POSTED IN Historie, Krig-fred

Vår helt fra 2. verdenskrig:

Brukte kjemiske våpen

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Våre gamle helter fra 2. verdenskrig falmer når vi går dem etter i sømmene. Det kan være greit å vite noe mer om dem før de løftes opp i den syvende himmel som forbilder og idealer for våre etterkommere. Da jeg vokste opp var W. Churchill en av heltene fra. 2. verdenskrig og ble hyllet som en av vinnerne av krigen. Men naturligvis ble en del av holdningene og praksisen hans holdt skjult, fordi den ga ikke støtte til glorifiseringen – tvert imot.

 

En forkjemper for den britiske imperialismen

 

Vi fikk vite at det bare var på tysk side at kjemiske våpen var blitt brukt – under 1. verdenskrig i skyttergravene i Frankrike. Artikkelen under skaper mer balanse i regnskapet. Storbrittania var verdens største undertrykker på den tiden i kraft av å være den ubestridte imperialistiske stormakten og Churchill var en av de fremste forkjemperne for den britiske imperialismen.

Knut Lindtner

 

Winston Churchill sin sjokkerande bruk av kjemiske våpen

av Giles Milton

 

Bruken av kjemiske våpen i Syria har opprørt verda. Men det er lett å gløyme at også Storbritannia har brukt dei – og at Winston Churchill var ein mektig forkjempar for dei.

 

Hemmeleghald stod over alt anna. Storbritannia sin riksgeneralstab visste at det ville kome til opprør dersom det vart kjent at regjeringa hadde til hensikt å ta i bruk sitt hemmelege lager av kjemiske våpen. Men Winston Churchill, den gong krigsminister [secretary of state for war], feia til sides alle deira bekymringar. Som langvarig forkjempar for kjemisk krigføring, var han fast bestemt på å bruke våpna mot dei russiske bolsjevikane.

 

Sommaren 1919, 94 år før det øydeleggande åtaket i Syria, planla og utførte Churchill eit vedvarande kjemisk angrep på nordlege Russland.

 

Britane var ikkje framande for bruk av kjemiske våpen. Under det tredje slaget om Gaza i 1917 hadde general Edmund Allenby fyrt av 10 000 boksar med giftgass mot fienden sine stillingar, med avgrensa effekt. Men under dei siste månadane av Første verdskrig, utvikla vitskapsfolk ved statslaboratoria i Porton i Wiltshire eit langt meir øydeleggande våpen: det topphemmelege «M Device», eit eksploderande patronhylster fylt med ein svært giftig gass kalla diphenylaminechloroarsine. Mannen som var avsvarleg for utviklinga av det, generalmajor Charles Foulkes, kalla det «det mest effektive kjemiske våpen som nokon gong har blitt laga».

 

Etter bruken av kjemiske våpen i 1. verdenskrig

 

Eksperiment i Porton tyda på at det verkeleg var eit frykteleg våpen. Ukontrollert spying, opphosting av blod og brå, forkrøplande utmatting var dei mest vanlege reaksjonane.

 

Øvste sjef for produksjonen av kjemiske våpen, sir Keith Price, var overtydd om at bruken av dei ville føre til at det bolsjevikiske regimet raskt kollapsa.

 

Kabinettet var fiendtleg innstilt til bruken av slike våpen, noko som irriterte Churchill stort. Han ønska også å bruke M mot dei opprørske stammane i nord-India. «Eg er sterkt for å bruke giftig gass mot usiviliserte stammar,» erklærte han i eit hemmeleg memorandum. Han kritiserte sine kollagaer for «ømfintlegheita» deires, og proklamerte at «reservasjonane til India Office mot å bruke gass mot dei innfødde er urimelege. Gass er eit meir barmhjertig våpen enn høgeksplosive patronar, og tvingar ein fiende til å akseptere ei løysing med lavare tap av liv enn eitkvart anna krigsmiddel.»

 

Han avslutta memoet med ein smaklaus svarthumoristisk merknad: «Korfor er det ikkje rettvist for ein britisk artillerimann å fyre av ein patron som får den nemnde innfødde til å nyse?» spurte han. «Det er verkeleg for dumt.»

 

Eit sjokkerande tal på 50 000 M-granatar vart skipa til Russland: britiske flyangrep som brukte dei byrja den 27. august 1919, målet deires var landsbyen Emtsa, omlag 20 mil sør for Arkhangelsk. Bolsjevikiske soldatar vart sett flyktande i panikk medan den grøne kjemiske gassen dreiv mot dei. Dei som vart fanga i skya kasta opp blod før dei kollapsa i medvitsløyse.

