POSTED IN Coronavaksiner, Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Var det slik noen antydet:

Fantes det koronavaksiner med ulik faregrad?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ulike batcher: Dansk studie antyder enorm forskjell i risiko mellom koronavaksinene

Av Julia Schreiner Benito

Innlegget er hentet fra hemali

En skulle tro at samme type koronavaksiner ga lik risikoprofil. Slik er det ikke, fant danske forskere. Noen partier viste seg å gi tusen ganger økt risiko for bivirkninger sammenlignet med tryggere partier.

Batcher viste ulik kvalitet: Studien ble publisert 30. mars i European Journal of Clinical Investigation. Forskerne er statistiker og økonom Max Schmeling, professor, Dr. med. Peter Riis Hansen, og lege, PhD Vibeke Manniche. De danske forskerne fant stor forskjell i risiko hos de ulike partiene av covid-vaksiner som studien undersøkte.

Ulike batcher, ulik forekomst av bivirkninger

Ifølge studien er risikoen for bivirkninger etter Pfizers koronavaksine i stor grad avhengig av hvilket parti, også kalt batch, som personen fikk. Forskere brukte den danske Lægemiddelstyrelses database over bivirkninger fra perioden 27.12.2020 til 11.1.2022 som grunnlag.
I denne periode ble det gitt 7. 835.280 doser Pfizer-vaksiner og innrapportert 43. 496 bivirkninger.

Hetteglass med vaksine med individuelle doser leveres i partier med streng kvalitetskontroll for å sikre likhet. Kliniske data om avvikende kvalitet mellom batchene var ikke rapportert før den danske studien ble utført. At sikkerhet og klinisk effekt for autoriserte vaksiner skulle variere, virket usannsynlig i medisinske miljøer. Likevel ville de danske forskerene studere saken.

– Trenger et system som overvåker ulike batcher


– Ikke minst i lys av covid-vaksinenes betingede godkjenning og raske implementering. Vi undersøkte derfor frekvensen av SAE, mistenkte bivirkninger, mellom ulike BNT162b2-vaksinepartier, Pfizer-BioNTech, administrert i Danmark (befolkning 5,8 millioner) fra 27. desember 2020 til 11. januar 2022.
Forskerene konkluderer at studien peker mot behovet for et sikkerhetssystem som overvåker de ulike partiene av covid-vaksinene. Her trengs også flere studier for å utforske denne foreløpige observasjonen, mener forskerne.

Usikkerhet ved funnene

Funnene må dessuten tolkes i lys av flere begrensninger: Rapporteringssystemet for bivirkninger i Danmark er et passivt overvåkingssystem som tilsvarer Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) i USA. Rapportene fra disse er gjenstand for usikkerhet, med potensial for både under- og overrapportering. Ufullstendige data og variabel kvalitet på den rapporterte informasjonen er andre usikkerhetsmomenter.

Tendenser fra disse systemene kan generelt ikke brukes til å fastslå årsakssammenheng, mener de danske forskerne.

Figuren over:
Antall mistenkte bivirkninger (SAE) etter BNT612b2 mRNA-vaksinasjon i Danmark (27. desember 2020–11. januar 2022) i henhold til antall doser per vaksinebatch. Hver prikk representerer en enkelt vaksinebatch. Trendlinjer er lineære regresjonslinjer.
Blå: R2 = 0,78, β = 0,0898 (95 % konfidensintervall [KI] 0,0514–0,1281), grønn: R2 = 0,89, β = 0,0025 (95 % KI 0,0021–0,0029), gul: R2 = 0,68, β = 0,000087 (95 % KI 0,000056–0,000118).
Vaksinepartier som representerer de blå, grønne og gule trendlinjene utgjorde henholdsvis 4,22 %, 63,69 % og 32,09 % av alle vaksinedoser, med henholdsvis 70,78 %, 27,49 % og 47,15 % (blå trendlinje), 28,84 %, 71,50 % og 51,99 % (grønn trendlinje) og 0,38 %, 1,01 % og 0,86 % (gul trendlinje) av alle SAE-er, alvorlige SAE-er og SAE-relaterte dødsfall.


