POSTED IN Norge, USA

USA i Norge:

Er det et slikt land Norge gradvis gir Carte Blanche basetillatelser til?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

I tillegg til fire tidligere innvilgede militærbasetillatelser for USA i Norge – Rygge, Sola, Evenes og Ramsund – har det US-amerikanske militæret nylig fått norske myndigheters tillatelse til å etablere ytterligere såkalte «omforente områder» på Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

I disse «omforente områdene» gjelder USAs overherredømme og bestemmelser fullt ut – norske myndigheter har ingen rettigheter der.

Jeg har tidligere i flere fora tatt for meg USA – etter 2. verdenskrig den dominerende hegemonen i verden – sin adferd over andre land og områder siden staten ble opprettet i 1776. Se f.eks. mine Facebook-artikler, (A – 8.2.2023) « USAS HEGEMONI OG DETS FARER» og (B – 24.2.2023) «NOEN TANKER OM USA/AMERIKA SIN DELTAKELSE I INTERNASJONALE HENDELSER» gjengitt i min Facebook-scrapbook «Terje på facebook (https://www.terje-sorensen.no/terjep%C3%A5facebook.slideshow.pdf), på hhv. side 512 flg. og 528 flg.

I begge artiklene mine er det mye ren opplisting av geografiske navn og rekker med årstall. For litt siden fant jeg på nett en artikkel i den svenske nettpublikasjonen «PROLETÄREN» (Jøss, jada – leg leser også saker og ting fra det ytterste politiske venstre samt ditto fra rene nasjonalsosialistiske og Hiler-støttende saker pluss omtrent alt annet jeg kan komme over!), datert 25.4.2019 «KARTA: HÄR HAR USA KRIGAT, STÖTT KUPPER OCH PÅVERKAT VAL SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET», (https://proletaren.se/artikel/karta-har-har-usa-krigat-stott-kupper-och-paverkat-val-sedan-andra-varldskriget). Der får man mer detaljert informasjon om USAs intervensjoner og angrep på land, regioner og folk:

sitat start:

Siden grunnleggelsen har USA ført krig og blandet seg inn i andre lands indre anliggender. Siden andre verdenskrig har USA vært den dominerende imperialistmakten, og har gjennom sitt militærapparat og sine etterretningstjenester gjennomført både åpne militære angrep og skjulte operasjoner til støtte for statskupp.

Under den kalde krigen var det en jakt på kommunister, på begynnelsen av 2000-tallet «krigen mot terror», og de siste årene har den blitt kalt «humanitær intervensjon». Målet har imidlertid aldri vært frihet eller demokrati – det har vært å eliminere regjeringer, presidenter og bevegelser som har truet USAs globale makt, økonomisk eller politisk

Her lister vi opp noen av USAs militære og politiske intervensjoner i andre land siden andre verdenskrig. Listen er et utvalg av direkte inngrep, og er dermed langt fra komplett.

USA har invadert, støttet kupp og blandet seg inn i valg i land på alle kontinenter – muligens unntatt Australia og Antarktis.

AFGHANISTAN

Under Afghanistans sosialistiske regjering og Sovjetunionens intervensjon i 1979 støttet USA geriljagruppene som senere utviklet seg til Taliban. I 2001 angrep USA Afghanistan for å styrte Taliban-styret. I dag, 17 år senere, er de amerikanske troppene fortsatt der. Store deler av Afghanistan er fortsatt preget av krig.

BRASIL

I 1961 gjennomførte USA en destabiliseringskampanje kalt Operation Brother Sam mot president Joao Belchior Marques Goulart. Kampanjen inkluderte blant annet støtte til høyreopposisjonen og kutting av bistand. Kampanjen endte med et CIA-støttet militærkupp i 1964 der general Branco tok makten.

CHILE

I løpet av 1960-tallet brukte USA rundt 8 millioner dollar på å påvirke utfallet av valget i Chile. Ved hjelp av en økonomisk og politisk destabiliseringskampanje forsøkte USA deretter å undergrave Chiles demokratisk valgte president, Salvador Allende. USA støttet deretter general Augusto Pinochets militærkupp i 1973 og diktatur frem til 1990.

CUBA

CIA gjennomførte eller planla rundt 600 drapsforsøk på Cubas mangeårige president Fidel Castro under kodenavnet Operation MOONGOOSE, og gjennomførte også et invasjonsforsøk ved Grisebukta i 1961, som ble slått tilbake av det cubanske heimevernet.

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

I 1961 ble Den dominikanske republikks president Rafael Trujillo myrdet ved hjelp av CIA.

