POSTED IN Helse, Norsk politikk

Uten å informere Norges befolkning.

Vil Norge slutte seg til WHOs pandemikonvensjon?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den grufulle hemmelige agendaen til FN og WHO: Totalt slaveri for menneskeheten gjennom et «globalt helsediktatur»

Av Peter KoenigDr. Astrid Stuckelberger, og Mike Adams

Global Research, 14. desember 2023

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 29. september 2023.

De offisielle avsluttende uttalelsene fra FN og WHO ved fullføringen av FNs generalforsamling (UNGA) i New York angående Høynivåmøte om pandemiforebygging, beredskap og respons er oppsummert som følger:

De forente nasjoner

Høynivåmøtet om pandemiforebygging, beredskap og respons vil fokusere på temaet: “Skape og opprettholde politisk fremdrift og solidaritet for pandemiforebygging, beredskap og respons”. Plenumssegment: Uttalelser fra medlemsstater og medlemmer av FNs spesialbyråer, den 20. sept. 2023.

WHO-uttalelse om høynivåmøtet om pandemiforebygging, beredskap og respons:

Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsket velkommen dagens historiske forpliktelse vist av globale ledere på FNs generalforsamling for å styrke det internasjonale samarbeidet, koordineringen, styringen og investeringene som trengs for å forhindre en gjentakelse av den ødeleggende helsemessige og sosioøkonomiske virkningen forårsaket av COVID-19, gjøre verden bedre forberedt på fremtidig pandemi, og komme tilbake på sporet for å nå målene for bærekraftig utvikling.

«Det første toppmøtet noen gang for statsoverhoder om pandemiforebygging, beredskap og respons er en historisk milepæl i det presserende arbeidet for å gjøre alle mennesker i verden tryggere og bedre beskyttet mot de ødeleggende konsekvensene av pandemier,» sa Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør. «Jeg ønsker velkommen denne forpliktelsen fra verdens ledere til å gi den politiske støtten og retningen som trengs slik at WHO, regjeringer og alle involverte kan beskytte folks helse og ta konkrete skritt mot å investere i lokal kapasitet, sikre rettferdighet og støtte den globale krisehelsearkitekturen som verden behøver.»

Den politiske erklæringen – godkjent av Mr Dennis Francis, president for FNs 78. Generalforsamling (2023) og resultat av forhandlinger ledet av de kompetente ambassadørene Gilad Erdan fra Israel og Omar Hilale fra Marokko – understreket den sentrale rollen til WHO som «styrende og koordinerende autoritet for den internasjonale helse», og behovet for å «forplikte seg videre til bærekraftig finansiering som gir tilstrekkelig og forutsigbar finansiering til WHO, som gjør at de kan ha ressursene de trenger for å oppfylle sine kjernefunksjoner».

Verken FN- eller WHO-uttalelsen nevner antall verdensledere eller statsoverhoder som godkjente de avgjørende WHO-dokumentene, de sterkt reviderte (mer enn 90 revisjonspunkter) International Health Regulations (IHR), inkludert Pandemic Treaty – som faktisk ikke lenger er en traktat, ettersom den er planlagt å bli banket igjennom under neste Verdenshelseforsamling (WHA) i mai 2024, og dermed gjøre at den nye IHR trer i kraft uten avstemning. Se hele intervjuet med dr. Astrid Stuckelberger her.

Siden det ikke er noen offisielle beretninger fra disse FN/WHO-møtene bak lukkede dører, kan vi bare stole på «jungeltelegrafen», som sier at det var flere medlemsland som avsto og andre som protesterte mot den reviderte IHR. Blant de som hadde innsigelser var visstnok Den russiske føderasjonen. Se dette.

Mike Adams’ intervju med Dr. Astrid Stuckelberger (26. september 2023) om det kommende (planlagte) helsediktaturet til FN og WHO, setter de offisielle FN/WHO-uttalelsene i sammenheng.

Det var ingenting konstruktivt, ingenting verden kanskje ville se frem til, som kom ut av disse hemmelige møtene, debattene. Hemmelighetskremmende som en dødskult, planlegger de et verdensomspennende folkemord som en del av den «nye» WHO/FN-agendaen.

