyggere. Kommunens areal er på 759 km² Wikipedia

»I Pancevo finnes mye kjemisk industri, ved siden av Beograd atomreaktor, med lagret radioaktivt avfall fra hele Serbia. Baric industriområdet i Beograd har store mengder lagrede giftige kjemiske stoffer. Hva om en bombe faller feil?»

Onsdag 14. april. »Passasjertoget Beograd-Thesaloniki ble bombet ved middagstider, ved inngangen til en bro i sørøst Serbia. Flygeren siktet på den første vogna etter lokomotivet. Minst ti døde over tjue sårede.»

»Over seks hundre NATO-fly er aktive i bombingen av Serbia, som i størrelse er mindre enn to ganger Finnmark. De har igjen bombet oljeraffineriet i industribyen Pancevo på nordsiden av Donau. En stor bombe falt også i Novi Beograd, Beograds tetteste boligområde, helt uten militære eller strategiske mål. Heldigvis eksploderte den ikke.»

Torsdag 15. april. »På fjernsynet i dag: Man ser nedbombede fabrikker. Noen bortblåste bondegårder med døde husdyr, enorm hull i bakken og gråtende folk. Så virkning av klasebomber, forbudt våpen, men ifølge NATO-talsmannen nødvendig, for fienden er lur og står ikke stille på ett sted slik at man kan bombe den med presisjonsvåpen.»

Kosovo: disputes continue 20 years after NATO bombing campaign
Et av resultatene av Jugoslviabombingen i 1999.

Fredag 16. april. »Når jeg kommer hjem, hører jeg meldinger om at NATO har bombet to kolonner albanske flyktninger. De var på vei hjem midt på lyse dager og ble bombet fire ganger. Opptakene viser et rent helvete. Første meldinger går ut på 74 drepte og 27 hardt sårede.»

Søndag 18. april. »NATO skal nå bruke 1.100 fly mot Jugoslavia, (…) Antall tokt nærmer seg 10.000. Det blir skutt ut flere hundre krysserraketter. Mengden av sprengstoff nærmer seg to kilo per innbygger. Forholdsmessig?»

Tirsdag 20. april: »I natt bombet NATO kjemisk industri i Pancevo for fjerde gang. Økokatastrofe ble så vidt unngått. (…) Bombene har ødelagt kunstgjødselfabrikk. Det blir ikke mye mat å få neste år. Å ødelegge totalt et lands infrastruktur og næringsliv betyr å drepe befolkningen på lang sikt.»

Lørdag 24. april: »Fjernsynshuset er bombet og fullstendig ødelagt.»

Mandag 26. april: »NATO har bombet legemiddellageret i Nis.»

Onsdag 28. april: »Den tredje og siste broen over Donau ved Novi Sad ble bombet ned i sjuende forsøk – med ekstra store bomber.»

Torsdag 29. april: »Et boligområde i Surdulica i sørøst-Serbia bombet. 16 drepte hvorav, 12 barn. Omkring 300 hundre hus ødelagt.»

Fredag 30. april: »I dag snakket de fleste om General Clarkes uttalelse om at det ikke lenger er forskjell på militære og sivile mål og at NATO kommer til å bombe så mye som de vil og hva de vil.»

Fredag 7. mai: »Ved halvtotida bomber NATO-fly en gresk humanitær lastebilkolonne mens den kjører gjennom Kosovo.» 

Lørdag 8. mai. »Novi Sad bombet 36 ganger. Mye olje og bensin har trengt ned i jorda. Det er bare et tidsspørsmål før den trenger ned til de vannførende lag som gir Novi Sad drikkevann.»

Clinton vender tilbake for å feire 20-årsdagen for «Frigjøringen av Kosovo». Noen vil si «krigsforbrytelsene» som han stod bak. (Bildet er hentet fra World Socialist Web Site.)


»NATO bomber igjen skoler og boligområder med klasebomber. Klasebomber er forbudt.» 

»Sykehus blir uten strøm, men kan ikke starte sine nødaggregater fordi NATO har bombet bort oljelagrene.»

Søndag 9. mai: »Bomber over byen Nis: sykehuset, legevakta, boligkvarteret, en del av Universitetet, grønnsaksmarkedet bombet med splintbomber midt på dagen.»

