POSTED IN Covid-19, Helse

Vaksinerte smitter og blir smittet.

Får vi en 4. smittebølge snart?

22 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Stille før stormen

av Gunnar Sortland

den 22. september, 2021

I tida rundt valet har politikarane tilsynelatande teke til fornuft når det gjeld koronapolitikken. Dei auka smittetala er blitt møtt med stoisk ro: Smittetal betyr ikkje så mykje. Det er talet på innlagte og døde som avgjer kva for tiltak som må setjast i verk. Dette argumentet blei glatt oversett for nokre månadar sidan. Den 24. september går den superkorte høyringsfristen ut om forlenging fram til 22. juli -22 av koronatiltaka dersom det blir naudsynt. Ikkje noko tyder på at Stortinget vil gå imot dette forslaget.

Det har heile tida vore køyrt harde propagandakampanjar for «vaksinering», og datoen for full gjenopning har stadig blitt utsett fordi det enno ikkje er mange nok «vaksinerte» til å oppnå såkalla flokkimmunitet. Helsestyresmaktene unngår å nemne at flokkimmunitet ville for lengst ha skjedd dersom sprøytene hadde virka mot viruset. For det er eit faktum at den genmanipulerande mRNA-«vaksinen» slett ikkje verkar. Dei injiserte kan både bli smitta og smitte andre. Dette er blitt påvist ved ei gransking i Israel. Etter at dei fleste vaksne var fullvaksinerte kom ei fjerde smittebølgje som var mykje større enn dei tre føregåande. 85 – 90% av dei innlagte på sjukehus var fullvaksinerte. 95% på intensiven var fullvaksinerte. Dette er MSM tagale om. Noko liknande har skjedd på Island, som også har fullvaksinert dei fleste.

empty hospital bed inside room
Mange innlagte er fullvaksinerte, paradoksalt nok.

Så det er god grunn til å tru ei ny bølgje vil oppstå her i landet seinhaustes og i vinter. Og viss dei legane og ekspertane som meiner at «vaksinen» svekker det naturlege immunforsvaret har rett, så er det grunn til å frykte stygge dødstal. Og skjer dette, så vil sjølvsagt styresmaktene igjen ty til dei strengaste tiltaka. Så portforbod og bruk av militærmakt vil heilt sikkert kome på dagsordenen att.

Etter valet har media meldt om uvaksinerte pleiarar som har smitta hjelpetrengande i heimane deira. Her skin det klårt igjennom ei moralsk fordømming og kva ein skal gjere med dette problemet. Reportarane stiller overhode ikkje spørsmål ved det faktum at desse som har vorte smitta kunne bli det all den tid dei var fullvaksinerte. Det er kanskje ei førebuing på vaksineplikt for helsepersonell vi er vitne til.

Helsestyresmaktene i Sverige, representert ved Tegnell, sa nyleg at svenskane måtte sjå føre seg at koronapass vil bli tatt i bruk i mange år framover. Dette passet er toppen av bløffing, all den tid «vaksinen» ikkje er gagn i. Så bruk av dette passet har kun den hensikt å få fleire til å ta sprøyta.

Sjølv om mykje ser mørkt ut nett no, er det likevel lys i enden av tunnelen. Over heile verda strøymer folk ut i gatene til gigantiske massedemonstrasjonar med krav om stogg av alle restriksjonar. Dei krev å få attende fridom og demokrati.

Forsidebilde: Conscious Design

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

22 kommentarer. Leave new

 • Det er noe som skurrer med denne saken fra Molde, der en såkalt uvaksinert smitter # fullvaksinerte#.
  Mine spørsmål, var dette sentralstyrt?
  Hvorfor fulgte flere medier påfallende raskt denne saken både lokalt og sentralt?
  Er det lettere psylologisk å dikte opp slike hendelser i distriktene enn i stor byene?
  Rockefeller mfl har de siste 10 årene holdt pandemi øvelser årlig.Det er sannsynlig at representanter fra Norge har deltatt.
  Hvem var de?

  Svar
 • Selvsagt kommer det en ny smittebølge. Når vi kommer ut i oktober begynner folk å gå tomme for D-vitamin og da går immunforsvaret over på autopilot og blir dysregulert. Da blir man smittet, syk og innlagt. Folk med normalt D-vitaminnivå er immune mot virus.