Tenk hvordan verden har blitt! Og hvor planlegger hele FNs Agenda 2030 å ta oss?

Med et korrupt FN-system, med en Verdens helseorganisasjon som ikke lenger ivaretar befolkningens helse, men som fremmer døden.

Og det på verdensbasis. Alle regjeringer – mer enn 190 nasjonale regjeringer, har alle blitt korrumpert, tvunget og direkte truet – hvis de ikke blir med og lyver for folket som angivelig valgte dem, og hvis de ikke forråder tilliten og (skatte)pengene disse menneskene har betrodd dem – folkets midler som også betaler de offentlige byråkratenes generelt sjenerøse lønninger.

Astrid Stückelberger er en sveitsisk psykolog og forsker. Stückelberger har arbeidet ved sykehus og universitet i Sveits, og hun har også vært tilknyttet WHO… (Fra Wikipedia)

Her er noen av de viktigste poengene Dr. Astrid Stuckelberger kom med under det sensasjonelle intervjuet. Siden hun modig har snakket ut helt siden starten av utbruddet av denne kriminelle plandemien, har Dr. Stuckelberger vært et fyrtårn for sannheten. Som svar kuttet universitetet i Genève alle kursene hennes og fratok henne fakultetsstillingen.

Hun blir også ellers truet og tvunget, ofte sensurert – til ingen nytte: Astrid fortsetter å si ifra, for å spre sannheten så langt og bredt som mulig – slik at folk til slutt kan våkne – reise seg – og slutte å adlyde . Ikke-lydighet er alles rett.

Her er noen av høydepunktene i Dr. Stuckelbergers intervju:

Mens WHO i organisasjonens tidligere tider sto for å beskytte livet til eldre og barn, fremmer WHO i dag selvmord for eldre mennesker og tvangsmord-vaksinasjon for barn.

WHO eliminerer ansatte – forskere, leger og forskere, som er etiske og ekte eksperter, og erstatter dem med mennesker som ikke er eksperter, uetiske og korrupte.

WHOs programmer for mat, ernæring eller grunnleggende sanitærforhold har endret seg til programmer som i stor grad fører tilsyn med utryddelsen av mennesker på planeten jorden, i stedet for å fremme helsen til mennesker.

På 1990-tallet advarte WHO fortsatt om farene ved 5G-mikrobølger, de negative effektene av å holde telefonen mot øret … hvordan det påvirket hjernen – ikke lenger. Disse advarslene er fjernet fra WHOs nettsted. Dette er en del av å akselerere eliminering av eldre mennesker og for å fordumme hjernen til barn og unge voksne.

WHO advarte også om faren ved å bygge 5G-antenner på skolebygninger – siden effekten på menneskelige hjerner og utviklingen av menneskelige hjerner er ødeleggende – nå har også denne advarselen forsvunnet fra WHOs nettsted.

Bill Gates er nå en hovedsponsor for WHO.

Rundt år 2000 trådte privat sektor med sin lobbyvirksomhet med i spillet – og Bill Gates satte foten sin i WHOs dør. I 2012 var han bokstavelig talt ansvarlig for WHOs vaksinasjons-/vaksinasjonsprogrammer.

I dag har WHO alene monopol på alt som angår helse – det er et tyrannisk diktat – og etterfølges av streng sensur, blant annet med straff for de som ikke følger mandatet. FNs generalsekretær, António Guterres, gjenspeiler hva WHO gjør, ved å fremme sensur [forbyr «falske nyheter»], og digitalisere helseinformasjon – med monopol for WHO.

Men WHO alene kan ikke kontrollere verden, ettersom helseministre, vanligvis landenes representanter ved World Health Assembly, kanskje ikke er enige i noen diktater, og de må lytte til regjeringene sine [selv om de fleste har blitt korrupte], de trenger et overordnet organ for å sikre full overholdelse, FN.

Derfor vil FN gjøre krav på den overordnede retten til å kontrollere sensur så vel som påbud om helse, dvs. vaksinasjon /programmer for immunisering, delegert til WHO – ingen spørsmål, alt med mål om å redusere verdensbefolkningen massivt, et mål som har vært på det politiske tegnebordet siden 1970-tallet.

