POSTED IN Norge

Valgfusksaken i USA:

Edsvorne vitnemål er bevis.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

ONSDAG 2. DESEMBER HØRING FRA MICHIGAN HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE, MED MANGE FLERE VITNEMÅL I VALGFUSK-SAKEN

Av Hele Leikanger

(Innlegget er hentet fra hans facebookside og siste del av det er ikke tatt med.)

Her er direktelinker til live-sendingen av gårdagens høring (natt til torsdag, norsk tid) i valgfusk-saken i USA, fra dag 2 i Michigan.

Også denne høringen er med en lang rekke mer eller mindre rystende og sjokkerende vitnemål fra fortvilte valgobservatører, valgfunksjonærer, og vanlige velgere, som forteller om betydelige uregelmessigheter, og om tilstander som vi vanligvis kjenner i fra dysfunksjonelle og gjennomkorrupte samfunn som vi vanligvis ikke liker å sammenligne moderne vestlige demokratier med, hverken i forbindelse med presidentvalg eller andre ting.

Begynn gjerne med historiene til vitne nr 1, en opprinnelig mexikansk kvinne som har bodd ca 35 år i Detroit, den opprinnelig indiske kvinnen som vitner fra ca 2 timer og 20 minutter, og legg gjerne også godt merke til vitnemålet og analysen til Kernel Phil Waldrin, etter ca 3 timer, bare for å nevne noen. 

Sistnevnte nevner også at man angivelig har funnet elektroniske spor etter en bankoverføring på 400 millioner dollar til Dominion nå i oktober før valget. Samt at man via banksystemet til Panama Banking Systems, har funnet ut at både Dominion og Smartmatics, er registrert på samme forretningsadresse på Barbados. 

Og ikke minst at brukermanualen til Dominion legger til rette for å aktivt kunne påvirke stemmegivning, og dermed også valgresultat.

Formannen i komiteen for dagens høring, Matt Hall, bekreftet også overfor høringen, at representanter for Dominion (dvs selskapet som står bak både stemmemaskinene og valgtellingen) også var blitt invitert til å fortelle sin side av historien foran komiteen. Men at Dominion hadde nektet å møte på høringen, til tross for at komiteen hadde sendt dem gjentatte forespørsler vedrørende dette.

Dominion har også nektet høringskomiteen å få tilgang til stemmemaskinene for nærmere undersøkelser, og eventuelt lettere kunne bekrefte eller avkrefte påstandene om valgfusk.

Det må jo være plausibelt å stille spørsmål ved hvorfor Dominion nekter å møte på noen av disse høringene, og heller ikke vil la noen undersøke stemmemaskinene, med så omfattende anklager om uregelmessigheter, inkludert påstander om omfattende feil og ulovlig bruk av Dominion sitt utstyr, valgfusk, m.m.

Se høringen på eksempelvis en av disse linkene, her:

https://www.youtube.com/watch?v=eUjTOSDZ0BE

https://www.youtube.com/watch?v=ZPrV_QPTtrk

Og deretter kan man så selv gjøre seg opp sin egen mening, om hvorvidt man tror at det kan ha foregått en rekke uregelmessigheter og muligens et omfattende valgfusk, eller om man tror at valget har gått helt ryddig og eksemplarisk for seg, og er «det sikreste valget med hensyn til valgfusk i amerikansk historie».

På hvilket grunnlag kan man påstå at alle de mange forskjellige valgobservatørene, valgfunksjonærene, velgerne og andre, som i dagesvis og under flere høringer, har vitnet under ed om betydelige uregelmessigheter og regelbrudd, alle sammen lyver?

Vi har blant annet hørt at mange av vitnene forteller om store mengder med hundretusenvis av poststemmer som bare dukket opp midt på natten, etter at all tellingen skulle være stoppet. Men som likevel må ha blitt talt opp under den tiden når alt visstnok skulle være stengt, og alle republikanske eller uavhengige valgobservatører ikke var tilstede.

Nå er det også flere av varebilsjåførene av disse poststemmene, som også begynner å stå frem med sine historier.

Lyver alle disse også?

Se selv, på denne linken her:

https://www.foxnews.com/…/whistleblowers-share…

Jeg minner også om at i USA er det svært straffbart å avlegge falskt vitnemål, og man kan bli straffet med flere års fengsel om man blir tatt for å lyve i en slik sammenheng.

Og man skal selvsagt ikke se bort ifra at det blir langt flere varslere som står frem etter hvert som valgfusksaken går sin gang, i de forskjellige delstatene.

Hadde alle de som konsekvent og allerede nå hevder at det ikke har foregått valgfusk i USA, umiddelbart og stilltiende godtatt valgresultatet, selv med den samme mengden med vitnemål om feil og lovbrudd som nå, dersom det var president Trump som tilsynelatende hadde vunnet valget?