Innen 11. november 2022 hadde 701 millioner doser av BNT162b2 mRNA-vaksinen (Pfizer-BioNTech) blitt satt. I samme tidsperiode forelå det 971,021 rapporter om mistenkte bivirkninger (SAE) i EU / EØS

Forsidebilde: Roger Starnes Sr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Svar
  • Trafikkulykker av mange slag auka i Norge, også dødsulykker. Folk faller døde om på tur i skogen. Dei vaksinerte klør seg i hovudet, undrande.

   Svar
   • Har dei blitt lurt av Uvitsland i FHI?

   • Ja, når man nå både opplever overødelighet, nedgang i forventet levealder, rekordlave fødselstall og økning i trafikkulykker – og alt dette har oppstått etter man begynte å vaksinerer – så tilsier all logikk og sunn fornuft at det mest sannsynlig er en sammenheng. Men våre myndigheter, helsetopper og medier nekter å diskutere/nevne dette uomtvistelige faktumet…..

 • Østerrikske dr. Noack påpekte det samme for lenge siden, og døde raskt under rare omstendigheter; som Rosa Koire, Kari Mullis og mange flere på plandemiens «death count».

  Svar
 • Det har vert statistikker ført over hvilke lot nummer av coward19 vaksinen som gir skader og død tilgjengelig på nett (de blir slettet fortløpende av øvrigheten)… Disse statistikkene viste at 90% av skadene og død skjedde med 10% av lot numrene. Eksperter har uttalt at dette kan bare skyldes at 10% av vaksinene er laget med vilje for å drepe og skade… Det fantes oversikt over hvilke lot nummer man burde unngå hvis man ville være så dum at man tok quaksinen i det hele tat.

  Svar
 • Northern Light.
  13 april 2023 15:23

  Antall hjerneslag øker alarmerende hos unge mennesker.
  Pfizer og Moderna covid-vaksiner viste faresignaler for hjerneslag så tidlig som i november 2021, men disse ble ignorert.

  Av Dr. William Makis.
  Mississauga, ON – 37 år gamle bakerieieren Steve Viola døde av hjerneslag 6 april 2023.
  Loveland, CO – 31 år gamle elektriker og rørlegger Dalton Broes døde av hjerneslag 27 mars 2023.
  Pulaski, WI – 46 år gamle sykepleier Jennifer Jaeger døde uventet av et hjerneslag 9 mars 2023.
  Birmingham, AL – 25 år gamle frisør David Hill hadde flere slag fra 3.mars 2023 og døde 24 mars 2023.
  Odessa, NY – 16 år gamle Odessa-Montour High School fotballspiller Keyonna Garrison fikk hjerneslag 6 januar 2023.
  Saint Paul, MN – 16 år gamle hockeyspiller Cormick Scanlan døde etter å ha fått flere slag 25 desember 2022.
  Green River, WY – 13 år gamle Joseph Allred fra Lincoln Middle School i Green River, fikk et stort hjerneslag i november 2022. Joe husket hvordan han måtte be en lærer om hjelp til å åpne skapet, fordi han ikke klarte å vri om nøkkelen. Men Joe trakk på skuldrene og fortsatte dagen sin. Så begynte han å få problemer med å gå i friminuttene senere samme dag. Joe sa at han prøvde å gå, men benet hans ville ikke bevege seg.

  Philadelphia, PA – 18 år gamle lacrossespiller Sophie Borrelli fikk hjerneslag 15 juli 2022. Sophie var på ferie da hun begynte å føle seg syk.
  Boston, MA – 17 år gammel High School Student D’Andre Hicks fikk hjerneslag i mai 2022.
  Cambridge, ON – Den amerikanske modellen Hailey Bieber fikk hjerneslag 10 mars 2022.

  Hjerneslag hos unge mennesker øker alarmerende, og selv hovedstrømmedia innrømmer nå den smertelig åpenbare elefanten i rommet:
  «Risikoen for hjerneslag øker blant kvinner under 50 og fargede kvinner».
  «Sterk økning i hjerneslag blant unge».
  «Hvorfor er det så mange slagtilfeller blant millennium-generasjonen?».
  «National Stroke Awareness Day: Hvorfor flere unge får hjerneslag».
  «Leger ser en økning i slagtilfeller for yngre voksne».

