POSTED IN Covid-19, Norge, Virkelighetsforståelse, Økonomi

Vaksinene var ingen julegave fra legemiddelindustrien.

Pandemien var godt forberedt i lang tid.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

For min egen del, men helt sikkert også for svært mange andre, har det vært vanskelig å forstå hvordan mange regjeringer kunne handle så samstemt og i takt som de gjorde da det som kalles «koronapandemien» startet vinteren/våren 2020. Mange reagerte som om de var oppstilt og stod på geledd og nesten bare ventet på marsjordre. Nesten som en militær avdeling. Alle tenkte likt og handlet ganske likt.

Det ga naturligvis opinionen inntrykk at dette var en vel gjennomtenkt og fornuftig reaksjonsmåte – siden alle gjorde det samme! Når alle gjør det må det vel være fornuftig.

brown haired doll in black and brown dress
Vi tror vi bestemmer sjøl, men så er det noen andre som trekker i trådene

Historien under forteller noe helt annet. Det er virkelig skremmende lesning. Den forteller om hvordan maktgrupper ut fra egeninteresser, gjennom god planlegging og organisering kunne få dette til. Det forteller om en makt-verden bak den vi vanlige mennesker lever i – en verden som har sin egen agenda – og som vi blir påtvunget uten at vi forstår det.

Vi tar på oss masker, hilser med albuene og holder avstand osv. i solidaritet med fellesskapet fordi noen vi stoler på sier det, selv om det strider mot all erfaring og fornuft. Men så er det kanskje del av en større plan som vi ikke ser og ikke skal se. Vi er blitt fingerdukkene til de som styrer på bakrommene.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Nettverkene som skapte pandemien

For kort tid siden ble det publisert en video på Youtube, som handler om nettverkene bak pandemien. Da jeg har mottatt mange e-poster med tips om dette, vil jeg nå gjøre det klart at jeg har kjent til disse nettverkene i flere måneder, og at vi jobber med en bok om dem.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Youtube-kanalen Langemann-Medien ble det den 22.september lastet opp en video som for tiden skaper furore, og idet jeg skriver disse linjene (den 24.september, o.a.), allerede har 170 000 visninger. Videoen handler om et dokument som over 169 sider gir en oversikt over de nettverkene av NGO-er, selskaper, universiteter, offentlige etater og internasjonale organisasjoner som har å gjøre med Covid-19. Dokumentet ble laget av en IT-spesialist som ønsker å være anonym. Derfor vil jeg i denne artikkelen ganske enkelt kalle han «Mr.X».

I videoen forklarer Mr.X hvordan de ulike organisasjonene er knyttet sammen i et nettverk og sammen arbeider mot et felles mål. Han følger da framfor alt pengestrømmer, og påviser hvem som har betalt penger til hvem, og på hvilke tidspunkt disse pengeoverføringene har funnet sted.

focus photography of person counting dollar banknotes
Når noe betaler noen andre, er det for å få noe tilbake.

Da jeg siden videoen ble publisert, har mottatt mange e-poster med tips om den og det aktuelle dokumentet, vil jeg her for første gang fortelle at jeg har kjent Mr.X i flere måneder. Jeg har også god kjennskap til hans arbeid og framfor alt den informasjonen og kunnskapen som det har ledet fram til. Jeg vil her forklare hvordan vi ble kjent med hverandre, og hva vårt samarbeidsprosjekt går ut på (Ærlig talt er det først og fremst han som jobber, min del av arbeidet vil bli gjort senere.) Og jeg vil forklare hva han gjør, hvordan arbeidet hans er strukturert, og så vil jeg gjennom et aktuelt eksempel vise hvor eksplosiv den informasjonen som vi nå har kommet fram til, er.

Du bør også være tålmodig og lese hele artikkelen – jeg kan love deg at det lønner seg!

Jeg anbefaler deg først å lese denne artikkelen for å få en bedre forståelse – det er grunnen til at jeg først lenker til videoen på slutten av artikkelen. Se den etterpå, du vil da se hvorfor denne rekkefølgen gir mening.

Hvordan jeg ble kjent med Mr.X

I vår nevnte jeg i et Tacheles-program NGO-en Open Philanthropy, som jeg den gang syntes virket veldig interessant, men som jeg nesten ikke kunne finne noen informasjon om. Et par dager etterpå mottok jeg en e-post fra en person som viste til programmet, og skrev at han hadde informasjon om NGO-en, og spurte om jeg var interessert i denne informasjonen. Det var jeg.

Da skrev han til meg at han er IT-spesialist, og at han i begynnelsen av pandemien interesserte seg for NGO-enes rolle i pandemien. Han støtte da på et nettverk som er så stort at han ble nødt til å skaffe seg en spesiell programvare for å få en oversikt over den store datamengden.

NGO Programmes 2009-2014 | EEA Grants
Noen fremstiller NGO-ene (Ikke-statlige organisasjoner er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en offentlig myndighet. Wikipedia) som veldedige organisasjoner som bare gjør godt. Det er en misforståelse. George Soros og Bill Gates har opprettet en rekke NGO-er for å fremme egne politiske og økonomiske interesser.

Programvaren henter informasjon fra NGO-enes sider om hvem de samarbeider med, hvem de betaler penger til, og hvem som har de ledende rollene. Dessuten bruker programvaren også Facebook og LinkedIn til å fastslå om og i hvilken grad de handlende aktørene har tilknytninger til hverandre. Det blir da ikke bare registrert hvem som er venn med hvem, men det blir også undersøkt hvor nært forholdet er, idet antall gitte «Liker» eller antall arrangement som begge parter har besøkt, og så videre, analyseres.

Programvaren henter altså dataene direkte fra originalkildene, de er ikke manipulert på noen måte. Dataene blir så presentert i Excel-tabeller eller ved grafiske illustrasjoner, noe som også er nødvendig for å skaffe seg et overblikk når det iblant er tale om hundredevis, ja til og med tusenvis, av forbindelser.

Da jeg på den tiden hadde jobbet en del med min bok «Abhängig beschäftigt», som tar for seg NGO-er og deres makt over politikken i Vesten, hadde jeg rikelig med materiale for å kunne sjekke om jeg hadde blitt lurt av en svindler. Vi snakket fem timer på Zoom, og han viste meg programvaren sin. Da testet jeg han idet jeg ba han om å demonstrere for meg hvordan han ville analysere de NGO-ene som jeg allerede hadde god kjennskap til fra arbeidet med boken min.

