POSTED IN Coronavaksiner, Virkelighetsforståelse

Var det ikke frivillig?

Selv om vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte mistet hun jobben.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Som uvaksinert mistet Marian jobben. Ingen støtte fra NAV fordi «du kunne ha vaksinert deg.»

Av Julia Schreiner Benito 6. juli 2022 

Innlegget er hentet fra hemali

–Systemet gir en falsk trygghet om at det skal redde deg. Men redningen forutsetter at du gjør som du blir fortalt, ellers er ikke systemet der for deg, sier oppsagte Marian Jenssen (55).

marian jenssen

Jeg ba om en begrunnelse for oppsigelsen, men svaret lød at de «bare fulgte retningslinjene til Stavanger universitetssykehus.» Klinikksjefen sa at jeg var en fare for pasientene fordi jeg ikke var vaksinert. Min henvisning til dokumentasjonen på at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte, og at evidensen for at vaksinen beskytter mot sykdom er uklar, ville han ikke høre på. Heller ikke lyttet han til mine innvendinger om bivirkninger av mRNA som var meldt til Statens legemiddelverk. (Per 14.6. ca. 60 000 red. anm.)

Uvaksinerte må bruke munnbind

2019: Marian får fast helgestilling og mulighet for ekstravakter innen rusomsorg i Rogaland. Hun stortrives. Våren 2021 får hun også en ekstravaktstilling på psykiatrisk avdeling på sykehuset. November 2021 kommer det melding derifra om at uvaksinerte må bruke munnbind. Marian gir beskjed at hun ikke kan det grunnet allergi og astma. Hun blir umiddelbart tatt av vakt, og fjernet fra alle skiftene hun var oppsatt på.

Oppsagt uten samtale


Én uke senere kommer samme beskjed fra jobben der hun har fast stilling. Hun sender en e-post om sin helsetilstand, men får ikke svar.
– Dagen etter fikk jeg oppsigelsen på e-post. Begrunnelsen lød at jeg ikke var vaksinert eller kunne bruke munnbind. Det skjedde fra én dag til den neste, uten samtaler, forvarsler eller oppfordring om å vaksinere meg. Et slag i magen, det var helt forferdelig, sier Marian mens det pipler vått fra øynene.

Jeg mente at meldingene om bivirkninger også var relevant for valget mitt om å ikke vaksinere meg. Da henviste arbeidsgiver til smittevernreglene, som jo ikke er lover i rett forstand.

Dagen derpå blir oppsigelsen trukket, og ulønnet permisjon blir nevnt. Marian ønsker et møte med klinikksjefen, avdelingsleder er også til stede. Det var under dette møtet at Marian ba om begrunnelse for oppsigelsen, men fikk til svar at de «bare fulgte retningslinjene til Stavanger universitetssykehus.»
– Jeg mente at meldingene om bivirkninger også var relevant for valget mitt om å ikke vaksinere meg. Da henviste arbeidsgiver til smittevernreglene, som jo ikke er lover i rett forstand. Jeg fikk valget mellom ulønnet permisjon på ubestemt tid eller oppsigelse. Med beskjed om å bestemme meg innen ti dager. Jeg kjente at jeg ikke kunne slite meg ut på dette, og at jeg ikke lenger følte meg velkommen på arbeidsplassen. Aller mest var det trist, jeg var så glad i å jobben, trivdes med kolleger og pasienter.

Marian sier at hun alltid har vært skeptisk og stilt spørsmål, hun har gått sine egne veier, og har skrevet boken Mellom to verdener om sitt liv.
–Verken nedstengning eller vaksinen ga mening, og jeg har alltid vært skeptisk til legemidler. Alt har en bakside.

