POSTED IN Klima

Utslippsreduksjon

Veritas: Det finnes ikke vedtatte tiltak for å nå måla

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

18.11.2022 skreiv politikus.no om at Klimakur 2030 ikke hadde noen plan for gjennomføring. Uten noen plan høyna likevel regjeringa målsettinga til 55 prosent reduksjon av CO2-utslipp til 2030. I går offentliggjorde Veritas en rapport som bekrefter at måla ikke kan nås. De politiske vedtaka mangler.

Hentet fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Det Norske Veritas er opprinnelig et selskap som har drivi med sikkerhet for sjøtransport som nå er utvikla til å «forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft» for kundene sine. Rapporten som blei lagt fram i dag handler om Norges energiomstilling fram mot år 2050, «Energy Transition Norway». Rapporten er et oppdrag fra NHO-avdelinga Norsk Industri.

Hovedfunn
Veritas omtaler rapporten sin på nettet på denne måten:

«Hovedfunn fra rapporten

 • Norge er ikke i rute for å nå sine 2030 og 2050 klimamål. Igangsatte og annonserte klimatiltak medfører ikke de drastiske endringene som er nødvendig. 
 • Et forventet kraftunderskudd mellom 2026-2030, kombinert med dagens høye priser, hindrer utvikling av ny, grønn industri. 
 • Russlands invasjon av Ukraina har skapt økt behov for norsk energieksport. På lengre sikt ser vi en brattere nedgang i europeisk gassetterspørsel. 
 • Kraft- og hydrogeneksport vokser frem mot 2050, men er langt fra å erstatte 80% bortfall i olje- og gassinntekter.»

 Rapporten anslår at Norge bare vil klare 25 prosent kutt av «klimagassutslipp» der målet er 55 prosent. Dette skal gjennomføres med politikk og tiltak som verken er vedtatt eller gjennomført.

«Langt unna klimamålene»
VG.no

– Dette er tredje gang vi lanserer denne rapporten sammen med DNV. Vi er fortsatt langt unna klimamålene, og det mangler realistisk politisk tilrettelegging for å oppnå disse, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. 

VG.no siterer Stein Lier-Hansen som har skrivi forordet:

Det er en varslet katastrofe. Rapporten er dramatisk og knusende.  Vi er milevis unna å nå klimamålene og det er latterlig at Norge nylig forsterket klimamålet til 55 prosent innen 2030, når vi er så langt unna, sier Lier-Hansen. 

Løsninga er mer kraft
Rapporten mener at det er nødvendig å øke strømproduksjonen betydelig i Norge om måla skal nås.

Tåler tiltaka å bli gjort kjent for befolkninga? Hvor mye skal skjæres ned?
En kan spørre om det er tilfeldig at det ikke vedtas noen tiltak. Er det fordi at tiltaka vil føre til så betydelig nedgang i levestandard at det er best å tie?

Meningsløs målsetting
Politisk umulig: Kraftigere nedstenging enn med korona, i hvert år fram mot år 2100 — for 0,44 graders økning
De foreslåtte tiltaka vil koste sinnssvakt mye, for å oppnå veldig lite. FN sier at målene i Parisavtalen krever utslippskutt som krever det dobbelte av nedstengingene på grunn av korona både i 2020 og 2021, en tredobling i 2022 og fire ganger i 2023. Til 2030 dreier det som en 11-dobling av den økonomiske nedgangen i 2020. Bjørn Lomborg skriver i boka si:

Selv om de rike landene kuttet alle sine CO2-utslipp i dag, og aldri slapp ut et eneste tonn av denne gassen — et fullstendig ødeleggende scenario som er noe slikt som 20 ganger kraftigere enn hva vi opplevde ved covid-nedstengingene i 2020 — vil det kun redusere den globale oppvarmingen ved slutten av dette århundret med 0,44 grader C. 

