POSTED IN USA, Økonomi

USA åpner for å stjele russiske midler i USA.

Problemet deres er dette: Hvem vil plassere pengene sine i tyvers varetekt?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

USA har stålet enorme verdier fra alle landene de har okkupert eller på andre måte ødelagt, feks. Libya, Irak eller Afghanistan. Dette er noe som det aldri snakkes om: Vår nærmeste allierte er verdens største tyv. USA overtok som verdens sjefstyv etter Storbritannia og Frankrike og Spania før dem. Alle de tre siste kjent som verdens store kolonimakter. Spania i Latin-Amerika og Frankrike og Storbritannia i Afrika og f.eks. India.

Spanske og portugisiske territorier i perioden med den Iberiske Unionen(1580–1640).

Gammel vane er vond å vende heter det i et gammelt ordtak. Det som tidligere har vist seg å være hensiktsmessig har en tendens å blir fortrukket når nye handlinger skal vurderes selv om situasjonen er endret. Nå skal Russland rundstjeles og begrunnelsen er moralsk. De fortjener det. Da lar en alle vedtatte regler for økonomisk samkvem fare.

Naturligvis er dette eliten i disse landene sin virksomhet. Kjeltringene sitter i dress, nydelige designerklær og kongelige gevanter på toppen. Befolkningen i alle de store statene som har forsynt seg i andre land har også blitt plyndret hele tiden.

Men nå blir det gradvis slutt på stjelingen i Afrika og andre steder. Det merker befolkningene i tyvenes hjemland. Noen må betale for bortfallet av inntekter. Det vil føre til økende uro også i vår del av verden. Vi merker det allerede. I Norge merkes det f.eks. ved at billig energi nå blir dyrere for alle. Hvem får overskuddet?

Den norske befolkningen ser ikke lenger noe til eggene fra vår felles gullgås den billige fossekraften. Vi har ikke de lederne vi trenger, men leder som tjener de rikeste.

Knut Lindtner
Redaktør

USA skal få betale for å ha konfiskert Russland eiendommer – sier Kreml.

Moskva vil komme med tiltak som tjener deres interesser, har Dmitry Peskov sagt. 

Moskva vil ikke la en mulig USA-avgjørelse om å overlevere deres frosne eiendeler til Ukraina stå ubesvart. Det sa Kremls talsmann Dmitry Peskov på lørdag.Han uttalelse kom etter at USA kongress ga grønt lys for en slik potensiell overføring.

«USA skal få betale for dette, det er sikkert»,sa den russiske tjenestemannen.

Han viste til den potensielle konfiskeringen.

Moskva har ikke satt noen tidsfrist for å svare på Washingtons handlinger, slå han fast. Og han la til at Russland vil komme med et svar «som vil tjene våre interesser på best mulig måte». USA vil bare skade seg selv om de ruser fram med en slik plan, advarer Kremls talsmann.

Å konfiskere russiske eiendeler bryter med prinsippet om «ukrenkeligheten om privat … og statlig eiendom», sa han, Gjør de det, vil det føre til at mange investorer vil trekke tilbake pengene sine fra USA. Det vil føre til «ubotelig skade for det bildet vi har av USA», mente Peskov. Han kom ikke nærmere inn på hvilke bestemte tiltak Moskva kan komme med for å svare på dette tyveriet av eiendeler.

Tidligere på lørdag vedtok representantenes Hus i Kongressen en lov om å gjenoppbygge Ukrainas økonomiske framtid og muligheter. (REPO). Det åpner for at USAs regjering kan konfiskere russiske eiendeler og overføre pengene de får for dem til Ukraina.

Lovforslaget er en del av den lovede pakken, den inkluderer også å sende 61 milliarder dollar i tillegg som hjelp til Kiev. Dette lovforslaget om nødhjelp til Ukraina har vært stanset i kongressen helt siden i fjor høst. Lovgiverne var bekymret for at Washington mangler en strategi for enten seier eller en fredsløsning i Ukraina-konflikten.

EU og andre G7-land har også, siden begynnelsen av Ukraina-konflikten, blokkert eiendeler tilhørende Russland, verdt 300 milliarder dollar, . Dette er penger som tilhører den russiske sentralbanken. Av det beløpet, blir 211 milliarder dollar holdt fast av den Belgia-baserte oppgjørsentralen Euroclear.