EL SALVADOR

Under borgerkrigen fra 1979 til 1982 mellom FMLN og det USA-støttede militærdiktaturet, der rundt 75 000 mennesker ble drept, utførte dødsskvadroner trent i USA flere massakrer, deriblant Mozotemas-massakren der rundt 1 200 kvinner og barn ble drept.

FILIPPINENE

USA og CIA blandet seg i flere tiår inn i valg i den tidligere amerikanske kolonien Filippinene. Ramon Magsaysay, som ble valgt til president i 1953 med amerikansk støtte, hadde CIA-agenten Edward Lansdale som militærrådgiver og taleskriver i løpet av sin tid ved makten. Diktatoren Fernando Marcos ble støttet av USA til han ble styrtet i 1986 da han ble fløyet i sikkerhet på Hawaii av det amerikanske militæret.

FRANKRIKE

Etter andre verdenskrig brukte USA og CIA titalls millioner dollar for å stoppe kommunistpartiets innflytelse og støtte liberale pro-amerikanske partier i flere land i Europa, inkludert Frankrike.

GRENADA

I 1983 gjennomførte USA en militærintervensjon i Grenada for å styrte den sosialistiske regjeringen til Maurice Bishop.

GUATEMALA

I 1954 ble den demokratisk valgte presidenten Jacobo Arbenz styrtet i et CIA-støttet militærkupp. CIAs operasjon var den første i en lang rekke USA-støttede statskupp i Latin-Amerika.

HAITI

I 1991, åtte måneder etter at Jeap-Bertrand Aristride ble Haitis første demokratisk valgte president, ble han styrtet i et militærkupp der CIA påstås å være medskyldig. Hvis CIA var involvert, forhindret det absolutt ikke USA fra å gjenopprette Aristride til makten i 1994. I 2004 hadde imidlertid USA igjen vendt seg mot den venstreorienterte presidenten, og styrtet Aristride for andre gang. Ifølge presidentens familie ble de bortført av kuppmakere i amerikanske uniformer.

HELLAS

USA var dypt involvert i borgerkrigen i Hellas etter andre verdenskrig. I 1967 tok en fascistisk militærjunta makten under ledelse av Gergios Papadopoulos, som da ble beskrevet som den første CIA-agenten som ble leder av et europeisk land.

HONDURAS

I løpet av 1980-tallet samarbeidet CIA med Battalion 3-16 Death Squad, som utførte flere drap på venstreorienterte sympatisører. USA støttet indirekte kuppet mot Manuel Zelaya i 2009 ved ikke å fordømme kuppet, ved å motsette seg alle forsøk på å gjeninnsette ham, og ved å støtte kuppmakernes nyvalg uten Zelaya.

INDONESIA

Så tidlig som 1958 forsøkte USA å styrte Indonesias første president, Sukarno. I årene som fulgte var CIA dypt involvert i å dempe kommunistisk innflytelse og gi støtte til pro-vestlige krefter. I 1965 ble Sukarno styrtet av den USA-støttede general Suharto, som under sin brutale regjering myrdet opptil en million kommunistiske sympatisører.

IRAK

USA har en lang historie med engasjement og militær intervensjon i Irak, og har vekselvis støttet og forsøkt å styrte det tidligere regjerende Baath-partiet. I 1991 angrep USA Irak etter at den tidligere USA-støttede presidenten Saddam Hussein invaderte Kuwait. Gjennom hele 1990-tallet ble Irak utsatt for ødeleggende sanksjoner og bombing. I 2003 invaderte og okkuperte USA igjen Irak, og styrtet Saddam Hussein. Krigen har krevd opptil en million liv og ført til store flyktningstrømmer.

IRAN

I 1953 gjennomførte CIA og britiske MI6 et statskupp for å styrte den valgte statsministeren Mohammad Mosaddeq. Siden sjahen ble styrtet i 1979, har USA forsøkt å styrte Irans regjering gjennom støtte til væpnede grupper og gjennom for eksempel hackingangrep for å sabotere landets atomprogram.

ITALIA

Etter andre verdenskrig brukte USA og CIA titalls millioner dollar for å stoppe kommunistpartiets innflytelse og støtte liberale pro-amerikanske partier i Italia.

JEMEN

Siden 2015 har USA gitt logistisk støtte i den saudiarabiske blodige krigen mot Jemen for å bekjempe Hoti-opprørerne som tidligere var ved makten. USA gjennomfører også jevnlig droneangrep mot påståtte terrorister i landet.

JUGOSLAVIA/SERBIA

I 1999 gjennomførte NATO en bombekampanje mot Jugoslavia til støtte for kosovoalbanske separatister.

KAMBODSJA

I 1970, etter at den USA-støttede Lon Nol tok makten i et statskupp, gjennomførte USA en militær intervensjon i Kambodsja for å bekjempe vietnamesiske kommunistiske geriljagrupper i landet. Senere støttet USA Røde Khmer-regjeringen i konflikten med Vietnam.

