POSTED IN Krig-fred

Våpenproduksjon tilfører økonomien ingenting av verdier, bare utgifter.

Krig er det dummeste som finnes.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er reklame for en spesiell organisasjon i USA, men vi publiserer det fordi innlegget påpeker noe helt vesentlig: krig er det mest uproduktive, det mest miljøfiendtlige og dyreste som finnes. De som bygger sin økonomi på våpen og krig vil kollapse før eller siden. Det er derfor vesten nå taper i forhold til BRICS+ fordi denne organisasjonen satser på noe annet, produksjon og handel med varer menneskene trenger.

Knut Lindtner
Redaktør

Røynda er sterkare enn ideologi

— Stopp krigføring, bygg opp den fysiske økonomien

av LaRouche Organization, den 18. desember, 2023

Ideell organisasjon i New Jersey

Prisen, i form av død og forderving, stig for kvar time som går i Gaza. Dei siste offisielle tala fortel om 19 500 døde, titusentals skadde, og over 2 millionar som lid.

Likevel held USA stand i FNs sikkerheitsråd og motset seg våpenkvile, forhandlingar og gjenoppbygging i Palestina/Israel. UAE leverer ein ny resolusjon denne veka, og det blir fortald at USA allereie kverulerer og opponerer mot den.

Likeeins bestemmer USA, Storbritannia og NATO at det ikkje kan føregå forhandlingar og våpenkvile for Ukraina, der befolkninga allereie er halvert.

Bak det avskyelege påskotet til den globale NATO-blokka – å forsvare Vestlege «verdiar», i desse og andre saker – er det to ting som stikk seg ut: For det første det at det militær-finansielle-industrielle komplekset til Wall Street/London blir støtta på bekostning av alle. Og for det andre at den transatlantiske NATO-sona sine sosiale og økonomiske tilhøve raskt er i ferd med å gå i oppløysing.

Eit dramatisk døme på protest mot dette, er massen av bønder som aksjonerte ved Brandenburger Tor i Berlin i dag. Bondeprotestar skjer mange plassar i Bayern og andre delstatar. Bøndene krev rimelege prisar på drivstoff til maskineriet sitt og andre tiltak som gjer at dei kan halde fram med matproduksjonen. Men den tyske regjeringa sin politikk, som følger leiaren etter USA, støttar krigføring og øydelegging av den tyske, fysiske økonomien, til og med mat.

Grunnleggar av Schiller Institute og leiar, Helga Zepp- LaRouche, har saman med andre sett på situasjonen i dag, og summert opp det strategiske bildet med desse orda::

Eg trur ikkje det er så vanskeleg om du ser på den strategiske situasjonen frå toppen. Korfor er vi i den krisa vi er i? Fordi – som Sergej Glazyjev sa så presist i sitt brev til Lyn sin 100-årsdag – dei landa som følger Lyndon LaRouche, gjer det godt; og dei som ikkje gjer det, gjer det ikkje. Eg trur det verkeleg er så enkelt, for om du ser på korleis det kan ha seg at Asia – framfor alt Kina, men også andre asiatiske land og no også BRICS, BRICS+, SCO og andre slike organisasjonar – har ein tendens til å gjere det mykje betre når det gjeld vekstratar, så er det fordi dei brukar innovasjon. Dei brukar kanskje ikkje same omgrep som Lyn i sine diskusjonar om fysisk økonomi, men heile den kinesiske økonomien er basert på innovasjon, innovasjon, innovasjon. Dette er grunnen til at dei ikkje har «boom and bust»-syklusar [refererer til ein gjentakande syklus i økonomien der periodar med rask vekst og økonomisk framgang (boom) blir etterfølgd av periodar med nedgang og tilbakegang (bust). Mrk.], fordi dei kontinuerleg har tatt vare på gjennombrota i nye oppdagingar og aktivt brukt dei i økonomien. Det er derfor dei har hatt ei stødig stigande kurve samtidig som Vesten kollapsa.

