POSTED IN Jøder

Vandring i historien:

Jødespørsmålet i Europa gjennom tidene.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
pensjonert advokat

Her er en oversatt artikkel som er sterkt inspirert av en artikkel av Marshall Yeats på nettstedet «The Unz Review», publisert den 1. januar, 2024. Her følger en «kort» første del av en lengre artikkel;

JØDESPØRSMÅLET

Argumentet om at jødene har fått overdreven innflytelse i et «vertssamfunn» har dukket opp i alle verdens kontinenter og har kommet hyppig fra antikken til «postmodernitet». Av alle sosiale, politiske og økonomiske emner, inkludert rase og kjønn, har få provosert frem mer kontrovers eller tryllet frem et kraftigere sett av mentale bilder og følelsesmessige reaksjoner enn det jødiske spørsmålet. Spørsmålet om jødisk innflytelse er både mektig og unnvikende, dypt og likevel på en eller annen måte uklart.

I løpet av sin reise gjennom århundrene og reiser over havene, har tilnærminger til det jødiske spørsmålet til tider fått en esoterisk og mystisk karakter. Alternativt, selv i dypet av antikken finner vi analyser av dette emnet som er slående kliniske og «moderne» i sine sosiologiske observasjoner. Til alle tider, imidlertid, og på alle steder, har et robust og lumsk tabu presset tilbake mot slike undersøkelser og drevet emnet til periferien av akseptabel diskusjon, eller utover. Det jødiske spørsmål er således den velkjente ambolten, etter å ha slitt ut tusen hammere.

I skrivende stund er tabuet fortsatt sterkt. I dag nyter ingen gruppe mennesker på jorden juridisk beskyttelse av sin historiske fortelling i den grad jødene nyter. Å offentlig nekte å akseptere påstanden om at seks millioner jøder ble systematisk henrettet under andre verdenskrig, en betydelig andel av dem via spesialkonstruerte gasskamre, er en kriminell handling i mer enn femten europeiske land [se sluttnoter a-e nederst i artikkelen].

Et enda sterkere juridisk aspekt ved tabuet er veksten og spredningen av lovgivning om hatefulle ytringer, som nesten alle vestlige land har tatt i bruk versjoner av. Disse «gruppeinjurielovene» beskytter ikke bare den jødiske historiske fortellingen, men også den samtidige jødiske befolkningen, mot kritikk. Videre nyter jøder unikt positive skildringer i media, blir jevnt og overdådig rost av det politiske etablissementet, og nyter spesiell politibeskyttelse ved mange av sine institusjoner. Sammen med juridisk intervensjon fra staten, blir dissens fra slike lovprisningsmønstre nøye overvåket og sensurert av et stort antall internasjonale jødiske «anti-ærekrenkelse»-organer, hvorav noen er eksplisitt jødiske og noen som strategisk skjuler deres jødiske opprinnelse, lederskap eller finansieringskilder.

Tabuet kan også observeres når det gjelder staten Israel, som har en av de mest inkongruente og uforklarlige stillingene i moderne politikk. Israel opptrer på alle måter som en etnostat, men fortsetter likevel å nyte den iherdige støtten fra vestlige nasjoner som har ritualisert avvisningen av sine egne etniske interesser.

Det jødiske spørsmålet, enkelt forklart, består av to spørsmål: Har jødene en overdreven innflytelse i sine vertssamfunn, og i så fall, hva bør gjøres med det? De fleste kommentarer om emnet har fokusert på det første spørsmålet, noe som har fått forskeren John Klier til å bemerke ved en anledning at vurderingen og kritikken av jødisk innflytelse gjennom historien hovedsakelig har vært en intellektuell forfølgelse.

Men ved å slå tilbake mot tabuet, selv via den beskjedne jakten på forskning og formidling av sine funn, engasjerer man seg i aktivisme av et slag. Faktisk kan man ikke forvente å formulere et svar på et problem hvis man ikke først kan overbevise andre om at et problem eksisterer. Kjernen i jødespørsmålet er derfor argumentet om at jødene nyter en overdreven innflytelse i sine vertssamfunn, og at denne overdrevne innflytelsen, av mange grunner, er svært problematisk for disse samfunnene. Disse problemene strekker seg over alle sfærer i samfunnet – det kulturelle, det økonomiske og det politiske.