Uten dagpenger fordi «hun selv hadde skyld i oppsigelsen»

Da Marian fikk oppsigelsen, fikk hun først ikke innvilget dagpenger fra NAV, fordi det så ut som hun fremdeles jobbet.
–Det stemte ikke. Etter nye seks ukers behandlingstid fikk jeg innvilget dagpenger, men med såkalt forlenget ventetid.
Det betyr at hun ikke fikk dagpenger før etter 18 uker fordi hun «selv har skyld/delvis skyld i at hun mister jobben». NAV begrunner det med blant annet manglende vaksinering.

15 ulike veiledere hos NAV

– Jeg hadde ingen saksbehandler hos NAV, ingen mennesker å snakke med. Det var en ny veileder hver gang, jeg snakket med 15 ulike, ingen av dem kunne si noe særlig.
Tiden går, så får Marian brev om at det er fire uker igjen av ventetiden. Da var det blitt mai -22.

– Noen måneder før hadde jeg fått komme tilbake til sykehuset for ekstravakter dersom jeg testet meg to ganger i uken. Jeg trengte ikke munnbind. Jeg hadde da gått tre måneder uten lønn. Jeg fikk aldri dagpenger. Rett før pengene skulle komme, fikk jeg beskjed om at siden jeg var tilbake i arbeid, mistet jeg retten til dagpenger.

– Vaksinen skulle jo være frivillig

– Med hjelp fra Foreningen lov og helse sendte jeg et kritisk skriv om at NAV og arbeidsplassen hadde brutt loven. Vaksinen skulle jo være frivillig. Svaret fra NAV var at saksbehandlingstiden ville ta ni måneder.

– Jeg jobber fortsatt på sykehuset, men om det kommer restriksjoner og tvang igjen, vet jeg ikke om jeg får fortsette. Og NAV får jeg ikke hjelp fra. Uvissheten er en påkjenning. Det sliter å forholde seg til et system som strider imot mange av mine verdier. Jeg savner menneskeverd og empati. Jaget etter profitt ødelegger klode og mennesker. Hvor er det mellommenneskelige? Jeg ser økende ulykkelighet og stress, hva slags verden skaper vi? Som jeg ser det, står systemet for fall.

Systemet gir falsk trygghet

Nederst i avtalen med arbeidsgiver om oppsigelse, står det at Marian fraskriver seg retten til å gå til rettsak med henvisning til arbeidsmiljøloven.
– Jeg skrev under likevel, har ikke økonomisk mulighet til annet. I tillegg ønsket jeg ikke jobbe for en arbeidsgiver som ikke har større forståelse for individet. Systemet gir en falsk trygghet om at noen skal redde deg. Det forutsetter at du gjør som du blir fortalt, ellers er ikke systemet der for deg. Jeg tror at systemet må kollapse for å skapes på nytt. Et nytt parti på Stortinget vil ikke hjelpe. I mellomtiden får vi fokusere på det gode som kommer utav dette, mener Marian.

Hun takker Norsk hjelpefond for god hjelp med sin sak, samt Foreningen lov og helse.


Marian Jenssen ble oppsagt fordi hun er uvaksinert og av medisinske grunner ikke kan bruke munnbind.

Forsidebilde: Mahdi Bafande

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  8 juli 2022 14:25

  Ny studie i Qatar viser at to injeksjoner med Covid-vaksiner svekker immuniteten mot COVID-19.

  Qatar-forskere fant at beskyttelsen fra to injeksjoner fra Pfizer og Modernas mRNA-vaksiner avtar raskt, og svekker immuniteten etter bare seks måneder. En ny studie har funnet ut at to injeksjoner av Covid-vaksiner kan føre til en reduksjon i beskyttelsen mot det nye koronaviruset sammenlignet med den som oppnås ved naturlig immunitet.

  Publisert i det prestisjetunge New England Journal of Medicine, viste forskningen fra en gruppe ved Weill Cornell Medicine i Qatar, at beskyttelsen med naturlig immunitet mot smitte av omicron-variantene av Covid-19, er langt overlegen to injeksjoner med Covid-vaksiner.