 

Etter USAs bruk av kjemiske våpen i Vietnam så deler av skogen slik ut.

 

Angrepa heldt fram september igjennom mot mange Bolsjevik-haldne landsbyar: Tsjunova, Vikhtova, Potsja, Tsjorga, Tavoigor og Zapolskij. Men våpna viste seg å vere mindre effektive enn Churchill hadde håpa på, delvis på grunn av det fuktige haustveret. Og mot slutten av månaden vart angrepa sette på vent før dei vart stoppa heilt. To veker seinare vart dei resterande våpna dumpa i Kvitsjøen. Den dag i dag ligg dei framleis der, i sjøsenga si, under 40 famner vatn.

 

Denne artikkelen frå 1. september 2013 er henta frå The Guardian: (https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2013/sep/01/winston-churchill-shocking-use-chemical-weapons)

 

Omsett og litt nedkorta av Monica Sortland

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Artikkelen er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Oj det visse jeg ikke og da er WW2 populærhistoria «Våre gamle helter fra 2. verdenskrig falmer når vi går dem etter i sømmene.» litt men krig er stygt og det er noe man skal unnvike .

  WW2 og president Eisenhower:) er også en klassiker. Bok tips..

  «Other Losses caused an international scandal when first published in 1989 by revealing that Allied Supreme Commander Dwight Eisenhower’s policies caused the death of some 1,000,000 German captives in American and French internment camps through disease, starvation and exposure from 1944 to 1949, as a direct result of the policies of the western Allies, who, with the Soviets, ruled as the Military Occupation Government over partitioned Germany from May 1945 until 1949.»

  Relevant qoute fra en mann som var alt annet enn frisk..

  «The victor will never be asked if he told the truth.» Adolf Hitler

  Alternativt «It is not truth that matters, but victory.» Adolf Hitler

  Svar
 • Litt om artikkelforfattaren, Giles Milton: http://www.quickanddirtytips.com/unknown-history

  Svar
 • Ola Henriksen
  24 juli 2018 8:13

  Ja, det er forskjell på historier og Historie.

  Istedet for å gjenta udokumenterte løgner om «den onde» Mengele, til folk tror det er sant, kan man fortelle dokumenterte sannheter om «de gode» som i fredstid ekspreminterte på sivile:

  http://www.dagbladet.no/nyheter/hemmelig-eksperiment-usa-infiserte-hundrevis-i-guatemala-med-forferdelige-kjonnssykdommer-pa-40–og-50-tallet/60755392

  Svar
 • Ola Henriksen
  24 juli 2018 20:01

  / Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde.  /

  / Hitler klaget selv i sitt politiske testament fra februar 1945 på at Churchill ikke anerkjente Hitlers gest om å spare britiske soldater ved Dunkirk. /
  http://www.side3.no/historie/hvorfor-stoppet-hitlers-stridsvogner-ved-dunkirk/3423359702.html

  / – En annen hypotese er at Hitler gjorde dette fordi han ville slutte fred med Storbritannia, ..»
  http://www.dagbladet.no/kultur/desperate-soldater-var-omringet-av-hitlers-styrker-da-mobiliserte-hundrevis-av-sivile-engelskmenn/68521448

  / Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke fianskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om. Verden vil bedras. /

  Svar
 • Praktisk talt alt vi har lært om den annen verdenskrig, er løgn. Jeg tar med et par historier fortalt av Franklin D. Roosevelt’s svigersønn, Curtis Bean Dall, i boken «My Exploited Father-in-law» (boken kan lastes ned gratis fra internett). Tittelen på Dall’s bok henspiller på at Dall mente at Roosevelt ble styrt av en «One-Money-One-World-Super State», representert ved hans jødiske rådgivere som Bernard Baruch, Louis Brandeis, Felix Frankfurter, og Henry Morgenthau.

  Dall forteller i denne boken at USA’s spesialutsending til Balkan, George Earle, i 1943 fikk en henvendelse fra den tyske generalen Wilhelm Canaris, om at tyskerne var villige til å overgi seg hvis de fikk en hederlig fredsavtale med USA. George Earle sendte flere memos til Roosevelt om dette, men han fikk bare beskjed om å holde kjeft, og Earle ble deretter overført som ambassadør til Amerikansk Samoa i Stillehavet, hvor han tilbrakte resten av krigen. Både Dall og Earle mente at annen verdenskrig kunne ha vært avsluttet i 1943, dersom Roosevelt hadde akseptert den tyske overgivelsen. Men Roosevelt og kretsen rundt han ønsket ikke noen tysk overgivelse på hederlige betingelser, de ønsket å knuse Tyskland fullstendig.