Se Kissinger-rapporten publisert i 1974, året etter det amerikansk-sponsede militærkuppet i Chile (11. september 1973). 

WHO er døren til de mest sensitive og sårbare punktene i livene våre: liv og død, helse og sykdom. Det er inngangen til deres bioteknologiske nevrovåpen som er den såkalte injeksjonsvaksinen – og de ønsker å rulle ut utallige tusenvis av nye typer vaksiner, milliarder som skal administreres i løpet av de kommende årene – et evigvarende program som mater FNs Agenda 2030 – for å bidra til oppnåelsen av de «17 bærekraftige utviklingsmålene» (SDG).

Første avsnitt av beredskap for pandemiforebyggende respons, refererer til den konstante og gjentatte faren for covid og covid-relaterte pandemier … utløser en evig frykt, ettersom covid har blitt nedfelt i hjernen til folket som DEN potensielt dødbringende pandemi og fare.

De genererer konstant frykt med noe som ikke engang eksisterte, som aldri har blitt analysert vitenskapelig, aldri blitt isolert i laboratorier, og heller ikke med instrumentene til WHO – det handler alltid om infeksjoner, fordi du ikke kan se dem (virusene), og folk vet ikke.

WHO sammen med (de kjøpte) media er en psykologisk-terror-organisasjon.

Med den nye erklæringen er WHO i ferd med å bli en permanent fryktkampanjemekanisme, med den overordnede verdensomspennende tyranniske autoriteten til å kreve «forebyggende» karantene selv mot politikken til individuelle suverene land, og de implementerer dem håndhevet av politi og militær – som landenes myndigheter må adlyde, under trussel.

Men, sier Astrid, «Udyret mister makt, fordi vi blir mer bevisste, våkner og gjør motstand.»

Den reviderte IHR og Pandemikonvensjonen – ja, det er ikke en traktat, siden den vil bli vedtatt, uten å engang stemmes over.

Det er FNs pålegg – sponset, eller pålagt av USA. IHR / Pandemikonvensjonen vil bli vedtatt av WHA i mai 2024, uten avstemning. Og under denne UNGA 2023 ber WHO og deres offentlige (hovedsakelig Det hvite hus) og private (hovedsakelig legemiddelindustrien) sponsorer om FNs velsignelse; og «de» fikk velsignelsen fra FN.

Australia trener allerede politiet og militæret sitt for å håndheve obligatoriske vaksinasjoner – slår inn dører til familiehjem og sørger for at skolene overholder vaxx-ordrene.

De ønsker å kvitte seg med barn for å avfolke verden – og selvfølgelig eldre mennesker, som ikke bidrar til økonomien, men bruker statlige penger [som de bidro til] for å leve på pensjon – som Klaus Schwabs israelske rådgiver, Yuval Noah Hariri, kaller «ubrukelige spisere».

Det er grunnen til at tidligere president Trump allerede har sagt at hvis han vil bli gjenvalgt som president, vil han propagere hjemmeundervisning.

WHO drives av McKinsey Consulting – Dr. Stuckelberger har sett kontrakten – og av de kjøpte mediene.

De, «Djevelen», vil finne på en offentlig nødsituasjon, enten «naturlig» eller en plandemi av en monsterepidemi, for å spre frykt og låse folk inne.

De ruller ut en plan, for å stenge folk ned (lockdown), de vil ha vaxxen tilbake – det er allerede synlig fra media.

[I India er det allerede erklært en ny pandemi, med obligatoriske munnbind. Et utbrudd av Nipah-virus (NiV) er bekreftet i India. Seks tilfeller av Nipah, inkludert to dødsfall, er rapportert – se videoen under.

Tre store bedriftsmedier kontrollerer verden:

 • AP = Associated Press (USA);
 • AFP = fransk pressebyrå; og
 • Reuters.

De får betalt for å lyve. De kan ikke bli trodd, men de distribuerer nyhetene sine til alle lokale mainstream-medier, som nesten ordrett må videreformidle deres narrativ.

