POSTED IN NATO, Sverige, Tyrkia

Utleverer den første til Tyrkia.

Sverige er begynt å innfri Tyrkias krav.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi kan ikke vurdere innholdet i denne utleveringsaken, om den er reell eller ikke. Men det kan godt hende at dette som hevdes vedrørende mannens bakgrunn stemmer. Men signalet er dårlig, svært dårlig. For det åpner opp for utleveringer i kommende saker hvor folk i praksis er politiske flyktninger, ikke bare svindlere slik det fremgår av meldingen under.

Vi tror at Sverige og Finnland nå er så Nato-kåte at de er villige til å kaste viktige prinsipper over bord for medlemskap. De begrunner dette med at krigen i Ukraina, men ingen av disse statene er truet av Russland og de trenger derfor heller ikke beskyttelse. Men for Nato er dette naturligvis en politisk seier. Problemet er at alliansen er i oppløsning. Når Erdogan (lederen for Natos nest største stat og militærmakt) akkurat samtidig inngår samarbeid både økonomisk og politisk med den definerte hovedfienden sier det ganske mye.

Sverige og Finnland prøver å bli medlem i en synkende skute. Krigen i Ukraina, som i praksis er en Nato-krig mot Russland, går dårlig. Med Tyrkia som et punktert tredje hjul på Nato-vogna risikerer Nato å havne i grøfta.

Knut Lindtner
Redaktør

Sverige godtar å utlevere mann til Tyrkia etter NATO-avtalen

Tyrkias parlament kan blokkere Sverige og Finland fra å bli med i NATO hvis de ikke samarbeider om utlevering

av Dave DeCamp 

Den svenske regjeringen kunngjorde torsdag at den har besluttet å utlevere en mann til Tyrkia som er etterlyst for svindel, et utspill som kommer etter at Sverige og Finland har signert en avtale med Ankara om å samarbeide om utlevering for å bli med i NATO.

Etter å ha signert avtalen og opphevet sin innvending mot at de nordiske nasjonene slutter seg til NATO, sendte Tyrkia en liste over dusinvis av mistenkte «terrorister» som de ønsker å få utlevert, inkludert mistenkte medlemmer av den kurdiske militante gruppen PKK.

Sveriges justisminister Morgan Johansson

Men mannen Sverige kunngjorde sin utlevering ser ikke ut til å være knyttet til PKK, selv om han var på listen over navn Tyrkia overrakte Stockholm, ifølge den svenske kringkasteren SVT. Mannen, en tyrkisk statsborger, hadde blitt dømt til 14 års fengsel i Tyrkia for kredittkortsvindel, men har sittet i varetekt i Sverige det siste året.

Den tyrkiske mannen hevdet for svensk høyesterett at han ble urettmessig dømt i Tyrkia fordi han konverterte til kristendommen, nektet militærtjeneste og har kurdisk arv. Men Høyesterett besluttet å gå gjennom utleveringen.

«Dette er en normal, rutinemessig sak … Høyesterett har undersøkt saken, som vanlig, og konkludert med at det ikke er noen hindringer for utlevering,» sa den svenske justisminister Morgan Johansson.

Tyrkia har vært frustrert over mangelen på fremgang med utlevering og har advart det tyrkiske parlamentet kan fortsatt blokkere Sverige og Finland fra å bli med i NATO. Det er foreløpig ikke klart om den svenske regjeringen vil gå med på å utlevere mistenkte PKK-medlemmer, da den er under intenst internt press om ikke å gjøre det.

Forsidebilde: Meg Jerrard

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Den synkende skuta Nato og dets kaptein Jens er et bra uttrykk,altfor lenge har verden blitt syrt under Maritim Lov.Common law,magna Carta og konstitusjoner har blitt skjövet til side til fordel for sjöröverloven.
  Sjöröverloven(maritim lov har folk flest aldr hört om,ei heller vet de noe om den.Men kort fortalt så er denne loven,det som har banet veien for det meste av korrupsjon innen stat og forvaltning,den institusjonaliserte korrupsjone har tatt nakketak på folk og fe,den har hjulpet det private bankoligarkiet i å privatisere alle statlige kjerneområder.Den tjener ikke folket,den tjener 1 % en.
  Det amerikanske militärets fremste oppgave er å sverge sin lojalitet til og å forsvare konstitusjonen og det amerikanske folk.
  Det er her dypstaten har gått i fella.
  Donald Trump som er det amerikanske militärets mann,skrev ut,da han ble President,ut en rekke executive orders,de handlet blant annet om dette,de gikk også videre og beskrev hvilke fölger brudd på bestemmelsene ville gi for de som har forbrutt seg mot disse,Särlig interesse for dette burde vi utenfor USA ha av dette,da de forklarer hva og hvilke fölger de som har blandet seg inn i amerikanske indre anliggender vil få for konsekvenser
  Det som også bör bemerkes er at Joe Biden har fornyet disse Executive orders.Dessuten skal denne nye loven gi IRS (skatteverket)rett til å undersöke/etterforske middelklassen i USA.
  Så når FBI raider Trump,da har faktisk Trump fått det som han vil,alt må nå belyses.
  Så hva har dette med Sverige å gjöre ?.
  ALT.
  Det er dette jeg har forsökt forklare i mange av mine innlegg og gjennom å be folk undersöke de få ganger jeg har lagt ved linker som kan gi et godt bilde av den geopolitiske utviklingen.
  Jeg har snakket /skrevet for döve örer.Jeg lovte for ett år siden at vi kom til å höre mye om Sverige fremover,nå kommer det til å bli ennå mer.
  Fyrverkeriet er igang,det er snart midterm,skal vi tro mye forandrer seg både för og etter ?.

