POSTED IN EU, Islam

Utviklingen i Europa.

Går det mot borgerkrig?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Garantert het borgerkrig

Av Jan Hårstad

Det som forestår i Europa denne sommeren er først Grand Prix musikkfestival i Malmø fra 4 til 11 mai. Deretter kommer OL rundt Paris fra 26 juli til 11 august.

Sånn som siste Iran-Israel krig utviklet seg kan vi med stor grad av sikkerhet si at Europa selv har dekket bordet for en borgerkrig. Glupe folk har jo i flere år skrevet bøker om denne utviklingen som en mulighet, nå framstår den som høyst sannsynlig.

Israelsk presse kan jo ikke få skrevet nok om i vilken grad europeiske stater var behjelpelig med å skyte ned iranske droner og raketter. Fra Cypros kom RAF-fly og Frankrike var også diskret medvirker. Tyskland er ved siden av USA storleverandør av våpen til Israel og UK bebuder at de trapper opp våpenleveranser.

Så har vi den utviklingen at den interne europeiske krigen mot «Israelhatere» trappes opp i absolutt alle europeiske stater. En vet nesten ikke hvordan en skal stoppe det makten oppfatter som truende Palestina-aktivisme.

Tydeligst så vi dette i Berlin fredag 12 april hvor en konferanse som var påkostet og stor, ble stoppet av 900 politifolk. Selv jødiske fredsaktivister ble ført bort.

Altså: tendensen i alle stater er tiltak som presser Palestinasolidaritet ut av det oppskrytte demokratiet og ytringsfrihet til en undergrunnsbevegelse.

Ursula von der Leyen. Har hun blod på hendene?

Så skjer dette at frau Ursula von der Leyen skal tale på «European Defence and Security Summit» i Brussel 17 april. Naturligvis var det også Palestina-aktivister der som ropte at Ursula hadde blod på sine hender da hun fra første dag har opptrådt som pro-israelsk.

Men hun dro et mye lengre perspektiv ved å si at det demokratiske og siviliserte EU var nå truet av en hel blokk av autoritære stater som besto av KINA-RUSSLAND-NORDKOREA og IRAN! Innebakt i dette verdensbilde ligger selvsagt at nå får EU manne seg opp og forberede seg til full verdenskrig mot disse barbarene. 

Dette kommer ikke som en overraskelse her på derimot da vi i årevis har pekt på nettopp denne utviklingen.

Det forskrekkelige er at ingen i EU-ledelsen ser ut til å forstå at krigen mot Palestinasolidaritet, den erklærte krigen mot Iran, dekker bordet for en borgerkrig inni Europa allerede denne sommeren.

Jeg har i en tidligere artikkel påpekt at islamistene i Europa ledet av Tariq Ramadan for mange år siden erklærte Europa som DAR AL-SHAHADAL vilket betyr troens  hus. Det var en tillitserklæring fordi EU tillot vekst i antall moskeer og islamsk virksomhet.

Etter den siste månedens hendelser kan vi si at denne oppfatningen er historie. Etter militant islamsk teologi framstår Europa nå mer som en krigersk fiende: Altså DAR AL-HARB. Krigens Hus.

Videre innen denne tenkningen: det blir ikke fred før dar al-Islam (Islams Hus) har nedkjempet Dar al-Harb.

Der er vi nå. Der er vi nå. 

Borgerkrig er nå helt uunngåelig inni det «demokratiske» Europa.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Malmö første halvdel av mai? Livsfarlig.
  1/5 immigranter utgjør innbyggerne i Paris og nesten 1/3 i Malmö, de fleste fra land som hater Israel og kanskje nå også de land som sender våpen til zionistene. Moshe Dayans «gale hunder» får mer skyts fra venner i vest. Midtøsten-krigen er ønsket. Tror jeg. Og hvorfor ikke like gjerne rasere hele vesten også, særlig USA, Soros klør i fingrene, vestens sjel skal knekkes, og Netanyahu har sagt:
  «når vi har skviset alt ut av USA kan det bare tørke ut og blåse bort.»