Vi må lage våre egne motmedier – som det du gjør, med henvisning til Mike Adams og andre, for å spre sannheten og la folk få vite hva som skjer.

De – «Djevelen» – gjør alt de kan med hjelp fra regjeringene, som ikke lenger er DINE regjeringer. Dagens regjeringer over hele verden blir tvunget til å gjøre det «Djevelen» vil at de skal gjøre, enten ved å kjøpe dem eller ved trusler.

De vil skape hva som helst for å opprettholde nivået av frykt, selv pesten er en mulighet.

Alt de trenger å gjøre er å skape en falsk sykdom i én by, og så erklære den som en pandemi – og alt som følger med pandemien – nedstengninger, slå inn dører for tvangsvaksinasjoner også på skoler, et fryktbasert tyranni – der folk vil adlyde…. Men vil de? (merknad PK)

Deretter kommer de til å bruke sitt virkelige våpen, enten ved vaksine, eller på sykehus, som i New York, hvor de la folk i inkubator … til de døde.

Eller bruker 5G. 5G kan ledes inn i hjernen til mennesker, lamme individer eller programmere dem, à la Klaus Schwabs transhumanisme, til digitaliserte, robotiserte, lydige transhumans.

Med 5G kan de gjøre hva de vil; 5G sendes ikke bare ut fra de endeløse antennene rundt om i verden, men også fra gatelykter, eller andre gjenstander du minst forventer og ikke vet om; muligens også gjennom TV-apparatet ditt.

«Vaksinasjon» – folk vil bli injisert av et binært våpen, som kan aktiveres ved fjernsignalering … gjennom 5G, kanskje snart 6G.

Dette er gjort mulig gjennom grafenoksid i folks kropper [de som har blitt vaksinert] – som ble injisert med de falske covid vaxxene, hvorav noen inneholdt grafenoksid, et stoff som er svært sensitivt overfor elektromagnetisk stråling og vil reagere på 5G mikro-bølger.

Pfizers Bio-n-Tech vaxx = bio nano tech, eller bio neuro tech …og mRNA – et dataprogram, «modus» RNA – vil gjøre mennesker svært sårbare for 5G. Som mennesker er vi bio-elektromagnetiske (jfr elektroencefalogram) – noe som gjør hjernen vår sårbar for 5G-manipulasjon.

Astrid Stuckelberger: «Hacking av sinnet står i sentrum av det som skjer nå for tiden

Dr. James Giordano: Hjernen er fremtidens slagmark 

«Havana-syndromet» er en av hjernemanipulasjonene – dukket først opp i 2016 på amerikanske og kanadiske ambassader i Havana, Cuba. Siden den gang har syndromet forekommet mange andre steder – i Beijing, Moskva, Serbia…

Vi mennesker sender ut bølger – «kjærlighetsbølger» så vel som «sinnebølger» – humøret vårt uttrykkes i elektromagnetiske bølger.

Kontrollert opposisjon som snakker om virus, covid, mRNA, PCR-test, vaksinasjonen for at alle kan komme tilbake … det er deres plan – Djevelens plan, opprettholdelsen av en absolutt svindel.

Mike Adams:

«Vi ser den fullstendige perversjonen av vitenskapen som vil ødelegge troverdigheten til vitenskap og medisin. – Det fins ikke noe isolering av SARS-Covid-2, har aldri vært det – det er total svindel.»

«Mens den neste plandemien rulles ut – og flere og flere mennesker blir utsatt for denne svindelen – utspiller det seg folkemord foran oss.»

Vi, folket, kan ikke la det skje; vi må vinne denne krigen

Astrid Stuckelberger sier:

«Vi kommer til å ha en tøff bølge av tid nå, dette kan vare i 6 måneder per år … hvem vet. Så ta godt vare på deg selv. Er du kunnskapsrik er du bedre forberedt på det som kan komme – og ta vare på de eldre og barna. Jeg er bekymret for barna. De kommer til å gå etter barna…»

«Det er allerede en advarsel: I Norge må de vaksinere alle ungdommene … Ta ingen vaksiner overhodet, de prøver å selge deg alle slags vanlige vaksiner – ikke ta dem, de er alle falske mRNA-vaksiner ….»

