POSTED IN Afghanistan

USAs spesialinspektør for Afghanistan:

Afghanistankrigen: Et håpløst mareritt og en katastrofe.

0
Print Friendly, PDF & Email

USA har ført krig i Afghanistan i snart 20 år og er lengre unna en seier enn noensinne. Dette forteller om USAs militære svakhet – ikke styrke. Med et uhorvelig pengebruk og stor militær innsats har de ikke lykkes.

I en bedrift eller offentlig virksomhet ville lederne for et så dyrt og mislykket prosjekt vært stoppet etter kort tid. Men her fortsetter det i det uendelige. Det har store kostnader for den afghanske befolkning og for USAs gutter og jenter som skal føre krigen på vegne av politikere og generaler som ikke ofrer noen ting.

Artikkelen under forteller noe om hvorfor dette går dårlig. Hvorfor dette ikke har vært kjent før nå forteller om servile medier og at det er noen som tjener på en evig krig som ikke vinnes men føres. Kan det være krigsindustrien?

Knut Lindtner

«De fleste Afghanske troppene og politistyrkene er et håpløst mareritt og en katastrofe» sier spesialinspektøren til Kongressen.

Av Jeff Schogol

Den USA-ledete treningen av Afghanske tropper og politistyrker de siste to tiårene har vært en en avgrunnsdyp feiltakelse for det meste, sa John Sopko, den særdeles direkte generalinspektøren for rekonstruksjon av Afghanistan.

Afghanistan krigen har vært en katastrofe i en helt annen størrelsesorden en det dette maleriet fra 1892 av Edv. von Grützner gir uttrykk for.

«Den Afghanske militærstyrken – og ikke minste den afghanske politistyrken – har vært et håpløst mareritt og en katastrofe,» fortalte Sopko lovgiverne sist onsdag. Og delvis skyldes dette at vi roterer enheter gjennom systemet, enheter som ikke er trent for jobben, og de er borte i løpet av seks til ni måneder. Jeg skylder ikke på det militære, men en kan ikke bruke en Black Hawk pilot til å trene opp en afghansk politimann om hvordan han skal utføre politiarbeidet. Det er dette vi holder på med – og fortsatt driver med.»

John Sopko

Sopko vitnet for «House of Foreign Affairs Committee» (utenrikskomiteen) som følge av Washington Post sin offentliggjøring av «Afghanistan dokumentene». Dette er en rekke intervjuer som er utført med top-ledere privat som avslører at Afghanistan-krigen har medført få – om noen – merkbare positive resultater.

Mange av representantene var fraværende under høringen fordi den store nyheten var Representantenes hus sitt vedtak om oversending av riksrettstiltalen til Senatet. Enda en gang  druknet Afghanistankrigen i innenrikspolitikken overfor et USA-publikum med kort oppmerksomhets – spennvidde.

Mens USAs-representanter forsøker å trene de afghanske troppene og politiet til å kjempe mot Taliban, IS og andre terrorgrupper blir de afghanske sikkerhets-styrkene undergravet ved en utstrakt korrupsjon som begrenser deres effektivitet, sa Sopko.

Det har bare vært de siste årene at Afghanistan har fjernet gamle Sovjet-trente ledende offiserer for å tillate at en ny generasjon ledere skal overta. Det er derfor for tidlig å si om dette trekket har vært heldig, la han til.

«Problemet er at under offiser-nivået florerer korrupsjonen, det er mye inkompetanse og dette skader det afghanske militæret,» sa Sopko. «Det største problemet er ikke tapene, det er deserteringen – folk forsvinner. Eller, det finnes folk som aldri har eksistert som vi betaler for.»

Afghanske politistyrker under trening i MAZAR-E-SHARIF i 2010.

Mange afghanske tropper betales ikke og de får heller ikke mat, sa han.

«De må kjøpe deres egen mat fra offiserene sine som stjeler den fra dem,» sa Sopko.

Ikke alt om nyhetene om treningen av de afghanske sikkerhets-styrkene har vær dårlig, sa Sopko. To suksesshistorier hva det vært i tilknytning til Afghanistan sine spesialstyrker og de afghanske luftstyrkene.

I begge de tilfellene har US-troppene arbeidet med sine afghanske motparter lengre tid enn standard rotasjons-tid. Soldatene fra Spesialstyrkene arbeider med de tilsvarende afghanske enhetene og flyvåpenet har folk i luftforsvaret som har arbeidet med afghanske flygere i opp til fire år.

«Vi vil ikke sende folk dit for å bli der i 18 år,» sa Sopko. «Det er umulig. Min far ble innrullert under 2. Verdenskrig og han ble der under hele krigen, så lenge den varte. Det er noe foskjellig. Men det finnes måter å gjøre dette på slik at vi ikke mister tilknytningen, ikke mister erfaringen, slik at vi ikke mister tilknytningen til de afghanske enhetene slik at vi arbeider sammen på en slik måte at afghanerne føler seg nærmere knyttet til deg enn de gjør til Taliban,» sa USA-rådgiveren.

Oversatt av Knut Lindtner

https://taskandpurpose.com/afghan-troops-police-disaster-sopko

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Japan:

Støtter Myanmar i kampen mot islamsk ekstremisme.

Forrige innlegg

Øyvind Andresen:

Vil Norge overlate sensitive pasientdata til OECD?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.