Resultatet var forbløffende, for det som jeg på omstendelig vis hadde kommet fram til gjennom nitide undersøkelser, viste programvaren meg i løpet av sekunder. Jeg kunne dermed slå fast at jeg her hadde funnet en virkelig interessant samtalepartner som hadde tilgang til svært verdifull informasjon, for han hadde allerede opprettet en database med tusenvis av forbindelser mellom NGO-er, offentlige etater, universiteter og selskaper, som spiller en sentral rolle i Covid-19 pandemien.

Prosjektet vårt

Jeg var i fyr og flamme og ville straks skrive en bok, og også Mr.X var begeistret for ideen. Det var for et halvt år siden. Problemet er at det er så mye informasjon at det så langt ikke har lyktes oss å komprimere den så mye at man kan få plass til den i en bok.

Et eksempel gjør det tydelig: Dokumentet som Mr.X presenterer i videoen av Langemann-Medien, er på 169 sider. Det er i grunnen altså allerede en bok, og likevel er det bare et utdrag av den gigantiske databasen. Og dokumentet består nesten utelukkende av grafiske illustrasjoner og tabeller.

Men for å kunne skrive en bok om dette må man ikke bare formulere informasjonen fra tabellene i ord, men også forklare hva hver av NGO-enes og de andre organisasjonenes virksomhet går ut på. Man må forklare hvem de aktuelle personene er. Og først da kan man på en forståelig måte forklare leseren hvem som betaler hvem for hva, hvordan alle disse menneskene og organisasjonene er forbundet med hverandre, hvem som står bak hvilke initiativer, osv.

Hvis man skulle få plass til det 169-siders dokumentet i en forståelig bok, ville boken fort bli på titusener av sider.

Jeg har i de siste månedene av og til antydet at jeg holder på med en spennende etterforskning. Nå vet du hva det handler om. Mr.X og jeg har – forsiktig estimert – allerede sittet 20 timer eller mer i Zoom-samtaler og diskutert hvordan vi kan bearbeide denne store informasjonsmengden og avgrense den til det som virkelig er viktig, slik at resultatet blir en leselig og forståelig bok som ikke har mer enn 500 sider.

Den planlagte pandemien

Av dataene kan man se at pandemien har blitt planlagt siden 2017, for organisasjonene som har befattet seg med en (den gang betegnet som «mulig») pandemi, forbindelsene og pengestrømmene mellom dem, ble startet eller utviklet seg fra og med år 2017. Også mange av de aktuelle NGO-ene ble først grunnlagt i 2017 eller senere og har siden det brukt store pengebeløp. Da noe sånt som dette krever planlegging, antar vi at ideen allerede ble født i 2016.

Pfizer's request to OK shots for kids a relief for parents – WAVY.com
Er det forbindelser mellom aksjonærene i f.eks. Pfizer og regjerings-rådgivere og beslutningstakere i de ulike land?

Alt dette kunne naturligvis bare ha vært tilfeldigheter om det ikke også var slik at de personene som tok aktivt del i disse forberedelsene, i dag er beslutningstakere som jobber bak kulissene og tar avgjørelser om koronatiltak og vaksinasjoner med mRNA-vaksiner som regjeringers rådgivere. Og på toppen av det hele har disse rådgiverne i flere år hatt en nær tilknytning til dem som tjener penger på mRNA-vaksinene, altså for eksempel til Pfizer og Pfizers aksjonærer, for å nevne det mest kjente eksempelet.

Det er folk som i årevis har vært med på alt dette, og de skriver i dag beslutningsdokumenter for det tyske etikkrådet, de sitter i ledende posisjoner i Tysklands nasjonale vitenskapsakademi, de gir råd til Robert Koch-instituttet, og så videre. Og dette mønsteret ser man i alle land i Vesten, særlig tydelig ser man det i USA.

For å gjøre det helt klart: Hverken Mr.X eller jeg hevder at viruset ble laget på kunstig vis. Det er mulig, men det er noe som man ikke vet. Og det er heller ikke viktig.

Det handler snarere om at medier og myndigheter bruker et virus til å skape frykt, og det ville man også ha kunnet gjøre med et influensavirus. Ved å gjenta overskrifter om «Spanskesyken 2.0» i ukevis i forbindelse med en nedstengning og mange skrekkmeldinger om overbelastede sykehus kunne man ha skapt den samme stemningen som man skapte i begynnelsen av 2020, og som man har skapt fram til i dag.

Vår tese, som understøttes av dataene til Mr.X, er at dette har blitt planlagt siden 2017. Om et virus har blitt kunstig utviklet for dette formålet, eller om man rett og slett har valgt seg ut et virus, som man så presenterer som en ny epidemi, er i grunnen av underordnet betydning.

Det høres utrolig ut, og jeg hadde i begynnelsen selv problemer med å tro på det, men da Mr.X til og med nå har gitt meg tilgang til programvaren og databasen sin, har alt det jeg har sett, fått tvilen min til å forsvinne.

Programvaren

Mr.X har etter hvert kjøpt en rekke programmer som han bruker i sine undersøkelser. De er alle lovlige og fritt tilgjengelige programmer som enhver – som har de nødvendige midler – kan kjøpe og benytte seg av. Noen av programmene er (sannsynligvis mindre avanserte versjoner av) programmer som hemmelige tjenester bruker, og vi kan til og med få anvist på et kart hvem som har sitt tilholdssted hvor, og hvem som holder til i samme bygning.

Google-Streetview viser også selve bygningen, noe som er spesielt spennende, når man for eksempel ser hvordan flere av de viktige NGO-ene, som offisielt har flere medarbeidere, og egentlig ville trenge egne etasjer i firmabygninger, holder til i utkanten av en by i USA i et lite én-etasjes hus med bare et par anonyme forretninger. Det er åpenbart anonyme postkasseadresser, som imidlertid inngår i overføringer av millionbeløp.

Programvaren har rett og slett utrolige anvendelsesmuligheter, og man får en grøssende følelse når man tenker på hva hemmelige tjenester (og også Google, Apple og Facebook) vet om alle og enhver av oss, for vi har lekt oss litt med den og lagt inn data om personer i programvaren, og kunne se bevegelsesmønstre som egentlige er helt private. Det er skremmende hva som er fritt tilgjengelig på nettet av informasjon om hver og en av oss (og dermed også om de personene som er viktige i våre undersøkelser), når en programvare kan kombinere informasjon fra forskjellige kilder. 

Hva de hemmelige tjenestene, som også har tilgang til informasjon som ikke er tilgjengelig på nettet, vet om oss alle, tør jeg ikke engang å tenke på.

