POSTED IN Virkelighetsforståelse

USAs definerte internasjonale regler gjelder.

Men bare når de tjener USAs interesser.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

DEN INTERNASJONALE REGELBASERTE UORDENEN

Larry Johnson 

Larry Johnson er tidligere CIA-analytiker

Har du høyrd om «den internasjonale regelbaserte ordenen»? Ifølge Washington og NATO bryt Russland desse reglane (Kina og) og må bli straffa. Vi kan ikkje ha noko av at «regelbrytarar» forstyrrer den globale roen, kan vi vel?

Sidan 1945 har USA følgd sine globale interesser ved å bygge og pleie ulike alliansar, økonomiske institusjonar, sikkerheitsorganisasjonar, politiske og liberale normer, og andre verktøy — ofte kollektivt referert til som den internasjonale ordenen. . . .

Å bygge ein internasjonal orden har vore eit formelt program for den US-amerikanske utanrikspolitikken minst sidan 1940-talet, og eit mål dei har streba etter sidan nasjonen vart grunnlagd. Ifølge ordenens arkitektar etter Andre verdskrig, forsvarer den USAs verdiar ved å oppretthalde eit miljø der ideala om eit fritt og demokratisk samfunn – som USA sitt – kan blomstre. USA har brukt både makt og idealistiske førestillingar om felles interesse til å skrive under på den regelbaserte ordenen. I den forstand brukte dei både hard og mjuk makt for å konstruere ordenen.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1598.html

Fattar du? Den såkalla internasjonale ordenen er i grunnen eit system av reglar som USA bestemmer, og USA avgjer vilkårleg om eit framandt land følger reglane eller ikkje. Resultatet? Desse «reglane» er utforma for å promotere USA sine interesser på bekostning av andres.

Kva er ein regel? Det er «ei autoritativ, føreskriven retningslinje for framferd, særleg ein som styrer prosedyrane i eit juridisk organ eller eit regelverk for deltakarar i spel, sport, eller konkurranse.» I teorien er regelen meint å gjelde for alle.

La oss ta basketball (passande, i lys av at March Madness no er i startgropa i USA) og sjå på korleis genuine reglar er meint å fungere i eit konkurransemiljø. Det er ei fastsett mengd tid for kvart spel – 40 minutt, to halvdelar à 20 minutt. Ein kan ikkje, som regelstyrar, vilkårleg gi eit lag ein likar meir speletid i håp om at dei skal score fleire poeng og vinne. Ein spelar som treff korga frå utanfor 3-poeng-linja, blir tildelt 3 poeng til laget sitt. Ein spelar som har ballen og tar fleire enn to steg utan å drible, er skuldig i skrittfeil, og ballen blir gitt til det andre laget.

Når vi ser på dei såkalla internasjonale reglane for promotering av global orden, kjem det fram eit heilt anna bilde. Vi snakkar i grunnen om eit internasjonalt kasino, og USA har tradisjonelt tedd seg som ein uærleg kortgivar som sikrar at venner av kasinoet vinn. Her er eit døme: Viss opposisjonelle tar til gatene og prøver å styrte ei regjering som USA likar, så er det skadeleg, og dei må straffast. Men viss regjeringa har falle i unåde hos USA, blir demonstrantane helgenforklart; dei handlar etter Guds vilje og må støttast.

Iran illustrerer poenget: sist oktober heia Washington på protestane i Iran og straffa iranske myndigheiter då dei prøvde å få bukt med aktiviteten:

USA la onsdag ein ny bunke sanksjonar på iranske tenestemenn som var involverte i å slå ned på dei landsomfattande protestane i Iran – USAs siste respons på Teherans forsøk på å kvele opprøret etter dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini.

«Det har gått 40 dagar sidan 22 år gamle Mahsa Amini døydde i arresten til Irans såkalla «Moralpoliti», og vi står med familien hennar og det iranske folket for ein dag med sørging og refleksjon,» sa utanriksminister Antony Blinken i ei pressemelding.

«USA vil støtte det iranske folket og sikre at dei som har ansvaret for den brutale nedslåinga av dei landsomfattande protestane som no skjer i Iran blir haldne ansvarlege,» sa Blinken. «I dag annonserer vi ein felles aksjon mellom utanriks- og finansdepartementet … i ein demonstrasjon av vår vilje til å bruke alle passande middel til å stille alle nivå i Irans statsapparat til ansvar.»

https://www.cnn.com/2022/10/06/politics/us-iran-sanctions/index.html

Sameleis for Georgia (landet, ikkje delstaten). Då lovgivningsmakta i Tbilisi godkjende ei lov som skulle avgrense utlandsk innblanding i Georgia, tok demonstrantar til gatene og slåst mot politiet tidleg i mars:

Politiet i Georgias hovudstad Tbilisi brukte onsdag kveld tåregass, vasskanonar og sjokkgranatar i ein aksjon for å bryte opp demonstrasjonane, som hadde pågått to dagar i strekk, mot ei «utlandsk agent-lov» som kritikarar seier vil avgrense pressefridommen og underminere landets forsøk på å bli kandidat til EU-medlemskap.

https://www.theguardian.com/world/2023/mar/08/georgia-opposition-protests-tbilisi-law-parliament

Og Washingtons respons på den «valdelege oppstanden»? 

