POSTED IN Covid-19, Helse

Vaksinen virker dårlig.

Smitte gir best immunitet.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Forskning: bedre immunitet fra sykdom enn fra vaksine

Av Redaksjonen30. september 2021 Oppdatert: 22 timer siden

Mye tyder på at naturlig immunitet gir bedre beksyttelse enn vaksinene. Altså kan vi forvente færre re-infeksjoner blant dem som allerede har hatt COVID-19, sammenlignet med dem som har blitt vaksinert.

Av Rolf Kevin

Nylig kom det fram at nivået av antistoffer etter vaksinering med Pfizer er redusert med 85% syv måneder etter vaksinering. Kilden er den store Community-studien. En artikkel på Life Site gjennomgår flere vitenskapelige studier om naturlig immunitet i forhold til immunitet fra vaksine. Dette er en forkortet, bearbeidet og oversatt versjon av artikkelen som du finner her.
_______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
_______________________________________________________________________________

En håndfull av de vitenskapelige studiene

Immunity, mai 2021: Forskere ved New York University konkluderte at både SARS-CoV-2-infeksjon og vaksinasjon gir kraftig immunrespons. Men at immunitet etter naturlig infeksjon er mer varig. Fordi naturlig immunitet involverer flere T-celler og antistoffer, mens vaksineindusert immunitet først og fremst stimulerer adaptiv (ervervet) immunitet.

Infeksjon kan gi langvarig immunitet

Nature, mai 2021: Forskningen tyder på at SARS-CoV-2-infeksjon kan gi langvarig immunitet. Hos personer med mild COVID-19-infeksjon, synker antistoffene mot SARS-CoV-2 i månedene etter restitusjon. Imidlertid begynner en vedvarende og langvarig oppbygging av benmargsplasmaceller, som produserer antistoffer når man senere utsettes for virussmitte.

Ifølge forfatterne ble sirkulerende «minne» av B-celler rettet mot SARS-CoV-2 S påvist hos alle etter gjennomgått sykdom. Totalt indikerer resultatene at mild infeksjon med SARS-CoV-2 gir robust og langvarig immunhukommelse mot SARS-Cov-2.

Resultater av forskning

Nature, juli 2020: Resultatene ovenfor støttes av funn fra Singapore. Forskerne fant at pasienter som hadde kommet seg etter SARS i 2002/2003 hadde robust immunitet mot SARS-CoV-2 hele 17 år senere.

Cell Medicine, juli 2021: Her fant forskerne at de fleste tidligere infiserte pasientene produserte varige antistoffer. Og minne B -celler, samt nyttige CD4- og CD8 T -celler. Disse retter seg mot flere deler av viruset. Forfatterne: «I sum tyder resultatene på at bred og effektiv immunitet kan ha god varighet hos COVID-19- pasienter som er blitt friske etter infeksjon.» Det samme kan ikke sies om vaksineindusert immunitet, som vist i Community-studien, referert over.

BioRxiv juli 2021: Forskere fra University of California konkluderte at naturlig infeksjon ga større CD8 T -cellekloner i forskjellige klynger. Sannsynligvis grunnet flere virale epitoper, (antistoff). Det ser man ikke i mRNA -vaksinen.

red and white stop sign
Risikerer vi nye pandemier av vaksinerte fordi vaksinene virker dårlig?

En pandemi av de vaksinerte

Mange funn viser at naturlig immunitet gir bedre beskyttelse enn vaksineinduserte antistoffer. Altså kan vi forvente færre re-infeksjoner blant dem som allerede har hatt COVID-19, sammenlignet med re-infeksjoner hos dem som har blitt vaksinert mot COVI19. Nettopp det ser vi nå. I en forhåndspublisert studie kalt «Nødvendighet for COVID-19- vaksinasjon hos tidligere infiserte individer», undersøkte forskerne tempo på re-infeksjon blant tidligere infiserte helsearbeidere ved Cleveland Clinic. Av de 359 helsearbeidere ved klinikken med naturlig immunitet fra tidligere infeksjon av SARS-Cov-2, ble ikke én infisert på nytt 10 måneder etter pandemien. Til tross for mye eksponering for COVID-19- pasienter.

I en annen forhåndspublisert artikkel fra august 2021, har forskerne sammenlignet SARS-CoV-2 naturlig immunitet med vaksineindusert immunitet. Målet var å avdekke tidsaspektet og tempo for re-infeksjon. Fire aspekter ble evaluert: SARS-CoV-2-infeksjon, symptomatisk sykdom, COVID-19- relatert sykehusinnleggelse, og død. Resultatene viste at de som var vaksinert med to doser av Pfizer vaksinen hadde:

  • 5,96 ganger økt risiko for reinfeksjon.
  • 7,13 ganger økt risiko for symptomatisk sykdom.
  • 13,06 ganger økt risiko for reinfeksjon fra Delta-varianten.
  • Høyere risiko for sykehusinnleggelser relatert til COVID-19. Justert for co morbiditet hadde vaksinerte med Pfizer 27,02 ganger større risiko for symptomatisk re-infeksjon enn dem med naturlig immunitet.
  • Ingen dødsfall ble rapportert i noen av gruppene. Avslutningsvis konkluderte forfatterne:

Konklusjon

Studien viser at naturlig immunitet gir mer varig og sterkere beskyttelse mot infeksjon, symptomatisk sykdom og sykehusinnleggelse forårsaket av Delta-varianten av SARS-CoV-2, sammenlignet med BNT162b2 to-dose vaksineindusert immunitet. Flertallet av sykehusinnleggelser er nå blant de vaksinerte. Den gjentatte påstanden at vi er i en «pandemi av de uvaksinerte» er tvilsom. Det viser grafene for innleggelser fra Israel. Røde er uvaksinert, gule er delvis vaksinert, grønne er fullvaksinert:

Grafen nedenfor viser offisielle tall fra Israel over dødsfall knyttet til Covid-19. Grønne er vaksinerte, røde er uvaksinerte.

Data fra Storbritannia viser liknende tendenser.

Tall fra UK

Knut Lindtner hat lagt til bilde m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den nye alliansen mellom Australia, USA og Storbritannia:

Et første skritt mot en atomkrig mot Kina.

Forrige innlegg

Avgifter er flat skatt.

Flere avgifter betyr at de rikeste slipper lettest.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.