The Night USAF B-2A Spirits Bombed Chinese Embassy in Belgrade - The Aviation Geek Club
Slik så den kinesiske ambassaden ut etter USA-bombingen


»Noe før midnatt bomber NATO den kinesiske ambassaden med to bomber etter hverandre.»

Søndag 16. mai: »By etter by bombes med raketter, vanlige bomber og nå mest med klasebomber. For eksempel Nis med 20 raketter og over ett tusen klasebomber på en halv time.»

Torsdag 20. mai: »Boligkvarter i byen Valjevo ble teppebombet med klasebomber.»

Fredag 21. mai: »Bombingen av Beograd tiltok utover natta. Flyplassen. Lagerplasser. En bensinstasjon. Igjen kjemisk industri. Drikkevannsforsyningen. Så et sykehus. Minst tre drepte pasienter. Fire fødsler mens de bombet. Sårede kvinner på fødeklinikken. Evakuering av spebarn i gang. Barnesykehuset for lungesykdommer truffet.»

Mandag 31. mai. »I natt bombet NATO et lager ved Pristina. 209 trailerlaster med humanitær hjelp til 90 millioner tyske mark gikk tapt. Dette var det tredje lageret av den typen i Kosovo, som ble ødelagt siden bombingen begynte.»

Voldsutøvelser et sted i verden rettferdiggjør ikke voldsutøvelser et annet sted. NATOs angrep på Jugoslavia i 1999 kan på ingen måte rettferdiggjør og unnskylde Russlands angrep på Ukraina. Men NATO-landene har skapt en farlig presedens. Det er verdt å merke seg at Russland, i likhet med NATO, har gått til militært angrep uten å erklære krig. På denne måten unngås regler for krigføring som vern av sivilbefolkning, vern av sivilinfrastruktur, behandling av fanger, osv.

Vestlige media og noen politiske ledere påstår i dag at en krig i Europa er mer alvorlig enn andre væpnede konflikter i verden. Denne påstanden er uttrykk for den vestlige dobbeltmoralen som intervjuobjektene i Midtøsten påpekte til NRK-korrespondenten. For hvor ligger forskjellen mellom å terrorisere befolkningene i Bagdad, Beograd, Kabul, Gaza, Tripoli, Sanaa eller Kyiv? Hvorfor er det i dag politisk korrekt å vise vår støtte kun med det ukrainske folk, når ofrene for »vestens» militære overgrep så fort glemmes?  

Daniel Ducrocq

Mer om Dagbok fra Beograd av Ljubisa Rajic.

Forfatteren kommer med en rekke betraktinger om korrupsjon, mafia og politisk undertrykking i Jugoslavia, men også om NATO:

»NATO fremtrer nå som et multinasjonalt selskap med USA som hovedaksjonær, høyt hevet over folkeretten og nasjonal lovgivning.» (mandag 10. mai)

»Spanske flygere sier at alle mål ble pekt ut av Pentagon, at bombingen av sivile mål var bevisst og at amerikanske generaler bestemte absolutt alt.» (fredag 18. juni)

 Om domstolen i Haag:

»Domstolen i Haag anser ikke at bombing av sivilbefolkningen fortjener dens oppmerksomhet. Så mye om folke- og krigsretten.» (søndag 16.  mai) 

»NATO-landene har forresten forklart at de ikke godkjenner domstolen.» (fredag 4. juni)

Om Norge, hvor Rajic studerte:

»Ser at SVs Erik Solheim vil ha norske soldater på bakken under krigen. Slik er det når sosialister blir ulykkelig forelsket i krigsmakten.» (onsdag 7. april)

»Igjen spør noen om Norge har trukket sine fly. Nei, svarer jeg. Stortinget trekker ingen fly. De utnevner bare medlemmer av komiteen for tildeling av Nobel fredspris.» (tirsdag 25. mai)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  12 oktober 2022 10:03

  Mange meiner om krigen i Ukraina at me ikkje har sett liknande barbari i Europa sidan 2. verdskrigen.

  Då vert heile artikkelen ovanfor og kanskje særleg denne påminninga frå Ducrocq/Radic særs nyttig:

  «Fredag 30. april: »I dag snakket de fleste om General Clarkes uttalelse om at det ikke lenger er forskjell på militære og sivile mål og at NATO kommer til å bombe så mye som de vil og hva de vil.»

