POSTED IN Iran, USA

USA forsetter med trusler overfor Iran:

Truer Iran i deres eget territorialfarvann.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Dette er meldinger som kommer fra Midt-Østen med jevne mellomrom. Det er en del av konflikten mellom Iran (tidligere het landet Persia) og USA. I Den Persiske Gulfen er det altså en sjømilitær spenning mellom Persia og USA.

Bare ved å merke seg på navnet på området fremgår det hvem som hører hjemme i dette området: Dette er Persia-gulfen, ikke USA-gulfen. USA hører hjemme i deler av Mexico-gulfen men hvis Iran hadde hatt masse krigsfartøy her og truet USA slik USA nå gjør overfor Iran ville vi hatt full krise.

Her er Mexico-Gulfen. Hvis iranske skip hadd opptrådt slik USA gjør i Den Persiske Gulfen ville vi hatt krig. Internasjonale regler for oppførsel må gjelde alle, ikke med unntak for USA.

USA ville ikke bare sett på slike utsagn som fornemmelser men som direkte trusler og fjernet fysisk alle de persiske skipene fra USA-gulfen (Mexico-gulfen).

Hvis Iran skal forsvare sitt eget territorium må de ha sjømilitære styrker i dette området hvor territoriet befinner seg. USA forsvarer ikke sitt territorium i Persiagulfen, tvert imot truer de gjennom sitt nærvær Irans territorium. Det er ikke lenge siden Iran skjøt ned en USA-drone over eget territorium.

I praksis er dette en form for psykologisk krigføring som bidrar til å holde en farlig militær og politisk spenning ved like. Hvem er ansvarlig for dette? Men siden dette ikke ikke er USA-gulfen, men Den Persiske Gulfen, gir svaret seg selv.

Knut Lindtner

Iran fortsetter sine sine rutinemessige oppdrag i Den Persiske Gulfen til tross for USA-trusler.

Den iranske marinen sier at operasjonene ikke vil endres etter advarsler fra USA.

Jason Ditz

Sist tirsdag truet USA gjennom et militært kommunike å forholde seg til alle båter som nærmer seg USAs krigsskip som en «trussel». De ba andre nasjoner å «holde seg på avstand». Irans marine har reagert ved å fortelle at deres oppdrag vil forbli uforandret.

Her er Persia-Gulfen. Enhver kan se at store deler av Irans territorialfarvann befinner seg her. Hva USA har her å gjøre er et langt viktigere spørsmål.

USA-kommunikeet kommer samtidig med trusler om å gjøre iranske skip om til mål hvis de kommer for tett på. Iranske skip kommer ikke så nært som 100 meter uansett, med mindre USA-fartøy kommer inn i Irans territorialfarvann og realistisk sett skjer ikke dette med militære fartøy.

Naturligvis tolker mange dette som en advarsel overfor vanlige handelsfartøy. Men å komme med trusler overfor Iran er imidlertid ganske vanlig fra USAs side og det er også vanlig at Iran insiterer på at USAs trusler ikke vil endre på noen virksomhet fra deres side.

Så lenge både USA og Iran har skip i Den Persiske Gulfen er det en risiko for konfrontasjoner. USAs styrker forlater imidlertid ikke området og sørger på den måten konstant for iranske verbale reaksjoner til tross for at Iran helt åpenbart holder sine skip i sitt territorialfarvann.

Oversatt av Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Covid-19 tiltakene:

Det vil komme en større politisk endring i etterkant.

Forrige innlegg

Spillegalskap er den nye epidemien.

Eller er det en fattigmannskatt?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.