POSTED IN Krig-fred, USA

Det militær-industrielle kompleks:

Våpenindustriens profitthunger var pådriver for alle USAs kriger i forrige, og i dette århundre.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Brad Wolf

Den meningsløse slaktingen i første verdenskrig begynte med drapet på en enkelt mann, en kronprins av et europeisk imperium med et navn ingen var spesielt kjent med på den tiden. Erkehertug Franz Ferdinand Carl Ludwig Joseph Maria var arvingen til det østerriksk-ungarske imperiet i juni 1914.

Attentatmannen hans var en ung bosnisk-serbisk student, og drapet på kronprinsen satte i gang en katastrofal serie av hendelser som resulterte i døden til mer enn 20 millioner mennesker, hvorav halvparten var sivile. Ytterligere 20 millioner mennesker ble såret.

Hele generasjoner med unge menn fra England, Frankrike, Russland, Østerrike og Tyskland gikk tapt. Nasjonale økonomier ble ødelagt. I økonomiske forstand forårsaket første verdenskrig den største globale depresjonen på 1900-tallet. Gjeld fra alle de store landene (unntatt USA) hjemsøkte den økonomiske verden etter krigen. Arbeidsledigheten steg kraftig. Inflasjonen økte, mest dramatisk i Tyskland, hvor hyperinflasjon betydde at et brød kostet 200 millioner mark.

Første verdenskrig avsluttet en periode med økonomisk suksess. Tjue år med finanspolitisk usikkerhet og lidelse fulgte. Veteraner som kom hjem til USA fra første verdenskrig tok med seg Spanskesyken, som tok livet av nesten en million amerikanere. Krigen la også grunnlaget for andre verdenskrig.

Var det rett og slett drapet på kronprinsen som forårsaket en verdenskrig eller var det andre faktorer som virket inn? Hvorfor ble USA involvert i en europeisk konflikt, spesielt når et overveldende antall amerikanere var imot?

Til tross for stor offentlig motstand mot krigen, stemte kongressen med stort flertall for den: 373 mot 50 i Representantenes hus, 82 mot 6 i Senatet. Politikerne trosset ønskene til folket de skulle representere. Hva skjedde? Var det noe annet som drev politikerne til å stemme mot folket?

J.P. Morgan and Company var et av de største investeringsbankene i verden. J.P. Morgan var selv den offisielle forretningsforbindelsen i USA for den britiske regjeringen og hovedlångiver for alliertes lån under krigen. Tilsvarende var Du Pont Company det største kjemi-selskapet i Amerika. Disse to fenomenalt velstående og mektige selskapene sammen med andre amerikanske produsenter, inkludert amerikanske våpenprodusenter, var i den indre kretsen rundt president Woodrow Wilson.

Da første verdenskrig begynte, hadde J.P. Morgan gitt store lån til Europa som ville gå tapt hvis de allierte ble beseiret. Men Du Pont og andre amerikanske våpenprodusenter ville få en astronomisk fortjeneste hvis USA gikk inn i krigen. Historikeren Alan Brugar skrev at for hver soldat som døde i kamp, fikk de internasjonale bankfolkene en fortjeneste på 10.000 dollar. Som J.P. Morgan skrev til Wilson i 1914, «Krigen burde være en enorm mulighet for Amerika».

Første verdenskrig endte, mellomkrigstiden begynte

Da krigen var over og de døde og sårede ble talt, vokste mistanken i USA om at ondsinnede kapitalinteresser hadde drevet USAs engasjement inn i den store nedslaktingen. Det ble startet etterforskning, rapportering og kongresshøringer.

I 1934 ble en bok skrevet av Helmuth Engelbrecht kalt The Merchants Of Death (dødens kjøpmenn) en bestselger. Boken avslørte den uetiske forretningspraksisen til våpenprodusenter, og analyserte deres enorme fortjeneste under første verdenskrig. Forfatteren konkluderte med at «våpenhandlernes fremvekst og utvikling avslører dem som en økende trussel mot verdensfreden». Selv om det ikke var den eneste grunnen til at USA gikk inn i krigen, ble det klart at våpenindustrien lobbyvirksomhet påvirket både kongressen og presidenten for krig.

Den amerikanske offentligheten var opprørt. I 1934 signerte nesten 100.000 amerikanere et opprop som motarbeidet økt våpenproduksjon. Veteraner paraderte gjennom Washington DC i 1935 i en marsj for fred. Og marinemajor Smedley Butler, to ganger vinner av Medal of Honor, publiserte sin bok «War is a Racket» (krig er svindel) og hevdet at han hadde vært «en muskelmann av første klasse for storselskaper, Wall Street og bankfolk. Kort sagt, jeg var en gangster for kapitalismen». Hans bok ble også en bestselger.