Hadde alle de som konsekvent og allerede nå hevder at det ikke har foregått valgfusk i USA, umiddelbart godtatt valgresultatet også her i Norge, dersom hundrevis av valgobservatører og valgfunksjonærer stod frem med edsvorne vitneforklaringer, der de forteller om betydelige uregelmessigheter og det som de oppfattet som regelrett valgfusk?

En rekke medier har laget nummer av at Trumps advokat Giuliani brukte hårfarge. Det er en klassisk avledningsmanøver for ikke å forholde seg til hovedsaken: spørsmålet om valgfusk.

Har virkelig massemedias 4-5 år med kontinuerlig hets og hatpropaganda mot president Trump, etter hvert manifestert seg i et så stort hat i deler av befolkningen, at mange tilsynelatende er villige til å godta at man bruker tilnærmet hvilke metoder som helst for å få president Trump fjernet?

Valgobservatørene var der selvsagt ikke bare til pynt, men for å utføre den jobben som de nå faktisk gjør. 

Selv om mesteparten av massemedia tilsynelatende ikke ønsker at folk skal få høre noe særlig om hva disse vitnene har å berette!

Hvorfor ikke det, mon tro?

For norsk massemedia nekter tilsynelatende fremdeles å forholde seg til hele valgfusksaken. Og synes i stor grad heller bare å stilltiende legge lokk på alle de forskjellige sakene som kommer opp rundt dette, og ved konsekvent helt siden valgdagen, altså lenge før alle vitnene/varslerne er blitt hørt, å hevde at det ikke finnes bevis for valgfusk.

Noe som selvsagt er helt unikt i seg selv, og fullstendig i strid med all logikk og normal praksis i en pågående, omfattende og alvorlig sak.

Hvorfor norsk massemedia, som tilnærmet minutt for minutt i årevis «kokte suppe på spiker» for å kontinuerlig følge de forskjellige sakene som ble ført mot Donald Trump på falskt grunnlag og uten reelle beviser, og med full frifinnelse som resultat, nå plutselig ikke synes å være interessert i å følge eller rapportere noe som helst i fra noen av disse vitnemålene/høringene, og den historiske dramatikken som i disse dager foregår både i og utenfor det amerikanske rettsvesenet, og som blant annet omfatter en lang rekke vitnemål og mistanker om grove feil under valget, i en lang rekke byer, og i en rekke stater, om det som angivelig kanskje kan være et svært omfattende valgfusk i verdens viktigste demokratiske valg, er selvsagt besynderlig.

Tør eller ønsker kanskje ikke mesteparten av massemedia, å la folk flest få høre disse vitnemålene, til alle disse menneskene?

Og hva mener massemedia egentlig skal være valgfunksjonærene og valgobservatørene sin funksjon under valget, om de ikke skal være der for å se til at valget går riktig for seg, og selvsagt varsle om eventuelle feil som de mener å ha observert?

Og dersom man ikke skal ta seg tiden og bryet med å høre på dem når de under ed varsler om betydelige uregelmessigheter og regelbrudd som de har observert; var disse valgobservatørene m.fl. der bare til pynt?

Og om man eventuelt ikke skal høre på eller ta på alvor hverken disse valgobservatørene, valgfunksjonærene, eller velgerne selv; hvem er det eventuelt som da skal kunne varsle om slike omfattende uregelmessigheter og mulig valgfusk som de mange vitnene/varslerne i disse dager forteller om?

Denne revnende likegyldige holdningen til å ikke rapportere om de forskjellige aspektene og grenene av valgfusk-saken som nå foregår, skjer altså til tross for at mange historiske og utrolige uregelmessigheter ved valget beviselig og forlengst er blitt offentliggjort.

At alle meningsmålings-firmaene og analytikere tok grundig feil for andre gang på rad tyder enten på udugelighet eller at de også hadde en politisk funksjon.

Og til tross for at det i full offentlighet blant annet foreligger store mengder med edsvorne vitnemål fra alt i fra vanlige velgere, til valgobservatører og valgfunksjonærer, m.fl., der flere av disse også er vitnemål fra svært troverdige mennesker i høyt betrodde stillinger, som blant annet jobber som sikkerhetseksperter og data-analytikere, m.m., av yrke.

Og edsvorne vitnemål blir vanligvis også regnet som reelle bevis i det amerikanske rettssystemet, hvor det er straffbart med inntil flere års fengsel, dersom man avlegger falsk forklaring.

Med andre ord er det dermed ikke riktig å fastslå at det ikke finnes bevis for valgfusk, slik som mesteparten av norsk massemedia til stadighet og konsekvent har hevdet, helt siden valgdagen.