  Strømmen av propaganda som prøver å bortforklare det hele, er kvalmende.

  WHOs VigiAccess-database viser følgende uønskede hendelser for covid-vaksiner:
  Anfall: 21 275 (til sammenligning).
  Problemer med blodsirkulasjon i hjernen: 17.561
  Forbigående nedsatt blodtilførsel: 5.903
  Hjerneslag grunnet nedsatt blodtilførsel: 5.145
  Hjerneinfarkt: 4.693
  Hjerneblødning: 3.797
  Cerebral venøs sinus trombose: 2.516.
  Dette er ikke ubetydelige tall. Det er nesten 40 000 rapporter.

  Forfatters oppfatning.
  Jeg har sett over rapportene. Nok en gang er jeg overrasket over den samordnede innsatsen, for å dekke over alle faresignalene angående slag og covid mRNA-vaksiner. Noen aviser sier: Ja, det er slag etter covid-vaksinasjon, men de er sjeldne, og «fordelene» med vaksinasjon oppveier risikoen for hjerneslag. Selvfølgelig vet vi nå at disse «fordelene» ikke var noe mer enn en svindel.

  Interessant nok, ble en kanadisk/amerikansk studie som ble publisert i november 2021 fullstendig ignorert, de fant fare for hjerneslag med både Pfizer og Moderna covid mRNA-vaksiner: Ifølge forfatterne: «Vi fant også fare for venøs blodpropp i hjernen (CVST) med de to mRNA-vaksinene, Pfzer-BioNTech og Moderna. Fare for hjerneslag grunnet nedsatt blodtilførsel steg for alle covid-vaksiner, men ikke med influensavaksinen, høyest risiko var det med Pfizer-BioNTech-vaksinen».

  Selvfølgelig ble disse faresignalene ignorert av våre offentlige helsemyndigheter og politikere. Det var rett og slett for mye penger å tjene.

  Fra Global Research, publisert 12 april 2023. Skrevet av Dr. William Makis, lege og spesialist innen radiologi, onkologi og immunologi. Forfatter av over 100 fagfellevurderte artikler.
  Oversatt fra engelsk. Linker og en oversikt i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Strokes Are skyrocketing in Young People. Pfizer & Moderna COVID-19 mRNA Vaccines Showed Safety Signals for Strokes as Early as November 2021, But These Were Ignored.

  Kommentar:
  Vi vet at forskjellige produksjonsserier av mRNA-injeksjoner kalt vaksiner, har forskjellig grad av farlighet. Har de farlige variantene blitt gitt til flere i USA enn i andre vestlige land? Eller er amerikanere mer utsatt siden de spiser mer mat som er genmodifisert, sprøytet, og inneholder mer sukker, og fordi amerikanere er mer overvektige enn i andre vestlige land? Hva viser tallene for yngre mennesker i Norge? Har vi vært mer «heldige» med «vaksine»-variantene her?

  Svar
 • Northern Light.
  13 april 2023 16:08

  Den farmasøytiske industrien og dens helseindustri har klart å overbevise mange, om at det er vaksiner som er årsaken til at levealderen har økt kraftig i forrige århundre. En strategi som har gjort at mange har blitt ukritiske til vaksiner, spesielt etter annen verdenskrig, hvor mange ble overbevist av FNs vaksineprogrammer på 50 og 60-tallet, spesielt i Afrika. De var overbevist om at FN var en ideell organisasjon av forente, men uavhengige nasjoner, som ville løfte u-land opp til i-land, og vaksineprogrammene var en del av det.

  Men det er ikke vaksiner som er årsaken til økt levealder, spesielt blant vestlige befolkninger i industrialiserte land etter annen verdenskrig. Det er innlagt vann fra springen i de aller fleste boliger, rent nok til å drikkes, vannklosett med avløp til kloakkrenseanlegg, daglig kroppsvask med rent vann og såpe, 6-8 timer søvn i egen seng, og det viktigste ved siden av rent drikkevann: nok frisk mat hver dag, tilsvarende en 2000-2500 kalorier, og å leve i organiserte samfunn med lov og orden, gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett for alle.