Store deler av USAs økonomi går til våpenproduksjon (krigsindustrien som er avhengig av krig), ikke til å tilfredsille menneskelige behov

Korfor kollapsar Vesten? Fordi dei sløser bort all produktiv kapasitet på det dei i gamle Sovjetunionen brukte kalle «primitiv akkumulasjon». Vesten gjer det same. Meiner du at USA sitt militærbudsjett på nesten tusen milliardar dollar ikkje er eit sløseri og primitiv akkumulasjon i motsetning til dei faktiske fysiske verdiane i økonomien? Har det gjort noko godt for USA å ha bygd nesten tusen militærbasar rundt om i verda, når alt dei tilbyr desse landa er å bli treningsleirar for krigar? Det er derfor desse landa har vendt USA og Vesten ryggen, til fordel for Den nye Silkevegen (Belt and Road Initiative) som tilbyr utvikling.

Det er verkeleg ikkje så komplisert i det heile tatt, og all denne militære oppbygginga, alle desse intervensjonistiske krigane for å halde oppe «den amerikanske levemåten», har – som Bush senior uttrykte det, om Irak-krigen – ikkje gjort nokon noko godt. Så det er ei mislykka tilnærming. Ein kan ikkje bygge ein økonomi ved å bygge militære fort til å verne om privilegia sine medan resten av verda ikkje lenger går med på det fordi dei har eit alternativ.

Så, eg trurdet er svær viktig at vi seier: høyr her, heile dette miltær-industrielle, finansielle komplekset følger feil modell. Dei burde stoppe det og bli einige om å gjere det om til plogjern før dei ruinerer oss alle. Eg trur denne intervensjonen – det er svært tydeleg at dette ikkje fungerer, og ideologi krasjar med realitetens mur.

Når subsidiene til elektriske biler forsvinner, da blir også nesten alle disse bilene borte.

Sjå til dømes på det som skjedde i Tyskland nett no, der den konstitusjonelle domstolen tok ei avgjerd den skulle ha tatt for lenge sidan, om at dette bedraget må stoppe. Kva skjedde med den store transformasjonen av økonomien, den Grøne avtalen? Den floppar fordi pengekista er tom. Dei måtte stoppe el-bil-subsidiane frå den eine dagen til den neste. Så alle desse folka som kjøpte seg el-bil med tanke på at dei skulle få ein subsidie på mange tusen euro, … [finansminister] Lindner sa berre: ‘Sorry, kista er tom.’ Det kjem til å skje med mange ting.

Så eg trur at tanken om at røynda er sterkare enn ideologi –kalle det naturlovene, Himmelens mandat eller kva du vil – er sann. Det finst ei høgare lovmessigheit som ein ikkje kan bøye evig utan at universets lover bøyer tilbake. Dei svingar tilbake til der tinga høyrer heime, og eg trur det er ein veldig tydeleg demonstrasjon av dette prinsippet.

Vegen ut er openbert at vi må gå tilbake til idéen om fysisk økonomi, det amerikanske systemet, Alexander Hamilton, Friedrich List, Henry Carey, grevWitte, alle desse folka som visste korleis ein skal bygge ein økonomi. Det har vist seg at dei hadde rett, og Lyndon LaRouche har tatt den filosofien og teorien om fysisk økonomi eit langt steg vidare. Alt kokar ned til dette. Viss du vil overleve, gå tilbake til LaRouche; viss du vil gå under, gå vegen med militær pengebruk til du er død.

LaRouche Organization, des.-23

Forsidebilde: Ian Taylor

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Hver gang menneskene har bygget opp et stabilt system makter ikke etterkommerne å vedlikeholde det som forfedrene skapte. Slik har verdensrikene kommet og gått opp gjennom tidene. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grekenland, Romerriket og nå – Vesten.

