POSTED IN Covid-19, Helse

mRNA-injeksjonene har bivirkninger.

Sjansen for hjerteproblemer øker med vaksinering.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Covid-vaksinene øker risikoen for hjerteproblemer dramatisk

Av redaksjonen

At mRNA-vaksinene mot covid-19 øker risikoen for akutt koronarsyndrom er slått fast. Amerikanske leger har beregnet at risikoen for å pådra seg akutt koronarsyndrom innen fem år dobles etter vaksinering.

Begrepet akutt koronarsyndrom (ACS) dekker en rekke lidelser, inkludert et hjerteinfarkt og ustabil angina, som er forårsaket av det samme underliggende problemet. Det underliggende problemet er en plutselig reduksjon av blodstrømmen til en del av hjertemuskelen. Dette er vanligvis forårsaket av en blodpropp.

Studien, publisert 8. november 2021, inkluderte 566 pasienter i alderen 28 til 97 år i en forebyggende kardiologisk praksis. Deltakerne inkluderte like mange menn og kvinner. Alle deltakerne har tatt en PULS-hjertetest hver 3.-6. måned i 8 år, inkludert en test etter vaksinasjon.

woman in blue t-shirt and blue pants holding baby
Hjertet er på flere måter kroppens motor.

«PULS Cardiac Test» måler flere proteinbiomarkører og bruker resultatene til å beregne en 5-års risikoscore for nytt akutt koronarsyndrom. Fra målinger før covid-vaksinering til målinger etter covid-vaksinering økte 5-års ACS PULS-risikoscore fra 11 % til 25 %. Risikoen ble mer enn doblet.

Forfatteren av studien, Dr. Steven R Gundry, som er best kjent for sitt arbeid som hjertekirurg, konkluderte med at «mRNA-vaksiner fører til en dramatisk økning i betennelsen i endotelet og T-celleinfiltrasjonen av hjertemuskelen og kan forklare observasjonene av økt trombose (blodpropp), kardiomyopati og andre vaskulære hendelser etter vaksinasjon.»

Dette skriver Gundry i studien om økt risiko for akutt koronarsyndrom (maskinoversatt):

«Vår gruppe har brukt PULS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA) som er en klinisk validert måling av flere proteinbiomarkører som genererer en poengsum som forutsier 5 års risiko (prosentvis sjanse) for et nytt akutt koronarsyndrom (ACS).

Poengsummen er basert på endringer fra normen for flere proteinbiomarkører, inkludert IL-16, et proinflammatorisk cytokin, løselig Fas, en induser av apoptose (programmert celledød o.a.) og hepatocyttvekstfaktor (HGF) som fungerer som en markør for kjemotakse (cellevandring o.a.) av T-celler inn i epitel og hjertevev, blant andre markører.

Høyde over normen øker PULS-skåren, mens reduksjoner under normen senker PULS-skåren. Skåren har blitt målt hver 3.-6. måned i vår pasientpopulasjon i 8 år.

black and white digital heart beat monitor at 97 display
mRNA injeksjonene øker sjansen for hjertesykdom.

Nylig, med bruken av mRNA COVID 19-vaksinene (vac) fra Moderna og Pfizer, ble dramatiske endringer i PULS-poengsummen tydelige hos de fleste pasienter.

Denne rapporten oppsummerer disse resultatene. Totalt 566 pasienter, i alderen 28 til 97, M:F-forhold 1:1 sett i en forebyggende kardiologisk praksis fikk en ny PULS-test tatt fra 2 til 10 uker etter den andre COVID-injeksjonen og ble sammenlignet med den forrige PULS-score tatt 3 til 5 måneder tidligere pre-shot.

Grunnlinje IL-16 økte fra 35=/-20 over normen til 82 =/- 75 over normen etter vakuum; sFas økte fra 22+/- 15 over normen til 46=/-24 over normen etter vakuum; HGF økte fra 42+/-12 over normen til 86+/-31 over normen etter vakuum.

Disse endringene resulterte i en økning av PULS-skåren fra 11 % 5-års ACS-risiko til 25 % 5-års ACS-risiko. På tidspunktet for denne rapporten vedvarer disse endringene i minst 2,5 måneder etter andre dose av vaksine.

