POSTED IN Krig-fred

USA:

Vi må forberede oss på en avgrenset kjernefysisk krig.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Trumps strategi mot Russland og Kina

av Alfredo Jalife-Rahme

Krigen i Syria har vist at når det kjem til konvensjonelle våpen, så er ikkje US Armed Forces lenger høgste autoritet. No er det Russland som har kontrollen. Moskva har introdusert ein ny ressurs inn i krigsmørket: den siste generasjonen hypersoniske nukleære bærerakettar. Desse vil nok gi Russland eit forsprang over USA på området atomkrig. Uvillige til å hamne i bakevja, og i eit forsøk på å ta igjen det tapte, har Pentagon til hensikt å dra nytte av – så lenge dei kan – si kvantitative overmakt til å dytte sine val på Russland og Kina.

Si vis pacem, para bellum  (Hvis du ønsker fred, forbered deg på krig)

Mektige Council on Foreign Relations sitt tidsskrift Foreign Affairs, har nyss brutalt eksponert den gåande debatten kring ein atomkrig som USA kunne la slå ut mot Russland og Kina.

Elbridge Colby

Først er det artikkelen til Elbridge Colby, ein av hovudarkitektane bak Pentagon sin National Defense Strategy. Denne proklamerer slutten på krigen som no blir ført mot terrorisme, og starten på «konkurransen mellom dei store maktene». Mottoet er: «om du vil ha fred, førebu deg på atomkrig: ein strategi for ei ny rivalisering mellom supermaktene.»

Colby, Joint Under Secretary med ansvar for «Strategi for og utvikling av styrkane», seier: «all komande konfrontasjon med Russland og Kina kan bli kjernefysisk» dersom «nokon av partane, under eit slag som blir tøffare og meir uvisst, skulle la seg freiste til å dra atomsverdet sitt for å konfrontere utfordringa, teste motparten si handlekraft, eller til og med berre halde kampen i gang».

Ifølge Colby er at den beste måten å unngå kjernekrig på å «førebu seg på å levere ein avgrensa ein» (sic); og «USA står klare til å framføre effektive, avgrensa nukleære operasjonar» (sic).

André Damon

André Damon frå den trotskistiske nettsida WSWS granskar Trumps trussel om å trekke USA frå INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, avtale om kjernefysiske mellomdistanserakettar), som forbyr USA og Russland å utvikle missilar med ei rekkevidd på mellom 500 og 5500 km.

Damon meiner at Trump sine truslar utgjer ein risiko for «liva til millionar av folk i Europa og aust-Asia», når han planlegg sin «krysseld mot Beijing og Moskva». Og USA legg ikkje lenger skjul på sitt ønske om å «bruke atomvåpen i kampane sine», der målet – å overvinne «motstandarane» – heilagar alle middel.

Damon argumenterer for at «slike planar blir lagde i løyndom», med medverknaden til New York Times og Det demokratiske partiet «som har halde nesten heilt stille om konsekvensane og faren for ein verdskrig».

George Shultz, den mektige utanriksministeren under Republikanaren Ronald Reagan var USAs president, «forsvarar» INF: «vi må verne om denne atomavtalen».

Ronald Reagan og Mikhael Gorbatsjov undertegner INF-avtalen i 1987.

Shultz seier at «atomvåpen utgjer ein trussel mot verda», og han gir seg i kast med å unnskulde Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov, då dei som Republikansk president og leiar for det tidlegare Sovjetsamveldet respektive, underteikna avtalen i 1987.

Han kritiserer Trump sine truslar om å gi opp INF, truslar baserte på påskottet at Russland har brote avtalen. Schultz nyttar høvet til å invitere andre land til å underteikne avtalen, og til å stå imot USA si freisting om å utvikle nye typar dødelege våpen; han legg fram forslag om, som første steg, eit møte mellom ekspertar frå USA og Russland «for å diskutere moglege avtalebrott».

Trass stor skepsis på den tida avtalen vart underskriven, gjer George Schultz merksam på at «omfattande inspeksjonar in situ vart utførte for å verifisere at alle forbodne missilar hadde blitt eliminerte.» I 1992 vart «nesten 2700 missilar øydelagde».

Putin: Russland ønsker å fjerne alle atomvåpen.

Schultz siterer noko viktig som Vladimir Putin sa for eit år sidan: «Dersom nokon spurte meg om atomnedrusting er mogleg, ville eg svare ja, det er det. Ønsker Russland ei univerell atomvåpenavvikling eller ikkje? Svaret på dette er også ja, Russland ønsker det og vil jobbe for det».