For sikkerhets skyld gjentar jeg det: Programvaren bruker og viser bare data som kommer fra aktørene selv. Dataene og informasjonene er altså alle «ekte», de er alle offentlig tilgjengelige. Det er altså ingen (eventuelt falsk) informasjon, som noen har spredt om andre, eller som man bare kan skaffe seg på illegalt vis eller fra innsidere.

Nettverkenes utrolige makt

For å gi et eksempel på hvor stor makt disse NGO-ene og aktørene har, vil jeg vise et aktuelt eksempel som nesten ikke har blitt nevnt i mediene (heller ikke i de alternative mediene), men som Mr.X straks la merke til, da han følger med på de «riktige» NGO-ene.

Den 3.august 2021 ble et åpent brev til Biden-administrasjonen publisert. I dette brevet stilte de viktige NGOene, som – etter det vi har kommet fram til – har planlagt en pandemi siden 2017, krav. Disse kravene fra den 3.august 2021 skal vi nå se nærmere på.

Globalt toppmøte om vaksinasjoner

I det åpne brevet kunne man for eksempel lese følgende krav:

« å arrangere et globalt toppmøte på presidentnivå om vaksinasjoner, før generalforsamlingen i FN i september, hvor man bringer sammen ledende krefter fra offentlig og privat sektor fra hele verden (…)  og forplikter seg til å iverksette de nødvendige tiltak for å tette hull i vaksineforsyningen og rette opp mangler i finansiering og kapasitet ved fordeling og distribusjon av vaksiner, samt å skape etterspørsel.»

Det tok bare seks uker før Biden etterkom kravet. Parallelt med generalforsamlingen i FN arrangerer president Biden for tiden et virtuelt toppmøte med representanter fra 100 land, hvor presidenten kunngjorde nettopp dette. Og han oppfordret de andre landene til å følge USAs eksempel, som for eksempel die Tagesschau har rapportert om.

Forstår du nå hvilken makt disse aktørene har, når alt som skal til, er at de skriver et åpent brev til presidenten, og han etterkommer deres krav i løpet av seks uker?

great value denim bottoms pocket
Hele verden skal vaksineres.

Vaksinere 70% av verdens befolkning

Videre ble det i det åpne brevet krevd:

« Å få stats- og regjeringssjefene i verden til, før eller i løpet av toppmøtet, å forplikte seg til å nå målet om å vaksinere 70% av verdens befolkning innen midten av 2022.»

Die Tagesschau rapporterte i sin artikkel om Bidens vaksinasjonstoppmøte:

«Som et organisatorisk rammeverk introduserte Biden et transatlantisk vaksinasjonspartnerskap. ’I dag lanserer vi et partnerskap mellom EU og USA for en global vaksinasjonsoffensiv ‘, sa han, for å ha et tettere samarbeid. Målet er å ha vaksinert 70% av verdens befolkning innen september neste år.»

I løpet av seks uker forpliktet Biden (og også EU) seg til fullt ut å etterkomme kravene som stod i brevet.

Forfatterne av det åpne brevet

Det var bare to eksempler, men det skulle være nok til å demonstrere hvor stor makt forfatterne av det åpne brevet har.

De som har undertegnet det åpne brevet, er for Mr.X (og etter hvert for meg også) gamle kjente. Jeg vil igjen illustrere det ved et eksempel, og eksempelet viser også forbindelsene mellom selskaper og NGO-er, og hvordan offentligheten skal føres bak lyset.

Covid: Dr. Scott Gottlieb says antiviral pills, kids' vaccines key to ending pandemic phase
Scott Gottlieb er nok ikke bare bekymret for vår helse. Tilfeldigvis er han også styremedlem i Pfizer.

En av de som undertegnet det åpne brevet, er Scott Gottlieb. Han har underskrevet brevet som «Fellow of The American Enterprise Institute» og blir dessuten beskrevet som en tidligere ledende medarbeider i FDA, altså det organet som godkjenner og overvåker matvarer og legemidler i USA.

Slik er det med alle de som har undertegnet brevet, de har alle undertegnet som representanter for «bekymrede NGOer», som bare er opptatt av vår helse.

Da er det jo ikke mulig å få noen mistanke eller å beskylde dem for å ha handlet i egeninteresse. Man må altså glede seg over at USAs president har etterkommet kravene deres så raskt.

Den som virkelig skrev brevet

La oss dvele litt ved Scott Gottlieb. Det vi ikke får vite i det åpne brevet (og heller ikke i de få rapportene om saken i mediene), er at Scott Gottlieb også tilfeldigvis er styremedlem i Pfizer. Og slike interessekonflikter har alle de som har undertegnet det åpne brevet.

Det betyr i klartekst at et styremedlem i Pfizer skriver til USAs president at han vær så god har å sørge for at hele verden kjøper Pfizer-vaksiner, og at minst 70% av verdens befolkning blir vaksinert med dem. Og USAs president oppfyller øyeblikkelig dette ønsket, og også EU slutter seg til denne planen med milliarder. Det hele tok mindre enn seks uker.

Det, kjære venner, er virkelig makt!

Og denne makten er det ikke USAs president som har, men Pfizer og dette selskapets aksjonærer. Og de utøver denne makten gjennom de NGO-ene som de finansierer og kontrollerer.

Regningen er det du som betaler, kjære leser, for du betaler skatten som finansierer disse programmene, og profitten ender opp hos Pfizer og i lommene til dette selskapets aksjonærer. En av disse er forresten en sympatisk velgjører ved navn Bill Gates, som ganske uselvisk kjemper for å vaksinere hele verden med mRNA-vaksiner fra Pfizer.

Bill Gates – Wikipedia
Bill Gates er en annen velgjører som, slik han fremstilles, bare handler ut fra uegennyttige motiv. Pussig at omsorgen for andre gjør han så rik.

Legg merke til: I Vesten, hvor det angivelig er velgerne som har makten, er det selskapene, i dette tilfellet (enkelt sagt) Pfizer, som avgjør hva som skal gjøres. Pfizer skriver et brev til USAs president, USAs president forteller EU hva de har å gjøre, og straks frigjør USA og EU milliarder uten at en eneste nasjonalforsamling – eller velger – har blitt spurt. Det er slik det vestlige demokratiet i virkeligheten fungerer. De som har lest min bok «Abhängig beschäftigt», forstår den fulle rekkevidden av det som jeg forklarer i dette avsnittet.