  Svar
 • Denne Maritime loven som har banet vei for fri flyt av alt på tvers av landegrenser,som ikke tar hensyn til suverenitet og folkerett,har denne loven tjent folket,eller har den tjent private ?.
  Så når vi ser utenlandske interesser bygger våre veier,bygger reir i våre folkeeide ressurser ,såsom olje gass fisk kraft,landbruk eller vi ser kommersielle butikk kjeder etablere seg i butikksentre og tilbyr varer og tjenester som vi för klarte oss uten,når norsk säregenhet blir borte til fordel for «internasjonalisering»,har vi da tenkt etter om dette er bra,eller har vi latt oss friste ?.Har vi blitt fristet til å tro at å bli voldtatt er bra ?har vi blitt fristet av politikk og medier og et grådig byråkrati til å tro at fremskrittet er bra for alle,har vi blitt ledet vekk fra sannheten at det aldri har värt noe annet enn veien for de rike til å bli enda rikere og enda mektigere?.Er det ikke sånn,at nå som de rike er ferdige med å voldta oss,nå tar tilbake alt de har forblindet oss med?,Ja fordi vi lot oss forblinde,vi lot oss friste,vi lot vår egoisme godta og glemme at vår egen personlige fremgang var og er et resultat av at vi måtte stjele fra noen andre.Dårlig samvittighet ?.Jeg ga til röde kors ifjor,ikke si at jeg ikke bryr meg !.
  Alt,absolutt alt har vi ofret på den falske solidaritetens alter.
  Wallebergfamiliens eierstrukturer stå for 1/3 del av Sveriges nasjonalprodukt.Kan dette ha noe med den politikken som föres ?.
  Disse dominion maskinene som det sies har värt med på å påvirke det amerikanske valget,hvem kan stå bak?.Leonardo ?.
  Å huff,tenk hvis utenlandske kapitalkrefter har blandet seg inn i valget i USA,hva gjör Pentagon da ?.

  Svar
 • Siden lang tid tilbake har jeg hevdet at Trump,Putin,Xi og Erdogan har dannet en allianse for å bli kvitt den dype staten.Dette bildet burde jo väre klarere nå.
  Trumps oppgjör med korrupsjon og administrasjon,Putins opprenskning i Oligarkiet,Xi s opprydning i tjenestemannsveldet(300 tusen tjenestemenn fikk sparken og Erdogans katt og mus lek med Sverige og Nato,er det fortsatt noen som ikke tror dette har noen sammenheng ?.
  Det verserer et bilde av 3 dje mann innen kinas maktapparat,Bildet viser denne tredjemannen og en Wallenberg som sitter i hver sin tronelignende stol i hyggelig prat.
  Den dype stat har operert i Kina i mer enn 200 år og den sitter dypt.Kinas ambassadör til Sverige sa for noen år siden,et fåtall svensker har på ett brutalt vis blandet seg inn i Kinas indre anliggender.Hva kan han ha ment med det ?.
  Trump i en tale til sitt folk sa,There is a company called Eriksson,this company ……????.
  DOJ tok så kontrollen over Eriksson-USA.
  Eriksson kontrollerer telecom i 184 bland og derigjennom kontrollerer de alt,politikk,näringsliv og etterretning,de er nervesystemet i det enkelte land.
  Virkeligheten trenger seg på nå,når skal vi våkne ?.

  Svar
 • Folket må nå forstå,at «fredelig samhandel»ikke er fredelig.Når vi hörer om FN,s fredsbevarende styrker som inntar områder rundt i verden,da er de der for å sikre private näringsinteresser arbeidsro mens de voldtar ett lands naturressurser,se til Kongo.Fri flyt av varer og tjenester er retten til å gjöre med ett suverent land som de private vil,alltid betalt av de skattebetalende og fredselskende folkene i de vestlige demokratiene.
  Hurra for sjöröverloven.Eller ?.