Man kan hevde at et problem av et slikt omfang bør være selvinnlysende; at intet tabu kan tenkes å tilsløre et problem som krever presserende samfunnsoppmerksomhet. Et svar ville være at gjennom historien var problemet faktisk selvinnlysende, noe som resulterte i århundrer med akademisk, kulturell og politisk diskurs om det jødiske spørsmålet – et begrep som toppet seg i bruk i Europa i løpet av slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. I tusen år og mer var jødespørsmålet ikke bare selvinnlysende, men påkrevet presserende.

Befolkninger krevde handling vedrørende det, økonomienes skjebne hvilte på svar på det, og selv konger kunne ikke unnslippe implikasjonene av det. Glidningen av jødespørsmålet fra det offentlige liv er svært nylig, og begynte på 1950-tallet. Og årsakene til denne glidningen har ikke vært at problemene fra fortiden ble løst, men at omfattende endringer i de vestlige nasjonenes natur har funnet sted. Fremst blant disse endringene var at Vesten sluttet å se eksterne trusler mot sine interesser og begynte å se seg selv som en trussel.

Oppmuntret av parasittiske og nøye konstruerte ideologier, vendte Vesten seg innover, og utstedte former for retorisk, kulturell og demografisk vold mot seg selv. Det jødiske spørsmålet ble til «hvithetsspørsmålet». Nye verdier ble vedtatt, og nye måter å se på. Blant de sistnevnte var en ny måte å se den jødiske fortiden på. I en ubarmhjertig bølge av vestlig glemsomhet og massiv selvbebreidelse, ble jødene, lenge skurkene i den europeiske historien, dens plettfrie helter. Europa, for det meste, er i dag et sionistisk kontinent.

Tabuet som maskerer jødespørsmålet er i stor grad avhengig av denne nye historien, og konstruksjonen av historien har blitt monopolisert for å øke sin styrke og sikkerhet. Jødisk historie produsert i akademia er dominert av jødiske lærde. Det samme gjelder antisemittismens historie (rasjonell fiendtlighet mot jødisk gruppeatferd), og i økende grad også den vitenskapelige diskusjonen om «hvithet», rase, etnisk identitet og innvandring. Den nåværende dispensasjonen gir et klima der forsøk fra hvite lærde på å undersøke eller publisere om disse temaene vil bli sett på med mistenksomhet, med disse mistankene svøpt i påstander om potensiell partiskhet, eller ‘ubevisste fordommer’.

Den virkelige frykten er at status quo vil bli forvrengt, og at eldre fortellinger vil dukke opp igjen. Selvfølgelig kan ingen påstander om partiskhet gjøres mot jøder, som ofte skryter av et unikt objektivt perspektiv på samfunnet som både ‘outsiders’ og ‘insiders’. Lignende mønstre og skryt kan sees i mediepresentasjoner om disse emnene, og i økende grad også i utviklingen av lovgivningen.

Europeerne har for det meste allerede mistet kontrollen over sin egen fortelling, sin egen historie. Etter å ha mistet sin historiske bane av syne, har de mistet sine interesser av syne. Og etter å ha mistet sine interesser av syne, har de mistet av syne dem som handler mot dem. Det er derfor viktig å begynne i begynnelsen, og å vende seg til opprinnelsen til jødespørsmålet i Europa.

Europeere og jøder: En historisk oversikt

Jødene har bosatt seg blant europeiske vertsbefolkninger siden antikken. De eldste samfunnene var i de urbane sentrene i Middelhavet, og en liste over jødiske kolonier i dette området finnes i Første bok om makkabeere. I det tidlige romerske riket fantes klynger av jøder så langt nord som Lyon, Bonn og Köln. [1] Den økonomiske karakteren til disse samfunnene var ensartet, og lik de i øst. Selv før den talmudiske epoken, ca. 300-500 e.Kr., hadde jødene utviklet en sterk interesse og evne til handel og bankvirksomhet. Fra sin opprinnelse ble jødenes engasjement i disse sfærene betraktet av vertsbefolkningen som ondskapsfull og utbyttende.