Fordi andre land står for tre fjerdedeler av verdens utslipp. Disse landa vil åpenbart ikke stanse sin etterspørsel etter energi for å blidgjøre verdens rikeste. Noe som blei bekrefta av klimatoppmøtet som blei avslutta siste helg. Lomborg skriver:

Alt vi har lært gjennom covid-18-pandemien, har på nytt bekreftet det grunnleggende budskapet i denne boka. Å tvinge oss til å senke våre samlede aktiviteter er ikke løsningen. Det representerer ikke den løsningen i den rike verden, og absolutt ikke i den fattige. 

Lomborg viser til at om EU skal holde klimaløftene sine for 2050, vil kostnaden ved de tiltaka utgjøre mer enn ti prosent av EU-landas samle bruttonasjonalprodukt.

«Det er mer enn alle landene bruker på helse, miljø, boligbygging, forsvar, politi og rettsvesen. Det er umulig at slik pengebruk ikke vil bli sterkt utfordret.»

Det er bare de altfor mange mottakerne av alle de statlige klimasubsidiene som vil støtte en slik politikk. De er mektige i dag, men maktesløse når folk krever nødvendig energi for å leve.

Framheva bilde:
«Det grønne skiftet», tilrettelegging for økt biltrafikk mellom Bærum og Oslo.
Fra Statens vegvesen. no. Illustrasjon: ViaNova.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  23 november 2022 17:10

  50 organisasjoner mot Bill Gates’ industrielle jordbruk: «Du er årsaken til det du kaller problemet».

  Av Ron Friedman.
  Femti organisasjoner for mat-suverenitet og mat-rettferdighetsspørsmål, protesterer mot Bill Gates over hans påstand om at teknologi er løsningen på verdens sult og matforsyningsproblemer.

  I et åpent brev publisert tidligere denne måneden, belyste gruppene kommentarer Gates kom med under intervjuer med The New York Times og The Associated Press, om The Bill & Melinda Gates Foundation 2022 Report. Brevets hovedforfattere, Community Alliance for Global Justice/AGRA Watch og Alliance for Food Sovereignty in Africa, skrev:

  «I begge artiklene kommer du med en rekke påstander som er unøyaktige. I begge artiklene innrømmer du at verden for tiden produserer nok mat til å mate alle jordens innbyggere tilstrekkelig, men du fortsetter å fundamentalt feildiagnostisere problemet som relatert til lav produktivitet; for vi trenger ikke å øke produksjonen så mye som vi må sikre mer rettferdig tilgang til mat». Forfatterne kritiserte også Gates påstander om at vi har «underinvestert i landbruks-innovasjon» og at den grønne revolusjonen var «en av de største tingene som noensinne har skjedd».

  Gates sa til The New York Times: – Å hjelpe bønder må stå øverst på klima-agendaen. Og innenfor det har du mange ting som kreditt for gjødsel, billig gjødsel, bedre frø som vi bør være veldig opptatt av, finansiere disse tingene og sette oss ambisiøse mål”.

  Men forfatterne av det åpne brevet var uenige: «Det er allerede mange håndgripelige, pågående forslag og prosjekter for å øke produktiviteten og matsikkerheten – fra produksjons-anlegg for biogjødsel og biosprøytemidler, til agro-økologiske bondeopplæringsprogrammer, til eksperimentering med nye vann- og jordhåndterings-teknikker, og plantearter resistente mot skadedyr».

  De var også uenige i Gates’ påstand om at den grønne revolusjonen var en «stor suksess»:
  «Selv om den grønne revolusjonen spilte en viss rolle i å øke utbyttet av kornavlinger i Mexico, India og andre steder fra 1940- til 1960-tallet, gjorde den svært lite for å redusere antallet sultne mennesker i verden eller for å sikre rettferdig og tilstrekkelig tilgang på mat».

  Forfatterne minnet Gates om at med den grønne revolusjonen kom «en rekke andre problemer, fra økologiske problemer som langsiktig jordforringelse, til sosioøkonomiske problemer som økt ulikhet og gjeld, som har vært en hovedårsaken til epidemien av selvmord hos bøndene i India». De kritiserte også Gates’ fremstøt for genmodifiserte frø, og uttalte at «klimabestandige frø allerede eksisterer og blir utviklet av bønder, og solgt gjennom uformelle frømarkeder».