  De fleste av dem varer rundt 250 år før de kollapser. Vi ser det også nå med Anglo-Amerika og resten av Vesten. Vi har nå fremtiden bak oss. Det er slutten sa gutten. Straks samfunnsbygningen står der ferdig glemmer etterkommerne nødvendigheten av kontinuerlig vedlikehold. De vil kun nyte og ikke yte.

  Dette, sammen med elitens maktbrynde, ødelegger all den innovasjonen forfedrene skapte. Det er vel snarere en naturlov at «what goes up, must come down». Derfor har også alle ideelle politiske systemer et iboende selvdestruktivt element. Det som i utgangspunktet ga håp og glede, ender alltid med forferdelse.

  Vi ser derfor her hjemme på bjerget at også sosialdemokratiet har passert sin glansperiode. Yte etter evne og få etter behov, gjør din plikt og krev din rett er snart historie. Både politiske ideer og poilitikerne selv har en iboende «best før dato» nedlagt på filen. Det gjelder dessverre også folket.

  Svar
 • Northern Light.
  26 desember 2023 18:05

  Dette er grunnene til at en krig mellom USA og Kina er uunngåelig.

  Av Michael Snyder.
  En av de største nyhetene dette året, er at under deres siste toppmøte i San Francisco fortalte Kinas president Xi Jinping til Joe Biden, at det er tatt en beslutning om å «gjenforene Taiwan med Kina» på den ene eller andre måten, rapporterte NBC News. Normalt holder kineserne kortene sine veldig nære brystet, og derfor var dette et veldig uvanlig trekk.

  Min gjetning er at kineserne ønsket å se hvordan Biden ville svare på en så direkte uttalelse. Xi Jinping uttrykte ønsket om å ta over Taiwan fredelig hvis mulig, men vi vet alle at det ikke kommer til å skje. Så krig kommer, og det eneste som må bestemmes er tidspunktet. Det hvite hus benektet ikke samtalen mellom de to lederne under et toppmøte i november i San Francisco.

  Du store, så hvorfor snakker ikke alle om dette? Hvorfor har dette nesten helt forsvunnet fra nyhetsbildet? Dette er en av årets største historier. Krig med Kina kommer, og kineserne har forberedt seg febrilsk på den. For eksempel innførte kineserne nettopp eksportkontroll for sjeldne jordarter.

  Etter møtet mellom president Joe Biden og president Xi Jinping i San Francisco, ser det ut til at håpet om deeskalering i forholdet mellom Kina og USA har falt fra hverandre, etter at Kina innførte eksportkontroll på sjeldne jordarter. Kina er verdens største produsent av metaller fra sjeldne jordarter, og har innført eksportforbud for teknologi for å utvinne dem, ifølge Bloomberg.

  Dette kom frem mens Washington og dets allierte prøver å redusere avhengigheten av Kina på det globale markedet for sjeldne jordarter. Det er 17 sjeldne metaller, og Beijing kontrollerer omtrent 85 % av den globale raffineringskapasiteten. Disse metallene finnes i alt fra elektriske kjøretøy, vindturbiner og militær maskinvare.

  Forvent å se flere dramatiske grep fra kineserne i månedene fremover. Kina har også utviklet en hel rekke nye våpensystemer. Det er biologiske våpen som skal indusere søvn, svekke kognisjon og årvåkenhet, samt påvirke beslutningstaking, rapporterer The Washington Times.

  I tillegg har kinesiske hackere hacket seg febrilsk inn i «kritisk amerikansk infrastruktur» i påvente av den kommende konflikten. Bidens administrasjon advarte om at kinesiske hackere har posisjonert seg inne i kritisk amerikansk infrastruktur for å forårsake «samfunnskaos» innenfra dersom krig skulle bryte ut.