  Dette er Endocrine Society’s anbefaling for hvordan du sikrer et D-vitamin-nivå over 75 nmol/L, som er nedre grense for det som kalles optimalt.
  Legg merke til punkt 3.5: Overvektige bør ta MINST 6-10.000 IE vitamin D daglig i åtte uker for å nå over nedre grense for optimalt nivå.

  3.3 For barn i alderen 1–18 år som mangler vitamin D, foreslår vi behandling med 2000 IE/d vitamin D2 eller vitamin D3 i minst 6 uker eller med 50 000 IE vitamin D2 en gang i uken for minst 6 uker å oppnå et blodnivå på 25(OH)D (vitamin D) over 75 nmol/L, etterfulgt av vedlikeholdsterapi på 600-1000 IE/dag (2 | ⊕⊕⊕⊕).

  3.4 Vi foreslår at alle voksne med vitamin D-mangel behandles med 50.000 IE vitamin D2 eller vitamin D3 en gang i uken i 8 uker eller tilsvarende 6000 IE vitamin D2 eller vitamin D3 daglig for å oppnå et blodnivå på 25(OH )D over 75 nmol/L, etterfulgt av vedlikeholdsterapi på 1500–2000 IE/d (2 | ⊕⊕⊕⊕).

  3.5 Hos overvektige pasienter, pasienter med malabsorpsjonssyndrom og pasienter på medisiner som påvirker vitamin D -metabolisme, foreslår vi en høyere dose (to til tre ganger høyere; minst 6000–10.000 IE/dag) vitamin D for å behandle vitamin D-mangel for å opprettholde et 25(OH)D-nivå over 75 nmol/L etterfulgt av vedlikeholdsterapi på 3000–6000 IE/d (2 | ⊕⊕⊕⊕).

  Her kan du lese hele anbefalingen fra Endocrine Society, som er en legeforening for spesialister på hormonsykdommer (endokrinologer), som har 18.000 medlemmer. Endokrinologene engasjerte seg fordi D-vitaminmangel er ei hormonforstyrrelse.
  https://academic.oup.com/jcem/article/96/7/1911/2833671

  Svar
 • Eller hvem smittet hvem?
  Var det den uvaksinerte, ikke syke, som smittet de vaksinerte, – eller omvendt?

  Svar
 • Fikk den her idag AntiVaxx medicine

  It is super simple to do at home yourself, you only need 6 ingredients:

  1: Lentils/beans/ and/or any kind of legumes
  2: Citric acid
  3: Lemons
  4: Grapefruits
  5: Pine needles
  6: Water

  Svar
  • Bra alt det der, men det mangler vitamin D i lista di.
   For den som er skeptisk til å ta D-vitamintilskudd som tabletter, kan det være interessant å vite at D-vitamin i alle D-vitamintilskudd lages av saueull: Når sauene i Australia virrer rundt i sola, blir lanolinet i ulla forvandla til vitamin D ved fotosyntese. Når sauen klippes, skylles D-vitaminet ut av ulla og krystalliseres, før det selges som D-vitamintilskudd. D-vitaminet i tablettene er også laga av sola og er nøyaktig det samme stoffet som kroppen selv lager i huden av kolesterol når vi soler oss.
   Det er ikke mulig å lage vitamin D syntetisk. D-vitamintabletter fra Nycomed ER naturmedisin.

   Svar
   • Interessant, Enebakk. Som alltid. Takk.

   • Bjørnar Bolsøy
    27 september 2021 3:34

    Enebak skrev:

    «For den som er skeptisk til å ta D-vitamintilskudd som tabletter, kan det være interessant å vite at D-vitamin i alle D-vitamintilskudd lages av saueull

    […]

    Det er ikke mulig å lage vitamin D syntetisk»

    I følge Wiki synteseres D-vitamintilskudd industrielt blant annet fra sau, fisk og sopp:

    «Industrial synthesis
    Vitamin D3 (cholecalciferol) is produced industrially by exposing 7-dehydrocholesterol to UVB light, followed by purification.[181] The 7-dehydrocholesterol is a natural substance in fish organs, especially the liver,[182] or in wool grease (lanolin) from sheep. Vitamin D2 (ergocalciferol) is produced in a similar way using ergosterol from yeast or mushrooms as a starting material.»