Peter Koenig er en geopolitisk analytiker og tidligere seniorøkonom ved Verdensbanken og Verdens helseorganisasjon (WHO), hvor han jobbet i over 30 år rundt om i verden. Han foreleser ved universiteter i USA, Europa og Sør-Amerika. Han skriver regelmessig for netttidsskrifter og er forfatter av Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; og medforfatter av Cynthia McKinneys bok «When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis» (Clarity Press – 1. november 2020).

Peter er forskningsassistent ved Center for Research on Globalization (CRG). Han er også en ikke-bosatt seniorstipendiat ved Chongyang Institute ved Renmin University, Beijing.

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Global Research

Copyright © Peter KoenigDr. Astrid Stuckelberger, og Mike Adams, Global Research, 2023

Maskinoversettelse av Monica Sortland

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Under halvparten på stortinget vil beskytte grunnlov og folk; da regner de vel med politiets og militærets hjelp til å slå inn dører for å tvangsinjisere; Australias kuppmakere trener sine leiesoldater allerede. Og så regner de vel med politiets lojalitet til å beskytte seg selv mot folket når folket endelig en gang blir sint. Jeg håper de tar feil. Livvakter og politi har også slekt og venner som dør. Og de kunne finne på å gjøre det rette, nemlig å vende sine våpen mot den reelle fienden.
  På New Zealand var tusener i statsledelsen fritatt fra injeksjon; situasjonen er sikkert den samme i Norge. Men de 112 sannsynligvis saltvannsinjiserte som stemte for plandemityranniet har da vel også slektninger som sykner hen og dør, og andre gjenlevende slektninger som har sett sannheten i øynene? På samme måte som disse folkevalgte kan gjerne politi og militær som følger folkemordernes ordre frykte for sine liv, og de som fortsetter å sette sprøyter enda mer.
  Særlig påligger politi og militær et ansvar for å velge rett side; hvordan de vil bruke eller misbruke sitt voldsmonopol vil vise seg.
  I Lahaina sperret politiet folkets fluktmuligheter så de døde. Vi har sett politiet i land Norge kan sammenlignes med oppføre seg som GeStaPo uten å bry seg om at de blir filmet mens de fyrer av gummikuler, slipper bikkjene løs som biter sivilister, og tramper folk ned med sine hester. Vi har sett media som tyrannenes drillpiker og supportere heie på diskriminering av ulydige.
  Resten av livet i sjikane og skam er en skjebne langt mer velfortjent enn tyskertøsenes til de som ikke får en straff som Quislings.
  Vil vi få se noen av de 112 som stemte mot demokrati Norge få en kald jul og hatsk forakt fra sine slektninger? Håper det. Ønsker dem en riktig ekkel jul.

  Svar
 • Øyvind Aarsnes
  19 desember 2023 16:37
  Svar
  • Ø. A.:
   Fra lenken din:

   » Det gikk jo som det måtte gå. Det var aldri noen reell spenning fordi styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet er motstandere av nasjonal sjølråderett og demokrati og fordi Senterpartiet har solgt sjela si uten en gang å få 30 sølvpenger.»

   Dette er Norges innbyggere sine ‘ledere’.

   Heng og begrav sannheten og slipp Barabas fri, – igjen? ;-)

   Svar
   • Og fra samme lenke:

    «Men verken mediene eller opposisjonen på Stortinget har noen ærerik fortid å vise til. De aksepterte alle sammen et koronadiktatur som var totalt i strid med minst 13 paragrafer i Grunnloven og en hel serie andre lover. De aksepterte det uten å blunke og drev heltidspropaganda for lockdown, maskepåbud, skolestengninger og annen samfunnskadelig virksomhet uten at det fantes noe som helst vitenskapelig eller helsefaglig grunnlag for det. Og venstresida var verst. Den ikke ukjente Mads Gilbert gikk minst to ganger i spissen for krav om lockdown. I partiet Rødt ble kritikk av tiltakene bannlyst og skolepartiene SV og Rødt godtok de massive overgrepene mot barn og ungdom som ble begått i denne perioden. «

 • Slik går no dagan.