  Dette pågår midt i en økende spenning over Taiwan. Analytikere kommenterte at dette kan vanskeliggjøre USAs innsats for å beskytte sine interesser i Sør-Kina Havet. «Det er veldig tydelig at kinesiske forsøker å kompromittere kritisk infrastruktur ved å forhåndsposisjonere seg for å kunne forstyrre eller ødelegge kritisk infrastrukturen i tilfelle en konflikt,» sa Brandon Wales fra Department of Homeland Security.

  I mellomtiden ser det ut til at krigen i Midtøsten snart kan gå til neste nivå. Ifølge Wall Street Journal har «buffersonen flyttet seg sør for grensen, og IDF står overfor daglige angrep fra Hizbollah». Newsweek forteller oss at «Israel har kommet nærmere en full krig med Hizbollah». IDF-talsperson oberstløytnant Jonathan Conricus sa mandag at Hizbollah har avfyrt «mer enn 1000 forskjellige typer raketter, missiler, droner og mortere mot Israel» siden 8 oktober, dagen etter Hamas motangrepet. Conricus advarte om at «Hizbollah, som som alle vet er en stedfortreder for Iran, drar Libanon inn i en unødvendig krig som kan ha ødeleggende konsekvenser for Libanon.

  Selv om jeg ikke har skrevet mye om krigen i Midtøsten i det siste, er det bare et spørsmål om tid før det eksploderer. Israel har bestemt seg for å presse Hizbollah over Litani-elven, og Hizbollah vil aldri tillate at det skjer. Israel planlegger å invadere Libanon for å presse Hizbollah tilbake fra sin nordlige grense, ifølge rapportene, midt i en byge av rakettangrep siden krigen i Gaza brøt ut og frykter at de er «verre enn Hamas». Etter flere uker med skuddveksling over grensen, sies Israels styrker å være i gang med en bakkeoffensiv inn i Sør-Libanon som skal drive Hizbollah nordover forbi Litani-elven.

  Kim Jong Un truet nettopp USA med atomkrig. Nord-Koreas leder advarte om at Pyongyang ikke vil nøle med å sette i gang et atomangrep på USA hvis de «provoseres med atomvåpen», sa statlige medier torsdag. Kims advarsel kommer etter et møte mellom Sør-Korea og USA forrige uke i Washington, hvor de diskuterte atomavskrekking i tilfelle konflikt med nord-Korea.

  Uten tvil lever vi i en tid med kriger og rykter om kriger, og jeg forventer fullt ut at 2024 vil bli et år med krig. Så jeg vil oppfordre dere alle til å forberede dere på kaoset som ligger foran dere, for globale hendelser vil snart komme helt ut av kontroll.

  Fra Kolozeg, publisert 22 desember 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Snyder er advokat, forfatter av mange bøker, og har nettstedet the Economic Collapse.
  Orginalartikkel: This Is Why A War Between The United States And China Is Inevitable – Michael Snyder.

  Svar
  • N.L:

   » Dette er grunnene til at en krig mellom USA og Kina er uunngåelig»

   Den viktigste grunnen (også til den pågående krigen med Russland , via Ukraina) er at Kina og Russland ble for sterke industrielt og energimessig.
   Og også den nye handels- (belt- ) veien til store deler av den nye forbruksverden.
   ( Det er ikke Europa eller USA som har den største massen med forbrukere som skal/vil heve sitt materielle velferdsnivå. )

   Som det ikke var et militært Tyskland som var en trussel på 1930-tallet, men et industrielt sterkt Tyskland som ikke ville innordne seg under kapitalistene som ville/vil styre verdenshandelen.

   Dengang Polen, nå Taiwain eller Ukraina er bare noe som brukes som politisk argument.
   Tror noen at et imperialistisk USA ( dvs. bakmennene) hadde/har omsorg for befolkningen i disse landene og måtte/må handle i godhetens tegn? 😉

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

WEF: Klimatiltakene koster.

Befolkningens penger skal overføres kapitalistene risikofritt.

Previous Post

Møtet i Dubai førte ikke til noe som helst.

Bruken av fossil energi vil fortsette.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.