  Svar
 • Så når det privateide banksystemet nå har forblindet verdens folk,når de har korrumpert seg veg inn i alt og alle med sine falske penger ,når statlige ressurser er overtatt,når offentlig og privat gjeld er belånt til over pipa med sitt system som er konstruert for å ramle sammen,når nå vi alle sammen til slutt forstår at vi er blitt voldtatt,hva gjör vi og hva gjör de ?.
  De ?,de må jo gjöre som de alltid har gjort,de må fortelle sine fordummede tjenere sin falske historie,de må fjerne de som våkner eller er i ferd med å våkne,de må fjerne tenkeevne,fattevne,fellesskap og familieliv og de vil ha kontroll på barna,disse barna de kan forme som de vil.
  Verktöyene de bruker kjenner vi,frykt ligger i bunn,kamuflert som faderlig beskyttelse,det er sensur,nektelse av friheter,forbud på alle kanter og i tro på at «de»vil oss godt, underkaster vi oss.
  Vi vet ikke,vi tror,tror på andre istedenfor på oss selv.

  Svar
 • Dette «MARITIME LAW» forstås lettest om vi tenker oss at fra gammelt av så ble all verdens skipstrafikk styrt ved havets egne lovverk.På skipet styrte den suverene kapteinen og disse skipene kunne hete(kalles slaveskip,frakteskip,krigsskip eller hva og överst styrte kapteinen,han kunne väre ond,han kunne väre god,han kunne väre klok eller dum,men han var suveren.Denne kapteinen styrte skuta,men eierne,utenfor,i bakgrunnen hadde de gitt kapteinen sine instrukser.De styrte sin kapten med sitt eierskap .
  Legg merke til ordet skap og ordet skip som er det samme,de samme ordene og betydningene finner du på alle språk.
  Mannskapet er underlagt kapteinen som er underlagt admiralen som er underlagt eierne.
  Vi,folket som er borgerskapet tilhörer,vi er eid.
  Dette er i hovedsak,grovt fortalt, Maritim lov som ingen har hört om,men som vi nå styres under.
  Det hadde värt fint om noen med bedre kunnskaper enn meg om dette kunne skrive og opplyse om dette faenskapet.

  Svar
 • Oppvigleri i enhver form på SKIPET måtte straffes,det var kjölhaling,gå planken,vann og bröd,pisking ,ja alle metoder var tillatt for å sette mannskapet på plass,skrekk og gru var verktöyet.(som idag).
  Mytteri var admiralitetets og eiernes,ja kapteinens og,verste mareritt.
  Historisk så gjorde jo Islendingen opprör mot moderSKIPET.Norge.
  Om et mannskap gjorde opprör(mytteri) ble de forfulgt av eierne og admiralitet overalt,de ble knust.
  Sjörövere kunne väre så mangt,det kunne väre ekte mytterister og det kunne väre Rike eiere av en skipsflåte som fikk utstedt kaperbrev av konger og dronninger,keiseere og kirker til å stjele og voldta på de sju hav.
  Så når mange sitter i kirkeSKIPET og ber sine bönner til sin kaptein(presten) så kanskje de bör tenke på at den gud de har tilbedt,kanskje er ett menneske av kjött og blod som heter biskop eller admiral eller hva ,som tilhörer ett eierskap.
  Ingenting er vel egentlig forandret ,för og nå virker for meg som det samme.

  Svar
 • Jeg forstår for egen del,jeg har oppe i mitt hode fått forstålsen for hvordan systemet fungerer og henger sammen.
  Om vi forstår sjöröverloven og hvordan dette fungerer,om vi forstår disse «Skipene og deres funksjon,da forstår vi at vi alle,mer eller mindre frivillig er med i den dype staten.
  Når vi forstår at alle disse «skapene og skipene»er drevet av eierinteresser,når vi forstår at disse eierne er gjemt bakom aksjeposter i sel»skaper og at disse selskapene styrer president»skaper,formynder»skaper,studentsam»skpnader,medlemskaper,når vi forstår dette og ser hvordan det henger sammen,når vi forstår at vi ikke må la oss målbinde,når vi forstår at det å vende det andre kinnet til,når vi forstår at vi ikke skal la oss gjete som sauer,når vi forstår at vi er ledet vekk fra sannheten av alle disse samfunns»prestene som har lärt oss at om vi tjener vår konge og fedreland,da skal det gå oss godt her i livet.Når vi forstår alt dette og samtidig gjör noe med det,da vinner vi.Å öke vår bevissthet og kunnskapsnivå,det er det vi må hjelpe til med,ikke det motsatte som er å splitte og herske.Derfor er det så viktig å spre informasjon om «moderskipet,det er det skipet vi må få til å grunnstöte.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oppdeling?

Ukraina kan risikere å bli mindre enn hva det er nå!

Forrige innlegg

Spartakus faktasjekker Jens Stoltenbergs tale på Utøya.

Hvor er de kritiske spørsmålene?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.