  ‘ Immunolog: Mange tror de har covid, men har andre ting.
  Vi har fått en ny covid-variant som kan kjennes hardt på kroppen. Det er likevel ikke sikkert, at det nettopp er covid du har fått.
  – Jeg tror det er ganske mange som ligger hjemme med andre ting, og tror de har covid, sier vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland,
  Ettersom syke ikke lenger oppfordres til å teste seg, er det på nåværende tidspunkt helt umulig å vite hvor mange som er angrepet av koronaviruset, og hvor mange som bare tror de er det.
  – Før pleide vi å kalle det vi fikk av luftveissykdom for influensa. Nå registrerer jeg at mange gjør det samme med covid, sier Grødeland.
  Grødeland mener at den norske befolkningen nå har en relativt høy immunitet mot covid.
  Mange har vaksinert seg flere ganger, og de fleste av oss har vært eksponert for viruset via smitte fra andre.
  Om du likevel tar test og det viser seg at du har covid-19, så er det helt individuelt hvor syk man kan bli.
  Alt kommer an på hva du har vært utsatt for, ikke bare vaksinene, men også hva du har vært smittet med, og selvsagt hva slags helsestatus du har, og hvilke genetiske forutsetninger du har for beskyttelse eller ikke, sier Grødeland’

  Og Nakstad sier selvfølgelig:

  ‘ Covid-19 kan likevel, fremdeles, være heftig.
  – Vi har fått en ny virusvariant, som er annerledes fra tidligere omikronvarianter, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.
  Det er fordi infeksjonen går ned i lungene, slik også influensa gjør, men den rammer også hele kroppen, og mange organsystemer i kroppen,..’
  nrk.no/norge/immunolog_-mange-tror-de-har-covid_-men-har-andre-ting-1.16683623

  Ja, NOE angriper mange organsystemer i kroppen.
  De eksperimentelle injeksjonene du var med å presse befolkningen til, for eksempel ?
  Sikkert ikke . ;-)

  ‘ Alt kommer an på hva du har vært utsatt for.’ ;-)

  Men sannheter har en tendens til å komme fram etter hvert.
  PCR-testen vet vi var mer politisk enn vitenskapelig.
  Så antagelig hele den politiske ‘pandemien’. – Når hysteriet har gått over.

  R.I.P. til de som lot seg lure/presse.

  Svar
 • Ja, spre dette budskapet i alle tenkelige kanaler. På Facebook, sms, mail og ellers alt hvor det er mulig. Vi kjempet mot nazistene og vi har hatt fred i 78 år. Men nå skal Ap sine lakeier ønske Tyrranneriet og Diktaturet velkommen tilbake. Vi må stå opp for vårt land!!!

  Svar
 • wasan Totland
  24 desember 2023 23:12

  “We are gonna have a tough wave of time now, this may last for 6 months a year… who knows. So, take good care of yourself. If you are knowledgeable, you are better prepared for what may come – and take care of the elderly and the kids. I am worried about the children. They are gonna go after the children…”

  “There is already a warning: in Norway, they must vaccinate all the young people… Take No Vaccine whatsoever, they are trying to sell you all sorts of common vaccines – don’t take them, they are all fake mRNA vaccines….”
  «Vi kommer til å få en tøff bølge mot oss i tiden fremover, dette kan pågå halve året … hvem vet. Så ta godt vare på deg selv. Er du kunnskapsrik er du bedre forberedt på det som kan komme – og ta vare på de eldre og barna. Jeg er bekymret for barna. De kommer til å gå etter barna…»

  «Det er allerede gitt en advarsel: I Norge må de vaksinere alle ungdommene… Ta ingen vaksine overhodet, de prøver å selge deg alle slags vanlige vaksiner – ikke ta dem, de er alle falske mRNA-vaksiner….»

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russland advarer:

Får Ukraina flybaser i Nato-land trekkes Nato inn i krigen.

Forrige innlegg

Journalister i USA sliter og en fryktkultur rår.

Konflikt mellom anstendighet og medielojalitet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.