Hvis du nå spør deg hvorfor de angivelig kritiske vestlige mediene ikke rapporterer om dette, da bør du vite at Bill Gates alene bare i 2016 «gav» de ledende mediene totalt 24 millioner dollar. Andre NGO-er gjør det samme, vi snakker altså om det mangedobbelte av dette beløpet når vi ser på summen av det NGO-ene årlig «gir» til mediene. Dermed er mediene veldig godt klar over hva de må rapportere om, og hva de helst ikke bør nevne, hvis de i fortsettelsen skal kunne nyte godt av pengestrømmene fra Herr Gates og kollegene hans.

Den mest sjokkerende undersøkelsen i mitt liv

Dette åpne brevet til president Biden er bare et av utallige eksempler som Mr.X har funnet når han har arbeidet med dette. Han sender meg nesten ukentlig nye, svært klargjørende eksempler som han finner i sine undersøkelser. Og denne linjen kan man følge tilbake til i hvert fall 2017, hvor det alltid er de samme aktørene som stiller krav, arrangerer kongresser, offentliggjør studier og så videre, som – det er klart når man ser på hva som har skjedd – har beredt grunnen hos medier og myndigheter for pandemien som de samme aktørene tjener milliarder på i dag.

Mr.X og jeg arbeider med å bearbeide denne informasjonen slik at jeg kan presentere den på en forståelig og oversiktlig måte i en bok. Og naturligvis kan leseren da sjekke den med kildeangivelser direkte fra de handlende aktørene. Om det vil lykkes, er ennå usikkert, for det å komprimere informasjonsmengden på en slik måte at på den på den ene siden er forståelig, men på den annen side også viser det virkelige omfanget av nettverkene, har for oss nå i nesten et halvt år vært et problem på linje med sirkelens kvadratur.

For kort tid siden fant vi en måte å vi muligens kan gjøre det på, og Mr.X forsøker for tiden å overføre dataene til et annet program som kan bearbeide de tusenvis av opplysninger på en måte som vi kan ha nytte av. (Jeg vil nå ennå ikke fortelle hva programmet må være i stand til å gjøre eller hvordan dataene må bearbeides, for at den planen som vi har kommet fram til, skal kunne gjennomføres.)

Før jeg skrev denne artikkelen, bad jeg Mr.X om tillatelse, for jeg publiserer ikke noe uten å be om tillatelse fra kilden. Det er også grunnen til at jeg ikke tidligere har publisert noe av det jeg vet om alle disse tingene eller skrevet noe om bokprosjektet, datasettet eller arbeidet vårt. Etter at Mr.X nå for første gang i et intervju har snakket om det han har funnet ut, har vi kommet fram til at det er på tide at vi forteller om prosjektet vårt.

Bak kulissene har Mr.X flere ganger de siste månedene hjulpet meg med artikler når jeg har vært ute etter raskt å finne informasjon om forbindelser mellom NGO-er eller når det for eksempel har handlet om Peter Daszaks rolle i koronaforskningen i Wuhan, som ble finansiert av Dr. Fauci. Detaljer om dette finner du her.

Det er et eksempel på hvor verdifull databasen hans er, for da Peter Daszak og hans rolle i forskningen i Wuhan ble kjent i mai, og jeg skrev om det for første gang i juni, kunne Mr.X straks gi meg en mengde informasjon om Daszak. Mr.X hadde lagt spesielt merke til Daszak da han er og har vært en viktig del av de NGO-ene og arrangementene som det er tale om her, og dermed spiller en interessant rolle.

Etter denne innledningen bør du absolutt høre hva Mr.X selv på Langemann-Medien  sier om sitt arbeid, og etter denne informasjonen blir videoens sprengkraft og 

det 169-sidige dokumentet som Mr.X har offentliggjort, sikkert også en del lettere å forstå. 

(Videoen er på tysk, men dokumentet vil man kunne ha utbytte av å studere også uten gode kunnskaper i fremmedspråk. O.a.)

Lenke til videoen:

Oversatt av Rune G.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  9 april 2022 13:25

  833 IDRETTSUTØVERE MED HJERTESTANS OG ALVORLIGE PROBLEMER OG 540 DØDE ETTER COVID-VAKSINER.

  Totalt 15 spillere klarte ikke å fullføre tennisturneringen Miami Open 2022, inkludert de mannlige og kvinnelige favorittene. Alle spillerne må være «fullvaksinert» for å konkurrere, skrev Liberty Daily. «Akkurat som vi har lagt merke til i flere måneder, har de fleste store idretter blitt rammet av «uforklarlige» medisinske tilstander som dukker opp hos unge og ellers friske idrettsutøvere. Med i vår rapport er også meldingen om at tre sykkelryttere falt om og det bare i Mars».

  De såkalte helsetoppene som driver Covid «vaksine»-programmene rundt om i verden, gjentar stadig at «Covid-vaksinen er en normal vaksine og den er trygg og effektiv.» Men ved slutten av forrige måned har Good Science registrert 833 idrettsutøvere over hele verden som har hatt hjertestans eller andre alvorlige problemer, med 540 døde etter Covid-injeksjon.

  Skader etter Covid-19 vaksinasjon hos idrettsutøvere inkluderer hjertestans, blodpropp eller trombose,slag, uregelmessig hjerterytme og død. De fleste av skadene etter injeksjonen er hjertestans.

  Good Science er et lite team av etterforskere, nyhetsredaktører, journalister og sannhetssøkere. De oppgir på nettstedet sitt: «Det spiller ingen rolle hvem vi er. Det som virkelig betyr noe er at vi bryr oss om å drive etterforskning og vi presenterer bevisene vi har funnet, nesten alt dokumentert og publisert i vanlige medier. Vi gjør dette anonymt fordi vi har sett folk har blitt blitt angrepet og truet for å publisere ting som dette, så vi kommer ikke til å navngi oss selv eller noen av kontaktene våre». I tillegg får vi nye saker og oppdateringer fra oppmerksomme lesere, også de mottar hatpost og drapstrusler.

  Good Science har en endeløs liste som bare blir lengre over stort sett unge idrettsutøvere, som hadde store medisinske problemer i 2021/2022 etter å ha fått en eller flere Covid-injeksjoner. «Først ble mange av disse ikke rapportert. Vi vet at mange ble bedt om ikke å fortelle om bivirkninger, og media rapporterte ikke om det. De begynte etter de første Covid-vaksinasjonene og ble bare verre. Mainstream-mediene unnlater for det meste å nevne det, men sportsnyhetene kan ikke ignorere det faktum at fotballspillere og andre stjerner kollapser midt i en kamp på grunn av en plutselig hjertestans. Mange av dem dør, mer enn 50 %.

