POSTED IN Norge, Norsk politikk

USA overvåker Norge:

Ingen utvisninger, men ned i knestående!

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

At USA overvåker sine allierte og ulovlig skaffer seg informasjon om dem er egentlig ingen nyhet. Dette har vært kjent lenge. Det var dette Edward Snowden avslørte og førte han i politisk asyl til Russland.

USA drivet et globalt nettverk for signalovervåkning, «5 Eyes» som omtrent ingen i Norge har hørt om. Det sier sitt om åpenheten og tilgangen på vital informasjon til den norske befolkningen.

 

Five Eyes anlegg på New Zeeland. De andre deltagerlandene er Australia, Canada UK og USA.

Huawei truer dette nettverket ved at det blokkerer for USA-overvåkning av de land som bruker Huawei-teknologi. Huawei-teknolog gir dermed nasjonal sikkerhet. I tillegg truer det USAs utstyrsprodusenter fordi de leverer billigere og bedre utstyr.

Huawei-saken dreier seg ikke om å unngå kinesisk overvåkning, men å unngå overvåkning fra USA. Naturligvis har USA snudd dette på hodet.

USA spionerer på sine venner fordi de ikke stoler på dem. Husk at det er jungelens lov som gjelder under kapitalismen: spise eller bli spist. De spionerer også for å kontrollere at «vennene» lystrer og ivaretar USAs interesser først og foran egne nasjonale behov.

Rådyre og stadig til reparasjon.

Innkjøpet ev 52 F-35 fly er et eksempel på dette. Norge hadde ikke behov for disse flyene men de ble prioritert foran svenske JAS Gripen og Eurofighter. Dette er angrepsfly og av dårlig kvalitet. De står store deler av tiden på bakken for reparasjoner. De er ekstremt dyre.

I tillegg brukes spionasje-informasjonen til å gi selskaper fra USA økonomiske fordeler slik det nevnes eksempler på i artikkelen under.

Naturligvis spionerer de også i Norge. Det skulle bare mangle. Men protesterer vi slik vi gjør overfor andre land. Nei, det motsatt skjer. Ned i knestående med oss for USAs ambassadør! Servilitet og kryping er den norske måten.

Knut Lindtner

Glem Huawei! USAs spionering på Danmark viser at den virkelige trusselen for europeiske land kommer fra Washington.

Av Tom Fowdy.

Avsløringene om at Amerika driver med overvåkning mot Danmark burde ikke komme som noen overraskelse. De har konsekvent spionert på sine allierte og deres forsøk på å ødelegge for Huawei er simpelthen bare et forsøk på tåkelegging.

Sitter i asyl I Russland fordi han avslørte USAs spionasje på alle i verden.

Danmarks offisielle radio, Danmarks radio, har avslørt, når de siterer anonyme kilder, at USAs National Security Agency (NSA) har samarbeidet med landets etterretningstjeneste i å spionere på Danmarks finansminister og utenriksminister.

Hensikten var å samle informasjon rundt Danmarks program om anskaffelse av kampfly, der Washington hadde som mål å sikre seg at København skulle kjøpe Lockheed Martins F-35-fly heller enn å kjøpe fra europeiske produsenter av krigsmateriell.

Historien, som dekket både Danmark og Nederland, ble stort sett ignorert i engelsk-talende internasjonale medier. 

Spionasje-skandalen kommer på et tidspunkt når Washington aggressivt kommer med ideen om «rene nettverk». De forlanger at europeiske land ekskluderer det kinesiske firmaet Huawei fra sine telekommunikasjons-systemer – med påstander om at dette vil være en «spionasje-risiko».

Men det er ikke slik det er. «Det rene nettverket» er ikke rent i det hele tatt. Og trusselen mot europeiske land er mye nærmere hjemme enn Beijing.

En trussel mot USAs hegemoni

USA har en lang, veletablert historie med å utnytte etterretnings-samarbeid til å spionere på europeiske land av kommersielle årsaker, ikke minst når det gjelder tilbud fra «det amerikanske militær-industri-komplekset».

Hva er så dette militær-industrielle komplekset? Begrepet refererer til et oligarki av amerikanske multinasjonale romfarts- og forsvars-kontraktører som utgjør ryggraden i USAs militære. Det er firmaer som Lockheed Martin og Raytheon, for å nevne noen få. 

Disse selskapene utøver en uforholdsmessig innflytelse over amerikansk politikk for å kunne opprettholde sine enorme profitter,

Men mer alarmerende er deres representanter og lobbyister i selve systemet i Washington. 

Ta for eksempel Nikki Haley, som til ganske nylig var medlem i Boeings styre. Hva vet hun om romfartsteknologi? Ingenting. Hva vet hun om å framsnakke krig og neo-konservativ politikk? Mye.

Og dette er ikke alt. Det denne avsløringen i Danmark minner oss om er at dette militær-industrielle komplekset også samarbeider med USAs etterretning for å fremme sin interesser, og til og med underminerer konkurrenter innenfor allierte land.

For eksempel, i 1994 er det offentlig dokumentert at USAs Echelon-program underminerte en avtale mellom det europeiske firmaet Airbus og Saudi-Arabia. De greidde å  å sikre en 6 milliarders kontrakt for Boeing.

På samme måte ble det avslørt  at NSA for flere år siden hadde spionert på det tyske kanslerriet i årevis. 