  Svar
 • Gunnar Saunes
  19 april 2024 14:32

  Stupide politikarar i mest alle europeiske land har over fleire 10-år sloppe inn uintegrerbare muslimar. Kvifor? Dei bør kunne svare sjølve , men sannsynlegvis for å øydelegge nasjonalstatane , FN og WEF skal ta over og bakom skimtar vi globalistane, pengefolket, dei som hatar Vesten med den fridomen vi trass alt har hatt. No har muslimane vorte mange (millionar) i Europa, dei har gjort seg tydeleg til kjenne gjennom hatdemonstrasjonane mot Israel i alle europeiske storbyar siste 1/2 året. Vi har fått vår 5. kolonne. Skal vi overleve komande år med religionsfridom, ytringsfridom og menneserettar må desse muslimane ut av Europa.

  Svar
 • Northern Light.
  19 april 2024 14:48

  Borgerkrig eller krig mot borgerne?
  Det er krig i Europa, og har vært det i mange år. Det er innvandrere fra MENA-land og øst-Europa, i den rekkefølgen, som driver krig mot vest-europeiske lands etnisk opprinnelige befolkninger med myndighetene i ryggen. En ensidig krig, for europeiske befolkninger slår ikke tilbake, for de drives tilbake av sine egne myndigheter. Sverige og Tyskland er de verste eksemplene, etterfulgt av Storbritannia og Frankrike. Over 90 prosent av kriminalitet i alle kategorier, fra vold, seksuell vold, ran, tyveri og til svindel blir utført av etterkommere av innvandrere fra MENA-land, til en enorm kostnad for vertslandenes befolkninger i lavere samfunnsklasser først og fremst.

  Millioner av europeere har fått ødelagte liv som resultat. For eksempel, det er ikke bare ofrene for seksuell vold som får ødelagt livet, også familien. De menneskelige og økonomiske kostnadene for landene blir enorme. Dette har vi bare sett blitt verre år for år de siste 40 årene. Altfor få selv av 3 generasjon fra MENA-land lar seg integrere, mange klarer ikke å snakke eller skrive vertlandets språk flytende når de er ferdig i grunnskolen, og fiendtlige parallellsamfunn blir resultatet, med kulturell og religiøs forakt for vertbefolkningene, med lave motforestillinger for å gå til angrep på aldrende vertbefolkninger, oppmuntret av at myndighetene beskytter innvandrerne fra MENA-land mer enn de etnisk opprinnelige befolkningene.

  Responsen og «tiltak» fra europeiske lands myndigheter har perverst nok vært å beskylde vertbefolkningene for rasisme og fremmedkultur-fiendtlighet når de klager, øket innvandringen fra MENA-land enda mer, til tross for at de går rett inn den passive delen av økonomien, og inni permanente parallellsamfunn. Alt snus på hodet, vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget i landene, og betaler for at innvandrere skal få bolig og ytelser som overgår svake grupper av vertbefolkningen, blir utsatt fra omvendt rasisme og diskriminering fra egne myndigheter, og presse og media.

  Forkjemperne for masseinnvandringen argumenterer med at, » Europa trenger innvandring på grunn av vertbefolkningenes negative fødselsrate». Men innvandrere fra MENA-land erstatter ikke vertbefolkningen i økonomien. Når en ingeniør eller marinbiolog går av for aldersgrensen, er det ikke innvandrere fra MENA-land som erstatter dem, de er for få fra MENA-land som kan kvalifiseres til Europas arbeidsmarked, som bevist igjennom 40 år fra innvandringen begynte. Enda øker myndighetene i alle vest-europeiske land innvandringen fra MENA-land.

  Hadde de villet kompensert for vertbefolkningenes negative fødselsrate med innvandring, kunne de ha lagt til rette for innvandring fra feks nord-Amerika og øst-Asia, og fått ferdig kvalifiserte innvandrere, som kunne ha gått rett inn i den produktive delen av økonomien fra første dag, også fra øst-Europa som Polen. De integreres og også assimileres, for de gifter seg gjerne med noen fra vertbefolkningen, og nye generasjoner klarer utdanningsløpene for tekniske fag, og integreres. Dette er åpenbart, og kunne observeres allerede for 30 år siden.