  «Du er årsaken til problemet du navngir,» skrev organisasjonene. «AGRA-initiativet (Alliance for a Green Revolution in Africa), som stiftelsen din fortsetter å finansiere, har også presset på restriktiv frø-lovgivning som som gir retten til avlingsforbedringer til laboratorier og selskaper. Disse initiativene øker ikke innovasjon, men bidrar snarere til privatisering og konsolidering av selskapenes monopoler over såkorn og frømarkeder».

  Gruppene utfordret Gates til å «lære av dem med bena på jorden de dyrker», og ba media tenke seg om over hvordan de dekker Gates og hans visjon for fremtidens mat. «Vi ber høyt profilerte nyhetskanaler til å være mer forsiktige med å gi troverdighet til en billionærs feilaktige antakelser, hybris og uvitenhet, på bekostning av mennesker og lokalsamfunn som lever og tilpasser seg disse realitetene mens vi snakker».

  Russell Brand i sitt YouTube show med over 6 millioner abonnenter, fortalte seerne:
  «Det er et vakkert brev, det er strålende artikulert, og grunnen til at vi ønsker å presentere det for dere i dag, er fordi det viser at det å kritisere Bill Gates gjør deg ikke til en konspirasjonsteoretiker, og det viser også at Bill Gates’ handlinger og innflytelse er uhyggelige og skadelige». «Dette er skadelige retningslinjer designet for å sentralisere makt og kontrollere mat». Det er «allerede er på plass tiltak som kan kontrolleres og implementeres av lokalsamfunnene selv og som ikke krever sentralisering av makt, patentering av såkorn, avlinger, og teknologisering av landbruket.

  Fra Global Research, publisert 23 november 2022, skrevet av Eon Freidman.
  Oversatt fra engelsk, forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: 50 Groups Target Bill Gates on Farming and Technology: ‘You Are Part of Creating the Very Problem You Name’.

  Svar
 • «Løsninga er mer kraft
  Rapporten mener at det er nødvendig å øke strømproduksjonen betydelig i Norge om måla skal nås.»

  Hvilke mål?
  Målet for Norge har vært å dekke behovet for oppvarming i et vinterland, og nødvendig industri.
  Det har vi greid. Vi har nok kraft, i våte som i tørre år. Annet er politikk & løgn.
  Om det planlegges ny kraftkrevende industri i Norge ( eller elektrisifiseringen av oljeplattformer så mer gass kan sendes ut av landet), må disse selv selvfølgelig sørge for nødvendig energi først. Enten det er fra vindturbiner langt til havs , bølgekraftverk eller Thoriumkraftverk. Hvis innbyggerne skal være med på dette spleiselaget ( igjen) så bør vi ha klare avtaler og retningslinjer. Nå har vi blitt bedratt av AP/Sp etter å ha betalt ned vannkraftanleggene over skatteseddelen i 50 år.
  Så bland ikke dette, og prisene derav, inn i norske innbyggeres vannkraft. – Som fortsatt har en produksjons- pris på 10-15 øre pr. kWh. – Før våre politikere , rødt inkludert dessverre, plusser på med flere tusen prosent i avgifter, – og bedrar innbyggerne som de er ansatt for å tjene.

  https://www.youtube.com/watch?v=fwOtxDnThoQ

  Svar
 • Norske myndigheter har ikke kontroll over norske strømpriser. Strømprisen kan på sikt bli veldig høye i hele landet uten at norske myndigheter vil klare å forhindre dette. Slik er nyliberalismen.

  Kraftig økte strømpriser betyr at visse økonomiske aktiviteter vil bli ulønnsomme i Norge. I dag er det feks veldig lønnsomt å installere solceller i Norge og Europa samtidig som det ikke er lønnsomt å produsere dette i Europa. Produksjon av solceller/silisium kan imidlertid være lønnsomt i Midt-Norge og Nord-Norge (pga lav strømpris), men her mangler det til gjengjeld strømnett.
  REC Solar planlegger nå å flytte sin produksjon av solceller/silisium til USA mens en produsent av solceller/silisium i Trøndelag planlegger å flytte sin produksjon til Midt-Østen. Her kan de få stabile strømpriser og rammevilkår.
  Mesteparten av dagens solceller (90%) importeres fra Kina (hvor det altså er både lønnsomt å produsere og å bruke solceller – i motsetning til i Europa og Norge).

