POSTED IN Cuba

USA har sine metoder

Snikmord av uønskete statsledere

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når vi offentliggjør denne artikkelen enda en gang  skjer det i tråd med at Mossad driver med snikmord av ledere rundt om i verden som de ikke liker (er en del av Hamas), eller for den sak skyld senator Lindsey Graham sin oppfordring om at noen rundt Putin må drepe han.

Denne typen tenkning er imidlertid ikke ny men har styrt USAs politikk overfor flere statsledere, ikke minst Cubas Fidel Castro. Men også f.eks. Chiles Salvador Allende er fjernet eller «tatt ut» som den forskjønnende omskrivelsen sier, riktignok av USAs «allierte» i landet.

Og Israels Mossad er eksperter på snikmord i andre land. Men mange reagerer ikke på denne virksomheten fordi de definerer Israel som tilhørende «de gode» og da må de få lov til slikt. Dermed får vi en glideskala-moral som kan brukes til å rettferdiggjøre nesten hva som helst.

I april i 2018 bombet USA en flybase i Syria med Tomahawk-raketter fordi landet angivelig skulle har brukt kjemiske våpen mot de utanlandsk-støttete leiesoldatene som fortsatt besetter deler av landet. Og noen år tidligere hadde Obama truet med lignende tiltak hvis den syriske regjeringen brukte slike våpen. USA har sørget for straffetiltak overfor både Iran og Nord-Korea hvis de prøver å skaffe seg kjernefysiske våpen. Selv har de tusenvis av slike og har brukt dem også.

Israel har også atombomber, men utsettes ikke for trusler – for de er alliert med USA. Denne formen for dobbelt moralsk bokholderi stinker altså som kloakken fra et griseslakteri. I Norge er det ikke mange som våger å si noe offentlig om det. De store mediene er helt tause.

Griseslakteri i Kampuchea

Problemet er hele tiden at de som løfter den moralske pekefingeren (USAs regjering) selv har sine svin på skogen i vel så stort mon, slik historien under bekrefter. Dette har vært vel kjent lenge for alle som følger litt med. Store deler av det norske folket vet ingenting om dette – og de fleste som har hørt om det tror i hvert fall ikke på det.

Det er ingen tvil om at propagandaindustrien er effektiv, men sannhets-søkende er den dessverre ikke.

Knut Lindtner
Redaktør

Det primære målet for USAs bakteriologiske krig mot Cuba?

Av Jorge Wejebe Cobo

Den 1. juni 1964, for 57 år sidan: Fidel Castro, leiaren for Revolusjonen, erklærte at yankee’ane sannsynlegvis ville prøve seg på ein bakteriologisk krig mot folket vårt; han varsla også den globale folkeopinionen om dette faktum som dei US-amerikanske styresmaktene hyklerisk nekta for, samtidig som US-amerikanske spesialtenester eskalerte aksjonar som i komande år skulle koste mange cubanarar livet, og i tillegg subtrahere millionar frå økonomien til øya.

Dykkerdrakta som Castro skulle bruke blei forgifta

Det var sommaren 1962 at denne kampanjen starta, då Sidney Gottlieb, ein CIA-kjemikar, brukte alle krefter på å legge smitte i ein dykkardrakt som Fidel skulle bruke.

Kvar del av dykkarutstyret som ville kome i kontakt med pusterør og hud, blei omhyggeleg sett inn med tuberkulosebakteriar og ein giftsopp som gir sjukdommen madurafot, som obduksjon har vist medfører døden ved at den oppløyser vev hos offeret medan han eller ho er i live, inntil døden kjem under store smerter.

James Donovan og Fidel Castro

For å sette planen ut i livet, utnytta CIA Fidels gjestfriheit overfor James Donovan. Donovan var den US-amerikanske advokaten som prøvde å kome til forlik med Castro om å få sett fri Grisebukt-leigesoldatane; men mange versjonar hevdar at den nord-amerikanske Donovan formeleg nekta, eller søkte påskot til å ikkje gi den fatale gifta til verten sin.