  Det at de ikke gjør det, men fortsetter med den ødeleggende masseinnvandringen til Europa fra MENA-land, er fordi det er en del av storkapitalens globalistiske strategi, bare ett av løpene de kjører mot europeiske land for å blant annet ødelegge nasjonal identitet, landegrenser, arbeidsmarked, og økonomi. Det er for å gjøre statsgjelden ubetalbar, så de kan overta nasjonenes landressurser. Kapitalens mål er å ta over statens oppgaver i alle land.

  Krigen mot borgerne kan unngås hvis befolkningen kan samle seg, styrter regjeringene, eller storkapitalens administrasjoner som de heller skulle vært kalt, deporterer parallellsamfunnene, avvikler EU styrt av USA, gjenoppretter normale handelsforbindelser med Russland og Kina, tar tilbake landene og nasjonal styring, og kontrollen over egen kraftforsyning og valuta.

  Ønsketenkning, for en raskt aldrende europeisk vertbefolkning med en katastrofal fødselsrate på under 1,5, og svekket immunforsvar på grunn av gjentatte mRNA-injeksjoner kalt vaksiner som ytterligere reduserer fruktbarheten, kan ikke gjøre opprør uten at landenes militære- og politistyrker stiller seg på deres side.

  Svar
  • JAVISST. Vestlige regjeringer fører krig mot folket. Rasisme? Prima, sier de, jo mer jo bedre, alle mot alle, splitt og hersk.
   Et samarbeid med de langt mindre sedate og snillistiske nye landsmenn, hele det sort/brun/beige/hvite folket mot svikerne som fortjener straff i forhold til hva de har gjort, kunne det la seg gjøre? Jeg drømmer. Antagelig.
   Politiet løper med halen mellom beina ved SIANs aksjoner. Yrkesgruppen gjorde skam på seg også under plandemien; ikke at det forbauset meg veldig. WW2: politiet hentet jøder for deportasjon ved Nacht Und Nebel, de bare fulgte ordre. Myndighetenes lydige bikkjer. Selvfølgelig er noen bra, jadajada, ikke skjære alle over en kam, blablabla.
   policeforfreedom.org
   burde være obligatorisk for dem, så de skjønner oppgaven.
   Det er vestlige land som tvang eller lokket MENAer i landflyktighet fra Libya, Syria, Afghanistan etc. Alle bør hate de skyldige. De vel så mye som vi. «Vi» bombet deres land i grus. Det hele lover ikke godt.
   The war of all against all
   snakker Steiner og flere om. Kanskje må det bli så ille før det blir bedre? Grøs og gru. Glad jeg er gammel.

   Svar
  • «…for europeiske befolkninger slår ikke tilbake, for de drives tilbake av sine egne myndigheter. Sverige og Tyskland er de verste eksemplene, etterfulgt av Storbritannia og Frankrike. Over 90 prosent av kriminalitet i alle kategorier, fra vold, seksuell vold, ran, tyveri og til svindel blir utført av etterkommere av innvandrere fra MENA-land, til en enorm kostnad for vertslandenes befolkninger i lavere samfunnsklasser først og fremst.»

   ‘ 44 prosent av kvinnene sa at de ble utsatt for voldelige eller seksuelle overgrep under flukten i Middelhavet. . Halvparten av dem sier at de har opplevd gjentatte overgrep. ‘
   nrk.no/buskerud/anmelder-familievold_-men-fa-saker-havner-i-retten-1.16732608

   Hvilke norsk trojansk hest ( og parti) ødela porten til Middelhavet?

   Gadaffi holdt altså grensene stengt for flyktninger som nå holder på å ødelegge Europa. Og holdt forskjellige klaner nede, som nå kriger om makten i Libya.
   Så ble Libya bombet av USA/Israel/Stoltenberg, pga. gull hentet hjem til Libya, og fordi Gadaffi ville lage en ny valuta for det afrikanske kontinentet, uten styring fra FED.
   Hvor mange er drept i dette Stoltenberg-raidet? Hvor er gullet? Hvem har blitt straffet for dette?
   Har Norge, og Ap, som har fostret denne terroristen (-som drepte 500 ganger flere sivile enn Anders B. Breivik, og sprengte flere regjeringsbygninger.) , tatt selvkritikk og et oppgjør?

