POSTED IN Diverse

Utleverer Sverige PKK-sympatisører? Ukraina er nå stor på organhandel.

Kortnyheter fra hele verden.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kortnytt veke 25.

Nyhetene er hentet fra Voltairenet sine ukentlige nyhetsbrev bak betalingsmur. Det ble publisert fredag 23.06.

EU blir Ukrainas ammo-produsent 

Thierry Breton

EUs Commissioner for Industry, Thierry Breton, stadfesta til Le Parisien at EU skal levere 1 million høgkvalitets ammunisjon til Ukraina dei neste 12 månadane. Men nærare info om det er hemmelegstempla. EU-parlamentet har røysta for å modernisere våpenindustrien for 500 millionar euro. Det er annonsert bygging av mange fabrikkar.

International Conference on the Recovery of Ukraine 

Den internasjonale konferansen for gjenoppbygging av Ukraina gjekk av stabelen i London den 21. og 22. juni. Til stades var også Ukrainas statsminister, Denys Shmyhal. Tvert imot det ein kanskje trur, er konferansen ikkje ein følge av den russiske 2022-spesialoperasjonen, men av Maidan-kuppet i 2014. Konferansen vart halden første gong i London i juli 2017, leidd av Ukrainas (den gong) statsminister Volodymyr Groysman og Storbritannias (den gong) utanriksminister Boris Johnson. Den vart då kalla for Conference for the Reform of Ukraine. Den vart seinare halden i København (2018), Vilnius (2019 og 2021), og skifta namn først i 2022, då den fann stad i Lugano. 

Ukraina hovudsenter for organhandel

Handel med menneskelege organ vart legalisert ved lov i Ukraina den 5. januar, 2022. Landet vart raskt den største eksportøren av menneskeorgan. Det er no lov å fjerne organ frå barn og døde som ikkje har gitt samtykke til organdonasjon medan dei var i live. Organhausting og -transplantasjon fekk momsfritak i april (Lov 5610). Same fenomen skjedde i Kosovo under NATO sin krig mot Jugoslavia. 

Japans dobbeltspel i Ukraina-konflikten.

Japan har lova Ukraina omlag 100 militære køyretøy. Dei har allereie gitt Kiev verneutstyr som hjelmar og skotsikre vestar. Men no har Moskva snappa opp at Tokyo faktisk sender armerte køyretøy – eit brot på den grunnlovsfesta nøytraliteten deira. Russlands utanriksdepartement kalla inn på teppet den japanske ambassadøren og informerte han om at dette tiltaket ville føre til eskalert fiendskap og endå større tap av liv og helse.

Overeinskomst mellom Beijing og Kuomintang 

Taiwan har historisk alltid vært en del av Kina. Selv USA har anerkjent det.

Generalsekretær for Kommunistpartiet og president for Folkerepublikken Kina, Xi Jinping, sende eit brev til dei kinesiske og taiwanske leiarane på «Straits Forum». Han skreiv: «Det kinesiske folks forbund for venskap med andre land vil halde fram med å auke vitaliteten til utvidinga av ikkje-statleg utveksling mellom dei to sidene og fordjupinga av integrasjonen og utviklinga av Crossed Strait.» Nestleiaren for Kuomintang (Chiang Kai-shek sitt parti), Andrew Hsia, som var til stades på forumet, lova å støtte 1992-konsensusen og gå imot «eit uavhengig Taiwan». Det er tydeleg at Taiwans president, Tsai Ingwen, ved å stille seg på USA si side har distansert seg frå opinionen til fleirtalet av folket hennar. 

I 1992 vart Beijing og Taiwan einige om å la tida gå fredeleg mot ei eventuell gjenforeining. I dei siste to åra har Biden-administrasjonen i staden støtta politikarar i Taiwan som er for uavhengigheit – eit brot på det som USA før har forplikta seg til og ein trussel mot freden i regionen. Beijing responderte med å understreke at dersom prosjektet held fram, så vil dei sikre kinesisk einskap ved å invadere øya. 

Hemmeleg konferanse i Noreg 

Har Douglas MacGregor nettopp vært i Norge?

På ein avsidesliggande stad heldt Noreg eit møte bak lukka dører, der det deltok internasjonale figurar som har arbeidd med å få fri gislar eller løyse konfliktar, mellom andre Robert Malley (som mekla fram atomavtalen med Iran og står George Soros nær), oberst Douglas MacGregor (eks-rådgivar i Trump-administrasjonen) og Abbas Ibrahim (eks-direktør for libanesiske General Security). 

Sverige utleverer PKK-sympatisør 

Sverige har utlevert ein tyrkisk statsborgar som var dømd til 4 år i fengsel i landet sitt for innehav av 1,8 kg cannabis. Han hadde sete berre i 6 månadar før han vart sleppt fri. Men på grunn av koplingane hans til kurdiske PKK, bad Tyrkias statsanklagar om å få han utlevert for å sone resten av straffa i Tyrkia.