CIA-kjemikaren Sidney Gottlieb

Kanskje var det etiske prinsipp som motiverte Donovan si åtferd. Dette er sannsynleg, for det er vanskeleg å finne døme på like svikefull åtferd frå noka regjering imot nokon annan stat i fredstid.

I tillegg perfeksjonerte USAs CIA på denne tida ein annan plan: dei ville overrisle eit TV-studio der sjefskommandanten skulle opptre, med eit narkotisk stoff som skulle få han til å te seg irrasjonelt framfor publikum. Andre gonger forsøkte dei å få i han eit stoff som skulle få han til å miste skjegget, som på denne tida var ein utprega del av imaget hans.

Det skorta heller ikkje på forsøk på å forsyne Fidel med sigarar som var smitta med ein livsfarleg bakterie, og å forgifte han med cyanid-piller, designa for å ikkje etterlate spor.

Etter nederlaget i Grisebukta, ønska USA seg revansj, og å destabilisere landet og legge høva til rette for ein direkte invasjon, den såkalla Operasjon Mongoose. Denne planen vart kjent fleire år seinare, og den inneheldt som eit deloppdrag at ein skulle «øydelegge avlingane med biologiske eller kjemiske våpen, og bytte ut regimet før det komande kongressvalet i november 1962».
Kort etter at denne planen var utarbeidd, vart det cubanske jordbruket smitta med eit patogen, Newcastle-viruset, som nesten totalt utrydda populasjonen av fjørfe på Cuba.


Nesten all dyrka mark og heile produksjonen med buskap og fjørfe vart utsette for endemiar og sjukdom miksa ihop i CIA-laboratorier. I dei komande åra skulle det cubanske folket få oppleve uventa utbrot av blødande augekatarr, dysenteri og dengue (tropefeber) serotype 02, som medførte 158 dødsfall, inkludert 101 barn, i 1980-åra. Dette var største førekomst av menneskelege tap som US-amerikansk biologisk terrorisme har påført det cubanske folket.

Desse angrepa heldt fram sjøl etter oppløysinga av Sovjetunionen og den sosialistiske leiren på 1990-talet, då US-amerikanske spesialstyrkar og det cubansk-amerikanske høgre meinte tida var inne for å framprovosere svolt og desperasjon i den vanskelege økonomiske situasjonen som landet stod i.

Viktige aspekt ved den bakteriologiske krigen som USA dreiv mot Cuba, den største i historia, kom fram i lyset etter deklassifiseringa av granskingsfunna til Senatskomitéen som granska CIAs illegale aksjonar i 1975, og andre offentlege dokument og vitneutsegn frå involverte. Desse gav historisk grunn for klagemål som Revolusjonsleiaren hadde starta så tidleg som i 1964.

Jorge Wejebe Cobo

Omsetting Monica Sortland

Bilder/tekst: Knut Lindtner

les også:  https://www.maryferrell.org/pages/Post-Watergate_Intelligence_Investigations.html

Artikkelen har tidligere vært publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Er det ikke på tide å avslutte dette regimet ( og dets bakmenn), som vel må være det mest beregnende avskylige i verdens historie? MÅ slike folk være våre politikeres allierte?
  I det minste bør vi fra ta bakmennene deres viktigste våpen; kontroll over verdensvalutaen og rentestyringen, og store deler av media (dvs. løgnproduksjonen).

  Det er nok av eksempler på deres grusommheter etter at «de gode vant over de onde» i 1945.

  Et stort antall guatemaltekere ble infisert med syfilis eller andre
  seksuelt overførbare sykdommer på 40- og 50-tallet. *
  http://www.dagbladet.no/2015/0

  Kvinner og foreldreløse barn.
  De forferdelige eksperimentene skal ha blitt utført på kvinner, foreldreløse barn og soldater.

  Svar
 • Edmond Dantes
  16 juni 2017 15:30

  DE GODE vant krigen over DE ONDE. Og tar du på noe som helst vis, DE ONDES parti, så er du OND selv. Den endelige straffen kan bli at DE GODE henger både deg og dine barn opp i lyktestolper og brenner dere alle sammen levende. For slik gjør man med DE ONDE. Om man er GOD. Rikdommen USA også den tekniske, kan de takke massemyrderiene til Europeerne for. USA har da utryddet den opprinnelige landets ur befolkning. Jeg kunne begrunnet noe tanker om det, men har fått korreks. link ti kontinentets galskap https://no.wikipedia.org/wiki/Amerikansk_bison

  I 1899 kjøpte James «Scotty» Philip 5 bison som var innfangede kalver fra den siste store bisonjakten langs Grand River i 1881.