   ‘ Krigsherrar har sidan diktatoren Moammar Gaddafi vart styrta i 2011, kjempa om makta i det oljerike landet. ‘
   nrk.no/urix/mange-flyktningar-og-migrantar-drepne-i-luftangrep-i-libya-1.14612912

   ‘Europa vil bli svart’
   En gang i Libya levde ikke folk bare for å betale regningene – det var ingen leiekostnader, det var ingen strøm- og bolig-kostnader, utdanning og medisinsk hjelp var gratis. Libya var i flere årtier en blomstrende sosialistisk stat. En «leder» er ikke en som bruker mest på en valgkamp og vinner. En leder er ikke en som kommer på kontoret i 4 år, for å se viktig. En leder er ikke en som er holder seg unna ansvar for reformer eller politikk som ble presset gjennom under administrasjonen. I 1986 mislyktes et forsøk på å drepe Gaddafi.
   I 1992 ble det innført sanksjoner mot Libya. Vi vet i dag at sanksjoner handler om å bruke makt, angripe inntektsstrømmer – i dette tilfellet olje – de handler om å fryse finansielle eiendeler. Da Libyas økonomi var så avhengig av olje var det eneste alternativet å knytte bånd til Vesten, og de ble enige om å demontere de fleste Libyas væpnede styrker. ( SÅ angrep Nato/stoltenberg!)
   Gaddafi sluttet med sine militære programmer, og oljebutikken gjenopptrådte.
   «Den eneste feilen jeg gjorde var å stole på de vestlige» sa Gaddafi.

   Gaddafi hadde advart om at Libya var den eneste virkelige sperren av flyktninger mellom Afrika og Europa. Uten en holdning mot til menneskehandel, profeterte Gaddafi at «det europeiske kontinentet vil bli svart.»
   Den libyske regjeringen pleide å patruljere sine kyster, og holdt grensene restriktivt. Gaddafi ble kritisert for dette av overveiende Human Rights NGOS. I dag er det uavbrutt menneskehandel, og disse kan gjøre opp til en million dollar per båt last av flyktninger til Europa. [Oppmerksomhet: Videoen ca.t kl. 12.10 – registrer mannen som sannsynligvis er NATOs spesialstyrker. De burde ikke ha vært i Libya på det tidspunktet – dette var mot folkeretten.
   Som forklart av Putin i videoen, innførte den vestlige koalisjonen, ved hjelp av de relevante verktøyene i internasjonal lov – FN – en flyforbudsone over Libya. I fullstendig og ulovelig overtredelse ble Gaddafis regiment ødelagt ved bruk av militære droner.]’
   youtube.com/watch?v=NLflLdIJeMw

   Svar
 • Palestinas ønske om FN-medlemskap: USA brukte veto MOT, UK og Sveits avsto.
  Ellers finnes en jødisk, autonom oblast i Russland, offisielt språk jiddisk og flagget
  deres er et slags regnbueflagg. (!) Kanskje jøder er velkomne som flyktninger der?
  I Europa er de nå kanskje mer hatet enn ww2. Av «de nye landsmenn» særlig.
  Israels image er helt ødelagt over hele kloden. Kjipt for ålreite jøder. Veldig.
  Kissinger spådde jo Israels undergang, og når våpenlager utenfra tar slutt
  kan de hyle høyere enn Zelensky og se hvor mye det hjelper.
  Jens S. er stressa angående våpen-PRODUKSJON i vest.
  «Vi vil gjerne gi, men har ikke noe å gi» er det situasjonen?
  Atomvåpen mot Iran? Da skades også Israel, for nært,
  så det er usannsynlig, sier noen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigsmaskinen:

Miljøbevegelsens blindsone.

Forrige innlegg

Er Russlands manglende vilje til å erobre Ukraina veien til Armageddon?

I det øyeblikket Ukraina blir medlem av NATO, vil Russland befinne seg i krig med NATO

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.