Den 4. juni autoriserte Sverige ein demonstrasjon til støtte for PKK. Tyrkia kritiserer framleis Sverige for støtta til PKK, og blokkerer framleis eit svensk NATO-medlemskap.

EU framleis imot gjenoppbygging av Syria 

EUs High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, sa: «Under turneen sin understreka delegasjonen frå den syriske opposisjonen behovet for å avvise normalisering med regimet etter at komponentane til Forhandlingskomitéen møtterst i Geneve i byrjinga av juni og einstemmig annonserte at dei nekta å normalisere det syriske regimet.» Han stadfesta at gjenopptaking av relasjonar med regimet ikkje står på agendaen no.

Pentagon utplasserer F-22A Raptor i Syria 

F-22A Raptor

Stillinga til dei US-amerikanske okkupasjonsstyrkane i Syria er trua av både Iran-trente militsgrupper, Den syriske arabiske arméen og luftvåpena til dei russiske styrkane. Så Pentagon annonserte utplasseringa av Stealth-jagarflyet F-22A Raptor. Flya er venta å kome til USA sin militærbase i Muwaffaq Salti (Jordan) før dei blir stasjonerte i okkuperte Syria. US Command for the Greater Middle East (CentCom) ser det slik at deconfliction-overeinskomsten mellom Russland og USA som galdt før krigen i Ukraina framleis gjeld. Syria og Russia, derimot, hevdar at USA er ei okkupasjonsmakt og må forlate syrisk territorium. Vestlege kommunikatorar forsikrar om at USA er der for å kjempe mot IS, men lokale medium rapporterer om at USA leverer støtte til jihadistane. 

Jihadist-angrep i Uganda 

Allied Democratic Forces (ADF), ein islamistisk milits som har sverga truskap til IS sidan 2019, angreip ein vidaregåande skule i Kasese, Uganda, før dei trekte seg attende til eit naturreservat i Den demokratiske republikken Kongo. Dei plyndra mat og myrda 41 menneske, for det meste studentar. I juni 1998 brende ADF 80 studentar levande i sovesalane deira og bortførte hundre andre.

Israel væpnar arabiske land

I 2022 var Israels våpeneksport oppe i $12,556 milliardar. 24% gjekk til arabiske statar, 30% til Asia-Stillehavet, 29% til Europa og 11% til Amerika. UAE, Bahrain, Marokko og Sudan signerte Abraham Accords med Israel. 

Israel utviklar hypersoniske missil-avskjeringssystem

Israels Rafael Advanced Defense Systems Ltd sa dei held på å utvikle Sky Sonic, eit system som kan avskjere Irans hypersoniske missil Fattah. Systemet må både monitorere baneendringar og respondere på farten til missila. Om sant skal seiast, er det ingen som veit nøyaktig kva Fattah kan gjere, og Sky Sonic-systemet har aldri vore brukt i kampsituasjonar.

Donald Trump får munnkorg

Den føderale dommaren Bruce E. Reinhart har forbode Donald Trump og hans medtiltalte, butlaren Waltine Nauta, å offentleggjere bevis som er relaterte til saka.

Hunter Biden inngår forlik

Hunter Biden

Hunter Biden, sonen til president Joe Biden, sa seg skuldig i to tilfelle av skatteunndraging og kriminelt innehav av eit våpen. Ein uvanleg avtale lar anklagaren lukke saka utan at den tiltalte må gjere greie for inntektene sine. Lovgivarane som etterforskar korrupsjonen i Biden-familien hadde håpa på å få sjå ei utpakking av familiens bank-kontoar, som storbankane og FBI nekta å overlevere til dei.

YouTube sensurerer Robert Kennedy Jr. 

YouTube har sensurert ein video av den Demokratiske president-kandidaten Robert Kennedy Jr. Han er advokat for pasientar som lir av skadar etter visse vaksinar. I eit intervju på kanalen til Jordan Peterson viste han til kroniske biverknadar som USAs helsestyresmakter ikkje anerkjenner.

Algerie forlet Frankrike til fordel for Russland

Eit dekret frå Algeries president Abdelmadjid Tebboune gjenopprettar det tredje verset i nasjonalsongen. Det er ein song som vart skriven under Uavhengigheitskrigen, og som seier den franske okkupanten er fienden. Verset går slik: «Å, Frankrike! Tida for tomsnakk er over; Vi stengde den slik ein stenger ei bok; Å, Frankrike! Her kjem dagen når du skal stillast til ansvar; Gjer deg klar! Her er vårt svar, dommen: vår revolusjon vil gi det tilbake; for vi har bestemt at Algerie skal leve; Ver eit vitne! Ver eit vitne! Ver eit vitne!»

