POSTED IN Helse

Utsetter å undersøke meldinger om bivirkninger.

Vil de ikke vite hva som skjer?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

17 180 meldinger om bivirkninger ikke behandlet. Legemiddelverket ønsker neppe å bli à jour.

Av Redaksjonen

Det later ikke til at Legemiddelverket ønsker å bli à jour med sitt register. Siden vaksineringen startet i 2021, har Legemiddelverket systematisk latt det akkumuleres et etterslep på «behandling» av innmeldte data.


____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
____________________________________________________________________________

Av Gaute Henriksen

Gaute Henriksen

Når Legemiddelverket, med velsignelse fra FHI og departementet, trenerer informasjonstilgangen, skapes en villet uvitenhet. Den tjener som dekke for å unnlate å terminere nødgodkjenningen av de eksperimentelle injeksjonene. Konsekvens av vaksine kontra konsekvens av sykdom veies ikke i forholdet 1:1. Forholdstallet skal være høyt til fordel for vaksiner for at vi skal tillate at vaksinerte dør eller skades. Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene.

Stille fra Stortinget

Tross kritikk fra grasrota og løfter og økt kapasitet hos Legemiddelverket, har lite skjedd. 17. august var det 10 000 ubehandlede meldinger om bivirkninger, nå er det 17 180. Og Legemiddelverket får ikke påtrykk fra sine overordnede om å intensivere arbeidet. Legemiddelverkets overordnede får heller ikke påtrykk fra politisk ledelse, og fra Stortinget ytres det ingen kritikk.

Bivirkningsmeldinger uke 41

 • Antall ikke-behandlede meldinger øker for hver uke. (Tall i parentes er uke 40)
 • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 37 425 (totalt).
 • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 20 245 (totalt).
 • 471 (1 271) nye meldinger kom i uke 41.
 • 418 (621) ble ferdigbehandlet samme uke.
 • 17 180 meldinger ikke er behandlet og følgelig ikke med i tabellene.

Fra å være et register over innmeldte vaksineskader, endret det seg til å bli en form for autoritativt diagnoseregister.

Per 18. mai 2021 var det meldt om 155 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinering med Comirnaty. Det ble da raskt nedsatt et «ekspertutvalg» som med begrenset mandat gjennomgikk et antall av disse. Ingen obduksjoner ble utført, men gjennomgangen førte til at de innsnevret adgangen til å melde inn dødsfall. Samt korrigerte eldre innmeldinger, og innførte filtrering av innmeldte data. Fra å være et register over innmeldte vaksineskader, endret det seg til å bli en form for autoritativt diagnoseregister. Hvem eller hvordan sensuren gjennomføres opplyses ikke. Normalt skjer diagnostisering lokalt; det er et forlatt stadium her.


hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.


Vag bestemmelse om «tidsmessig sammenheng»

Ukerapportene tok tidlig inn en vag bestemmelse om at bivirkninger måtte stå i «tidsmessig sammenheng» med vaksinering. Legemiddelverket har tross flere oppfordringer på sin Facebookside unnlatt å svare på hva dette betyr. Jeg tolker det som en skjønnsmessig vurdering om ønsket, manglende åpenhet. Denne sensuren støttes av de fleste medier.

Metoden er undertrykkende og fascistisk i sin natur.

At FHI og Legemiddelverket har valgt å underlegge dialogen med befolkningen til de sosiale mediers kontroll og sensur, svekker tilliten til disse offentlige myndigheter. Det legger lokk på informasjon, og drøftelse av den magre informasjon som gis. Debatten tvinges dessuten over til de tema som disse mediene promoterer. Metoden er undertrykkende og fascistisk i sin natur.

Revideringer og korrigeringer av tall

Tross svakheter med tallmaterialet, kan vi hente ut noe informasjon, ukerapportene kan ikke trekkes tilbake eller revideres. I motsetning til dødsårsaksregisteret, som gjøres tilgjengelig så seint at materialet kan «kvalitetssikres», er ukerapportenes tall låst ved publisering.

SSBs ukestatistikk over døde viser at tallene hele tiden revideres, og at det kommer korrigeringer av tabellene langt bakover i tid. FHI fører noen korreksjoner en uke bakover i sin ukerapport. I noen tilfeller ser vi at rettelser har vært foretatt ved at siste ukes tall har blitt redusert for å korrigere tidligere «feil» i tallmaterialet. I uke 26 ser vi f.eks. negativt tall for meldinger om alvorlige bivirkninger. Det samme ser vi i uke 7 for mindre alvorlige bivirkninger.

Vi ser altså at bivirkningsmeldingene «saksbehandles». Det dukker likevel opp underlige avvik i tallmaterialet:
Mens de alvorlige bivirkningene ser ut til å stige jevnt i takt med antallet vaksinedoser, synker antallet vaksinerelaterte dødsfall. Hvis begge sank, kunne vi konkludert at vaksinene motvirker sykdom, skader og død. Den ukjente faktoren er selvsagt behandlingsprotokollene som følges ved Covid-19. De hører vi ingen ting om. Er de endret i Norge? Er de like ved alle sykehus? Hvilke behandlingsmetoder er bannlyst her, til forskjell fra andre land som har gjort andre valg?