   • Dette blir ordkløveri av ordet «syntetisk». På norsk har «syntetisk» to betydninger ifølge leksikon:
    1) Noe som er kunstig framstilt.
    2) Noe som er framstilt ved å kombinere to eller flere enklere kjemiske forbindelser til en mer komplisert forbindelse.

    Vitamin D produseres ved (foto)syntese: I 500 millioner år har naturen produsert vitamin D når kolesterol (7-dehydrocholesterol) blir bestrålt med UVB-stråler. Det har skjedd og det skjer overalt hvor kolesterol treffes av UVB-stråler.
    Da mennesket ble utvikla, ble prosessen implementert ved at kolesterol blir fotosyntetisert til vitamin D i huden.
    Det du lurer på, er om vitamin D kan kalles kunstig framstilt når kolesterol blir bestrålt med UVB andre steder enn i huden.
    Hvis svaret på det spørsmålet er ja, betyr det at vitamin D har vært produsert kunstig i 500 millioner år, for det er relativt nylig vi begynte å produsere det i huden.

 • Iallefall viktig å sende inn høringssvar ang.regjeringens forslag til forlenging av koronatiltak.(protestere mot dette forslaget). Ennå noen minutter igjen til kl.24 (24.september).
  Definitivt mye gnål og propaganda og et voldsomt press for å få folk til å ta sprøyta.Det er bl.a å lese på Tekst TV (NRK) hva Erna S. nylig uttalte: «Av respekt for dem som ikke kan vaksinere seg av ulike grunner, så mener jeg det er din borgerplikt å vaksinere deg». Jeg tenker nok at D-vitaminer er et mye bedre valg enn å ta sprøyta.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  25 september 2021 4:34

  «Så portforbod og bruk av militærmakt vil heilt sikkert kome på dagsordenen att.»

  Og dermed forsvinner enhver legimet i denne artikkelen, og plasserer seg grundig i kategorien «Konspirasjonsteori».

  Svar
 • Tiltredes. Takk.

  Svar
 • Ja Bolsøy, nå truet jo regjeringen med Heimevernet, og store bøter (15 000?) hvis folk reiste på hytta, i 2020.
  – For å komme seg i sol & frisk luft, med større avstand til de som, i Oslo øst, var smittet.
  Konspirasjonsteori?

  Svar
  • Og jeg har hørt noe enda «morsommere».
   Når jeg opplyser om faren for hjerteposebetennelse ved vaksinen, så blir svaret: «Ja, men det er jo så få (110 bare i Norge). – Dessuten har vi hørt at hvis du ikke tar vaksinen så får du ikke behandling på sykehuset»
   Helt sikkert feil (?), men det protester ikke folk på altså!
   Som om man hadde sagt/trodd at hvis man brekker benet etter et sykkeluhell, og/men ikke har brukt hjelm, så får man ikke hjelp på sykehuset.
   – Men hjelm hjelper jo ikke mot beinbrudd!?
   «Nei, men vi har fått beskjed!»

   Galskapen stopper ikke før vi begynner å protestere mot galskapen.
   Det kan virke som om folk, ikke bare Stoltenberg, Solberg, og resten av kostebinderiet, har blitt zombier.
   Slik går no dagan.

   Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   4 oktober 2021 1:23

   Frikar,

   Så var det ikke Regjeringen, men Hol kommune som anmodet om bistand fra Heimevernet. Og det ble jo aldri behov for dette tiltaket. Og det var på ingen måte i form av en «militærmakt», i den forstand at man setter inn Forsvaret som med våpen i hånd skal tvinge befolkningen, hvis det var argumentet. Det handler om ressursforvaltning, det kunne like godt vært Politiet. Heimevernet utfører hele tiden samfunnsoppdrag som bistår det sivile, ikke minst under kriser og katastrofer, så dette er på ingen måte unikt.

   Og her må man huske på bakteppet: Kommunen var sterkt bekymret for at en stor tilstrømning av hyttefolk ville overvelde den svært begrensede kapasiteten til kommunens helsetjenester.