  15. juni-studien, utført mellom desember 2021 og februar 2022 i Qatar og som analyserte rundt 100 000 individer, viste at tidligere infeksjon med Covid hos de som ikke hadde fått vaksinen, fikk et nivå på 46,1 og 50,2 prosent effektiv beskyttelse mot å bli smittet med Omicron variantene, mens vaksinasjon med to doser av Pfizers mRNA-vaksine hos de som ikke tidligere hadde blitt infisert ga en negativ effekt, noe som resulterte i -1,1 og -4,9 prosent beskyttelsesnivå.

  De som hadde blitt smittet og deretter fikk to injeksjoner av mRNA-vaksinene, noe som de kalte «hybridimmunitet», hadde en effektiv beskyttelse mot å bli smittet igjen med et hvilket som helst Omicron virus på 40,7 prosent, noe lavere enn det gitt av naturlig immunitet alene.

  Forfatterne bemerket at mens individer opprettholdt beskyttelsen mot viruset fra naturlig immunitet over 300 dager etter å ha blitt smittet første gang, avtok to injeksjoner av Pfizers vaksine raskt i effektivitet, og falt til -3,4 prosent etter seks måneder, noe som indikerer at de ville være mer beskyttet mot smitte hvis de ikke fikk vaksiner i det hele tatt.

  De som fikk Moderna-vaksiner kom litt dårligere ut i studien, og viste en svekket beskyttelse mot enhver Omicron-variant etter seks måneders vaksinasjon til -10,3 prosent etter å ha startet marginalt høyere enn for Pfizer-vaksinen.

  De som fikk en tredje injeksjon av enten Pfizer eller Modernas vaksiner ga en fornyet immunitet blant de med «hybridimmunitet», men som med to injeksjoner begynte beskyttelsen raskt å avta, og med begge vaksinene falt effektiviteten med mellom 14 og 16 poeng etter en måned.

  Litt over en uke etter at Qatari-studien ble publisert, publiserte BMJ en studie som viste at med Pfizer og Modernas injeksjoner var det mer sannsynlig at folk ble innlagt på sykehus på grunn av alvorlige bivirkninger fra injeksjonene, enn at de ville beskytte dem mot å bli alvorlig syk av Covid.

  Risikoen for å bli skadet etter Covid-vaksine var så stor at forfatterne konkluderte med at «det var ikke bevis for en reduksjon i dødeligheten i mRNA-vaksineforsøkene».

  De siste tallene fra U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) viser 1 314 594 rapporter om uønskede bivirkninger og skader av Covid-vaksinene, hvorav 212 064 er alvorlige skader og ytterligere 29 162 rapporter om dødsfall etter injeksjonene.

  Kommentar:
  Med en overlevelsesprosent på 99,8 for Covid, og tilnærmet 100 prosent for Omicron, er det ikke nødvendig med vaksiner for den friske delen av befolkningen, som også de mest fremstående virologer og forskere sier som ikke får taletid i MSM. Covid-»vaksinene» skal ikke kalles vaksiner når de som får dem lettere smittes igjen med Covid, ofte med et alvorligere sykdomsforløp og smitter andre.

  Tall fra VAERS og Eudura Viligance, statistikk og studier fra de siste to årene, ville under andre omstendigheter fått helsemyndighetene til å stoppe vaksineringen umiddelbart. Det at de ikke gjør det, men tvertimot vil gi befolkningene mer av det samme, gir tyngde til de som hevder at injeksjonene er for depopulasjon og befolkningskontroll. Massevaksineringen av befolkningene med mRNA-injeksjonene er et av flere parallelle løp som finansfolket kjører mot sin nye verdensordning.

  Fra LifeSite News, lifesitenews com, publisert 6 Juli 2022, skrevet av David McLoone.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: New study finds two-dose mRNA shots provide negative immunity against COVID-19.