  Hadde NRK drive med journalistikk, ville dei innimellom konfrontert Støre og Stoltenberg med denne utsegna. Sjølvsagt utenkjeleg for Nato-organet NRK.

  Stoltenberg får lira av seg, utan å verta avbroten, halvsanningar om russiske atom-trugsmål, men får aldri kritiske spørsmål om Nato-prinsippet om fyrstebruk av atomvåpen og Nato si komande krigsøving med atomvåpen.

  Kjenner folk i Noreg seg framleis trygge? Me har ei regjering som nektar å godta forbod mot atomvåpen og stryk løyvingar til fredsorganisasjonar som arbeider for å verta kvitt atomvåpen.

  Svar
  • Ja, T.F.
   «Hadde NRK drive med journalistikk, ville dei innimellom konfrontert Støre og Stoltenberg med denne utsegna. Sjølvsagt utenkjeleg for Nato-organet NRK.»

   Løgn og fortielse over hele fjøla
   Det er utrolig hvor lite media konfronterer makta. Vi har altså ingen fri media i Norge.
   – Og jeg tror folk skjønner dette etterhvert.

   ‘Du har sikkert hørt talen til Putin du også sekretær- puddel: Der Russland advarer mot vestens bruk av atomvåpen.
   – Også fordi USA har brukt atomvåpen mot SIVILE byer før. Med formål å avskrekke Russland.
   Og Nato har IKKE , i motsetning til Russland skrevet under på at de første-anslag med atomvåpen ikke er aktuelt. Hvilke trusler? Hvorfor fortsetter du og bable og ljuge, Stoltenberg? Hva pønsker Nato på?

   ‘Russland og Putin har flere ganger kommet med tilslørte trusler om taktiske atomvåpen i Ukraina.Så langt har ikke Nato sett noen endring i russernes beredskapsnivå når det gjelder atomvåpen, men den kjernefysiske sabelraslingen faller dårlig i smak hos Nato-sjef Jens Stoltenberg.’
   nrk.no/urix/stoltenberg_-_-putin-mislykkes-i-ukraina-1.16135671

   Svar
 • Meget bra innlegg og kommentar. Vil bare legge til at det var Bondevik som var statsminister og ivret så etter å se på bombingen at han måtte be forbundskanzler Gerhard Schrøder om fly fordi det norske forsvaret ikke hadde ledige fly. Demokratene hadde presidenten under W.W.1 Woodrow Wilson og W.W.2 Franklin D. Roosevelt og muligens under W.W.3.

  Svar
 • Stoltenberg mener det haster å levere mer luftvern til Ukraina

  ‘Nato-sjef Jens Stoltenberg oppfordrer allierte til å donere luftvernsystemer til Ukraina etter den russiske bombingen.
  Allierte har alt gitt luftvernsystemer, men Ukraina trenger mer, sa Stoltenberg på vei inn til første dag av Natos forsvarsministermøte i Brussel.
  Han viste til den nylige russiske bombingen av flere ukrainske byer, samt sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.’
  nrk.no/nyheter/stoltenberg-mener-det-haster-a-levere-mer-luftvern-til-ukraina-1.16136534

  Ja, ja, Stoltenberg. Og Libya fikk jo….. luft…..
  – Skjønt det var jo ikke luft-vern,- men -bomber. Fra deg. :-)

  ‘ samt sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.’ ;-)
  Godt gjort Stoltenberg. Dette har du funnet ut allerede; – helt alene?

  Hva pønsker dere på nå, Stoltenberg?

  Svar
  • ‘Bruker russerne atomvåpen i Ukraina, må Nato svare. Da er den russiske hæren ferdig, sier tidligere forsvarssjef og forsker Sverre Diesen.
   Intervensjonen vil ha en helt ødeleggende effekt på den russiske hæren. Da er den ferdig.
   Diesen håper at amerikanerne har forklart Putin at et slikt angrep vil bli gjengjeldt på en måte som er ødeleggende for Russland. ‘
   nrk.no/urix/diesen-tror-usa-vil-svare-hvis-russerne-bruker-atomvapen-1.16134729

   Og Nato/USA, da Diesen? – Som har brukt atomvåpen før ( mot sivile byer) – for å avskrekke Russland.
   Intervensjonen vil ha en helt ødeleggende effekt på Nato/USA hæren. Da er den ferdig.
   Har Russland truet med atomvåpen?
   Nei. De har truet med å SVARE med atomvåpen, – hvis USA bruker.
   Selv om man kan undre seg over både Biden og Stoltenberg sin mentale helse, hukommelse og evne til selvrefleksjon, så håper jeg at de har fått med seg dette.