  «De fleste om ikke alle, av disse idrettsutøverne har hatt hjerteproblemer etter Covid-vaksiner. På tidspunktet for de første meldingene om dette hadde 28 dødd. Det var ikke normalt, men så, 10 dager senere, ble det meldt om 56 dødsfall og tallet stiger. Med slike tall hadde enhver annen vaksine ville blitt forbudt for lenge siden og media ville ha stilt spørsmål, og de ville ha presset myndighetene for å få svar, men det gjør de ikke. Og myndighetene fortsetter å sende TV- og radio- og avisannonser som oppmuntrer folk til å få sin første, andre, tredje og fjerde injeksjon».

  Mange innlegg på Facebook, Instagram, Twitter og nyhetssider blir fjernet. «Så nå får vi meldinger som sier at det ikke er bevis for hendelsene eller vaksinasjonsstatus. Det er også fordi denne informasjonen blir skjult,»bemerker Good Sciencing. «Flere folk skriver at vi i mange tilfeller ikke oppgir en idrettsutøvers vaksinasjonsstatus. Det er en god grunn til det. Ingen av klubbene ønsker å oppgi dette. Ingen av sponsorene deres ønsker å fortelle om det. Spillerne har fått beskjed om å ikke si det. De fleste av deres slektninger vil heller ikke nevne det. Ingen av mediene stiller dette spørsmålet».

  Daily Mail rapporterte den 28. Januar at Sunderland FC-manager Lee Johnson antydet at Covid-injeksjonen kunne være årsaken til at keeperen Lee Burge ble utestengt fra å spille med et «betent hjerte», og han sa «det skjer mye etter disse injeksjonene». To dager senere bekreftet klubben at Johnson hadde blitt sparket. «Gjør dine egne konklusjoner om hvorfor klubben ville sparke manageren som bryr seg om spillerne sine,» skrev Good Science.

  «Vi vet at media over hele verden skjuler informasjon om dette, så det faktum alene forteller oss at det må samles inn, undersøkes og lagres slik at andre forskere kan se om det er mønstre. Vi setter virkelig pris på idrettsutøvere nevnt i denne listen som har fortalt oss hva som skjedde med dem slik at sannheten kan bli kjent. De bryr seg om sine medidrettsutøvere selv om klubbene, deres sponsorer, media og politikere bryr seg mer om penger».

  Fra Tap News, publisert Fredag 8 april 2022.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet og redigert, orginal artikkel: 833 Athlete Cardiac Arrests and Serious Issues, 540 Dead, Following Covid Injection. Linker og diagrammer i orginalartikkelen.
  Skrevet av Weaver.

  Svar
 • Northern Light.
  9 april 2022 14:00

  VIL ALLE SOM BLE «VAKSINERT» MOT COVID VÆRE DØDE INNEN 2025?

  Advokaten Todd Callender, administrerende direktør i et stort forsikringskonsern, advarer om at overdødelighet og at «enhver sykdom» skyter i været blant de fullvaksinerte mot Wuhan-koronaviruset (COVID-19). Callender snakket i en videosamtale om hvordan overdødelighet har økt med 84 prosent mens sykdommer har økt med 1100 prosent. Bare i 2022, sa han, forventer selskapet en 5000 prosent økning i dødsfall på grunn av (Trumps) Operation Warp Speed.

  Jeg er tilfeldigvis i «sykelighetsbransjen», forklarte Callender under samtalen. «Jeg tror forresten ikke at det er tilfeldig at Moderna nå nettopp har fått lisens for en nødbruks-godkjenning for en HIV-vaksine. Så de ga alle AIDS og her er din kur, nok en vaksine. Foreløpige dødelighetstall fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fra 2021 viser et forventet dødstall på 2 948 273. I virkeligheten var det 3.447.405 dødsfall, noe som betyr at det var 499.132 i overdødelighet for året.

  Med en økning på 5000 prosent i antall dødsfall så langt i 2022, anslår Callender at så mange som 25 455 732 personer som har fått vaksinen i USA kan dø bare i år. «Legg til de 2,95 millioner forventede dødsfallene, og resultatet er 28.405.732 totale dødsfall for 2022,» rapporterte Hal Turner (Hal Turner Show).

  Visste DoD (forsvarsdepartementet) om fremtidige massedødsfall av COVID-19 injeksjonene tilbake i 2015? Med denne hastigheten forutsatt at den nåværende kurven fortsetter, vil alle som ble vaksinert for Covid-19 være døde innen 2025. Dette ble også regnet med i befolkningsreduksjons-diagrammene som har vært lagt ut på Deagel com* i mange år. Før de pyntet på tallene, er Deagels prognose for den amerikanske befolkningen i 2025, 100 millioner færre mennesker. For Tyskland i samme tidsperiode forventes det å være 25 millioner færre mennesker. «Omtrent en tredjedel av Tysklands befolkning forblir uvaksinert». «Dagens befolkning er 83 millioner, så Deagels rapport kan være ganske nøyaktig.» Siden Deagel nettstedet har eksistert siden 2015, ser det ut til at personen fra DoD som driver det, har visst fra like langt tilbake at det kom til å bli en pandemi, og at mange om ikke alle av de som ble vaksinert for den vil snart dø.

  «Deagel har alltid hatt prognosen frem til år 2025″, tallene kan ha blitt endret, men aldri årstallet». Vi vet også nå at Big Pharma og Legemiddeltilsynet (FDA) har visst i minst det siste og et halvt året, og sannsynligvis lenge før det, at COVID-19 vaksinene skader immunsystemet og utløser antistoffavhengig forsterkning (ADE). De som er injisert har nå vaksine-indusert AIDS (VAIDS) og kan bukke under for en dødelig cytokinstorm (ADE) når som helst.

  For noen har dette allerede skjedd og de er nå kronisk syke eller døde. For alle de andre, vel, tiden vil sikkert vise hvordan det går med dem. «Femten fullvaksinerte profesjonelle tennisspillere måtte trekke seg fra Miami Open denne uken på grunn av brystsmerter,» skrev en leser på Natural News. «Da må du trekke dine egne konklusjoner».

  «99,9% mennesker bruker mer tid for å finne informasjon om en bruktbil enn om vaksinene», skrev en annen. «De fleste som er ukritiske til vaksinene har ikke gjort noen undersøkelser.» «Vaksiner har historisk sett vært biovåpen og kalt «menneskehetens største prestasjon», la en annen til. «Vaksiner har vært herskerklassens absolutt ‘største suksess’ for å lure befolkningen til å forgifte seg selv, spesielt sine egne barn og for det andre, og gjøre den farmasøytiske industrien rikere og mektigere enn de noen sinne kunne ha drømt om».