Dette initiativet kjem etter at Frankrike har bede om reforhandlingar om privilegia som er løyvde til algeriske immigrantar, og president Tebboune sin planlagte tur til Paris vart avlyst til fordel for ein tur til Moskva. Han har signert fleire avtalar med Russland og presentert Algeries kandidatur til BRICS. Russland er no Algeries nest største handelspartnar, etter Kina og før Frankrike. 

Iranske bankar går utanom SWIFT 

Iranske bankar vil bli knytte til indiske, burmesiske, maldiviske, nepalske, srilankiske og bhutanske bankar via SEPAM, eit system som tilsvarer Vestens SWIFT, sa Asian Clearing Union (ACU). 

Utdrag frå Voltaire, International Newsletter – N°46 – 23 June 2023

Telegram:

(For å opne linkane til Telegram-meldingar, lyt ein ha brukarkonto på Telegram)

🇧🇩 Bangladesh har formelt søkt om medlemskap i BRICS

(https://t.me/SputnikInt/35199)

Kanalen Military Wave har lagt ut eit utdrag frå Putins reaksjon på Wagner-utspelet fredag/laurdag med engelsk teksting.

«Eg ber dykk innstendig om å stoppe,» seier general Surovikin i ei video-melding til PMC Wagner-leiinga og styrkane deira. «Saman har vi kome ein lang, hard veg. Vi kjempa saman. Vi tok risikoar saman. Vi leid tap saman. Vi tok sigrar saman. Vi er eitt blod. Vi er krigarar.» Han understrekar at samhald er viktig, at ein må løyse indre konfliktar med fredelege middel, og at ein må lyde ordrane til den valde presidenten. «Fienden ventar ivrig på eskalering» av interne konfliktar. Videoen er teksta på engelsk av Ukraine Watch.

Laurdag kveld:

❗️ Kreml-talsmann Dmitry Peskov om Wagner-gruppas væpna mytteri: 

▪️ Situasjonen i dag vil på ingen måte påverke kursen til den militære spesialoperasjonen, krigarane slo med suksess tilbake den ukrainske motoffensiven, og operasjonen held fram; 

▪️ Krigarane frå PMC Wagner som deltok i dagens hendingar vil ikkje bli straffeforfølgde;

▪️ Wagner-soldatane vil kunne signere kontrakt med det russiske forsvarsdepartementet;

▪️ Putin og Lukashenko vart på morgonen samde om at Minsk skulle mekle om eit forlik: det var eit personleg initiativ frå leiaren av Kviterussland;

▪️ Hovudmålet for Lukashenko var å unngå spilt blod og indre konfrontasjon;

▪️ Det kjem inga ny ytring frå Putin i nær framtid.

Subscribe to @SputnikInt. https://t.me/SputnikInt/35490

Laurdag kl. halv elleve på kvelden:

Alle PMC «Wagner»-styrkane har forlate hovudkvarteret til det sørlege militærdistriktet i Rostov-na-Donu, rapporterer ein Sputnik-korrespondent. (https://t.me/SputnikInt/35491)

🇨🇳 Kina fullfører konstruksjon av si lengste undersjøiske olje- og gassrøyrleidning

Det kinesiske National Offshore Oil Corporation fullførte nyleg ei ny røyrleidning som no knyter ein offshore-utvinningsplattform som jobbar med eit undersjøisk gassfelt i Sørkinahavet saman med ein «onshore-mottaksstasjon» på øya Hainan. Den 115,5 kilometer lange røryrleidninga har blitt eit nøkkelprosjekt for overføring, ifølge kinesiske medium. (https://t.me/SputnikInt/35513)

Forsidebilde: Gyuri Lohmuller

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  28 juni 2023 9:55

  Sjølvsikre Nato-folk treng realitetsorientering og fortener å få innsikt i korleis diskusjonen går hjå fienden:

  https://www.rt.com/russia/578814-russia-has-to-consider-launching-nuclear-strike/

  Når dei har lese Karaganov, får dei det mindre travelt med å bli kvitt Vladimir Putin?

  Karganov har sett seg lei på at Vesten trur at Vesten utan eigen risiko kan gjera som dei vil.

  Svar
 • Det er mange beretninger om høsting av organer og salg av kroppsdeler i Ukraina. Her er en russsisk soldat som forteller at barn 2-7 år gamle blir tatt med til en bygning, avkledd og kuttet opp og deres organer blir høstet og solgt på det internasjonale markedet.

  https://www.bitchute.com/video/DxrXS7HodyUg/

  Svar
 • Northern Light.
  29 juni 2023 16:20

  250 Hollywood-kjendiser signerer et åpent brev som krever at Big Tech sensurerer alle som er imot kjønnskifte-kirurgi på barn.