I et av de tidligste eksemplene, en papyrus datert til 41 e.Kr., advarer en handelsmann i Alexandria en venn om å «vokte seg for jødene». [2] I løpet av det 4. århundre var Alexandria vitne til en rekke antijødiske opptøyer, nesten alle fremprovosert av anklager om økonomisk utnyttelse.

Mens fiendtlighet mot jøder var vanlig i løpet av Romerrikets liv, var det først senere at omfanget og naturen til den jødiske diasporaen begynte å utgjøre et «jødisk spørsmål» for det europeiske folket som helhet. Mellom det 5. og 10. århundre tok jødiske handelsposter tak over hele Europa, fra Cadiz og Toledo til Østersjøen, Polen og Ukraina. Avgjørende var at dette omfattende nettverket ga jødene et nesten totalt monopol på utveksling av valuta og informasjon.

Islamske og kristne sivilisasjoner i denne perioden ble bittert motarbeidet, og handelsmenn fra begge fraksjonene var motvillige til å frakte varer inn i rivaliserende territorium. Jødene, som nøt relativ toleranse fra begge sivilisasjoner, var i stand til å frakte varer fra Midtøsten til Europa, hvor karolingiske eliter var spesielt glade i å kjøpe luksusvarer fra arabiske land via jødiske kjøpmenn. På samme måte var jødene strategisk posisjonert for å overvinne de juridiske hindringene fra begge sivilisasjonene for åger, et økonomisk område de hadde raffinert til noe av en kunstform i Babylon.

Under det karolingiske dynasti (ca. 714–ca. 877) utviklet den jødiske befolkningen i Nordvest-Europa seg fra en spredning av individuelle internasjonale handelsmenn til voksende samfunn av lokale handelsmenn. Skiftet til lokal handel gjorde det mulig for jødene å skaffe seg en innflytelsesrik mellommannsrolle i det europeiske samfunnet, som de la til utbredt engasjement i kredittoperasjoner. På dette grunnlaget av økende økonomisk innflytelse var den senere karolingiske perioden også vitne til utviklingen av de første symbiotiske forholdene mellom jødisk finans og europeiske eliter.

Dette ga betydelige privilegier og beskyttelse til jødene, som snart selv fikk elitestatus. Et av de første eksemplene på et slikt forhold dukket opp på 810-tallet, da Agobard (ca. 779-840), erkebiskopen av Lyon, forsøkte å begrense jødenes økonomiske aktiviteter i sitt område, og ble konfrontert med kongelig makt. Selv om mange jødiske lærde har gjort store anstrengelser for å fremstille Agobard som en religiøs fanatiker som agiterte mot jøder utelukkende med den begrunnelse at de ikke var kristne, medgir Jeremy Cohen at «Agobard protesterte mot den privilegerte posisjonen som jødene syntes å ha i det frankiske samfunnet.» [3]

Sammen med observasjoner av holdninger til overherredømme blant jødene i Lyon, klaget Agobard over at frankernes konge og medkeiser med Karl den store, Ludvig den fromme (778–840), hadde utstedt charter og utnevnt spesielle embetsmenn for å beskytte både jøder og deres økonomiske interesser, og hadde lukket øynene for det faktum at «slavehandelen ble drevet av jøder». [4]

Etter gjentatte agitasjoner på dette grunnlaget, ble Agobard og hans prester truet av både jøder og kongelige embetsmenn i 826, med det resultat at noen av prestene gikk i dekning. Agobards agitasjon, inkludert hans motstand mot politikken til Ludvig den fromme, var til slutt en fiasko, noe som på et tidspunkt resulterte i hans personlige eksil. Kanskje enda mer enn da muslimene invaderte Spania i 711, da «jødene hjalp dem med å overkjøre det», [5]

Kneblingen av Agobard kan betraktes som fødselen av jødene som en fiendtlig elite i det europeiske samfunnet. Sikkert var det den første store politiske seieren for tabuet om jødisk innflytelse.