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  4 oktober 2021 1:02

  John Enebak;

  Minner om at påstanden var:

  “D-vitamin i alle D-vitamintilskudd lages av saueull»

  Det er jo ikke korrekt.

  Og videre:

  «Det er ikke mulig å lage vitamin D syntetisk”

  Om ordet «syntese» er ordkløveri, så gjorde du jo selv sammenligningen.

  Men så sliter jeg litt med å se poenget: Mener du at vaksine ikke er nødvendig? Er det noe anerkjent forskning som viser en sammenheng mellom vitamin D-mangel og risiko for Covid-19. Det jeg finner er undersøkelser som i beste fall ikke drar noen sikre slutninger. Det er jo ikke noe nytt at Vitamin-D har en betydning for immunforsvaret, men derfra å trekke slutningen om at vitaminet har en effekt på forebygging eller behandling av Covid-19, synes svært usikkert.

  Og selv om det skulle vise seg å ha en effekt, så er graden av effekt det viktige. Finnes det i det hele tatt noen historiske eksempler på at naturmedisin eller vitaminer har stoppet eller i det minste begrenset omfanget av virusepedimier?

  Svar
  • John Enebak
   4 oktober 2021 8:06

   Finnes det i det hele tatt noen historiske eksempler på at vaksiner eller andre legemidler har stoppet eller i det minste begrenset omfanget av virusepedimier?

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    6 oktober 2021 7:09

    Stusser over spørsmålet. Vi får jo alle vaksiner i oppveksten mot en rekke sykdommer og infeksjoner som vi dermed ikke lider av i motsetning til mange fattige land hvor vaksiner ikke er tilgjengelig.

    Barnevaksinasjonsprogrammet i følge FHI:

    Vaksine mot rotavirus
    Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B
    Vaksine mot pneumokokker
    Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)
    Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
    Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)
    Vaksine mot tuberkulose (BCG)

    I følge Wiki nevner WHO 30 vaksiner mot sykdommer eller infeksjoner, som dramatisk reduserer dødelighet og komplikasjoner:

    «Cholera
    COVID-19
    Dengue fever[6]
    Diphtheria
    Ebola
    Haemophilus influenzae type b
    Hepatitis A
    Hepatitis B
    Hepatitis E
    Human papillomavirus infection
    Influenza
    Japanese encephalitis
    Malaria[6]
    Measles
    Meningococcal disease
    Mumps
    Pneumococcal disease
    Pertussis
    Poliomyelitis
    Rabies
    Rotavirus gastroenteritis
    Rubella
    Tetanus
    Tick-borne encephalitis
    Tuberculosis
    Typhoid fever
    Varicella
    Yellow fever
    Shingles (Herpes Zoster)»

   • Bjørnar Bolsøy
    6 oktober 2021 7:23

    I tillegg har vaksiner uttyddet to svært alvorlige sykdommer på kloden i moderne tid: Kopper i mennesker og Kvegpest hos dyr. Videre har WHO flere programmer for å utrydde flere av sykdommene som vi her til lands ikke opplever som følge av vaksiner. I følge Wiki:

    «To smittsomme sykdommer er utryddet: kopper hos mennesker og kvegpest hos drøvtyggere.

    Det er fire pågående programmer som retter seg mot de menneskelige sykdommene poliomyelitt (polio), yaws, dracunculiasis (guineaorm) og malaria.
    Fem flere smittsomme sykdommer har blitt identifisert fra april 2008 som potensielt utryddelige med dagens teknologi av Carter Center International Task Force for Disease Disease – meslinger, kusma, røde hunder, lymfatisk filariasis (elefantiase) og cysticercosis (svinebåndmask).