  Dall hadde også samtaler med admiral Husband Kimmel (øverstkommanderende på Hawaii ved det japanske angrepet på Pearl Harbour), som fortalte at Roosevelt visste om angrepet på Pearl Harbour flere dager i forveien, men Kimmel ble ikke informert om dette. Roosevelt provoserte fram det japanske angrepet på Pearl Harbour for å få et påskudd til å bringe USA inn i annen verdenskrig.

  Svar
  • Ola Henriksen
   5 mars 2019 10:56

   «Roosevelt provoserte fram det japanske angrepet på Pearl Harbour for å få et påskudd til å bringe USA inn i annen verdenskrig.»

   / I månedene før det japanske angrepet på Pearl Harbor, for eksempel, gjaldt det å selge krigen til det amerikanske folket. Folket var veldig uvillig til å støtte at USA skulle bli med i krigen. Pearl Harbor endret alt her – man kan sammenligne det med endringene som fulgte etter den 11. september 2001. /
   https://midtifleisen.wordpress.com/2018/02/03/psykoanalysen-som-vapen-i-hendene-pa-etterretning-og-militaeret/

   «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel». 
   Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

   «Det er ikke sant at jeg eller noen andre i Tyskland ønsket krig i 1939. Det ble ønsket og provosert utelukkende av internasjonale stats enten av jødisk opprinnelse eller som arbeider for jødiske interesser. «. 
   Adolf Hitler, april, 1945
   http://guardian.150m.com/jews/jews-declare-war.htm

   ”Det israelske folket verden over erklærer økonomisk og finansiell krig mot Tyskland.
   https://www.vigrid.net/knustyskland.htm

   Svar
 • Ola Henriksen
  7 mars 2019 14:44

  På slutten av krigen, da «ondskapen/den onde» var så godt som slått:

  / April forsvant inn i historien, og det samme gjorde Hitler. Men det var ikke slutt på senkingen av store passasjerskip i Østersjøen. Men nå var det det britiske luftforsvaret som sto bak.
  3. mai gjennomførte RAF en rekke målrettede angrep mot skipstrafikken i Østersjøen. De mente at en rekke SS-topper forsøkte å flykte til Norge, og angrep flere skip.
  I det samme senket skvadroner av krigsfly fangeskipene Cap Arcona, Thielbek – samt sykehusskipet SS Deutschland. Alle båtene var fulle av tidligere fanger fra konsentrasjonsleire. /
  https://www.side3.no/historie/u-baten-oppdaget-cruiseskipet-med-5000-barn—sa-fyrte-kapteinen-av-tre-torpedoer-4316472

  Så ble det fred.
  Den onde var borte, bare de «gode vinnerne» ( De som VIRKELIG arbeidet for å underlegge seg verden, – som den onde ble og blir beskyldt for ) var igjen :

  / På 1950-tallet gjorde deler av befolkningen i Kenya opprør mot britisk kolonistyre. Opprørerne kalte seg Kenya Land and Freedom Army, mens britene kalte det Mau Mau-opprøret.
  Britenes svar var nådeløst. Mellom 100 000 og 300 000 afrikanere ble internert i konsentrasjonsleirer. Minst 12 000 døde og mange flere ble torturert. /
  https://www.dagbladet.no/tema/barack-obamas-bakgrunn-utloste-nesten-en-krise-mellom-usa-og-storbritannia/70830678

  Svar
  • Ola Henriksen
   7 mars 2019 23:43

   / Da den annen verdenskrig var slutt, holdt president Truman en tale i amerikansk radio og sa blant annet: «Dette er en seier for demokratiet.»
   Det var sikkert mange som la en forjettelse i de ordene. Fire år tidligere hadde nemlig president Roosevelt og Churchill gjennom Atlanterhavsdeklarasjonen tilkjennegitt hvorfor krigen blev ført og målet med den. I erklæringens § 6 heter det:
   «Etter nazityranniets endelige utslettelse håper de å se virkeliggjort en fred som tillater alle nasjoner å bo trygt innenfor sine egne landegrenser, og som gir alle mennesker i alle land sikkerhet for at de kan leve sitt liv uten frykt.» / 😉
   https://www.vigrid.net/hcbruheftet.htm

   Svar
 • Ola Henriksen
  16 oktober 2019 18:08

  Det er vel tid for å fjerne de som spammer dette gode , ikke-sensurerte, forumet med sex-annonser & tull?
  Skjønt denne spammingen er vel tegn på at derimot.no er farlig for noen bakmenn.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Over Middelhavet:

Den moderne deportasjonen av afrikanske slaver.

Forrige innlegg

Brexit og Korona:

50% av italienerne vil ut av EU.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.