I Washington uttrykte utanriksdepartement-talsmann Ned Price solidaritet med demonstrantane.

«Vi ber innstendig regjeringa i Georgia om å respektere fridommen til fredelege samlingar og fredelege protestar,» sa Price said. «Vi står saman med folket i Georgia og aspirasjonane dei har.»

Viss du har sett videoar frå protestane i Georgia, veit du at dei ikkje var fredelege.

Litt av ein kontrast til det som skjedde i USA den 6. januar, 2021, då Donald Trump-tilhengarar omringa Kongressbygget U.S. Capitol. Trump-supporterane blir fordømde, forfølgde og fengsla som oppvigleri-ivrige opprørarar. Bevis frå den dagen tyder på at det i folkemengda var agentar for styresmaktene (så vel som nokre ukrainske Azov-medlemmar) til stades, som prøvde å hisse til vald. Då demonstrantane kom til Kongressbygget, var det svært få av dei som deltok i valdelege handlingar. Men fordi det var Joe Biden dei opponerte mot, blir dei behandla som usle kriminelle. Tucker slår tilbake mot Biden-administrasjonens propaganda-mim.

Iran, som vart breitt fordømd i Europa for sin respons på demonstrantane, morar seg no godt over Frankrikes president Macron sin respons på sine franske medborgarar som er arge over at pensjonsalderen er auka utan at dei franske lovgivande maktene har røysta om saka:

Iranske autoritetar kommenterte masseprotestane og streikane i Frankrike. Ifølge talsmann for Irans utanriksdepartement Nasser Kanani, burde styresmaktene i Paris lytte til det franske folket og gi opp sine «barbariske valdsmetodar mot folk som forsvarer sine demokratiske rettar.».

https://t.me/sonar_21/1406

Reglar om protestar er småtteri i forhold til Den store regelen om å ikkje drive militær aktivitet i eit framandt land med mindre ein har blitt invitert til å sende sine styrkar som assistanse, eller om ein har blitt angripe. USA og NATO insisterer på at Russland bryt denne regelen og må bli straffa. Russland for sin del, argumenterer for at dei handlar for å forsvare dei russisktalande ukrainarane som Ukrainas styresmakter nådelaust har bomba sidan 2014, og for å motsette seg NATOs ekspansjon opp mot Russlands grenser.

Verken Russland eller Kina ser på klagene og raseriet frå Vesten som truverdig, på grunn av USA si eiga skitne historie med militære kampanjar i Vietnam, Irak, Syria, Panama, gamle Jugoslavia, Somalia og Afghanistan.

Her er den brutale sanninga om Den regelbaserte internasjonale ordenen. Det er ein anakronisme skapt av USA i etterdønningane av Andre verdskrig, den er i oppløysing, og Biden-administrasjonen held fram med å iscenesette politikk som vil akselerere bortgangen.

Hald eit vakent blikk på Israel. Landet er herja av protestar mot ei føreslått lov som vil frata Høgsterett makt og konsolidere den makta hos den utøvande greina (regjeringa). Rivnene i Israel er djuptgåande, og dei blir vidare for kvar dag som går. Statsminister Benjamin Netanyahu gav i dag forsvarsministeren sparken, og Israels generalkonsul gjekk av i protest.

Korfor tar eg opp dette? Fordi det enno ikkje har kome noko signal frå Biden-administrasjonen på om dei vil velsigne desse protestane som protestar som «følger dei internasjonale reglane», eller om dei vil fordømme Netanyahu som ein som bryt desse reglane.

Jamring om «internasjonalt baserte ordensreglar» eksponerer det faktum at USA ikkje lenger har verken styrke eller evne til å pådytte viljen sin på andre. Kina, Russland, Iran, Saudi-Arabia, India og Sør-Afrika, for å nemne nokre prominente få, er fullt klare over denne realiteten, og er travelt opptatte med å skape ein alternativ internasjonal orden som vil sette USA på sidelinja. Eg trur dette er den viktigaste konsekvensen av proksy-krigen mellom NATO og Russland i Ukraina. Dei svakaste punkta til USA har blitt eksponerte, og ingen truslar eller sanksjonar frå Washington kan endre den realiteten.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Adrià Crehuet Cano

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • wasan Totland
  29 mars 2023 9:01

  Jeg må legge til at når dommerne får seg en røykalaks får vi den uheldige utviklingen vi så i fotballkampen mot Spania.