Den økende bølgen av offentlig harme førte til at senator Gerald Nye satte i gang kongresshøringer for å undersøke om amerikanske store selskaper og våpenprodusenter, hadde ført USA inn i første verdenskrig. På to år holdt Nye-komiteen 93 høringer og kalte inn flere enn 200 vitner til vitneboksen, inkludert J.P. Morgan og Pierre S DuPont.

Komiteen gjennomførte en omfattende undersøkelse og søkte i våpenprodusentenes egne arkiver. De avdekket kriminelle og uetiske handlinger, inkludert bestikkelser av utenlandske tjenestemenn, lobbyvirksomhet mot USAs regjering for å få salg av våpen i utlandet, salg av våpen til begge sider av internasjonale konflikter og skjult undergraving av nedrustningskonferanser.

«Komiteen lyttet daglig til menn som forsøker å forsvare handlinger som ikke gjorde dem til noe annet enn internasjonale gangstere, som var opptatt av å oppnå profitt gjennom et spill for å ruste opp verden til å bekjempe seg selv» erklærte senator Nye i en radiotale i oktober 1934.

Senatets Nye-komité anbefalte priskontroll, overtaking av marineverft fra private eiere og økte industriskatter. Senator Nye foreslo at etter at kongressen har erklært krig, skulle skatter på årlig inntekt under 10.000 dollar automatisk dobles, og høyere inntekter skulle beskattes med 98 prosent. En journalist skrev på den tiden: «Hvis slike retningslinjer ble vedtatt, ville forretningsmenn bli våre ledende pasifister».

Den amerikanske offentligheten var rasende over komiteens funn og skapte derfor noen av de største fredsorganisasjonene landet noen gang hadde hatt. Forpliktet til å holde seg unna alle fremtidige europeiske kriger, hadde amerikanske høyskoler på 1930-tallet tusenvis av studenter som avla ed og sverget at de aldri ville kjempe i en utenlandsk krig. Bønder, arbeidere, intellektuelle, ministre, folk fra alle samfunnslag erklærte at de aldri igjen ville delta i en krig, som ble utkjempet for å øke fortjenesten til selskaper.

Så slo industrien tilbake. De drev lobbyvirksomhet i kongressen for å kutte finansieringen til Nye-komiteen, noe de snart gjorde. En svertekampanje ble orkestrert mot senator Nye. Komiteenes dager var talte.

Med det viste Nye-komiteen at «disse virksomhetene var i hjertet og sentrum av et system som gjorde krig uunngåelig. De banet veien til krig.» Med andre verdenskrig ville makten til det militære industrielle komplekset eksplodere, og komme til å dominere amerikansk økonomisk og politisk liv.

I dag trives det militær-industrielle komplekset bak et slør av dobbelthet og glatte mediekampanjer. De har assimilert hovedstrømpresse og media og akademia i sitt konglomerat. Men deres forbrytelser er klare som dagen, og bevisene er overveldende. Uansett hvor de går, følger lidelse og død, krigsforbrytelser og grusomheter – men for dem enorm profitt og aksjeoppgang. Nitti år etter de opprinnelige Merchants of Death-høringene, vil 2023 Merchants Death War Crimes Tribunal holde amerikanske våpenprodusenter ansvarlige for å hjelpe og støtte USAs regjering, i å gjøre krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Dette tribunalet vil bringe de som tjener på krig frem i lyset, og vil søke å avslutte deres blodige virksomhet. La dette være siste gang, vi har kanskje ikke en ny sjanse.


Fra Global Research, publisert 3. juni 2023. Brad Wolf er advokat, tidligere høyskole dekan, direktør for Peace Action Network of Lancaster, og leder av tribunalet mot krigs-våpenindustrien.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: War for Profit: A Very Short History.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Fint innlegg. Veldig informativt. Et punkt, bare. Amerikanske soldater tok ikke med seg spanskesyken tilbake til USA. De tok med seg spanskesyken fra USA til Europa under krigen. Den ble først oppdaget i Europa i Spania. Derav navnet.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Deserteringer: Ukrainske tropper gir opp kampen.

Bedre med fangenskap enn død.

Forrige innlegg

Når det å hevde vitenskap blir kriminelt

Biologisk finnes bare to kjønn. I USA er det fornærmende å ytre det

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.