POSTED IN Endring av politikken, Militære/våpen/teknologi

USA får ikke til hypersoniske missiler:

Ligger flere ti-år etter Russland.

0
Print Friendly, PDF & Email

Vi har hatt noen artikler om de nye russiske våpensystemene som allerede er gjennomtestet og blitt utplassert. I vårt land og vår del av verden tror fortsatt folk at Nato er overlegen når det gjelde avanserte våpen. Men situasjonen er den motsatte. Det er missiler, droner og ikke minst hypersoniske våpen som i dag er bestemmende for utfallet av kriger. Dette er våpen som tilsvarer tanksen sin tilsynekomst under 1. Verdenskrig – våpen som er overlegne og setter de våpen som allerede foreligger sjakk-matt.

Her er Russland i dag fullstendig overlegne og det vil ta USA ti-år å nå dem igjen hvis de staser på det. Allerede nå har vi sett noen få tilfelle av effekten av slike våpen (Kinzhal) brukt på slagmarken i Ukraina. Men våre medier forteller naturligvis ikke om dette fordi det vil virke fullstendig demoraliserende innad i vestlige samfunn og føre til politisk og militær krise.

Kina er i ferd med å skaffe seg slike våpen, men de ligger etter Russland. Og USA prøver nå å tette det russisk forspranget men ligger langt etter slik denne artikkelen under forteller om. Velkommen til en verden som faktisk eksisterer, men som svært få i vesten aner noe om.

Knut Lindtner
Redaktør

Testinga av USAs hypersoniske våpen feilar

Air Force Secretary Frank Kendall III fortalde i ei Kongress-høyring at «US Air Force sine testar av eit hypersonisk våpen den 13. mars ikkje var nokon suksess. Vi fekk ikkje dei dataa vi trengde.»

Lockheed Martins luftutfyrte rask-respons-våpen, ARRW (air-launched rapid response weapon) lyt føreta 4 flygingar på rad før den blir sett i masseproduksjon. Dette var den andre testen den hadde. I fjor feila 4 testar før éin var vellykka.

Oberst Frank Kendall III

Oberst Frank Kendall III er aeronautisk ingeniør. USA ligg langt etter Kina og Russland på området hypersoniske våpen. Det russiske militæret har meistra desse våpena i mange år, og jobbar no med å auke nøyaktigheita deira, medan Pentagon enno mislykkast i å sikre stabiliteten deira.

Denne månaden fortalde vitskapssjefen for analyseavdelinga til forsvarsetterretningsbyrået Defense Intelligence Agency (DIA), Paul Freisthler, til Kongressen at Kina ligg føre Russland i utviklinga av hypersoniske våpen, og at dei kanskje allereie har utplassert eit våpen som er i stand til å råke USA sine basar i Stillehavet. Han forsikra óg om at Kina held fram med å produsere interkontinentale ballistiske missil som er utstyrte med hypesoniske glide-stridshovud som har vore testa sidan 2014. I juli 2021 viste våpenet at det kunne gå heile vegen jorda rundt, sa han.

Voltaire, International Newsletter – N°34 – 31 March 2023  

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Big Pharma vil fortsette å komme med nye mRNA-vaksiner

Selv om det er bevist at «covid-vaksiner» er fiasko, vil Big Pharma aldri stoppe!

Forrige innlegg

Krig er lukrativt, for noen

60 % av USA’s bistand til Ukraina går til det amerikanske militær-industrielle komplekset

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.