KONGO (DEMOKRATISKE REPUBLIKK)

USA brukte rundt 12 millioner dollar på operasjoner i Kongo (da Zaire) for å stoppe det de anså som kommunistisk innflytelse. CIA var involvert i attentatet på landets første valgte president, Patrice Lumumba, og støttet deretter den brutale diktatoren Mobutu Sese Seko, som grep makten i et statskupp i 1965.

KOREA

USA landsatte tropper og etablerte et amerikansk-kontrollert militærstyre umiddelbart etter at Japan overga seg og løsrev seg fra Korea i 1945. I 1950, etter at kampene brøt ut rundt den midlertidige grensen til Nord-Korea ved den 38. breddegrad, lanserte USA en fullskala invasjon og en massiv bombekampanje for å stoppe Den koreanske folkehærens fremrykning og sikre amerikansk innflytelse i Korea. Sør-Korea har fortsatt titusenvis av soldater på amerikanske militærbaser i Sør-Korea.

LIBYA

I mars 2011 lanserte den USA-ledede NATO-militæralliansen en bombekampanje mot Libya til støtte for væpnede opprørere. NATOs aggresjon førte til drapet på Libyas president Gaddafi og til en borgerkrig mellom ulike militser som fortsatt pågår.

NICARAGUA

Etter den nicaraguanske revolusjonen i 1979, der sandinistenes venstreorienterte gerilja FSLN kom til makten, støttet USA de fascistiske kontrarevolusjonære Contras-enhetene. CIA forsynte Contras med penger, våpen og militær trening i flere år. Etter flere år uten makt ble FSLNs Daniel Ortega valgt til president i 2006, og USA har siden støttet flere voldelige protester mot regjeringen.

PANAMA

I 1989 invaderte USA Panama og avsatte den tidligere USA-støttede lederen Manuel Noriega.

SOMALIA

Siden 2007 har USA utført bombeangrep, droneangrep og til og med bakkeangrep i Somalia som en del av «krigen mot terror».

SYRIA

USA var involvert i statskupp og forsøk på statskupp i Syria i 1949, 1956 og 1957.USA har støttet opposisjonsgrupper i Syria siden 2006, og etter den arabiske våren i 2011 støttet USA væpnede grupper i Syria for å styrte president Assad. USA har forsynt opprørerne i Syria med penger, våpen og trening, som i praksis har gått til militante islamistiske grupper som al-Qaida og IS. I 2014 lanserte USA en direkte militær intervensjon i Nord-Syria, og USA har utført bombing mot mål i landet.

UKRAINA

USA har støttet såkalte «fargerevolusjoner», i praksis kupp, i Ukraina to ganger, i 2004 og 2014. USAs daværende utenriksminister Victoria Nuland har sagt at USA «investerte» over 5 milliarder dollar i «demokrati og velstand» i Ukraina. Etter Maidan-revolusjonen ble det lekket telefonsamtaler der Nuland diskuterer hvem som skal være en del av regjeringen.

VENEZUELA

USA anklages for å ha støttet kuppforsøket mot Hugo Chavez i 2002. Det er klart at USA hadde møter med kuppmakerne og også betalte ut flere millioner dollar til opposisjonsgrupper. Siden da har USA støttet kuppmakere og voldelige motstandere, mens Venezuela har vært utsatt for ødeleggende sanksjoner. Kuppforsøket i januar, da opposisjonspolitikeren Juan Guaidó erklærte seg som president med støtte fra USA, er bare det siste i en rekke innblandingsforsøk i Venezuela.

VIETNAM

I to tiår forsøkte USA å undertrykke Vietnam militært, fra 1955 da de første militære rådgiverne ble sendt til landet for å støtte regimet i Sør-Vietnam etter at den franske kolonimakten dro, til 1975 da amerikanske helikoptre evakuerte de siste amerikanske soldatene fra den amerikanske ambassaden i Saigon, nå Ho Chi Minh-byen. Totalt 2,7 millioner amerikanske soldater klarte ikke å beseire de vietnamesiske kommunistiske Viet Minh-styrkene. Opptil 4 millioner mennesker ble drept i krigen.

NB! Listen er ikke uttømmende, men inneholder et utvalg tilfeller der det er allment anerkjent eller bevist at USA intervenerte militært, støttet væpnede grupper eller støttet statskupp i andre land.

sitat slutt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  5 februar 2024 9:29

  Stortingspartiet har overgitt Noreg militært og økonomisk til USA, med Arbeiderpartiet i spissen.

