POSTED IN Covid-19, Helse

Vaksinene går ut på dato etter få måneder.

Nye virusmutasjoner gjør dem overflødige

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Forsvaret for obligatorisk vaksinering er dødt… Omikron drap det

Av Kit Knightly, Off-Guardian. Omsett av saksyndig.

I går [1.desember 2021, oms.an.] heldt Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, ein pressekonferanse der ho snakka lenge om «bekymringane» sine rundt EU sin låge vaksinasjonsrate, og korleis ein best kunne «ordne» den.

Når ho vart spurt om å gjere vaksinar obligatoriske, sa ho:

«Det er forståeleg og passande å føre denne diskusjonen no – korleis vi kan oppmuntre til og potensielt tenkje på obligatorisk vaksinering i EU. Her trengst det diskusjon, her trengst det ei felles tilnærming, men eg trur det er ein diskusjon som må førast.»

Ho la til:

«For to-tre år sidan hadde eg aldri trudd eg skulle vere vitne til det vi ser no, at vi har denne forferdelege pandemien, at vi har den livreddande vaksinane, men at dei ikkje er brukt tilstrekkjeleg overalt. Og difor er dette ein enorm helsekostnad.»

Sjølvsagt, idéen om at EU-landa skal «debattere» obligatorisk vaksinering er ein vits, det er meir sannsynleg at dei tenkjer å tvinge dei gjennom same kva.


_______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Sakskyndig
_______________________________________________________________________________

Men kvar ein ekte, rasjonell debatt var over so fort at EU og vaksineprodusentane begge innrømte at vaksinane ikkje fungerer.

Jamfør kvar definisjon frå før 2021, er ikkje Covid-«vaksinane» eigentleg vaksinar. Frå byrjinga har ein i det vide innrømt at dei ikkje hindrar deg i å få sjukdommen, og at dei ikkje hindrar deg i å spreie den.

Kvar dag høyrer vi om ein berømt person eller andre som testar positivt «trass i at dei er vaksinerte.»

EU har allereie hinta at deira vaksinepass (som dei, ironisk nok, ser ut til å ha planlagt i «to-tre år» trass i at von der Leyen påstår at dei aldri såg pandemien kome), vil gå ut på dato etter ni månader.

Kvifor kjem dei til å gå ut på dato?

Fordi «beskyttelsen» som ein påstår er i vaksinen sluttar å verke.

Kor fort sluttar den å verke?

Dei har ikkje peiling.

Den påståtte omikron-varianten gjer situasjonen endå verre, iallfall frå synspunktet til etablissementet. Vitterleg kan ein argumentere for at det fyrste verkelege dødsfallet av omikron-utbrotet var samanhengen i forteljinga.

Ekspertar åtvarar allereie at omikron-varianten kan vere vaksine-resistent, og direktøren i Moderna la si eiga stemme til koret i går, ved å seie:

«Eg trur ein vil sjå eit betydeleg fall [i vaksine-effektivitet]. Eg veit berre ikkje kor mykje, fordi vi må vente på data. Men alle vitskapsfolka eg har snakka med… er som ‘dette kjem ikkje til å vere bra’.»

Sjølv om desse åtvaringane viser seg å vere uriktige, og hovudstraumen plutseleg snur og byrjar å rapportere at vaksinane fungerer «betre enn forventa» i å bekjempe omikron, er det irrelevant.

Dei har nettopp innrømt at «vaksinane» kan stoppe å fungere so fort der er ein ny mutasjon. Og virus muterer mykje.

So, dei veit at vaksinen ikkje fungerer særleg godt, dei veit dei vil slutte å fungere, og dei veit at kvar ein ny mutasjon kan fullstendig stoppe dei frå å fungere.

Den eine tingen dei ikkje veit er kva langtidsbiverknadene til vaksinane er, eit faktum som Pfizer innrømmer sjølv i sine forsyningskontrakter:

«langtidsbiverknadene og effektiviteten til Vaksinen er for tida ikkje kjent og det kan kome biverknader av Vaksinen som no ikkje er kjent.»

red and white stop sign

Vel, der har vi universell ansvarsfråskriving: Dette er ikkje å innrømme at Covid-19 er farleg, at pandemien er ekte eller å på nokon måte framheve forteljinga. Heller, og dette er viktig, er det å peike på at sjølv på deira eigne premiss gjev ikkje etablissementet sin plan for vaksineplikt meining i det heile.

Den noverande forteljinga seier at:

 • Vaksinane gjev verken immunitet eller hindrar overføring
 • Om dei har fordelar, sluttar desse å verke, og dei veit ikkje når
 • Dei beskyttar truleg ikkje mot nye variantar eller mutasjonar
 • Vaksinane har ukjende langtidsbiverknader

Dette er ikkje utkantidéar eller ufunderte teoriar, dei er dei sjølvmotseiande antatte «fakta» av den schizofrene Covid-historia.

Om ein skal fullstendig gå etter hovudstraumens eigne ord, og fullstendig på deira eigne premiss, er kvar ei sak for obligatorisk vaksinering død.

«Omikron-varianten» drap ho, sjølv om det ikkje drap noko som helst anna.

Forsidebilde: JESHOOTS.COM

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Heldigvis skjer det positive ting i Europa.
  Domstol i Belgia har dømt vaksinepasset ulovlig.
  https://steigan.no/2021/12/domstol-i-belgia-har-domt-vaksinepasset-ulovlig/

  Svar
 • KRISTELIG demokrat, LEGE og politiker sier wikipedia adelsdama er, og hun kan lyge så det renner uten å fortrekke en mine. Så ergerlig at Gud grep inn og ødela, Uschi! Jeg tror det må ha vært h@n som vil peke nese til det kvinnfolket og vennene hennes. Fullstendig ubrukelig «vaksine», men har de tenkt å kjøre på allikevel? Det kan bli spennende. Jeg unner henne masse motgang og tap av ansikt, det søte fjeset, falsk og fra fineste fisefin familie, alle onde ønker fra meg.

  Svar
 • Det vi VET er at et (sykdoms_) virus hele tiden muterer. Og at det blir stadig mindre farlig.
  OG at dette politiske «dødspandemiviruset» har ført til UNDER halvparten av innlagte/døde i forhold til tidligere års influensavirus.
  I Norge er 1000 er fortsatt mindre enn 2000, uansett hva det unisone politiske establishmentet underslår, mens de håper at befolkningen har et vanskelig forhold til tall.
  ‘Matteallergi har sin pris. Den som ikke tar et overslag i regnskapet time, risikerer å bli lurt. Det er egentlig ikke så mye som skal til for at vi kan vår matte. Men da trenger vi en regjering som spiller på lag.’
  https://www.nrk.no /ytring/hvs-er-sa-galt-med-matte_-1.15740091

  Svar
  • Og denne regjeringen, som vil at neste satsning i skolen skal være matematikk og «kritisk tenkning». 🙂
   Stenger altså ned landet (og i tillegg forårsaker at befolkningen fryser), fordi de ikke har noe forhold til tall. – Utover at de vet at en tiljukset gratis bolig er lønnsomt.
   Og denne godt betalte gjengen bestyrer nasjonens oljeformue!
   Det eneste våre politikere tror om tall er at det er penge-«lønnsomt» å selge innbyggernes strøm til andre nasjoner.
   Og at tall/penger er viktigere enn en nasjons arbeidskrefter, og velferd.

   Svar
  • Og snart kommer Jens hjem…

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Leger advarer mot maskebruk:

Kan øke sjansen for lungebetennelse.

Forrige innlegg

Vaksinepasset.

Det har vært planlagt lenge før koronaen dukket opp.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.