POSTED IN Krig-fred, Russland, Ukraina

Utfallet av krigen har hele tiden vært gitt.

Det kreves bare litt regneferdighet.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ukraina og Russland – det er eit matteproblem

Av Larry Johnson. Henta frå Sonar21.com. Omsett av og henta frå saksyndig.

Larry Johnson er en tidligere CIA-analytiker.

Dersom meisterskapsbaseballteamet frå Florida State High School spelte ein kamp mot New York Yankees, kven trur du ville vinne? Yankees, naturlegvis. So kvifor i all verda vil ein forstandig person tru at Ukraina kan eller vil slå Russland i ein militærkonkurranse? Berre sjå på tala i byrjinga av krigen i februar.

Det som ikkje er inkludert i biletet, er ei samanlikning av storleiken på sjø- og luftforsvaret. I byrjinga av krigen i februar hadde Ukraina 112 stridsfly. Russland, derimot, hadde 1558. Med andre ord, 14 gonger storleiken på det ukrainske luftforsvaret. Det same gjaldt transportfly og helikopter. Når det gjaldt helikopter, hadde Ukraina 15 MI-8 medan den russiske flåten talde 1397. Russland hadde overtak med ein faktor på 93 gonger.

Kva med sjøforsvaret:

«Per 2022 hadde det ukrainske sjøforsvaret 15 000 mann, inkludert 6000 i sjøinfanteriet… og fire overflatefartøy.» (Kjelde: https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Navy)

Russland har tre hovudflåtar: Svartehavet, Austersjøen og Nordflåten.

I Svartehavet åleine overgår Russland i enorm grad Ukraina si nominelle tilstadevering:

Kvifor hamre poenget unaudsynt hardt inn? På kva slags grunnlag kunne nokon i Ukraina, USA eller NATO i sine villaste fantasiar førestille seg at Ukraina hadde ein sjanse i havet for å matche Russland?

Per i dag påstår Russland å ha øydelagt følgjande utstyr sendt ut av Ukraina sidan 24.februar:

 • 290 fly
 • 152 helikopter
 • 1889 dronar
 • 373 antiluftskyts-system
 • 4845 stridsvogner
 • 825 rakettkastarar
 • 3369 stykk feltartilleri og morterar
 • 5343 stykk spesialmilitært køyretøyutstyr

Dette tydar at Russland ikkje berre har øydelagt Ukraina sine lager som eksisterte på byrjinga av krigen, men dei eliminerer fly, stridsvogner og MRLS-system som deretter har blitt sendt av NATO og USA.

Har Ukraina øydelagt nokon som helst russiske luftfartøy, helikopter, stridsvogner og armerte køyretøy? Ja. Men kva so. Russiske tap er berre ein ørliten del av deira totale styrke og Russland, i motsetnad til Ukraina, har fabrikkar som held fram med å produsere utstyr og våpen som har blitt tapt eller brukt i løpet av konflikten.

So med desse tala i sinne, tenk nøye etter kva som skjer med Ukrainas militærstyrke i deira noverande offensiv. Dei blir massakrerte. Å hærta ein landsby eller to eller dytte Donetsk- eller Luhansk-militsen tilbake nokre kilometer, er taktisk ubetydeleg.

Sanninga er at Russland lit på Donbas-militsen for å kjempe mesteparten av frontlinjekampane fordi det er heim for desse militsane. Påstandar om at det russiske militæret har lidd store tap er vrangførestillingar, fordi dei russiske styrkane er i baktroppen og gjev støtteeld – på bakken og i lufta – til Donbas-militsane. Ja, der er somme russiske troppar på frontlinjene enkelte stader, men dei kalde, harde fakta er at Russland ikkje har vigd ein betydeleg del av deira totale militærstyrke til kampane. Ikkje enno, iallfall.

Realiteten, som USA og NATO hatar å måtte innsjå, er at Russlands siger mot det ukrainske militæret er uunngåeleg; sjølv om USA og NATO tok det sjølvmordsliknande valet å sende sine eigne styrkar inn i kampens hete.

Dersom du leitar etter eit fabelaktig samandrag av den militære situasjonen overfor Ukraina, ta deg tid til å lese det nye, lange intervjuet med oberst i den sveitsiske hæren, Jacques Baud. Er er eit liten utdrag for å skjerpe appetitten:

«Målet med denne boka er å vise korleis feilinformasjonen spreidd av vårt media har bidrege til å dytte Ukraina i feil retning. Eg skreiv den under mottoet ‘frå måten vi forstår kriser kjem måten vi løyser dei på’.