  Dette er en beskrivelse av livet for befolkningen i suverene nasjoner ledet av politikere som representerer folk og lands interesser, og som sørger for at denne velstanden fra landressursene og folkets arbeid blir jevnt fordelt blant befolkningen. Det motsatte av globalisme og dens ny-liberale markedsøkonomi.

  Det har lenge vært den farmasøytiske industriens våte drøm, å erstatte kroppens naturlige immun-forsvar med et vaksineprogram som gjør at befolkningene blir avhengige av den for å leve. Big Pharma får kunder for livstid, som må abonnere på vaksiner for sykdommer som immunforsvaret tidligere bekjempet eller holdt i sjakk.

  Hovedstrømpresse og media, med samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien, har fra dag en kalt mRNA-injeksjonen en vaksine, og med vaksiners gode omdømme, fått mange til ukritisk latt seg injisere av noe som heller skulle vært kalt et biovåpen, for et virus som hovedstrømspressen klarte å få folk til å tro var den nye spanskesyken. I virkeligheten har det en overlevelses-prosent på 99,41% selv for folk over 70 år, og nærmere 100 prosent for yngre aldersgrupper.

  Mange fagfellevurderte studier med tallmateriale fra mange land, har vist at overdødeligheten etter massevaksineringen har steget sterkt, sammen med redusert helsetilstand, og at vaksinerte smittes lettere av covid og andre virus lettere enn uvaksinerte. Kreft og andre sykdommer har hatt en nærmest eksplosiv økning etter massevaksineringen startet. MRNA-injeksjonene kalt vaksiner svekker immunsystemet, og studier har vist at det svekkes mer for hver injeksjon.

  Det vil si at nå når 6 milliarder mennesker på Jorden som i god tro har tatt, fått, eller blitt presset og truet til å ta en eller flere injeksjoner, må dessverre svært mange som har tatt flere injeksjoner, regnes som døende.

  Dette må sees i sammenheng med at en elite av billionærer i mer enn hundre år har talt for eugenisme og befolkningsreduksjon. En av denne eliten grunnla den farmasøytiske industrien, hvor mange av «medisinene» har bivirkninger, som må behandles med andre medisiner fra samme industrien. Med 6 milliarder injiserte med noe som blant annet svekker immunforsvaret, har de nådd sitt mål.

  Vi blir jaktet på, nedlagt og brutalt forvaltet av en finanselite i et folk som bare utgjør to tusendeler av verdens befolkning. De eier sentralbankene, leder Verdensbanken og IMF, eier børsene, også børsen for basisvarer, våpenindustrien, og eier de mektige kapitalforvaltnings-selskapene. De eier et konglomerat av virksomheter, som har blitt så enorme ved at store selskaper har kjøpt opp mindre selskaper ved hjelp av deres politikere, at de kalles: big Insurance ,Big Pharma, Big Ag, Big Food, Big Oil, big finance, Big Tech og Big Media.

  De andre blant dette finansfolket, er sentrale politikere i alle vestlige lands partier og regjeringer, i ledelsen av overnasjonale organisasjoner som FN og EU, og GMOer, er redaktører i hovedstrømspressen og ledende journalister, eier tv-og radiokanaler, eier forlag for lærebøker og litteratur av alle slag, og er én kilde for en informasjonsstrøm som totalt omgir en vestlig i all sin våkne tid. De er tribal, ansetter og utnevner hverandre og opptrer som en hive, og har dannet et verdensomspennende sammenvevd nettverk. Skal deres ødeleggende globalisme for 90 prosent av verdens folk stoppes, må en peke på deres avsindige konsentrasjon av kapitalmakt, eiendomsmakt, krigsmakt, politisk- og rettsmakt. Alt henger sammen med alt, som en av dem sa.

  Svar
 • Den sørafrikanske fotballspilleren Georg Maluleka døde plutselig. Han tok seg til hjertet og kollapset på banen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Finland velger enda en gang konfrontasjon.

Har Finland lært noe av sitt naboskap med Russland?

Forrige innlegg

Var besøket i Kina en katastrofe?

EU-sjef Ursula Von der Leyen måtte gjennom passasjer-kontrollen i Kina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.