  Svar
  • Monica Sortland
   13 juli 2022 12:41

   Metoden dei har brukt i Qatar tyder på endå verre resultat, då det er store mørketal blant dei ‘gjensmitta’: «SARS-CoV-2 reinfection is conventionally defined as a documented infection that occurs at least 90 days after an earlier infection, to avoid misclassification of prolonged PCR positivity as reinfection if a shorter time interval is used.2,23 Previous infection was therefore defined as a PCR-positive test that occurred at least 90 days before the PCR test used in the study. Tests for persons who had PCR-positive tests that occurred within 90 days before the PCR test used in the study were excluded. Accordingly, previous infections in this study were considered to be due to variants other than omicron, since they occurred before the omicron wave in Qatar.2-4»

   Svar
 • Kraftig fall i antall barnefødsler i Sverige.

  https://samnytt.se/kraftigt-minskat-barnafodande/

  Svar
 • Man ser det igjen og igjen; Når man begynner å pirke i overflaten av Det Norske Systemet kommer rottenskapen til syne med en gang. Og psykopatene som har søkt seg inn i maktposisjoner i byråkratiet.

  Svar
 • STATISTIKK FRA BRITISKE Myndigheter Viser At Vaksinerte Barn Har 30.200 prosent Større Risiko For Å Dø enn Uvaksinerte Barn.

  https://healthimpactnews.com/2022/uk-government-stats-show-vaccinated-children-are-30200-more-likely-to-die-than-unvaccinated-children/

  Svar
 • Covid «vaksinen» Fortsetter med å forårsake død og fordervelse.

  To og 3 år gamle barn med anfall er «den nye normalen»

  https://stevekirsch.substack.com/p/two-and-3-year-old-kids-with-seizures?utm_source=email

  Svar
 • Vil DU HA fler bevis pa denne pagaende Covid-Vaksinens Holocaust? Prøv å ringe en ambulanse.

  https://markcrispinmiller.substack.com/p/want-more-proof-of-this-ongoing-holocaust?utm_source=email

  Svar
 • I mainstream media faller de siste tabuene gradvis, så langt som bitre sannheter om farene ved vaksiner angår. Tegnene er for åpenbare, du kan ikke lenger komme deg rundt den triste virkeligheten selv på statlig radio. Norddeutsche Rundfunk» (NDR) har nå selv rapportert om cerebral venetrombose som en bivirkning av noen mRNA-vaksiner.

  https://www.wochenblick.at/corona/impf-thrombosen-im-hirn-sogar-staatsfunk-spricht-jetzt-ueber-schwerste-schaeden/

  Svar
 • 90% AV GRAVIDE ABORTERTE ETTER PFIZER-INJEKSONEN

  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=255987
  BOMBSHELL: Pfizer’s own documents admit that mRNA covid vaccines will result in mass depopulation

  It turns out that 90 percent of pregnant women who took the shot ended up losing their babies.

  Svar
 • Vaksinen er kreftfremkallende.

  «Dette er ikke normale kreftformer» – Leger over hele verden legger merke til at «Noe er galt»

  Florida lege: «Jeg har sett fem tilfeller av nyrekreft hos unge pasienter. Jeg ser vanligvis en nyrekreft hvert tiår.»

  Sjef for onkologi på et stort sykehus: «Hos unge mennesker vil jeg se kanskje en hjernekreft i året. Jeg har sett fem etter at boosterne rullet ut den siste måneden.»

  En annen lege: «Min 21 år gamle sønn fikk boosteren. Nå har han bukspyttkjertelkreft.

  Familielege fra Irland: «Jeg har sett de rareste kreftformene etter utrullingen av vaksinen.»

  https://t.me/UNCENSORED_Truth/66

  Svar
 • . Ni måneder etter høydepunktet i vaksinasjonskampanjen kommer en tragisk melding. I flere land falt antall fødsler med om lag 15 prosent…

  https://www.wochenblick.at/meinung/zynisches-verhuetungsmittel-geburten-einbruch-neun-monate-nach-impf-hoehepunkt/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå hardner det til i Nederland:

Kampen om matproduksjonen.

Forrige innlegg

Journalistisk mål:

Ja, jeg er lojal mot makta

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.