  Svar
 • Edmond Dantes
  16 juni 2017 15:32

  John F Kennedy påtatte skyld i CIA grisebukta. Seierherrene har mange fedre, men taperne er foreldreløse. http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/john-f-kennedys-kamp-mot-oligarkiet/
  http://vgd.no/samfunn/historie/tema/802011/tittel/invasjonen-av-grisebukta
  https://snl.no/Cubakrisen
  Cubas Fidel Castro ble kritiserte av USA som påsto at han hadde politiske fanger. Castro tømte deretter alle Cubas fengsleer og galehus og deponerte det hele rett over til Florida kysten USA. Hele 40-50 år etter, lider Florida av dette fortsatt. Det var nevnte kasus USA hadde sin omsorg ovenfor. Filmen Scarface fra 1983 regissert av Brian de Palma manus av Oliver Stone med Al Pacino i hovedrollen som den cubanske gangsteren Tony Montana, som «flykter» ekspotert til USA for å oppleve «Den amerikanske drømmen» den kriminelle sådan. Castro begrunnet sine handlinger med å gjøre Cuba trygt for seg og sine, men hva gjør vi her i Norge? Norge Fremstår som en fjøslykt og «Kuruke» et trekkpapir for klodens møkk og avskum i tillegg til det søppel og bunnfall vi selv er i stand å dyrke frem. Det mest skamløse av dette ender opp å få jobb i FN. EU eller flytter til FRANKRIKE! Kreket på Siri Lanka hvor lenge fikk han lov til å dumme oss alle ut? Solheim og Støre er etterlyst død eller levende. https://no.wikipedia.org/wiki/Scarface_(1983)
  http://vgd.no/samfunn/historie/tema/802011/tittel/invasjonen-av-grisebukta

  Svar
 • Du skriver mye, både rundt og om temaet.
  Men «vi som elsket Amerika», elsket nok mer Kennedy og det vi trodde/håpet var Amerika. ( Dengang vi ikke visste så mye om bakmennene.)

  Dette var det relevante/interessante i lenken (e) du la fram, synes jeg:
  «JFK snakker om muligheten for genuin verdensfred, med hvilket han mener noe helt annet enn en verdenstilstand påtvunget Pax Americana. ….JFK sier at forutsetningen for genuin verdensfred ikke bare er gjensidig nedrustning, men også at enhver amerikansk borger endrer sitt syn på Sovjetunionen og Den kalde krigen. ……..Genuin fred] må være dynamisk, ikke statisk, og må være fleksibel nok til å kunne møte utfordringene til hver ny generasjon. For fred er en prosess, en måte å løse problemer på.”

  Svar
 • jostein Bjørkmo
  18 juni 2017 22:53

  Et regime som er i stand til å gå til slike ytterligheter har nok flere svin på skogen. Det må ha vært/være fristende å utsette andre land, kansje også oss, for smitte for så å forske på hvormye det svekker. Fordelene er mange ved å beholde en bedre helse enn dine motstandere. Vi ser jo også USAs kyniske bruk av bedervet ammo som endel av dette.

  Svar
  • Ola Henriksen
   9 mai 2019 11:16

   Vi bør skaffe oss andre allierte, og slutte med politisk dobbeltmoral.
   Så bør vi også ettergå og revidere hele vår historie, helt fra før 1. verdenskrig.
   Vi er løyet for og terrorisert nok, av de som ønsker En verden /En leder ( og En valuta.)

   Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
   «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.»

   Svar
 • Absolutt ingen nasjon i verden kan matche Israels lange historie av bemerkelsesverdig dristige drap på høytstående personer, ikke en gang USA. Videre har den enorme dominansen av jødiske og pro-israelske elementer i amerikanske og vestlige media sikret at selv når det foreligger solide beviser for at slike likvideringer var utført av Israel, ville svært få vanlige mennesker i Vesten får vite om dette.