  Svar
 • Northern Light.
  29 mars 2023 14:26

  Økonomiprofessor Michael Hudson: «Verdensbanken og IMF er verdens ondeste organisasjoner».

  Av Swebbtv.
  De globalistiske institusjonene Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet er «verdens ondeste organisasjoner». Det hevder den amerikanske økonomiprofessoren Michael Hudson.

  Det er i en samtale på The People’s Forum NYC at den kjente økonomen Michael Hudson forklarer hva som skiller USAs voksende fjell av gjeld fra gjelden til fattigere land. Dette er et veldig viktig spørsmål. Hva gjør Afrikas og tredje verdens gjeld forskjellig fra USAs? For det første, USA vil aldri betale ned sin gjeld. Det trenger de ikke, for de har gjelden sin i sin egen valuta. De kan ganske enkelt skrive ut penger. Afrika har ikke sin gjeld i egen valuta. Deres gjeld er i amerikanske dollar. Afrika må tjene amerikanske dollar.

  Verdensbankens grunnprinsipp er at ingen land skal dyrke sin egen mat. Afrika og den tredje verden må kun dyrke eksportavlinger. For å ha overflod og holde prisene nede, må de kjøpe kornet sitt fra USA eller Europa. Så hvis de gjør noe vi ikke liker, kan de gjøre det USA gjorde mot Kina på 1960-tallet. Vi kan sanksjonere og true med å sulte dem ut. Så å ha gjelden sin i dollar betyr at de må selge noe USA vil ha, ikke det de selv ønsker å selge. Etter min mening er Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet de ondeste organisasjonene i verden.

  Det er slik den vestlige verdens «imperialisme» fungerer, sier Hudson. USA får dem til å eie gjelden i sin valuta, ikke sin egen. De kontrollerer sentralbanken deres og gjør dem avhengige av seg. Da har de kvelertak på dem. Ifølge Michael Hudson tør heller ikke land å gå imot imperialismen i Vesten, og avskrive gjelden sin, for da truer CIA med å drepe dem, sier han.

  Fra Swebbtv, publisert 29.03.2023.
  Oversatt fra svensk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Ekonomiprofessorn: ”Världsbanken och IMF är världens mest ondskefulla organisationer”.

  Mer utdypende om Verdensbanken og IMF fra Michael Hudson:

  «Verdensbankens sentrale mål er å hindre andre land i å dyrke sin egen mat. Det er hoveddirektivet. Den vil bare gi lån til land for å tjene utenlandsk valuta, og den har insistert helt siden ca. 1950 på at land som låner fra den, må omforme landbruket til plantasje-eksportavlinger for å dyrketropiske avlinger som ikke kan dyrkes i USA av miljø- og værmessige årsaker.

  Og landene må ikke dyrke sin egen mat og må ikke foreta jordreformer eller ha småfamiliebasert jordbruk. Så den insisterte på at de skulle ha utenlandsk eid agribusiness i store plantasjelandbruk. Og det betyr at land som har tatt opp landbrukslån ikke kunne bruke dem for å produsere sin egen mat.

  Det har vært for å konkurrere med hverandre for å produsere tropiske eksportavlinger mens de er stadig mer avhengige av USA for matforsyning og korn. Og det er en del av hjørnet de er blitt malt inn i som kommer til å skape en slik global hungersnød denne sommeren».

  «IMF, Det internasjonale pengefondet har i utgangspunktet fungert som en forlenget arm av forsvarsdepartementet. Det har reddet ut diktaturer, reddet Ukraina, lånt ut penger til land hvis klientoligarkier Amerika ønsker å støtte, og ikke lånt ut penger til land som Amerika ikke ønsker å støtte, som Venezuela. Så IMFs jobb er i utgangspunktet å fremme nyliberal politikk, og å insistere på at andre land balanserer sine betalinger ved å føre en klassekrig mot arbeiderklassen.

  Betingelsen som IMF insisterer på for utenlandslån er at land devaluerer valutaen sin og senker lønnssatsene og vedtar anti-arbeidslovgivning. Vel, når du senker valutakursen, hva senker du egentlig? Matvareprisene er satt i dollar internasjonalt, råvareprisene er det, og prisene på maskiner og mange varer. Den eneste økonomiske variabelen som devalueres er innenlandsk arbeidskraft (og innenlandske renter). IMF har brukt denne typen søppeløkonomisk frihandelspolitikk som et middel til å holde lønnssatsene i det globale sør nede. Du kan si at det er en finansialisering av en i siste instans militær konflikt for å fremme nyliberal ideologi».

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Anerkjent britisk onkolog advarer:

Kreft utvikler seg raskt etter Covid-booster-vaksine

Forrige innlegg

Tidligere smitteverndirektør i USA:

Det vil komme en ny pandemi og Big Pharma forbereder allerde vaksiner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.