  *Deagel er et nettsted som fra 2015 leverte data til det amerikanske forsvarsdepartementet, med prognoser for dramatisk lavere innbyggertall i alle land frem til 2025. Hva var grunnlaget for disse prognosene? Uvisst, men det var i en tid mRNA-injeksjonene var under utvikling. (Min tilføyelse).

  Fra Natural News, publisert Torsdag 7. april 2022.
  Oversatt fra engelsk, orginalartikkel: Will everyone who got “vaccinated” for COVID be dead by 2025? Linker og videointervju i orginalartikkelen.
  Skrevet av: Ethan Huff.

  Svar
 • Northern Light.
  9 april 2022 14:38

  KONFIDENSIELLE DOKUMENTER TYDER PÅ AT MODERNA UTVIKLET SIN KORONAVIRUSVAKSINE FØR COVID-19 FANTES, OG YTTERLIGERE BEVIS TYDER PÅ AT MODERNA FAKTISK FREMSTILTE SARS-CoV-2 VIRUSET I ET LABORATORIUM.

  Del 1. En avtale om hemmelighold viser at vaksiner mot Covid-19 ble levert av Moderna til University of North Carolina i 2019, nitten dager før utbruddet av det Covid-19 viruset i Wuhan, Kina. Nå tyder ytterligere bevis på at det amerikanske farmasøytiske og bioteknologiske selskapet som har tjent milliarder på salget av nevnte eksperimentelle injeksjon, faktisk også er ansvarlig for å utvikle SARS-CoV-2-viruset.

  Den konfidensielle avtalen sier at leverandøren Moderna sammen med «National Institute of Allergy and Infectious Diseases» (NIAID) gikk med på å overføre «mRNA-koronavirusvaksiner» utviklet og felleseid av NIAID og Moderna til mottakeren «The University of North Carolina at Chapel Hill’ 12. desember 2019. Overføringsavtalen ble signert 12. desember 2019 av Ralph Baric, PhD, ved University of North Carolina i Chapel Hill, og deretter signert 16. desember 2019 av Jacqueline Quay, lisensieringsdirektør for University of North Carolina. Avtalen ble også signert av to representanter for NIAID, hvorav den ene var Amy F. Petrik PhD, en teknologi-spesialist som signerte avtalen 12. desember 2019 kl. 08.05. Den andre underskriveren var Barney Graham MD PhD, en forsker for NIAID, men denne signaturen var ikke datert.

  De siste underskriverne på avtalen var Sunny Himansu, Moderna forsker, og Shaun Ryan, Modernas stedfortredende generalrådgiver. Begge signaturene ble gjort 17. desember 2019. Alle disse signeringene ble gjort før noen kjente til den utbruddet av det nye koronaviruset. Det var ikke før 31. desember 2019 at Verdens helseorganisasjon (WHO) ble oppmerksom på et antall smittsomme lungebetennelsestilfeller i Wuhan, Kina. Men selv på dette tidspunktet hadde de ikke fastslått at et nytt koronavirus var årsaken, i stedet uttalte de at lungebetennelsen var av «ukjent årsak».

  Det var ikke før 9. januar 2020 at WHO rapporterte at kinesiske myndigheter hadde fastslått at utbruddet skyldtes et nytt koronavirus som senere ble kjent som SARS-CoV-2 med den resulterende sykdommen kalt COVID-19. Så hvorfor ble en mRNA-koronavirusvaksine utviklet av Moderna levertt til University of North Carolina 12. desember 2019?

  Det samme Moderna som har hatt en mRNA-vaksine godkjent kun for nødbruk i både Storbritannia og USA for å bekjempe Covid-19. Hva visste Moderna som vi ikke visste? I 2019 var det ikke noe koronavirus som utgjorde en trussel mot menneskeheten som ville berettige en vaksine, bevisene tyder på at det faktisk ikke har vært et koronavirus som utgjorde en trussel mot menneskeheten i 2020, 2021 eller 2022 heller.

  Kan det ha noe å gjøre med at Moderna faktisk er ansvarlig for å utvikle Covid-19-viruset? 23. februar publiserte Daily Mail en artikkel som viste at Moderna hadde patentert sekvensen på 19 baser (nukleotider) som koder for «Furin Cleavage-site» i Covid-19. De siterte et dokument fra forskere i India, Sveits, Italia og USA (med tittel: MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site) der de beregnet at sjansen for at en 19 nukleotid sekvens patentert av Moderna, som tilfeldig dukker opp i Covid-19 under omstendigheter der det ikke dukker opp noe annet sted i naturen er 1 av 3 billioner.

  Undersøkelsene viser imidlertid at Moderna ikke bare søkte om patent 4. februar 2016 med US9587003B2 som rapportert i Daily Mail. De søkte også faktisk 16. desember 2013 om 4 patenter med US9149506B2, US9216205B2, US9255129B2, US9301993B2. Så i realiteten hadde Moderna utviklet gensekvensen på 19 nukleotider som inneholder «Furin Cleavage Site» som gir Covid-19 sin evne til å overføre smitte til mennesker med patentert forskning på denne egenskapen allerede i 2013, 6 år før Wuhan-utbruddet fant sted. Ikke 3 år, som rapportert i Daily Mail og på andre nettsteder.

  Svar
 • Northern Light.
  9 april 2022 14:39

  Del 2. Den endelige kodonet fullførte den innsatte gensekvensen, ‘CTCCTCGGCGGGCA’, patentert av Moderna eksisterer ikke i naturlige virus, og heller ikke det CGG-kodede Furin Cleavage-Site CCTCGGCGGGCACGT. Men de finnes naturlig i bakterier, i mennesker, i kyr og i planter. Virus kan invadere bakterier og sette inn genene sine i dem. Men bakterier kan ikke sette genene sine inn i virus. Naturen har hatt mange muligheter til å få dem inn i virus og har ikke gjort det. Derfor er den eneste måten bakteriell DNA kan havne i et virus ved menneskelig inngripen. Så Covid-19-viruset må ha vært menneskeskapt.

  Vi publiserte to tidligere artikler om dette emnet i mars 2022 som inneholder mye flere vitenskapelige detaljer om emnet. Del to inneholder hele beskrivelsen for å bruke BLAST-databasen slik at du kan sjekke dette selv. Alle bevis tyder på at Covid-19-viruset er menneskeskapt. Nå tyder ytterligere bevis på at Moderna er ansvarlig for å fremstille viruset. Det er den mest sannsynlige grunnen til at de klarte å fremstille en vaksine mot Covid-19 før det ble offentlig kjent at det fantes, og det ser ut til at Bill Gates til og med kan ha vært med på handlingen.