Oppmuntret av suksessen til finanspolitiske pionerer som de i Lyon, begynte et betydelig antall jøder fra Sør-Europa en jevn nordlig migrasjon. Mange samlet seg i Rhinbassenget og dannet kjernen i det som senere skulle bli kjent som askenasiske jøder. Ekspansjonen derfra gikk raskt. En koloni av jødiske finansmenn nådde England i 1070, og fulgte i hælene på den normanniske erobringen fire år tidligere. Selv om det mangler klare bevis, nøt jødiske finansmenn allerede eksisterende forhold til normanniske eliter, og jødiske penger var svært sannsynlig å ha utgjort en del av invasjonens krigskasse.

Vi har avgjørende bevis for at Strongbows senere normanniske erobring av Irland i 1170 ble finansiert av en jødisk tronraner ved navn Josce, da basert i den engelske byen Gloucester. [6]

Med hovedkvarter i London speilet jødene i England sine kolleger andre steder på kontinentet ved at de ble «en tett sammensveiset klasse av finansfolk. Fra starten klarte de å knytte seg tett til kongene i deres virksomhet, og overlot til royalty notatene til misligholdte skyldnere mot en andel av summene. De var ‘kongens menn’, vasaller av en spesiell type, siden de var hovedkilden til deres overherres inntekter. [7] Grunnlaget for det jødiske forholdet til europeiske eliter var dermed en generell sammenblanding av økonomiske og politiske ambisjoner. De primære ofrene ville være de europeiske massene.

Den jødiske penetrasjonen av det europeiske samfunnet var et risikabelt foretak, men en som jødiske befolkninger tydeligvis følte var verdt å gamble på. Ingen jøder ble noen gang tvunget til å bosette seg i et europeisk land, men likevel kom de og likevel ekspanderte de. De var klar over at som ikke-kristne og som gjeldsherrer ville de skape fiendtlighet. Faktisk dannet disse hensynene et viktig aspekt av deres forhandlinger om charter-avtaler utarbeidet mellom jøder og europeiske eliter som fastsatte vilkårene for opphold, nivåer av beskyttelse og økonomiske belønninger som ville gjøre det verdt for jøder å bosette seg.

For eksempel, i 1084 ble jødene gitt en forsvarsmur rundt sine bosetningskvarter i Rhinland-byen Speyer som oppfyllelse av løfter gitt i deres charter. [8] Noen av de eldste husene som fortsatt står i England ble opprinnelig bygget på ordre fra jøder, deres lange levetid på grunn av det faktum at jødene hadde rikdom til å bygge boliger med en sjenerøs bruk av stein for sikkerhet. [9]

Den jødiske bevegelsen inn i Europa var dermed basert på en forståelse av at jøder ville bli hatet, men uangripelige, foraktet, men rike, nådeløse, men uetterrettelige.

Bevis fra 1300-tallets Perpignan i Sør-Frankrike indikerer at bøndene og bymennene utgjorde rundt 95 % av kundene for jødiske pengeutlånskolonier, et tall som bør betraktes som bredt representativt for mønstre andre steder i Europa. [10]Selv om disse jødiske befolkningene ekspanderte via innvandring og naturlig økning, var yrkesdiversifiseringen ubetydelig. Paul Johnson bemerker at antallet pengeutlånere bare multipliserte, og at «långivere hadde svært komplekse transaksjoner seg imellom, og dannet ofte syndikater.» [11]

Denne utviklingen økte rentene, som i mange tilfeller ble skjult i de første låneavtalene. Den sanne naturen til en bondes gjeld var derfor sjelden tydelig før han oppdaget, til sin overraskelse og skrekk, at alle hans verdslige eiendeler ville bli beslaglagt av den lokale domstolen, med den jødiske ågeren som tok sin andel og gikk videre til neste offer. I noen land ble det opprettet en spesiell eksekutor av jødene for å behandle det store volumet av slike transaksjoner.

Fordi kongelige eliter sto for å tjene på eiendomsbeslag basert på jødisk-eid gjeld, og enda mer fra misligholdene til den landeiende lavadelen, var de svært beskyttende for deres lønnsomme allianse med jødiske ågerkolonier. I mange tilfeller ble jødene gitt en kvasi-kongelig status, noe som betydde at ethvert tilfelle av angrep eller ulydighet mot jøder ville bli behandlet som om det var en handling mot kongen selv.

