POSTED IN Helse, Virkelighetsforståelse

Vaksinedødsfall:

Grov underrapportering?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Er mennesker blitt vaksineindustriens forsøksdyr?

Av Hans Borge

Før utrullingen av de eksperimentelle covid-vaksinene ble vi forsikret av helsetoppene Høye, Guldvog og Nakstad at  vaksinene er trygge og effektive. Men disse vaksinene ble bare i liten og etter manges mening mangelfull grad utprøvd på dyr før selve kampanjen ble iverksatt, de ble bare godkjent etter en nødprosedyre. Utprøvingen avviker i det hele tatt i høy grad fra en standard uttesting av vaksiner, som vanligvis  går over flere år og i flere etterfølgende faser.

Dermed kan det postuleres at det nå er mennesket som benyttes som forsøksdyr av vaksineindustrien.

brown white and black guinea pigs in white wooden crate
Forsøksdyr.


Og dessverre kan det virke som kritikerne får rett. Og mens propagandamaskineriet til WHO og helsetoppene får folk til å stille i lange køer for å få delta i dette gigantiske eksperimentet, begynner dataene å komme inn om et urovekkende stort antall bivirkninger, også svært alvorlige, og dødsfall etter vaksinering. Men informasjonen om dette blir i liten grad reflektert i nyhetsbildet; i høyden blir det diskutert om hvorvidt enkelte av vaksinene skal settes på vent pga noen få utvalgte bivirkninger som blodpdopp. Samtidig blir den store mengden av data oversett av de samme mediene. 


I USA er det VAERS som mottar tilbakemeldingene om bivirkninger. Det har vært foretatt vurderinger av denne tjenesten på universitetsnivå tidligere, og konklusjonen var at den bare fremviste toppen av isfjellet: Kanskje så lite som mellom 1-10 % blir reflektert i statistikken. I tillegg er det et stort etterslep i meldingene. Totalt ble det registrert 227000 bivirkningstilfeller fram til 14. Mai, inkludert 4201 dødsfall, og vel 18000 alvorlige skader. nesten 80% av dødsfallene inntrådte innen 2 døgn etter injeksjonen.

Uncovering the Iceberg of Ignorance
Toppen av et isfjell viser bare 1/10 av fjellets størrelse

 
Blant vaksinert ungdom mellom 12-17 ble det registrert 923 bivirkningstilfeller, inkludert 23 alvorlige. 
Gjennomsnitts dødsalder var 74,7 og de yngste registrert var to 15åringer og en 17-åring. 

I EU er det Eudra Vigilance som har registreringsjobben. 23 April var det registrert 12600 alvorlige bivirkningstilfeller, og 7766 dødsfall. 

5 måneder inn i vaksinasjonskampanjen , fremviser statistiske data en skremmende virkelighet: Forskning viser at dødsfallene er 15 ganger høyere de første 14 dagene etter vaksinasjon hos mennesker over 60 , sammenlignet med uvaksinerte. 

Det mest bekymringsfulle er at disse tallene ikke kommer frem for publikum, her har pressen fullstendig  sviktet sin oppgave. 

En sammenligning mellom svineinfluensavaksinasjonskampanjen i 1977 kan gi et perspektiv til dagens virkelighet. Dengang ble 45 millioner amerikanere vaksinert mot svineinfluensa, noe som resulterte i 53 dødsfall. Det medførte at helsemyndighetene avblåste kampanjen og innstilte vaksineringen med den begrunnelse at vaksinen var for risikabel. M.a.o. får ikke en 70-dobling av dødsfall i dagens USA i forhold til 1977 myndighetene til å reagere.  

Totalt pr. 14 Mai har det vært satt 268 millioner doser, og mange har fått to sprøyter. Uansett er det et skrikende misforhold mellom den ansvarligheten som politikerne i 1977 fremviste, i forhold til våre dagers politikere. Kan forskjellen ligge i at det idag eksisterer et bortimot fullstendig monopol for nyheter? For så lenge publikum blir ført bak lyset ved  å nekte dem bivirkningsstatistikk og dødsfallstatistikk, er de forsvarsløse mot myndighetenes propagandamaskineri.