  Moderna bekreftet i 2016 at Bill & Melinda Gates Foundation hadde bevilget dem 20 millioner dollar for å støtte deres «prosjekt relatert til evaluering av antistoffkombinasjoner i en preklinisk sammenheng, og gjennomføringen av en første fase 1 klinisk studie av en potensiell mRNA-medisin».

  Men Moderna avslører også at rammeavtalen de inngikk med Bill & Melinda Gates Foundation kan bringe den totale finansieringen opp til $100 millioner for «oppfølgingsprosjekter» som er foreslått og godkjent av Bill & Melinda Gates Foundation frem til 2022, og vilkårene i denne avtalen fastsetter at Moderna er forpliktet til å gi Bill & Melinda Gates Foundation visse «ikke-enerettslisenser».

  En ikke-enerettslisens gir lisensinnehaveren rett til å ha åndsrett over vaksinene, men betyr at lisensgiveren står fritt til å bruke opphavsretten over vaksinene og tillate et hvilket som helst antall andre lisensinnehavere å bruke den samme opphavsretten. Derfor har Bill & Melinda Gates Foundation, i henhold til vilkårene i avtalen med Moderna, fått en ikke-eneretts-lisens til Moderna mRNA Covid-19-injeksjonen, og profiterer derfor på bruken.

  Fra The Expose, publisert 29 Mars 2022.
  Oversatt fra engelsk og noe redigert, orginal artikkel: «Confidential Documents suggest Moderna created its Coronavirus Vaccine BEFORE Covid-19 was known to exist; & further evidence suggests Moderna actually made SARS-CoV-2 in a Lab».
  Linker og dokumenter i orginalartikkelen.
  Skrevet av: The Expose.

  Svar
  • «Alle bevis tyder på at Covid-19-viruset er menneskeskapt..»

   Jeg har hele tiden trodd at dette var en ( nydefinert WHO- ) reggissert pandemi der en virusbølge ( som jorden får med jevne mellomrom) ble brukt for å skape hysteri/frykt og økonomisk krig. Noe antall døde/innlagte/syke synes å bekrefte. Altså ikke noe unormalt.
   Men disse dine opplysninger/påstander er såpass skumle/forulogiende at det ville være flott om du samlet og påpekte/dokumenterte dette i en egen artikkel, N.L.

   Svar
   • Og som fanden tro, refererer msm-TV2 til dette idag. Føre var info; man må jo gardere seg, selge seg dyrt – der dukker nok opp mer.. , og gjør stort nummer om en som ennå ikke henger helt med et år etter, selv om selveste coved 19 opplevelsen var mild….

    https://www.tv2.no/nyheter/14704777/
    At det går an!
    Det er ikke til å tro, dette sviket som pågår. Hvordan blir man en morder – såkalt «for the better good». Å hva er «the better good». Kan, allefall én stortingspolitiker (kom igjen nå) fortelle meg hvordan det kan skje. Eller er det sjelløsheten som har truffet disse (trodde vi alle) forsvarerne av land og folk. Antar, nettopp det. Det er både gruoppvekkende, og rent latterlig. Forstå meg rett, jeg tror nemlig dette er Facit. Gruoppvekkende (faktum), latterlig; STAKKARSLIG. Så tomt, så bunnløst:

    Tomt, ja da er det vel ikke så farlig å gå inn for dødsstraff, den treffer jo ingenting – tomhet er ingenting.

   • Northern Light.
    10 april 2022 13:56

    Dr. David Martin er ekspert på patentrettigheter for den farmasøytiske industrien, og sier han kan bevise med offentlige dokumenter fra patentkontor, at vaksinene og Covid-virus ble patentert lenge før det ble erklært en pandemi.
    Gå til bitchute com og søk etter Dr. David Martin for flere videoer med intervjuer med Martin, eller google: STEW PETERS: INTERVIEW WITH DR. DAVID MARTIN WHERE HE MAKES EXPLOSIVE CLAIMS OF ‘PATENTED GENOCIDE’.
    Gå til Scientific Principa com, og søk etter: Proof that the pandemic was planned & with purpose, eller google Proof that the pandemic was planned & with purpose.
    Her er flere bevis på at pandemien ble planlagt flere år før den startet, i artikkelen er det samlet mange bevis og uttalelser på dette fra leger og forskere.
    Utdrag sakset fra artikkelen:
    «En gruppe på over 500 leger i Tyskland kalt «Doctors for Information» kom med en sjokkerende uttalelse under en nasjonal pressekonferanse:
    «Corona-pademien er et skuespill. Det er en svindel. Det er på høy tid at vi forstår at vi er midt i en global forbrytelse.»
    «I 2015 ble et «System og metode for testing for COVID-19» patentert av Richard Rothschild, med en nederlandsk regjeringsorganisasjon. I 2015 – fire år før sykdommen i det hele tatt eksisterte – ble det utviklet en testmetode for COVID-19. Millioner av COVID-19-testsett selges i 2017 og 2018. Som vi vet dukket den nye COVID-19-sykdommen opp i Kina mot slutten av 2019.
    Derfor ble den kalt COVID-19, som er et akronym for Corona Virus Disease 2019. Data fra World Integrated Trade Solution viser imidlertid noe forbløffende: i 2017 og 2018 – to år før COVID-19 – ble hundrevis av millioner av testsett for COVID-19 distribuert over hele verden.
    To år før utbruddet av COVID-19 begynte USA, EU, Kina og nasjoner rundt om i verden å eksportere millioner av diagnostiske testinstrumenter for COVID-19, en sykdom som visstnok ikke engang eksisterte den gang. COVID-19 ‘Prosjektet’ er planlagt frem til 2025. Verdensbanken viser at COVID-19 er et prosjekt som er planlagt å fortsette til slutten av mars 2025! Så intensjonen er å fortsette den i FEM ÅR til».

   • Så holder det altså ikke med 2-meteren , eller sosial distanse? ;-)

    ‘Forskere fant for eksempel koronaviruset i en tredel av hvithalehjortene som ble tatt prøver av i Iowa mellom september 2020 og januar 2021. Det ble også funnet covid-19-antistoffer i en tredel av hjortene som ble testet i Illinois, Michigan, New York og Pennsylvania. ‘
    https://forskning.no/covid19-dyresykdommer-dyreverden/jakten-pa-koronaviruset-hos-hjort-bjorn-elg-og-ulv/2009713

 • Fox News og Newsmax tok penger fra den amerikanske regjeringen for å presse dødelige COVID-vaksiner på sine seere.