Ved å skjule mange aspekt av denne konflikten har vestlege media presentert oss eit karikaturaktig og kunstig bilete av situasjonen, som har resultert i at sinn blir polariserte. Dette har ført til ein utbreidd tankegang som gjer kvart eit forsøk på forhandling so godt som umogleg.

Den einsidige og partiske representasjonen frå hovudstraumsmedia har ikkje som intensjon å hjelpe oss med å løyse problemet, men til å fremje hat av Russland. Altso, ekskludering av handikappa atletar, kattar, til og med russiske tre frå konkurransar, utkasting av dirigentar, de-plattformiseringa av russiske artistar, slik som Dostojevski, eller til og med omdøyping av bilete, har som mål å ekskludere den russiske befolkninga frå samfunnet! I Frankrike stengde ein til og med bankkontoane til personar med russisk-klingande namn. Dei sosiale nettverka Facebook og Twitter har systematisk blokkert diskursen om ukrainske brotsverk under påskot av at slikt er ‘hattale’, men dei tillèt oppfordring til vald mot russarar.

Ingen av desse handlingane hadde nokon som helst effekt på konflikten, bortsett frå å stimulere hat og vald mot russarane i landa våre. Denne manipulasjonen er so ille at vi ville heller ha sett ukrainarar døy enn å prøve å oppnå ei diplomatisk løysing. Som den republikanske senatoren Lindsey Graham sa nyleg, dreiar det seg om å late ukrainarane kjempe til siste mann.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Setter stor pris på Derimot sitt bidrag mot MSM sin propaganda! Noen få artikler som denne og en dere publiserte tidligere med at det er omtrent umulig å invadere i flate områder i Øst-Ukraina uten luftherredømme – som Russland har – gjør at man skjønner MSM driver med ren propaganda.

  Svar
  • Wasan Totland
   10 september 2022 2:27

   Det er ikke bare msm som kjører propaganda. Resett og Doc har også en god del av den. I tilleg sensurer denne Veritas Sanchi det han ikke liker og prøver å ensrette kommentarfeltene hos sistnevnte.

   Svar
 • «På kva slags grunnlag kunne nokon i Ukraina, USA eller NATO i sine villaste fantasiar førestille seg at Ukraina hadde ein sjanse i havet for å matche Russland?»

  Fordi det ikke dreier seg om en konflikt, krigføring, mellom Ukraina/Russland ( Som heller ikke ‘angrepet på Polen’ i 1939.).
  Men mellom vestmaktene/USA og Russland. Og bakmennene i vestens ønske om En verden, En leder, – og en valuta. Kontroll over verdensvalutaen og verdenshandelen. Som tidligere (verdens- ) kriger.

  Covid-‘pandemien’. og rente-‘pandemien’ , er antagelig en del av dette bildet, – for å skape kaos.

  Så kan man lure på:
  Visste hverken vesten eller Russland styrkeforholdet når det gjelder gass/energi og andre nødvendige varer mellom vesten-Russland?
  Latterliggjøring av Russlands mottiltak mot vestens økonomiske sanksjoner for å ‘knuse russisk økonomi’ kan tyde på dette.

  Men bakmennene i vesten, og angrepsorganisasjonen Nato, lar det nok ikke bli med dette.
  Valuta og handels-kontroll var hensikten med både 1. og 2. verdenskrig.
  Disse gærningene starter nok et tredje forsøk.

  Svar
  • Günther Braun
   9 september 2022 9:51

   Min forståelse er at lederne på toppen vet akkurat hva de driver med. Det er å ruinere vesten og da spesielt middelklassen til fordel for oligarker i Østen. Sporene er tydelige siden 80-tallet med å overføre teknologi til Kina fra USA. Betingelsen fra den amerikanske dypstaten for overføring av teknologi var at kineserne skrotet kommunisme til fordel for teknokrati. De samme kreftene står bak FN og den trilaterale kommisjonen med formål om å innføre teknokrati over hele verden.