Antijødisk fiendtlighet, tidvis sammenvevd med sinne over eliteklassens grådighet, var dermed juridisk behersket, men kulturelt utbredt. Den ble også til tider hjelpsomt fortrengt med lovlige midler. Jødene hadde svært liten interesse av å eie og arbeide med jord, så forbudet mot å eie det var til syvende og sist et vanlig, men meningsløst trekk ved middelalderens europeiske juridiske landskap. Men det forbudet oppnådde, var å utføre en legalistisk fingerferdighet der jøder og eliter kunne konspirere for å svindle de lavere ordener, spesielt de moderat velstående mindre baronene. I hovedsak gjorde det de jødiske pengeutlånere i stand til å engasjere seg i det risikable spillet med å spille en klasse europeere mot en annen.

For eksempel, i det trettende århundres England, var jødisk åger et sentralt stridspunkt, og til og med krise, mellom ridderklassen og baronene. Klausul tjuefem i Englands Petition of the Barons (mai 1258) klaget over at «jøder overfører noen ganger sin gjeld og landområder som er pantsatt til dem, til magnater og andre mektige personer i kongedømmet, som dermed kommer inn i landene til mindre menn.» [12]

Under den umiddelbare konkurransen om materielle interesser raste en dypere kamp. Dette var konkurransen mellom lavere ordener og jødisk-involverte eliter, mellom demokratisk impuls og korrupsjon, mellom nasjonal/religiøs troskap og svik. Ingen steder var denne kampen mer tydelig enn i Englands Magna Carta (1215), som med moderat suksess hadde forsøkt å kontrollere makten til både kongen og jødene.


Her kan dere velge å fortsette å lese resten av den interessante oversatte artikkelen – med referanser, på Terje på Facebook, – fra side 884, eller lese helt fra begynnelsen av artikkelen på side 880. Artikkelen slutter på side 894, og deretter følger en lang referanseliste.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Jødenes spesielle stilling i den vestlige kristenheten skyldes først og fremst den grandiøse misforståelse at de fortsatt er guds folk på jorden. Dette til tross for at de på det mest bestialske vis torturerte og drepte Jesus Kristus. Hvorpå gud lot dem kaste ut av landet av romerne i år 70 e.v.t. Ingen hjelp å få lenger fra Jahveh/Jehovah.

  I Bibelen finnes det ingen andre enn de jødiske lederne som er dømt til evig død av gud enn nettopp dem. Det er altså en total anakronisme at jøder skal få spesialoppvartning som folkeslag. Det er dessuten et åpent spørsmål om de som idag bebor Israel har annet enn løselig forbindelse genetisk til de bibelske forfedrene.

  Ordet jøde betyr rett og slett gudsdyrker. Til kristenheten sier de greske skrifter (Nye testamente) at disse også skulle være gudsdyrkere (jøder). At de nye jødene ikke lenger var baserte på det kjødelige Israel fremkommer tydelig i Romerbrevet 2:28,29:
  «Rett jøde (gudsdyrker red.anm.) er ikke lenger den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven.»

  M.a.o. et ÅNDELIG Israel. Ordet Israel betyr for øvrig «gud kjemper». Og i dag kjemper han altså ikke lenger for den fysiske nasjonen Israel, men for de mennesker «av alle folk, stammer og tunger» fra hele jorden som søker ham. Å dyrke dagens kjødelige Israel er derfor en gedigen bommert.