  For to dager siden avslørte Chris Pandolfo hos Blaze Media at hans medieorganisasjon hadde innlevert Freedom of Information-forespørsler om Biden-Administrasjonens skjulte finansiering av de dødelige nye vaksinene. Det de oppdaget vil sikkert sjokkere deg — og det er en så viktig historie at våre korrupte medier vil jobbe hardt for å gjøre den usynlig og den minst diskuterte nyhetsartikkel av året.

  Hva fant Chris Pandolfo? Han oppdaget at nesten alle nyhetsmedia tok penger fra Biden-Administrasjonen for å presse vaksinene på publikum uten å avsløre at de fikk penger for det. Enda viktigere, såkalte «konservative» nyhetsmedia tok penger fra Biden-Administrasjonen for å spinne positive historier om dødelige og ineffektive vaksiner på sine seere som gjorde rett i å være mistenksomme — men avslørte ikke at de fikk penger for det.

  Fox News tok pengene og sa ingenting til sine konservative seere.

  Newsmax tok pengene og sa ingenting til sine konservative seere.

  Som svar på en Freedom of Information Act-forespørsel innlevert av TheBlaze, avslørte HHS (Health & Human Services) at de kjøpte reklame fra store nyhetsnettverk, inkludert ABC, CBS og NBC, samt kabel-tv-nyhetsstasjoner som Fox News, CNN og MSNBC, eldre mediepublikasjoner, inkludert New York Post, Los Angeles Times og Washington Post, digitale medieselskaper Som BuzzFeed News Og Newsmax, og hundrevis av lokale aviser og TV-stasjoner. Disse nyhetsmedia var kollektivt ansvarlige for å publisere utallige artikler og videoer angående vaksinen som var nesten unisont positive om vaksinen både når det gjaldt virkning og sikkerhet.

  Det er det største og mest omfattende brudd på journalistisk etikk som noen gang har skjedd. Nesten alle nyhetsmedia tok pengene. Nesten alle løy om vaksinene (bevisst eller ubevisst). Nesten alle nektet å rapportere noe negativt om vaksinene-fordi de ble betalt for å lukke øynene. Nesten alle er involvert.

  Selvfølgelig holdt nesten alle ansatte i nyhetsmediene munnen lukket. Jeg diskuterte det direkte forbudet mot negativ vaksinedekning med andre Newsmax produsenter på den tiden, og de var klar over at de ikke kunne gi negativ dekning av vaksinene uten konsekvenser fra nettverket. Jeg ble kontaktet AV PR-eksperter som jobbet med Newsmax og ble fortalt at medisinske eksperter og leger som kunne si negative ting om de nye vaksinene, ikke ville bli booket som gjester i det hele tatt.

  Med andre ord, Biden-Administrasjonens penger betalte ikke bare for pro-vaksine reklame på nyhetssider som Fox og Newsmax: de betalte for et direkte forbud mot enhver negativ dekning. Det er et ord for den slags ting, og ordet er: propaganda. Ledere uten medisinsk opplæring og uten kompetanse begynte å lage latterlige kunngjøringer som i utgangspunktet var ubetinget godkjenning av de dødelige og uprøvde vaksinene. Pandolfo beskriver denne propagandaen slik:

  Andre publikasjoner, som Los Angeles Times, inneholdt råd fra eksperter om hvordan leserne kunne overbevise vaksine-nølende folk til å endre standpunkt. Washington Post dekket «pro-vaksine meldinger folk ønsker å høre.” Newsmax har rapportert hvordan vaksinene har «vist seg å være trygge og effektive» og «oppfordret borgere, spesielt de som er i fare, til å ta vaksinene.»

  HHS reagerte ikke umiddelbart når de ble spurt om byrået brukte skattebetalernes penger til å betale for at folk skulle bli intervjuet, eller for et PR-firma å publisere intervjuene.

  NEWSMAX CEO Chris Ruddy skrev selv en op-ed for å feire Joe Bidens vaksineutrulling og roste Bidens høye meningsmålinger. Denne kronikken var i utgangspunktet en personlig bønn til den Amerikanske offentligheten om å ta medisinske råd fra en nyhetsorganisasjon som i hemmelighet tok penger fra Biden-administrasjonen for å si positive ting om farlige vaksiner. «Ved Newsmax har vi sterkt forfektet at publikum skulle bli vaksinert. De mange medisinske eksperter som har dukket opp på vårt nettverk har gitt nær enstemmig til støtte for vaksinen, » sa Ruddy. «Jeg har selv fått Pfizer-vaksinen. Det er ingen tvil i mitt sinn, utallige liv ville ha blitt reddet hvis vaksinen var tilgjengelig tidligere.»

  Vi har nettopp levd gjennom den mest omfattende propagandakampanjen i verdenshistorien, og den ble betalt med skattebetalernes penger. Vi vil sannsynligvis aldri vite hvor mye penger som ble brukt fordi Biden-Administrasjonen vil ikke opplyse om beløpene.

  https://emeralddb3.substack.com/p/fox-news-and-newsmax-took-biden-money?s=r

  For egen del vil jeg legge til at det samme ganske sikkert har skjedd i Norge. Regjeringen har betalt nyhetsmedia for å snakke positivt om dødelige vaksiner og holde negative stemmer tause. Politikerne er også ganske sikkert blitt rundelig betalt for å snakke positivt om de dødelige vaksinene.

  Svar
  • Det er litt rart at du spesielt trekker fram Fox News og Newsmax.
   CNN , MSNBC ,NBC og all Biden/ demokrat vennlig media var propaganda maskiner for vaksinen i enda større grad. Men ja Big Pharma har kontroll på det meste av « mainstream media»i USA.

   Svar
 • Covid kriminalitet er avslørt: FDA, NIH, CDC, er kriminelle organisasjoner som må bli stilt for retten, dømt og henrettet for massive forbrytelser mot menneskeheten.

  Det er konklusjonen fra «The Vaccine Death Report» utarbeidet Av David John Sorensen Og Dr. Vladimir Zelenko, tilgjengelig her:

  https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf -og her:

  https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-experimental-covid-19-injections/5763676 .

  Du bør lese hele rapporten og for å forstå hvor grundig og overlagt du ble lurt, og for å forstå at dødsfallene fra Covid «vaksinen» sannsynligvis langt fra er over.

  Svar
 • Hvis det var kjent at jeg møtte Bill Gates som barn, ville jeg nok bli sett på som medskyldig i dette forumet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Noen tjener på krig, det må vi få slutt på!

Våpenindustrien kan ikke være eid av verdens rikeste grupperinger om vi skal ha håp om fred i verden

Forrige innlegg

Utviklingen i Rødt.

Går det mot splittelse om utenriks- og fredspolitikken?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.