  Av Natural News.
  Rundt 250 woke Hollywood-kjendiser fra film, TV og musikk har signert et åpent brev som oppfordrer store teknologiselskaper til å slå ned på alle som ikke er enige i transagendaen, og er i mot livsendrende kjønnsoperasjoner på barn.

  Brevet ble sendt til administrerende direktører for Meta, YouTube, TikTok og Twitter av GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), og Human Rights Campaign (HRC), og ble signert av hundrevis av kjente navn inkludert Amy Schumer, Ariana Grande, Demi Lovato, Jamie Lee Curtis, Judd Apatow, Patrick Stewart og mange flere.

  Det sier at «Det har vært en massiv systemisk svikt i å forby hat, trakassering og ondsinnet anti-LHBTQ-desinformasjon på plattformene dine, og det må løses». De peker på «farlige innlegg, både innhold og annonser rettet mot transpersoner, ikke-binære, og ikke-konforme kjønn». «Denne desinformasjonen og hatet, utilstrekkelig sensurert på plattformene dine, spiller en overordnet rolle i den kraftige økningen i målrettet anti-transgenderisme og vold mot dem,» fortsetter det.

  Brevet sier videre at «Dine retningslinjer og håndhevelse av dem er utilstrekkelig når det gjelder å redusere skadelig og farlig anti-LHBTQ-innhold. Du må raskt iverksette tiltak for å beskytte trans- og LHBTQ-brukere på plattformene dine, og å beskytte dem mot sensur».

  Kjendisene siterer spesifikt teknologiselskaper som tillater folk å «tiltale transer med navn og kjønn de hadde før kjønnskiftet», som er «utbredt som hatytringer på alle plattformer, brukt til å mobbe og trakassere fremtredende offentlige personer, og samtidig uttrykke hat og forakt».

  Brevet krever deretter å få vite hva teknologiselskapene kommer til å gjøre for å stoppe «Innhold som sprer ondsinnede løgner og desinformasjon om medisinsk nødvendig helsehjelp for transkjønnede ungdommer». I brevet heter det at «Spesifikke tiltak for slik desinformasjon må igangsettes».

  Så i hovedsak sensurere alle som ikke fullstendig går inn for å fjerne kjønnsorganene til barn og sterilisere dem. Husk at «begrensningene» brukt av Big Tech mot folk som uttrykte meninger om valget i 2020 og covid som på noen måte var avvikende fra det offisielle narrativet, var å sensurere og fjerne dem helt fra plattformene.

  I mellomtiden, i den virkelige verden, har en ny meningsmåling fra Summit Ministries og McLaughlin & Associates, funnet at 61 prosent av amerikanske velgere mener at å eksponere barn for transkjønnede, dragshow og LHBTQ+-temaer, hindrer deres emosjonelle og psykologiske utvikling. Meningsmålingene fant også at 63 prosent av de spurte mener at de som tar til orde for at barn skal eksponeres for dette, er utelukkende motivert av et ønske om å presse en spesifikk kulturell agenda på barn.

  En ytterligere meningsmåling fant at nesten tre fjerdedeler (73%) ønsker at selskaper skal holde seg nøytrale i politiske og kulturelle spørsmål, også LHBTQ+, og litt over halvparten sa at de støtter boikott av selskaper som aggressivt markedsfører denne agendaen.

  Disse tallene samsvarer med en annen meningsmåling utført av The Trafalgar Group i samarbeid med Convention of States Action, som fant at 62 prosent ønsker at selskaper skal forbli nøytrale i løpet av Pride-måneden, og at 41 prosent sier de har deltatt i å boikotte et selskap for å ha inntatt woke holdninger offentlig.

  Fra Natural News, publisert 28 juni 2023.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: MUTILATORS UNITE! 250 Hollywood celebrities sign letter demanding Big Tech censor anyone who opposes trans surgeries on kids.

  Kommentar:
  Det du kan gjøre, som er i mot at LHBTQ+ bevegelsen skal kunne påvirke barn til kjønnskifte, barn som ikke er følelsesmessig og fysisk modne til å ta en så livsendrende avgjørelse, er å ikke se på eller kjøpe filmer og tv-serier med disse 250 Hollywood-kjendisene. En av linkene i artikkelen er til brevet som har alle navnene til skuespillerne og artistene som har underskrevet det.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

NRK i tet med ikke å fortelle om det som skjer.

Joe Bidens og sønnen Hunters korrupsjon-anklager.

Forrige innlegg

Tysklands økonomiminister: Russland har skylden for at Tyskland har energiproblemer, ikke det grønne skiftet eller sanksjonene.

Det er greit å skylde på andre for sine egne feil.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.