   • John Enebak
    6 oktober 2021 8:58

    Godag mann økseskaft?
    Vi snakker om to vidt forskjellige ting. Du snakker om vaksine som profylakse mot sykdommer. Det er en metode som er brukt siden 14. mai 1796.
    Jeg snakker om genteknologi som pandemibekjempelse. Det er aldri forsøkt før i historien og er derfor et eksperiment. Ingen aner hvordan det vil slå ut til syvende og sist. Til og med Dagbladet sa på lederplass i går at mRNA-teknologi mot covid-19 er et gigantisk eksperiment.
    Vaksineeksperter har lagt fram lange lister med potensielt negative utslag av et slikt eksperiment. Det mest nevnte er kanskje at masseutrulling av mRNA-teknologi midt i en pandemi gir viruset bedre muligheter til å mutere og potensielt kan avle skumle virusmutasjoner på løpende bånd.
    At vaksiner de siste 200 åra har redda mange liv, er det vel ingen som protesterer på. Hvordan kan det bli argument for masseutrulling av eksperimentell genteknologisk pandemibekjempelse? De to metodene har ingenting med hverandre å gjøre, samme hvor mye WHO huler ut vaksinebegrepet for å få mRNA-teknologien til å passe inn.

   • Bjørnar Bolsøy
    6 oktober 2021 8:27

    Eksempel fra min egen familie: For hundre år siden ble et familiemedlem rammet av polioviruset og ble lam i det ene benet for resten av livet. Det var dengang en vanlig sykdom bla. i Norge. Jeg så med selvsyn hvordan dette rammet ikke bare personen selv, men også familien forøvrig. Men på 1950-tallet kom vaksinen, og tilfellene ble dramatisk redusert og har vært regnet som utryddet i Norge i 30 år. Fra Wiki:

    «Poliomyelitt, ofte kalt polio, er en sykdom som forårsakes av polioviruset. Sykdommen gir ofte influensaaktige symptomer, men kan i noen tilfeller gi muskelsvekkelser som fører til lammelser, og kan av og til være dødelig. Det finnes ingen kur for polio, men i 1950-årene ble det utviklet en vaksine. Årlige epidemier av polio som begynte på slutten av 1800-tallet førte til tusenvis av lammelser, og etter hvert store tiltak mot viruset. I dag er polio utryddet i flere land, mens WHO, UNICEF og Rotary driver programmer som har som mål å utrydde sykdommen.»

 • DET ER IKKE VIRUS! DET ER HØY-TECH MILLIMETERBØLGE TYPE PULSET SOM KAN DREPE DERE PÅ MÅTER DERE IKKE KAN FORESTILLE DERE, NORMISSER! WAKEY! Oksidasjon av jernet i røde blodceller, absorbere oksygen ved 60 ghz, vibrere rød blodcellemembran for som er vann for å hindre at oksy molekyler fester seg til blodcellen osv osv pin-point cancer osv osv
  Spanskesyken/Radar, Convid/5G Wuhan var felt-testen! ¤0 høy kap. skrottforbrenningsovner på plass FØR rollout! N. Tesla schems lekket for max panikk! 2 mill KINESISKE(!) demonstranter borte på 3 dager! Fulgte demo i 6 dager via darknet før plandemilansering i vesten! demonstranter Gjett symptomene på strålingssyke ALT.MEDIA NÅ! Vi er i global klassekrig. Doktorn vet. Piggy(acab) vet. «politikeren» vet. Matindustri under angrep fra alle vektorer! VÅPENISERT SMARTGRID HAAALLLOOOO NOEN HJEEEMMMEE! VÅPENISERT SMART GRID HAALLLOOOO NOEN HJEMMME!!!! WAKEY! QUANTUM A.I koblet til energivåpenisert SMART grid er en demon og kan høre/se alt via alle oppkobla kamera/mikrofoner og dekode ALT i real-time a.k.a «SE FRAMTIDEN/regne ut alle utfall. ENDGAME=END TIME! WAKEY! NOEN HJEMMEEEEE! PSYKOENE med de fjollete forkleene rekrutterer nyttige shitheads fra miljøet/klasseforrædere fra middelklassen! WAKEY! NOEN HJEMME?!?!?!?! HALLOOOOO?!?!?!

  ‘Lyden av gresshopper.

  ‘Dør som lukkes.

  ‘Knirk

  ‘KLIKK klakk ‘hikst

  BLAMM!DUNK-dunk…

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hogne Hongset

Vannmagasinene er tømt for salg til Europa. Ny energipolitikk nødvendig

Forrige innlegg

Sorry, vi kunne ikke hjelpe deg.

Kreftpasient dør som følge av koronautsatt behandling.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.