Spørsmålet er heller i hvilken grad rettssystemet vil ta de forskjellige bevisene som nå presenteres til følge, og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få.

Valgfusk er direkte undergraving av demokratiet og rettsstaten. Og det at demokratiske valg gjennomføres uten valgfusk, utgjør selvsagt også selve grunnstenen i et hvert moderne og velfungerende vestlig demokrati og rettsstat.

Og det må derfor og selvsagt være tverrpolitisk enighet om at det er i alle som støtter opp om demokratiet som styreform sin aller største interesse, og moralske og lovmessige plikt, at konkrete og plausible mistanker, påstander, varsling og vitnemål om uregelmessigheter og tilsynelatende svakheter i valgsystemet som kan muliggjøre eller medføre fare for valgfusk, blir grundig gransket og vurdert av rettssystemet.

En granskning må selvsagt skje helt uavhengig av hvorvidt dette påvirker valgresultatet eller ei, og selvsagt også helt uavhengig av hvordan det eventuelt påvirker valgresultatet, og hvem som blir president.

Dette igjen for å sikre at alle lovlige stemmer blir talt, og at alle ulovlige/ugyldige stemmer blir slettet, slik at det amerikanske folket kan være helt sikre på at de får det valgresultatet og den presidenten som de faktisk og rettmessig har valgt.

For det fortjener både velgerne og demokratiet i USA, og det er også svært viktig for hele den frie og demokratiske verden, samt også verden forøvrig.

De eneste som kan ha noen som helst logisk grunn til å ikke støtte opp om en seriøs granskning av mulige svakheter i et valgsystem og mistanker og påstander om mulig valgfusk i demokratiske valg, og eventuelt forsøker å tale mot, motarbeide, eller forsøke å hindre avdekking av valgfusk, må jo utelukkende være de menneskene som føler at de ikke har rent mel i posen, og som eventuelt støtter opp om eller står bak det angivelige valgfusket som det nå angivelig vitnes om i Pennsylvania, Arizona, Michigan, og en rekke øvrige stater.

Så dersom Demokratene er sikre på at valget har gått helt riktig for seg, så burde det selvsagt være av Demokratenes aller største interesse å få bekreftet dette, også ved en grundig gransking av de uregelmessighetene som det nå er blitt rapportert om, slik at hele det amerikanske folket kan samle seg rundt valgresultatet.

Å motarbeide en så grunnleggende viktig og oppklarende prosess, vil selvsagt og utelukkende virke polariserende.

Dette er dessverre tidvis blitt helt nødvendig, rett og slett for å holde kommentarfeltet ryddig for alle dem som ønsker å kommentere og diskutere rundt selve temaet i innlegget på en seriøs måte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Med andre ord er det dermed ikke riktig å fastslå at det ikke finnes bevis for valgfusk, slik som mesteparten av norsk massemedia til stadighet og konsekvent har hevdet «

  Så vil det, ganske sikkert, komme opp konstruerte historier om valgfusk, – som så blir «avslørt», i kommende dager/uker.
  DETTE vil nok norsk media lage store overskrifter om. Slik får folk får «informasjon» i media. ;-)
  Det farlige og triste i dette er at vi ikke lengre har et troverdig media i Norge.
  Det er løgn og dobbeltmoral der det skulle være ærlig søkende journalistik.
  Hva har skjedd? Hvor mange år har dette holdt på? Hvilke krefter er det som styrer?
  Hvem er de trojanske hestene, som :
  http://derimot.losi.no/mediene-med-logn-fortielser-og-repetisjoner-former-de-opinionen/

  Svar
 • «Med andre ord er det dermed ikke riktig å fastslå at det ikke finnes bevis for valgfusk, slik som mesteparten av norsk massemedia til stadighet og konsekvent har hevdet «

  Så vil det, ganske sikkert, komme opp konstruerte historier om valgfusk, – som så blir «avslørt», i kommende dager/uker.
  DETTE vil nok norsk media lage store overskrifter om. Slik får folk får «informasjon» i media. ;-)
  Det farlige og triste i dette er at vi ikke lengre har et troverdig media i Norge.
  Det er løgn og dobbeltmoral der det skulle være ærlig søkende journalistik.
  Hva har skjedd? Hvor mange år har dette holdt på? Hvilke krefter er det som styrer?
  Hvem er de trojanske hestene, som :
  http://derimot.losi.no/mediene-med-logn-fortielser-og-repetisjoner-former-de-opinionen/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kina fjerner fattigdommen mens den vokser i NATO.

I stedet for å gå i seg selv rettes fingeren mot Kina.

Forrige innlegg

Propaganda fra Trump?

Trailerlass med falske stemmer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.