   Men USA/Nato har jo brukt løgner for å gå til angrep så mange ganger tidligere. Vietnam, Irak, Libya for å nevne noen få. ( Eller 9/11, som den råeste. )
   Så jeg venter det verste fra bakmennene i USA og de demente sin side.
   – Og fra krigshissende norsk media.

   Svar
   • «Bruker russerne atomvåpen i Ukraina, må Nato svare. Da er den russiske hæren ferdig, sier tidligere forsvarssjef og forsker Sverre Diesen.»

    Antagelig vil NATO utføre en false flag aksjon med atomvåpen i Ukraina for å få et påskudd til å bruke atomvåpen.

   • Vi er alle ferdige dersom noen skulle bruke atomvåpen. Dette skjønte John F. Kennedy og Nikita Khrushchev under Kuba-krisen og tok de nødvendige steg for å unngå en alt-ødeleggende atomkrig.

    Vil vil nå i denne galskapens tid se en Kennedy og en Khrushchev som er villige til å forhandle?

 • Litt historie !
  Historie er historie, politikk er politikk men for i det hele tatt å kunne forstå begge deler kan man vel i det miste prøve å forstå begivenhetenes gang … eller ?

  Litt om opphavet til Ukraina konflikten
  I slutten av februar 2014,- da med deltakelse av spesialtjenester fra England, USA (CIA) og Israel, fant en væpnet maktovertakelse sted i Kiev. – Den nye regjeringen erklærte da at det russiske språket var ulovlig og kalte innbyggerne i Sørøst-Ukraina for slaver. – Krim gjorde umiddelbart opprør og erklærte sin uavhengighet. – Etter det ble det holdt en folkeavstemning og innbyggerne på Krim stemte nesten 96% for å bli med i Russland (Altså Ikke den første folkeavstemningen i Ukraina som mange har fått forståelsen av ). – Russland annekterte deretter Krim og tok befolkningen under beskyttelse av hæren.
  Sørøst-Ukraina var egentlig ikke så radikalt, men denne opposisjonen mot de nye styresmaktene gledet så absolutt ikke de nye myndighetene til angelsakserne og de falske jødene (Khazarene) i Kiev, og de begynte derfor en straffeprosess mot innbyggerne i Sørøst-Ukraina.
  Vi har glemt historien om hva som skjedde i 2014 og media har vært medvirkende til å fortie og skjule fakta vedrørende dette !

  Fra begynnelsen av konflikten i 2014 var det en kjent jødisk plan som innbefattet utryddelsen av befolkningen i Sørøst-Ukraina for deretter å kunne overføre disse områdene til Israel og jødene med hovedstaden i Dnepropetrovsk. – Mange trodde nok ikke at en slik vrangforestillingsplan var mulig i det 21. århundre, men vi vet at dette var en realitet og at «Jødene» virkelig organiserte et fascistisk regime og begynte dretter et bevisst massemord av ukrainere, da hovedsakelig av de med Russisk opprinnelse.
  .
  Ukrainas øverste ledelse ga i den tiden ordre om fullstendig ødeleggelse av russisktalende borgere og det var massakre og massegraver i den tiden også, men det ble sjeldent eller aldri omtalt i media, i hvert fall ikke i Norske .

  Det ble i 2009 spådd at en Global krig mellom Russland og USA. den vil starte over Ukraina som Khazarene ønsker å se i NATO – uansett pris, og det er den prisen de nå betaler (Vi også) !

  Svar
  • Man bør være klar over at akkurat som Khazarene nå har sin innflytelse over Ukraina, hadde de sine innflytelsesagenter i Jugoslavia, – akkurat som nå hadde de politikere på alle kanter og gjennomførte planene sine fra helvete !