  Israels dristighet når det gjelder drap på høytstående personer er virkelig ganske bemerkelsesverdig. Allerede før staten Israel ble opprettet, likviderte de forskjellige sionistiske fraksjonene Lord Moyne, den britiske ministeren for Midtøsten og grev Folke Bernadotte, FNs fredsforhandler. Israel gjorde mislykkede forsøk på å drepe USAs president Harry S. Truman og britenes utenriksminister Ernest Bevin. I Israel diskuterte man til og med mulig likvidering av statsminister Winston Churchill. Det eksisterer betydelig evidens for at israelske Mossad spilte en sentral rolle i drapet på president John F. Kennedy – dette på på grunn av at Kennedy motsatte seg at Israel skulle få tilgang til atomvåpen.

  http://www.unz.com/runz/american-pravda-the-jfk-assassination-part-ii-who-did-it/

  Mossad-avhopperen Victor Ostrovsky advarte den amerikanske regjeringen om at Israel hadde planer om å likvidere president George H.W. Bush tidlig på 1990-tallet på grunn av den bitre konflikten over økonomisk hjelp til Israel, og tilsynelatende ble disse advarslene tatt alvorlig på amerikansk side. Så nylig som i 2012 oppfordret redaktøren for den største jødiske avisen i Atlanta til drap på president Barack Obama på grunn av politiske uoverenstemmelser med Israel.

  Historien om israelske militære false flag-angrep er enda mer slående. En av historiens største false-flag terrorangrep før 9/11 var bombingen av kong David hotellet i Jerusalem i 1946 utført av av sionistiske militanter utkledd som arabere. Dette false-flag angrepet drepte 91 mennesker. I den berømte Lavon-affæren fra 1954 lanserte israelske agenter en bølge av false-flag terrorangrep mot vestlige mål i Egypt, med hensikten å legge skylden for angrepene på anti-vestlige arabiske grupper. Det er sterke indisier på at israelske Mossad-agenter i 1950 lanserte en bølge av false-flag terrorangrep mot jødiske mål i Bagdad, med hensikten å få Iraks jødiske samfunn, som hadde eksistert mer enn tusen år i Irak, til å emigrere til Israel. I 1967 lanserte Israel et bevisst luft- og sjøangrep mot det amerikanske spionskipet U.S.S. Liberty, med hensikten å senke skipet og drepe alle ombord. Resultatet var over 200 drepte og sårede amerikanske soldater før angrepet ble avsluttet.

  https://www.chicagotribune.com/chi-liberty_tuesoct02-story.html

  Israel dominerer vestlige politikere og media i en slik grad at ingen av disse brutale angrepene fikk noe særlig oppmerksomhet, og i dag er det bare få mennesker i Vesten som kjenner til dem. Videre ble de fleste av disse hendelsene kjent på grunn av tilfeldigheter, slik at vi kan mistenke at mange andre angrep av samme type aldri har blitt kjent. (F eks Alexander Kielland «ulykken»).

  Svar
 • U

  USA består av mange kulturer med forskjellige interesser. Hvis du står i mot noen av de vil USA altfor ofte gjøre hva som helst for å eliminere deg. Det gjeller også for deres egne generaler. George S. Patton ble myrdet etter ordre fra to av Roosevelt sine rådgivere som tilhørte khazaria kulten. General Patton hadde innvendinger mot ordre om et hevnbasert rettsoppgjør. Det var eliminasjonsgrunnen.

  Svar
 • Iran – Contas – affæren i 1986-1987 hvor USA solgte våpen til Iran via et mellomland for å frigi amerikanske fanger i Libanon og finansiere regimeskifte i Nicaragua. Nå viser det seg at det var Sverige og ikke Israel som var mellomlandet og det var etterretningstjenesten som drepte Palme. Etterretningstjenesten har alltid påstått at mord er lett. Selvmord er vanskeligere.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vi hører ikke mye nå.

Kina konsoliderer kontrollen over Sørkinahavet.

Forrige innlegg

Vanvittig språkpolitikk i Ukraina.

Landets russisk-talende skal nektes å bruke språket sitt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.