Nødgodkjenning på vaklende bein

Nødgodkjenning for markedsføring av legemidler krever at det ikke finnes god, alternativ behandling for å forhindre et visst nivå av sykdomskonsekvens; død eller skade. Konsekvens av vaksine kontra konsekvens av sykdom veies ikke i forholdet 1:1. Forholdstallet skal være høyt til fordel for vaksiner for at vi skal tillate at vaksinerte dør eller skades. Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene. Tallene viser at vi ikke har forholdsmessighet mellom omfanget av vaksineskade og sykdom.

Men mye prestisje er satt i å satse på at vaksinehesten skal dra lasset. Dessverre er denne hesten død. Helseministeriet må gå dørstokkmila. Nå!

Forsidebilde: Jenny Marvin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Det samme ser man i stort sett alle land: tall, gjemmes bort, fakta tåkelegges, skader og død bortforklares, det gjøres vanskeligere å melde inn bivirkninger, osv, osv. Myndighetene VIL ikke vite, nettopp fordi at de har gått «all inn»… de har ikke lenger noen mulighet til å rygge uten at hoder vil ruller. Derfor fortsetter orkesteret å spille selv om skipet traff et isfjell for en time siden og vannet flommer inn under dekk.

  Dette vil ikke bare overgå den katastrofen som var Pandemrix, det vil gå ned som den største forbrytelsen i Norges historie.

  Svar
 • Northern Light.
  28 oktober 2021 16:30

  Vestlig presse og media (MSM) har de samme finansielle eierne som den farmasøytiske industrien, og har fungert som et PR-byrå for selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. mRNA-injeksjonene blir ikke vaksiner selv om en nyhetsleser ser, leser og hører ordet vaksine 250 ganger om dagen. Men storkapitalens MSM har til oppgave å opprettholde panikken i befolkningene, så de blir ukritiske til injeksjonene.

  Hadde MSM med NRK drevet journalistikk, og vært den fjerde statsmakt og ikke en del av den, så hadde de offentliggjort underrapporteringen og de offisielle tallene også fra EUs og USAs innrapporterings-system for skader og død etter injeksjonene. Når FHI underrapporterer antallet døde og skadede etter injeksjonene, skal det være pressens plikt å avsløre det, og de har samme tilgang til informasjon som alternativpressen.

  I stedet har presse og media med sin autoritet, siden de fleste av befolkningen tror de driver uavhengig og undersøkende journalistikk, klart å få nordmenn til å tro at de må ha en vaksine for et virus med en overlevelsesprosent på 99,85%. Og 4 millioner nordmenn har tatt en injeksjon, som selskapene etter avtale med myndighetene, fraskriver seg ethvert ansvar for korttidsbivirkninger, langtidsbivirkninger og ukjente bivirkninger, og kan ikke saksøkes for det.

  Dette er ikke bedre en russisk rulett med nasjonens fremtid, for får mange i yrkesaktiv alder alvorlige bivirkninger av injeksjonen, kan mye av produksjonen i Norge stoppe opp, og det kan ikke reddes av oljefondet.

  Journalister og redaktører i MSM kan ikke gjemme seg bak at de i god tro bare publiserer informasjon fra makthaverne, det skulle være MSMs plikt å plukke all informasjon fra makthaverne i fra hverandre, for det var egentlig folket MSM skal tjene, men de tjener i stedet kapitalen som eier dem.

  Presse og media er sentral i maktapparatet kapitalen har bygget med sine nettverk. Vi har ikke en regjering som styrer til beste for folk og land, for etter at globalisten Brundtland med sine folk tok over AP, har vi en lokal administrasjon for den globale storkapitalen. Stortingspolitikernes oppdrag er å privatisere økonomien så kapitalen kan kjøpe landressursene, og gradvis innføre nyliberal markedsøkonomi og privatisere sosiale rettigheter.

  Den konstruerte koronakrisen er et globalt kupp av storkapitalen, og regimet her, nå AP/SP regjeringen, skal videreføre det forrige regimets arbeid for dem. Derfor vil de etter hvert gjenoppta nedstenginger, tiltak og fortsette masseinjiseringen som i andre land. Dette er et globalt kupp, og Norge er intet unntak for kapitalkreftene som står bak.

  Vanlige folk som ikke er interessert i politikk, vil som regel avise påstander om at politikere og helsetopper virker for global storkapital og ikke for folk og land, som konspirasjonsteorier. Men bare se hvor de går etter den politiske karrieren på Stortinget er over, de fleste får stillinger med fyrstelig lønn i storkapitalens selskaper og organisasjoner, for å ha medvirket og påvirket til politiske beslutninger som kommer kapitalen til gode, og ikke folk og land.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fra Nordisk folkeriksdag 2021 på Ørje

Fritt Norden!

Forrige innlegg

Klima og dommedag

«Dagens klimapolitikk har ingen effekt og koster altfor mye»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.