   Franjo Tudjman var ikke kroat, han var ren Khazar. Goldschtine, Gerschman, Diamnatstain, Tudjman, alle etternavn til khazarere !

   Milošević var deres mann og han stolte på løftene deres, men på slutten ble han forrådt av disse Khazarene. – Slobodan Milosevic motarbeidet den nye verdensordenen heftig, og han forstod hvem han hadde å gjøre med. Det var nok grunnen til at han ble «dempet» ned og ikke tillatt rettferdighet i Haag, og døde mens han var under rettssak !

   Hvis man ikke forstår hva som foregår i politikken, er det bare å følge pengenes spor. Ingen var fornøyd med det store og sterke Jugoslavia! – De ble utsatt for en fryktelig krig, ble sterkt skadet og omgjort til små avhengige stater. I etterkant av ødeleggelsen av Joguslavia ble mange av dets eiendommer kjøpt av khazarene.

   Vi lever i en desillusjonert verden der vi alle nå blir utsatt for en mental blitzkrig fra en ondskapsfull elite !

   Svar
   • Til slutt bør vi huske at all krig stort sett er Psykopatenes krig mot andre Psykopater. – Krig er sjeldent vanlige normale menneskers kamp mot andre mennesker, da de fleste av oss stort sett er mest opptatt av å leve det livet vi har fått i gave !

    Synn

  • De «nye» makthaverne i Kiev gjorde/gjør jo ikke noe annet enn Stalin’s «jødiske Cheka» hadde gjort mot Goyimene (kveg/innsekter) under pogromene i 1932/33 da de utryddet ca. 14 millioner mennesker.
   Denne «rasen» (Guds utvalgte) skulle jo bare «rydde» landområdet og berede det for «Det Nye Stor-Is(is)RaEl» som Kokainsky sa det i full offentlighet.
   Samtidig må vi andre «Goyimer» holdes «uvitende» om hva som foregår gjennom massiv anti-propaganda i alle Smedia «outlets», for vår «omgang» kommer snart, vi skal bare holdes uvitende om det, samt tappes for alle verdier, og omgjøres til «useless eaters», som kan «fjernes».
   Welcome to 1984 – på stereoider.

   Svar
 • Jeg kjenner ikke til forbrytelsene på Balkan, men jeg vet at Vietnamkrigen var en forbrytelse fordi USAs inntreden skjedde på grunn av egenproduserte falske bevis om at USS Maddox ble angrepet av noen torpedobåter.

  Krigen mot Taliban i 2001 ble planlagt og initiert flere år før 9/11 og var i realiteten i gang da 9/11 skjedde. 9/11 ga USA et «legitimt påskudd» til å krige slik at de ikke kunne anklages for en ulovlig angrepskrig. Mange mener den offisielle versjonen av 9/11 ikke holder mål men var gjennomført av USA selv, og at krigen var en forbrytelse

  USAs krig mot Irak ble legitimert med falske egenproduserte bevis, og var dermed en ulovlig angrepskrig. Krigen mot Libya var basert på løgner om at Gaddafi skulle starte folkemord, rykter satt ut av USA gjennom Al Jazeer i Qatar og av Gaddafi sin opposisjon, ref. Ola Tunanders bok «Libyakrigen».

  Krigen mot Syria var basert på løgn og bedrag, ref. boken «The dirty war on Syria» av Tim Anderson. Obama fikk ikke lov å bombe Syria fordi verken FN eller kongressen trodde Assad hadde gasset sitt eget folk. Anderson skriver at USA trente, utrustet og finansierte leiesoldater fra omliggende land, flere med kamperfaring fra Irak og Libya, og sendte dem inn i Syria der de tok landsbyer som gisler.

  Konklusjonen er at USA lyger ALLTID om det de gjør. Men USA blir den dag i dag ikke kritisert for sine forbrytelser. Dette er veldig spesielt.

  Minner om at min bok «20 år etter 11. september 2001» ligger gratis tilgjengelig ute på hvamenerpartiene dot com med langversjonen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vindkraft i Norge

Regjeringen prøver å vri seg unna FN’s beskyttelse av urfolk

Forrige innlegg

Går fredsprisen til de som støtter fortsatt krig?

De som kjemper for fred både i Ukraina og Russland får ingen fredspris.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.