   Grunnen for denne krigen er at i våres såkalte tillitsbaserte demokratier, så kan man ikke ødelegge middelklassen uten å bli straffet for det, så sant det ikke er en tredjepart som gjør det ala en gal diktator. Så spillet er genialt og det kan kun forståes ved å se det fra 2D vs 3D sjakk. 2D er med nasjoner mot hverandre og er idiotspillet hvor alle som deltar er garantert å tape. 3D er spillet for eliten med NGO organisasjoner som ikke bryr seg om hvilket land som vinner, bare om at verden blir transformert til teknokratier og at middelklassen blir knust og mest mulig frihet blir tatt fra folket.

   Svar
   • Ja, skrekk & gru, G.B.

    » Sporene er tydelige siden 80-tallet med å overføre teknologi til Kina fra USA. Betingelsen fra den amerikanske dypstaten for overføring av teknologi var at kineserne skrotet kommunisme til fordel for teknokrati.»

    Så får vi håpe dette ikke er realiteter. Ihvertfall ikke et teknokrati styrt fra en overvåkingsstat.- Bak-styrt av globalister ‘ uten land’ (?) – Som så lenge har prøvd, og prøver, å få global totalkontroll.

   • Günther Braun
    9 september 2022 15:52

    Det jeg beskriver er absolutt realitet. Kina er FN sitt teknokratiske utstillingsvindu. Kreftene bak FN ønsker hele verden transformert til teknokratier ala Kina. Ikke er det snakk om forsøk heller, men en treg transformasjon over mange tiår som går raskere og raskere ettersom eliten utnytter skapte kriser ala COVID til å akselere overgangen til overvåkingsstater og å fjerne personlig frihet. For eksempel har eliten omdefinert frihet til å være frihet på gruppenivå. Men det er orwellian frihet, for en gruppe er en abstrakt ting og kan være akkurat hva eliten ønsker til enhver tid. Man har kun absolutt frihet på individnivå. Kort oppsummert: Skruen strammes til for hver dag som går. En annen side med teknokrati er at det skal være knapphet på ressurser, for maksimal kontroll over folket. Det blir demonstrert i disse dager med en skapt energikrise i hele vesten. Så igjen: Det er ikke snakk om å prøve fra globalisteliten, men å kontrollert gjennomføre sine langtidsplaner.

   • «Men det er orwellian frihet, for en gruppe er en abstrakt ting og kan være akkurat hva eliten ønsker til enhver tid. Man har kun absolutt frihet på individnivå. Kort oppsummert: Skruen strammes til for hver dag som går.»

    Ja, det kan synes som vi skal bli lurt, for å samles i (en saue-)flokk, – og forvirres.

 • Torfinn Slettebø
  9 september 2022 9:47

  Polen sin viseangrepsminister varslar at landet satsar på å kriga mot Russland om 3-10 år. I mellomtida skal polakkar betala for ei saftig opprusting.

  Vår forrykte allierte, Tyskland, førebur seg målretta på krig mot Russland ved å øva på å øydeleggja kopiar av russiske stridsvogner. Tyskarar må ha gløymt korleis det enda sist.

  Uansvarleg krigshissing og kvardagsleg-gjering av krig i so å seia alle kanalar. Raudt-leiar Moxnes poserer idiotisk i ei diger panservogn. Eg trudde slikt var glansnummeret til Erna Solberg.

  Takk igjen, for at me framleis har kjelder som Derimot.no og Steigan.no. Ljosglimt i Forsvarets Forum skal heller ikkje gløymast. Kan dei vera eit teikn på at ein del norske forsvarsvener no ser at me med dagens kurs endar med lite forsvar og mykje USA-styrd evig opprusting og angrepskrigar?

  Svar
 • Det eneste brevet Khomeini ( Iran) skrev til en utenlandsk leder var til Gorbatsjov i januar 1989. Han skrev: «Hvis du håper på dette tidspunkt å kutte de økonomiske gordiske knutene til kommunisme og sosialisme ved å appellere til sentrum av vestlig kapitalisme, vil du langt fra å avhjelpe noe vondt i samfunnet ditt begå en feil som de som kommer etter må slette.» Brevet er mye lenger men Putin har sagt mye av det samme. Oppløsningen av Sovjet er nittenhundretallets største demopolitiske katastrofe. Mange russere mener det samme. Det kan se ut som Putin nå skal gjøre Khomeini sine ord til virkelighet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oberstløytnant:

Norsk forsvar skal ikke lenger forvare landet men tjene USAs globale interesser.

Forrige innlegg

Markedstyrte strømpriser

Organisering for seier?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.