Schultz minnast at han i sin Revisjon av USAs atomvåpenposisjon, publisert i februar i fjor, sa: «USA vil halde fram med å gjere ein innsats for å støtte global utrydding av nukleære, biologiske og kjemiske våpen. USA har redusert sine nukleære reservar til 85% av det dei hadde under Den kalde krigen og har ikkje levert ny kjernefysisk kapasitet på over to tiår». Den tidlegare utanriksministeren under Ronald Reagan konkluderer med at «no er det ikkje tida for å bygge store arsenal med atomvåpen. Det er på tide å eliminere denne trusselen frå verda.»

Det verste ville vere å tru at Russland og Kina kjem til å vente med armane i kross.

Alfredo Jalife-Rahme
Omsett av
Monica Sortland
Kjelde
La Jornada (Mexico)

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Audhild Østgård
  7 november 2018 12:22

  Og i mens de såkalte supermaktene lager avtaler som stadig brytes og slik skaper frykt i befolkningen, kives de mer og mindre åpent i dagslyset om herredømme over planeten jorden!
  Den største krigsherren er som kjent han som også er i posisjon til å skrive historien for etterslektene!
  Slik kan makten, målet og middelet stadig forfalskes av;
  «Makten bak makten»!

  Hva så med Israel
  ….hvor stor kapasitet har landets maktmiddel, våpen- og atomvåpen?
  Jeg minner igjen om Jens Christian Hauges samkvem med landet ifm 2WW og etterpå!

  Svar
 • Ivan Røsstad
  7 november 2018 14:11
  Svar
  • Du må knytte noen bemerkninger til hva linken inneholder. Det blir for svakt å bare legge ut en link.

   Svar
  • Audhild Østgård
   9 november 2018 12:01

   Biologisk krigførsel er en gammel strategi!
   Husker å ha lest en fortelling for mange år siden der ulltepper ble innfisert med kukopper og sendt ut blandt div folk.
   Dem som naturlig hadde beskyttelse mot smitten var budeiene, dem som hadde daglig kontakt med kyr.
   Smittesprederne visste om kukopper og budeienes immunitet og brukte kunnskapen slik nevnt!

   Tror beretningen var gjengitt via Robert Jordan`s bok;
   Verdens øye
   (The Eye of The World),
   Tidshjulet – første bok,
   som en av mine sønner la igjen etter seg!

   Her fant jeg sannelig budeias ansikt igjen i en helt annen sammenheng;
   «Kukoppevirus fikk sitt navn fordi det ble forbundet med koppeaktige lesjoner hos storfe. I England hersket det en oppfatning om at budeiene var blant de vakreste jentene i landet, med ansikter uten koppearr, noe uttrykket ”my face is my fortune” i en engelsk folkevise er et eksempel på (3). Budeiene var ofte ikke mottakelige for inokulasjon eller koppesmitte, og dette fenomenet ble etter hvert knyttet til deres kontakt med kuer, noe som inspirerte den britiske legen Edward Jenner (1749 – 1823) til å gjennomføre sine første vaksinasjonsforsøk. I 1796 foretok han en inokulasjon av den åtte år gamle gutten James Phipps med kukoppevirus som tilhører samme genus som variolavirus. Materialet ble hentet fra hånden til budeia Sarah Nelmes (fig 4) som var blitt smittet av sine kuer. Da gutten noen uker senere ble inokulert med materiale fra en pasient med kopper, var han immun mot infeksjonen. Kukoppevirus gav med andre ord en kryssimmunitet mot variolavirus og koppene. Med dette kan man trygt si at Jenner levde opp til et av sine og sin veileder John Hunters prinsipper om ”ikke spekulere, men eksperimentere».

   I løpet av de siste tiårene har historien om kukoppevirus fått et nytt kapittel knyttet til seg. I 1970- og 80-årene forårsaket viruset alvorlige utbrudd blant eksotiske kattedyr i dyrehager i Moskva og i England, med høy dødelighet.»
   https://tidsskriftet.no/2001/12/medisinsk-historie/kopper-og-koppevirus-200-ar-siden-forste-vaksinasjon-i-norge

   Det har skjedd mye siden den gang!
   At den gode kunnskapen også misbrukes av dem med motsatt hensikt er ingen ny oppdagelse.