Det som nå skjedde i Danmark er ikke noe nytt, det er blitt en trend.

Den virkelige grunnen til at USA prøver å ekskludere Huawei  er ikke av lovlige sikkerhetsgrunner, men for å opprettholde sitt strategiske monopol over det globale internettet og nettverks-overvåkning.

USA truer Kina fordi konkurransen er blitt for hard.

Om Huawei spionerer eller ikke – og det har aldri blitt bevist – er det allikevel er firma som ikke står under politisk kontroll  av USA og deres etterretnings-partnere. Det gjør at deres nettverk er vanskeligere å infiltrere og undergrave.

USA har ikke aggressivt drevet for sin anti-Huawei-kampanje fordi de bryr seg eller gjør det med de beste hensikter. De har gjort det fordi utfordringen fra kineserne er økende, og den økende innflytelsen til Huawei utfordrer USAs militær-industrielle kompleks og også USAs forskjellige forsøk på å overvåke internett, som for eksempel Prim.

Ikke bare spionerer USA på land som de kaller allierte, men de prøver å underminere deres kommersielle interesser, dette for å sikre seg at global monopol og profitt gjennom deres militær-industrielle kompleks blir opprettholdt.

Heretter vil det som kalles «rene nettverk» ikke være annet enn hykleri fra Pompeos side. Det er pakker designet for å opprettholde status quo for det som tjener Washington. 

Og det er jo dette det kinesiske telekommunikasjons-systemet truer.

Oversatt og forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Taylor Kopel

https://www.rt.com/op-ed/506964-huawei-us-spy-denmark/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Derimot.no er min foretrukne norske kilde for innsyn i geopolitikk, men vil si meg uenig med Lindtner sine stadige nedrakkinger på kapitalisme. Et fritt marked hvor de små aktørene kan konkurrere fritt med de store er det beste systemet vi har. Her mener jeg Lindtner bommer og at tidligere president i USA Jimmy Carter har rett, da han nylig sa at USA har blitt et oligarki. Hvis dere venstreorienterte journalister er enig i det, så håper jeg dere kan angripe oligarki/fascisme/kompis-kapitalisme istedenfor å lage en stråmann på kapitalisme. Da kan vi etter min mening ha en mye mer meningsfull debatt. Ellers vil jeg berømme derimot.no for å søke sannheten og ta den tiden det trenger i vanskelige saker og deres tilnærming til å se på flere sider av saken.

  Svar
  • Jeg regner ikke småbedrifter som en del av kapitalismen. Det vil trengs i et hvert samfunn. I dag er kapitalismen de store kapitalkonsentrasjonene. Det er der jubngelsen lov gjelder og det viser all utvikling. Kapitalkonsentrasjonen er en del av dette systemet og den pågår ubønnhørlig. Småbedrifter og enkeltforetak fyller bare huller i et hvert system som oppstår, fordi en ikke kan planlegge for alt. Det vil alltid oppstå mindre og uforutsette behov som må fylles og dekkes av slik virksomhet.

   Svar
   • Kapitalisme er å verdisette penger mer enn arbeidskrefter, som velstandsprodusent, i en nasjon.
    Kapitalisme er å mene at en nasjon som har arbeidskrefter/resurser er fattig fordi nasjonen ikke har penger. ( Mer bestemt vestlig valuta.)
    Kapitalisme er å mene/tro at en nasjons velferdproduksjon til eget bruk ikke har noen verdi før den er fraktet verden rundt og penge-sammenliknet/konkurrert med andre nasjoners produksjon.
    Kapitalisme er å behandle penger som noe med egenverdi, å ikke (kun) byttemidler i nasjonen og mellom nasjoner. Dermed gis pengeeierne selvfølgelig også politisk makt.
    Kapitalisme er å la pengeverdier vokse/»produseres» ved hjelp av renter ( tall av tall), og sammenstille dette med annen produksjon.
    Og som det er sagt: ‘ Den politiske v.siden vil bekjempe privat-kapitalismen/«kapitalister» . – Og/men istedenfor løper alle kapitalismemotstanderene rett i armene på «stats»-kapitalismens øredøvende helvete. ‘
    Vi har sett de styrende i alle kapitalist-land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld.
    Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så:
    «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?»
    Denne FORVEKSLINGEN er kapitalisme.

 • Hvor mye av denne saken er sann og hvor mye er en dekkoperasjon? For få år siden ble en rekke tidligere polititopper tatt for å overvåke norske statsborgere på vegne av USA -og saken henlagt uten synderlig etterforskning. Så kom det fram at Norge overleverer store datamengder direkte til NSA, i følge Snowden/Greenwald 33 millioner samtaledata per måned. I USA er det avslørt at NSA i sin tur overleverer rådata direkte til Israelsk etterretning -som igjen samarbeider tett med ekstreme stater som Saudi Arabia og sunniekstremister i Jemen, Syria og nå sist Nagorno Karabakh. Små, flinke norske gnagere løper i de stores rottehjul, men klarer aldri å løpe så fort at de ser hva de selv egentlig driver på med. I en verden av uhellige allianser innser de ikke at de overvåke seg selv for stater som i mange sammenhenger har motsatte interesser av de norske.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

På slutten av presidentperioden:

Donald Trump rensker ut i Pentagon.

Forrige innlegg

Anerkjent advokat i intervju:

Massivt valgjuks fra Biden-leiren. Jeg har svært mye bevis.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.