Verdens helseorganisasjon – Wikipedia
WHO kontrolleres i praksis i dag av legemiddelindustrien

Mye av bakgrunnen for  at dagens absurde vaksinekampanje i det hele tatt har kunnet gjennomføres, ligger i noen fiffige regelendringer og bruk av ordsminke fra WHO. WHO ble tidligere betraktet som en uavhengig organisasjon, men kan neppe betegnes som det lenger etter at den mottar store donasjoner fra regjeringer , vaksineindustri og Bill Gates.  


WHO`s originale pandemibegrep fra 2009 spesifiserte samtidige verdensomspennende pandemier «med enorme mengder dødsfall og sykdom»; denne betegnelsen ble endret i månedene før svineinfluensapandemien i 2009, hvor de fjernet kriteriene for massesykdom og overdødelighet. 


Covid 19-vaksiner er er teknisk sett genterapier og falt ikke inn under den tidligere definisjonen av vaksine, inntil Merriam-Websters vaksinedefinisjon særdeles beleilig ble endret til å passe til de eksperimentelle vaksinene i forkant av kampanjen. 


Fra Juni 2020 endret også WHO sin definisjon av flokkimmunitet til å antyde at dette er et begrep som bare skal benyttes i forbindelse med vaksinasjon, og ikke, som tidligere, er  en naturlig opparbeidet immunitet etter tidligere smitte.

Selve smittebegrepet er også endret vesentlig, her er tidligere tiders definisjon av sykdomsfølelse med feber og hodepine etc. helt fjernet, slik at det nå er tilstrekkelig å påvise en positiv PCR-test. Men når man vet hvor ekstremt upålitelig denne testen er, med kanskje opp mot 97% falske positive resultater, sier det seg selv at endringen av begrepet har blitt gjort i propagandaøyemed.

How to organise PCR tests in the UK for travel before and after flying

 
Årsaken til det høye antallet falske positive hevdes å være en nærmest absurd forstørrelse av prøvene. Disse forstørres opp inntil 40 sykluser; et antall testens oppfinner Drosten selv hevdet var altfor høyt. På den måten har myndigheter og medier kunnet fore oss med en kunstig oppblåst smittestatistikk i over et år, for å begrunne alle tiltakene de har kommet med.

 
Så frem til nå har det passet myndighetene svært godt å benytte denne typen falsk massetesting. Men når det nå viser seg at fullvaksinerte fremdeles blir smittet og dør etter vaksinering, ser CDC seg tjent med å endre prosedyrene for testing. De anbefaler å redusere antall sykluser til under 28, men bare ved testing av vaksinerte! Alle andre skal fortsatt testes med et høyt syklus-antall. Dermed vil statistikken på langt nær fremvise hvor mange vaksinerte som dør av/med vaksinene. 


Dr Jessica Rose, som har analysert VAERS`data, forteller at 6% av vaksinerte som blir smittet etter vaksinering, dør. Og hun mer enn antyder at selve vaksinene kan være årsaken til mange av dødsfallene når hun skriver: «Analysen viser at vaksinene sannsynligvis er årsak til de innrapporterte dødsfallene, spontanabortene og anafylaktiske reaksjonene i tillegg til de nevrologiske, cardiovaskulære og immunologiske bivirkningene. Basert på føre-var-prinsippet burde det utvises ekstrem forsiktighet når man vurderer om man skal utsette seg for denne eksperimentelle vaksinen, og også fordi det ikke foreligger noen garanti mot alvorlige bivirkninger på sikt».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vaksinepass:

Det er noe som aldri sies.

Forrige innlegg

Motstanden vokser opp i Gaza.

Israel må slå den ned med jevne mellomrom.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.