  Vanligvis er strømprisen i Nord-Norge veldig lav. I disse dager er strømprisen i Nord-Norge derimot veldig høy. Årsaken er at strømproduksjonen i Sverige for tiden er veldig lav. Slik er det hvert eneste år på begynnelsen av vinteren når vannføringen i svenske elver reduseres for at isen i elvene skal fryse skikkelig til (og dette krever jevn vannføring i noen uker). Om noen uker vil strømproduksjonen økes i Sverige når isen i elvene altså har lagt seg skikkelig. Lav vannføring fører til økt/høy strømpris i Sverige, noe som igjen fører til at markedsaktørene i Nord-Norge øker norsk strømpris nesten opp til svenskt prisnivå samtidig med at det hele tiden eksporteres store mengder fra Nord-Norge til Nord-Sverige. Og denne prisøkningen på norsk side klarer ikke norske myndigheter å forhindre.

  Sverige planlegger på sikt storstilt produksjon av såkalt grønt stål nordpå vhja store mengder hydrogen fra elektrolyse. Dette er noe som vil kreve veldig mye strøm og som vil presse opp strømprisene i Nord-Sverige og som også vil føre til stor økning i eksport av strøm fra Nord-Norge til Nord-Sverige. Dermed vil strømprisene i Nord-Norge øke kraftig på sikt og vil bli liggende permanent høy. Hvilket vil føre til (delvis) av-industrialisering av Nord-Norge uten at norske myndigheter kan forhindre noe slikt.
  Slik er markedsliberalismen – avgjørelser i Sverige om bruk av strøm kan føre til av-industrialisering i Norge ved at norske markedsaktører utnytter situasjonen med knapphet på strøm i Sverige og setter opp norske strømpriser.

  Svar
 • «Ny rapport: Noreg må ha 50 prosent meir kraft» ( sier Støre )
  nrk.no/vestland/ny-rapport_-noreg-ma-ha-50-prosent-meir-kraft-1.16191958

  Løgn, løgn, løgn.
  Konstruerte løgner av regjeringen og deres media fordi de skal forsvare sitt ran av norske innbyggere.

  Vi har nok vannkraftenergi i Norge til både tørre og våte år. Annet er løgn. I ekstreme år ( som vi ikke har opplevd noen gang) har vi gass til elproduksjon – istedet for å selge dette til Europa – til deres elproduksjon av gass.
  Ny kraftkrevende industri bør selvfølgelig beregne sitt kraftbehov og pris før etablering. Enten det dreier seg om turbiner langt til havs, bølgekraft eller Thorium-kjernekraft.
  Nå har innbyggerne redusert sitt opbevarmings- kraftbehov gjennom privatbetalte , småskala, varmepumper og solcelleanlegg. Selvfølgelig et gedigendt sløseri av arbeidskrefter for det norske samfunnet. Men innbyggerne stoler tydligvis ikke på sin regjering og dens beskyttelse av innbyggerne lengre , og vil sikre seg.
  Vi produserer uansett nok vannkraft til varmeumpe/solcelle -pris ( dvs. 1/3 av regjeringens ågerpris) med vår kapasitets vannkraft . Uten dette småskala-lureriet/sløseriet.

  ‘Man kan lure alle en liten stund. Alle hele tiden. – Men IKKE alle hele tiden’.
  Hvis man da ikke styrer media?

  Når skal vi avsløre lureriet?
  Når skal vi avsløre AP/Sp og resten av kostebinderiet på Løvebakken?

  Skal vi vente til neste valg?
  Når vi får en tyv på døra, – skal vi vente til neste valg?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stadig flere bivirkninger

Pasienter med transplanterte lunger får problemer etter «Covid-vaksiner»

Forrige innlegg

Hva vet vi og hva tror vi om klimaet?

Det er lite som tyder på en klimatisk krise.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.