  Øyvind Andresen har grave fram ferskt elende innan energi og gruvedrift i sjøen.

  https://andresensblogg.no/vapenindustrien-vil-ha-mineraler-fra-havbunnen/

  Kva ville USA-imperialismen vore utan norsk imperialisme kombinert med full lydnad under herrefolket?

  Svar
  • Northern Light.
   5 februar 2024 17:17

   USA (Wall Street bankkartellet, som har Washington DC som utøvende enhet) vil sikre at de får førsteprioritet fra utviningen av de enorme forekomstene av minaraler og metaller, som er funnet på norsk sokkel og land. De er viktige i USAs privateide krigsvåpenindustri, og høyteknologisk industri ellers.

   En kan være sikker på at de finansielle eierne av selskapene som skal stå for utvinningen, blir de samme som er finansielle eiere av USAs våpenindustri, som StateStreet, Vanguard og BlackRock. Dermed så vil de ha full kontroll på leveranser og pris. Det er sannsynlig at et permanent amerikansk militært nærvær med autonome kystnære militærbaser på norsk jord, også er for å «sikre» at de enorme forekomstene på norsk sokkel er under USAs kontroll.

   Vil det norske folk få del i de enorme inntektene fra denne gruvedriften, eller skal de settes inn på et «mineralfond», som så skal investere pengene i finanskapitalens aksjemarkeder? Oljefondet forvaltes nå fra Wall Street, og en kan vel regne med at blir det et nytt eventyr, denne gangen med metaller og mineraler, vil pengene fra dette også havne under Wall Streets kontroll. Da får finanskapitalen disponere de også, som med pengene i Oljefondet.

   Svar
   • Utrolig nok er selskapet Green Minerals norsk. Har norske eiere, har norsk kompetanse og har drevet forskning på mineral leting under vann, i mange år allerede. Så det er ikke helt korrekt at Wall Street står bak alt. Så får vi se da, om det norske selskapet blir valgt av den norske Staten fremfor Wall Street selskapene.

 • 05.02 2024:
  ‘Tusenvis av Nato-styrker til Norge
  I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy, skriver Forsvaret.
  En stor grå militærlastebil med sirener ble observert på E18.
  Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, forteller til at det er en stor øvelse på gang.
  – Det er kanskje forberedelser til Nordic Response 2024. Det begynner egentlig i slutten av februar, og holder på til slutten av mars,
  Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder.
  Over 20.000 soldater fra 14 land deltar på øvelsen. 10.000 av disse vil være på land, og de vil være de mest synlige under øvelsen, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.
  Om lastebilen som ble observert på E18 er en del av øvelsen, vet jeg ikke.
  – En del fartøy kommer til Sør-Norge og tar landeveien.
  Det blir særlig stor aktivitet på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy. ‘

  Svar
 • Hva skal disse nye USA-basene i Norge brukes til?
  (I tillegg skjer også lignende både i Sverige og Finland etter det jeg forstår)
  Basene bygges ved eksisterende militære anlegg og flystasjoner, og det skjer nå mens Europa er i krig.
  Er det for bedre å beskytte disse installasjoner?
  Er det for å provosere Russland til angrep mot disse baser?
  Er det for lettere å kunne invadere Russland?
  Er det pga Antarktis?
  Eller forventer man en snarlig konfrontasjon mellom Russland og Finland (hvor USA-baser i Nord-Finland vil ligge veldig tett på Kola-halvøya og vil kunne bli et bombemål for Russland)

  Utsatte bombemål i Norge vil jeg si er:
  -Radaranlegg i Finnmark og Troms
  -Våpenproduserende fabrikker i Norge
  -Ofotbanen hvor det transporteres enormt store mengder med jernmalm fra Kiruna til Europa via Narvik
  -Norske gassrørledninger
  -Maritime baser
  -Alle norske flyplasser

  Mulig at det bare er et tidsspørsmål før Russland kan begynne å bombe sentrale deler av det som utgjør den europeiske industrielle evnen til å produsere våpen og ammunisjon for Ukraina (og spesielt hvis USA bomber Iran fordi Iran leverer våpen og ammunisjon til diverse militser i Midt-Østen)

  Svar
 • Leste på nyhetene, Norge må gjøre seg klar til konflikt. Det vil bli utplassert mange fler russere langs våre grenser. Det er egentlig ikke så underlig når det ‘popper’ opp amerikanske baser så å si overalt på den skandinaviske halvøy .
  Det er noen som aldri skulle hatt det politiske verv som forsvarssjef
  Man kan spør – ønsket man krig mot Russland ?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

De udemokratiske autoritære

Glem høyre-venstre, de autoritære vil bestemme over folks liv

Previous Post

Vi blir forsøkt lurt av globalister

Storskala manipulering med klimaet er den største trusselen mot menneskeheten

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.