  Svar
 • Ikke å undres på at «jødene» ble utestengt fra ca. 102 land av 152 i verden på et gitt tidspunkt. I dagens Isis Ra El er ifølge deres egne DNA-forskere 98% av Khazarer innvandret fra Kaganatet (kongedømme) Khazaria via spes. Tyskland og Polen, samt England. Kun 2% er dermed ekte jøder av semittisk opphav. Dette gjenspeiles i Gaza krigens forbrytelser mot menneskeheten, slik disse Khazarene gjorde mot alle andre rundt seg der borte på de mongolske/tyrkiske stepper innenfor Ukraina før Rus i samforstand med Byzants jaget dem vekk i ca. år 1100. Byzants var forøvrig et kristent imperium som varte i ca. 1200 år, grunnet at der fikk ikke jøder inneha stillinger innen administrasjonen, og de fikk ikke lov til å kjøpe og/eller selge, men ellers hadde de like rettigheter som andre innbyggere.
  Her i Norge hadde vi «Jødeparagrafen» i grunnloven, hvis vi skal redde stumpene av dette landet må denne paragrafen børstes støvet av og pusses skinnende blank, alle jøder må kastes ut av landet, og de må ta med seg sine «banker» og sitt finansvesen, og ikke tillates noen form for påvirkning på kjøp/salg av varer og tjenester utenfra heller. Big Pharma, Big Tech, Big «det ene og det andre» må rett og slett forbys «tiltrede» til landet.

  Svar
 • «Videre nyter jøder unikt positive skildringer i media, blir jevnt og overdådig rost av det politiske etablissementet, og nyter spesiell politibeskyttelse ved mange av sine institusjoner. Sammen med juridisk intervensjon fra staten, blir dissens fra slike lovprisningsmønstre nøye overvåket og sensurert av et stort antall internasjonale jødiske «anti-ærekrenkelse»-organer, hvorav noen er eksplisitt jødiske og noen som strategisk skjuler deres jødiske opprinnelse, lederskap eller finansieringskilder.»

  Men liker allikevel altså ( som strategi) å kalle seg : ‘ Dette lille uskyldige forfulgte folket.’ ;-)

  Skulle nesten tro jødiske organisasjoner styrer mesteparten av media w.w. , og har lobby-virksomhet ikke kun i det norske Storting?

  Svar
 • «..var å utføre en legalistisk fingerferdighet der jøder og eliter kunne konspirere for å svindle de lavere ordener, spesielt de moderat velstående mindre baronene. I hovedsak gjorde det de jødiske pengeutlånere i stand til å engasjere seg i det risikable spillet med å spille en klasse europeere mot en annen. »

  En vanlig strategi av dette ‘folket’ . Å sette folk opp mot folk. Nasjoner mot nasjoner.
  Så kan andre gjøre jobben med å utradere hverandre.
  Etterpå spiller de videre, og lager valuta og/eller pengeøkonomi-‘ kriser’. Og hever rentene opp eller ned ettersom hva som ødelegger nasjonene mest.
  (- som altså kalles å ‘redde’ økonomien, – tar bort forutsigbarhet, og utarmer innbyggerne. )

  Og våre penge-økonomer har lest universitetets utdelte ‘økonomi’-pensum. Og ‘vet’ at økte renter gir lavere priser. ;-) Og at penger er en riktigere styringsfaktor enn arbeidskrefter i et samfunn.
  Og våre politikere ser ut til å ha andre herrer enn sine egne innbyggere og danser villig med på galskapen.

  Halleluja !

  Svar
 • Som de opererer kan man forstå at de er og var forhatte.
  De fra «Israel» jeg har kjent var like okay som oss,
  jeg delte hus med en, bare fint og greit,
  han var ikke ashkeNAZI, men sefardisk,
  de er så traumatiserte så en kinaputt flenger dem opp,
  hva kan du vente når du er i stjålet land.
  De må ta et oppgjør med seg selv, fikk sin messias, Isaiah 53,
  de utsletter seg selv sånn om de holder på.
  en kultur som ser alle andre som dyr blir vi helst kvitt,
  hovmod står for fall for de som regner som utvalgte.

  Svar
  • Litt rått har jeg sett det som at Spania 1492 sa:
   konverter, emigrer eller dø.. Vel:
   Columbus var jøde, hevdes det,
   og politisk sett er USA deres lovende land, der de bestemmer alt, med det ekle, skitne gullet sitt.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå begynner det å gå opp for noen villfarne europeiske ledere:

Litauens statsminister forstår at Russland vinner: «2024 blir et vanskelig år.»

Forrige innlegg

Sikre deg daglig litt motgift.

Derimot.no sitt nyhetsbrev beskytter mot ensidighet og krigspropaganda.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.