   Genmanipulering og smitteoverføring via insekter er heller ingen ukjent del av historien.
   Utviklingen av de teknologiske dronenes muligheter er mange
   og jeg lurer på om disse nå kan gjøres så små og nærmest komme som en nesten lydløst «bome», stikke/legge igjen sin ladning av ett eller annet og forsvinne inn i kroppen eller også vende tilbake til utgangspunktet..?
   Uten at andre enn offeret oppdager hendelsen…
   Sprøtt men sprøere finnes også!!

   Takk for link herr Røsstad

   Svar
   • Ola Henriksen
    9 november 2018 12:20

    «..legge igjen sin ladning av ett eller annet og ….. vende tilbake til utgangspunktet…. Men sprøere finnes også «.

    / 13.april 1946 ( etter krigen) skred de til verket. Tre medlemmer av gruppa smurte inn 12 000 brødskiver som skulle til fangeleiren, med arsenikk. Målet var å drepe alle SS-soldatene i leiren. /
    http://www.dagbladet.no/nyheter/de-jodiske-hevnerne-skulle-drepe-tusenvis-av-tyskere-med-arsenikk-ingen-skjonner-hvorfor-de-ikke-lyktes/61958075

    (Jøss, hvorfor gjorde ikke nasjonalsosialistene dette i stedet for å bruke lusemiddel, og bære farlige lik opp fra en kjeller ? )

   • Tor Larsen
    7 mars 2021 10:49

    En lignende gruppe, men da i USAs tjeneste, sørget for at krigsforbryterne tilstod hva som helst man kunne ønske seg, så som Auschwitz kommandant Höss gjorde. President Franklin D. Roosevelts svigersønn Curtis B. Dall var bare en av dem som undret seg over hvorfor Wall Streets jødiske finansfolk, også brødrene Warburg, finansierte Hitlers vei til makten, men etter verdenskrigen ble slike småting totalt uinteressant. Jødiske forbrytere beskyttes mens den gang syttenårige tyske soldater, nå geriatriske pleiepasienter, etterforskes, utleveres til Tyskland, tiltales og får sin rettferdige straff for å ha fulgt ordre. Noe som de den gangen ville ha blitt umiddelbart skutt for å nekte. De som bombet Dresden, Hiroshima og Nagasaki fikk sine medaljer og Warburgene er fortsatt blant verdens mektigste finansfolk.

   • Imponert av faktaopplysningene, men også av at du får ha et så langt innlegg i kommentarfeltet. Jeg bruker å regne seks-sju linjer før jeg må poste, ellers så kommer ikke innlegget inn. Hva er hemmeligheten i denne forskjellen?

 • […] Oversetting: Monica Sortland. Publisert først i Norge på Derimot.no […]

  Svar
 • Jan Magne Skogan
  5 februar 2020 12:56

  Atomvåpen er i hovedsak designet for terrorbombing. Poenget er altså ikke å nedkjempe fiendens militære styrker, men drepe flest mulig sivile. Ironisk nok er det ulovlig ihht folkeretten å bevist rette våpen mot sivile mål. Bruk av atomvåpen vil altså være ulovlig, men det er ikke forbudt å eie våpnene, og ha dem stående klar til bruk.

  Å utvikle a-våpen til bruk på slagmarken følger logisk ut av den tankegang som befester seg hos makthavere i en stormakt. Våpnene kan brukes som et ris bak speilet, men faktisk bruk vil være en svært alvorlig eskalering. Risikoen for en fullskala atomkrig vil da være overhengende.

  Å tro at vi snart er ferdig med den såkalte krigen mot terror har jeg ingen tro på. Tvert imot, denne krigen har ingen slutt.

  Svar
 • De nye atombombene er ikke større enn halvliter ølboks. Og ifølge Bundesnachricten og Veterans Today setter Israel opp et nytt land i nord Syria, Israel er støttet av CIA i prosjektet som blir en kurdisk stat som kan levere proxy soldater til USA og Israel. Veterans skiver også at det var en nuclear ølboks som ble sluppet over havna i Beirut og ikke Ammonium Nitrat som eksploderte. Noen medier kaller det Libanons Hiroshima.

  Svar
 • De nye rene atombombene er istand til å gjøre like stor skade som eksplosjonen i Beirut uten å etterlate radioaktivitet «A pure fusion bomb is capable of the resent damage in Beirut without radiation «.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Texas fjerner nedstengninger og ansiktsmasker.

California vil ha to ansiktsmasker.

Forrige innlegg

Texas åpner helt.

Ingen maskepåbud, ingen restriksjoner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.