Vi konkluderer med at mRNA-vaksinene dramatisk øker betennelsen i endotelet og T-celleinfiltrasjonen av hjertemuskelen og kan forklare observasjonene av økt trombose, kardiomyopati og andre vaskulære hendelser etter vaksinasjon.»

Forsidebilde: Marek Studzinski

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Wasan Totland
  25 november 2021 8:49

  » What is a PULS Test?

  A Protein Unstable Lesion Signature Test, also known as PULS test, measures the traces of proteins that leak from cardiac lesions in the blood vessel walls. By identifying the presence and levels of these proteins, along with HDL and HbA1c, it provides your physician with valuable information to help determine your risk for a heart attack and what steps you need to take to improve your cardiac health.»

  Er artikkelen en reklame for produktet PULS test?

  Svar
 • Israel opplever en eksplosjon av vaksinerte mennesker som er syke av Covid.

  Pressesekretæren for Israels statsminister sier at det er en betydelig økning av vaksinerte personer som blir innlagt på sykehus og som dør av covid.

  Israel ser ut til å være i alvorlige problemer. Merkelig nok så er det tydeligvis åpen diskusjon om dette på TV.

  Professoren blir spurt om han har en klar posisjon på boosters. Han sier at det ikke er noen god vitenskapelig begrunnelse for en 3. dose eller for massevaksinasjon av befolkningen.

  Israel er et lite land som raskt fikk sin befolkning «beskyttet» med Covid «vaksine.» Resultatet? En ny bølge Av Covid-infeksjon.

  «Vaksinen” har ingen effekt. Det som skjer er hva sensurerte eksperter sa ville skje. «Vaksinen» forårsaker bivirkninger og «vaksinen» ødelegger menneskets immunsystem, noe som gjør den vaksinerte personen mer utsatt for virus og sykdommer. Følgelig øker dødsfall og sykdom med vaksinasjon. Du er mer sannsynlig for å få Covid hvis du er vaksinert.

  https://www.brighteon.com/474635ae-9e29-4696-8d29-20f0fefd9a08

  Svar
 • Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for corona.

  Loven skal hjælpe med til at skabe større tryghed på arbejdspladserne og sørge for at give virksomhederne mulighed for at mindske risiko for spredning af coronasmitte blandt de ansatte og tab af omsætning.

  Efter hastebehandling i Folketinget blev loven vedtaget med stort politisk flertal torsdag den 25. november. Forslaget kom i forlængelse af trepartsaftalen mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening den 12. november 2021.

  Bemærk: En arbejdsgiver skal skriftligt informere den berørte ansatte om, at den pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas og arbejdsgivers begrundelse herfor.

  Svar
 • American Medical Association rapporterte at 96% av amerikanske leger var vaksinert i juni.

  Vaksiner er den viktigste årsaken til tilfeldigheter. Det vet vi alle. Men du kan bokstavelig talt søke søkeord som “died suddenly” eller “died unexpectedly” i Yahoo, Bing, DuckDuckGo, etc. og finn endeløse historier som følgende. Boostervaksinering startet 22 september. Global research lister opp en rekke leger som døde 1 oktober eller senere. De sier at de kunne inkludere 100 leger i denne historien. Alt dette har skjedd de siste fire ukene. Den yngste er 32. Den eldste er 59.

  https://www.globalresearch.ca/doctors-dropping-like-flies-deaths-described-died-unexpectedly-died-suddenly-since-mid-october/5762368

  Svar
 • Rødt flagg: Steven Gundry MD, har utstedt et rødt flagg for Covid-19-vaksinerte pasienter og de som fortsatt vurderer vaksinasjon. En sofistikert prognostisk test brukt av hans medisinske gruppe indikerer Covid-19 RNA-vaksiner øker 5-års risiko for den mest fryktede typen akutt hjerteinfarkt fra 11% til 25%!

  https://www.lewrockwell.com/2021/11/no_author/red-alert-renowned-cardiac-surgeon-steven-gundry-warns-rna-covid-19-vaccines-more-than-double/

  Svar
 • Tyskland: Jo høyere vaksinasjonsrate, jo høyere er overdødeligheten.

