POSTED IN Endring av politikken, Globalisering

USA trekker 9500 soldater ut av Tyskland.

Styrkeforholdet i verden endrer seg.

0
Print Friendly, PDF & Email

Det skjer da heldigvis positive ting i denne verden, slik meldingen under forteller om. Hvorfor USA trekker tropper fra Tyskland kan en naturligvis spekulere over, men det er naturligvis dyrt å ha dem der. Det koster.

En annen årsak er at forholdet mellom USA og Nato-partneren Tyskland (egentlig er landet en stor vasall-stat under USA) er i ferd med å kjølne. Det er prosess som har pågått svært lenge og henger sammen med langt mer grunnleggende forhold enn de som fremkommer i artikkelen under, først og fremt med økonomi.

Det er flere økonomiske forhold som påvirker Tysklands USAs forhold. 

Et bilmerke alle kjenner. Bidrar til forskyvningen av styrkeforholdet i verden i dag og mellom USA og Tyskland

Det mest grunnleggende er at de i en global økonomi er konkurrenter. Går det bra med selskaper i et av landene vil det måtte ramme andre land. Mest tydelig ser en dette i dag innen bilproduksjonen hvor land som Tyskland, Japan og Korea lenge har utkonkurrert USAs bilindustri, også i USA.

Men den nye kinesiske silkeveien har også en utløper rettet mot Europa og Tyskland, men ikke mot USA som ser med dyp mistro mot den og ønsker å stoppe hele prosjektet. I Tyskland betyr silkeveien økonomisk stimulering og nye muligheter, men sett fra USA betyr den en svekkelse av USAs innflytelse i Tyskland.

Den russiske gassrørledningen North Stream 2 er meget viktig for den tyske energisikkerheten, men den binder Tyskland og Russland sammen i et skjebnefellesskap. De gjøres gjensidig avhengige av hverandre og det reduserer krigsfaren i Europa tilsvarende. Men dermed kan ikke Tyskland som før brukes som et militært oppmarsjområde mot Russland sett fra USAs side. Tyskland blir en upålitelig militærpartner, sett med USA-øyne.

Sanksjonene mot Russland som USA har presset gjennom har ført til betydelige tap i EU-området, mens USA nesten ikke har tapt noe på grunn av liten handel med Russland. Og disse sanksjonene skader tysk økonomi årlig ved at de taper kontrakter og markeder østover fordi Russland må henvende seg til andre land for sin egen handel.

Olje og gass-rørledninger har store dimensjoner.

Når USA nå trekker tropper ut av Tyskland har det mange årsaker f.eks. at USA må spare og Tyskland må bruke mer sjøl. 

Men det viktigste med dette trekket er at trykket mot Russlands vestlige grense svekkes noe og må oppfattes som et spenningsreduserende tiltak sett med russiske øyne. En annen sak er at Tyskland også har stormaktsambisjoner og nå bygger opp en større militær styrke for å gjøre seg mer gjeldende globalt med imperialistiske ambisjoner.

Det mest grunnleggende er at det signaliserer en grunnleggende endring i styrkeforholdet i verden. En imperialist-makt er svekket og en annen, Tyskland, vil prøve å fylle USAs for store militære støvler.

Knut Lindtner

Trump beordrer 9500 USA-tropper ut av Tyskland.

Og det skjer med det spente forholdet mellom USA og Tyskland øker. Nå kutter han på troppestyrkene der.

Av Jason Ditz

Den økende spenningen mellom USA og Tyskland har nå gått så langt at Trump-administrasjonen har kunngjort at 9500 USA-tropper skal forlate Tyskland. 

Det betyr at det nå er 25 000 USA-tropper igjen i Tyskland. Det blir det nye øverste tallet på USA-soldater der.

USA har mast på Tyskland i årevis om utgiftene til de militære. Det inkluderer Trumps trusler om å trekke tilbake styrkene sine. 

Men meningmålinger har vist at Tyskland gjerne ser at alle USA-troppene reiser hjem uansett. 

Både USA og Tyskland er i stand til å forsvare seg selv og til å angripe andre land, slik vår nyere historie viser.

USA har ett formål med å beholde så store styrker i Tyskland, ja, gjerne flere styrker. Dette er en avtale fra den kalde krigen.

Troppene er der for i første rekke å kjempe mot Russland, selv om det nå ligger et stort antall NATO-land mellom Tyskland og Russland.

Trump ivrer etter at Tyskland må betale mer til NATO, og mer til USA. Det skal være for utgiftene ved å ha USA-tropper i landet. Dette siste trekket er antakelig for å forlange mer penger.

Men Tyskland er slett ikke desperate etter å føye Trump. De avviser det med et skuldertrekk.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Mike Von@thevoncomplex

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

7. juni en nasjonaldag

Norge har Europas minst nasjonale samfunnselite?

Forrige innlegg

Antirasisme:

Klassekampen vaskes vekk i pigmentanalyse

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.