  Korrelasjonen mellom overskytende dødelighet i føderale stater og deres vaksinasjonsrate er 0,31. Dette tallet er overraskende høyt og vil være negativt hvis vaksinasjon skulle redusere dødeligheten. For den aktuelle perioden (uke 36 til uke 40, 2021) gjelder følgende: jo høyere vaksinasjonsrate, desto høyere er overdødeligheten.

  https://www.globalresearch.ca/higher-vaccination-rate-higher-excess-mortality/5762421

  Svar
 • Det amerikanske systemet for vaksineskader, VAERS, har registrert 2,620 døde babyer etter COVID vaksiner – Flere fosterdødsfall på 11 måneder enn de siste 30 år. Mellom 82% til 91% av gravide kvinner vil lide fosterdødsfall hvis deres ufødte barn er mindre enn 20 uker gammelt ved vaksinasjon.

  Skottland har satt i gang en undersøkelse pga at antall fosterdødsfall øker dramatisk.

  https://www.globalresearch.ca/2620-dead-babies-vaers-covid-shots-more-fetal-deaths-11-months-than-past-30-years-following-all-vaccines-scotland-begins-investigation/5762399

  Svar
 • Steve Kirsch viser at COVID vaksiner er de dødeligste ‘vaksiner’ i medisinsk historie

  https://www.lewrockwell.com/2021/11/joseph-mercola/covid-shots-are-the-deadliest-vaccines-in-medical-history/

  Svar
 • Linken til denne studien sendte jeg i forgårs til flere av våre helsetopper; helsedirektoratet,Nakstad, Vold, Stoltenberg, Aavitsland, Madsen og Grødeland. De burde ha lest den nå….Hvis de ikke tar disse testresultatene til etterretning, så viser det med all tydelighet – om man ikke har skjønt det før- at dette handler om noe helt annet enn folkehelse….

  Vi er nødt til å gjøre opprør mot den galskapen som nå har fått pågå så altfor lenge!

  Svar
 • kenneth demac
  26 november 2021 18:45

  Study: Covid vaccines appear to install a “MAC COMPUTER ADDRESS” inside the vaxxed https://tapnewswire.com/2021/11/study-covid-vaccines-appear-to-install-a-mac-computer-address-inside-the-vaxxed/

  Svar
 • Det er de samme mörkemennene som står bak alle krisene IGOR,og ja det kommer ett rettsoppgjör,i enten folkedomstol eller militärdomstol,rydder ikke folket selv opp med sitt falske lederaskap,ja da får vi be militäret om hjelp og det militäret er neppe norsk.

  Svar
 • Hjertelig takk til alle sannhetssøkere og spesielt til 3000 Frivillige med den nødvendige ekspertise som har jobbet på spreng for å gå gjennom 55 000 Pfizer-dokumenter etter at de ble tilgjengelige:

  https://www.globalresearch.ca/dear-friends-sorry-announce-genocide/5782022

  Pfizer, Moderna, etc., de visste hva de gjorde. Helt fra starten. Deres lakeier er medskyldige i folkemord. Bevismaterialet foreligger. CDC, FHI, EMA, GAVI, etc.; deres representanter må basere seg på et fullstendig korrupt rettssystem for å redde skinnet, og det er vel nettopp det de regner med. Jeg unner de som tar seg godt betalt for å late som om de vil «beskytte» folkehelsa å ta grundig feil, hvis ikke rettssystemet skuffer ytterligere. Den som lever får se. Ikke alle er så heldige. En gammel bekjents lillesøster ble funnet død av blodpropp på badegulvet, fikk jeg nettopp vite. Triste greier. Hvis over 90 % av legene er «vaksinerte» med ekte vare blir de selvfølgelig også rammet. Hva var det en kanadierinne sa til Trudeau: «karma is a bitch and she’s coming for you».

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bokomtale: «The Real Anthony Fauci»

Den globale krigen mot demokratiet og folkehelsen

Forrige innlegg

Økende vansker for EUs kraftforsyning.

Franske atomkraftverk leverer stadig mindre kraft.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.