Siden i fjor har dette beløpet økt til 4,4 milliarder dollar, med renter. USA, som egentlig bare holder fast 6 milliarder av de 300 milliarder dollar i frosne eiendeler, har lenge presset på sine allierte for å få tak i disse pengene med en gang. Men dette har møtt motstand fra Den Europeiske Sentralbanken(ECB), og det har ført til uenighet mellom G7 og EUs politiske lederskap.

Tidligere i april advarte Christine Lagarde, president i ECB, om at å ta disse eiendelene kan være «brudd på lovlig internasjonale orden». Russland har gjentatte ganger sagt at enhver slik handling vil være «tyveri».

Det russiske byrået RIA Novosti har antatt et i januar vil Moskva svare på slike tiltak, og beslaglegge eiendeler som tilhører EU, G7, Australia og Sveits. De har alle investert i russisk økonomi. Totalt var slike eiendeler verdt 288 milliarder dollar ved slutten av 2022. 

Detter er ifølge RIA.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Lexica

https://www.rt.com/russia/596320-peskov-russian-assets-us

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • » Russland har gjentatte ganger sagt at enhver slik handling vil være «tyveri».»

  Det underlige gjeld/rente-baserte pengeøkonomiske systemet vi bruker er basert på tillit.
  ( Gull er bare en dyr /arbeidskraft-kostbar å administrere, erstatning for tillit.)

  Og når de som administrer dette systemet stjeler av kassen, så går det selvfølgelig ikke så lenge før tilliten er borte. Og dette systemet er brukt til undertrykkelse og tyveri både i vest og i øst.
  Fra ‘venstresiden’ og ‘høyresiden’.

  Det vil nok ta litt tid, siden så få , også av de private, skjønner tryllekunstene.
  I tusen år har inflasjon og rentetyveri, og infantilitet/uvitenhet holdt dette tyveriet oppe.
  Holdt bakmennene rike, og småprodusentene blitt holdt nede i uforutsigbarhet og knapphet.
  – Og sendt de produserende samfunn ut i ‘økonomikriser’ med jevne mellomrom, der overskuddet kunne tappes. – Mens innbyggerne ble sendt i ‘ konkurs’ .

  Vår mentalitet/tro er vår skjebne.

  ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet.
  Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen.
  Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er.
  Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?» ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
  Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
  • ‘Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel. ‘ 
   Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

   Svar
 • ‘ Dei var Europas mektigaste
  Få familiar har vore meir myteomspunne eller rikare enn Rothschild. Familiehistoria
  Rothschild-dynastiet strekkjer seg over 200 år. Historia startar innanfor fire murar.
  I 1744 vart Mayer Amschel Rothschild fødd i jødegettoen i Frankfurt am Main.
  DET FØRSTE HUSET: I Judengasse i Frankfurt am Main, cirka 1868.
  Dei fleste som vaks opp her, levde heile livet sitt på innsida av murane, men Rothschild blei send i lære hos ein forretningsmann i Hannover. Her kom han i kontakt med mange prominente kundar gjennom å selje sjeldne myntar og medaljongar.
  21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
  DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
  Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
  Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
  Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
  Det store gjennombrotet kom då han fekk
  William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
  – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
  Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
  I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
  Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
  Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue. Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
  nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

  Svar
  • ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
   «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

   Svar
 • ‘Når disse fattige landene ikke kan betale ut lånene, gir de «sjenerøse» internasjonale bankene rett og slett nye lån med høyere rente for å betale de gamle, ytterligere gjeldslåner.
  Som Mayer Amschel Rothschild sa:
  «La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene.
  » I nyere tid sa Richard McKenna, tidligere president i Midlands Bank of England, «De som lager og utsteder penger og kreditt styr regjeringens politikk og hold i hendene folks skjebne. »
  ….De bryr seg ikke om hvem som vinner, fordi mens nasjonene låner store mengder penger til å drepe hverandre, gjør internasjonale bankfolk store mengder på penger fra rentebelastningene de gjør hver nasjon betale. De har også makt til å kontrollere krigsresultatet ved bare å kutte ut pengestrømmen de låner ut. ‘
  ericdubay.wordpress.com/2018/07/05/the-federal-reserve/

  Så er nok Ukraina snart konkurs og kan kjøpes opp av bakmennene 😉 :

  ‘Verdensbanken melder mandag om at de vil bidra ytterligere med 44 millioner kroner i støtte til Ukraina. Pengestøtten skal bidra til å finansiere pensjonsutbetalinger og offentlige tjenester, opplyser banken. ‘
  finansavisen.no/nyheter/2022/08/08/7910661/verdensbanken-med-ny-milliardpakke-til-ukraina

  Svar
 • Overskrifta er eit spørsmål. Svaret er Norge

  Svar
 • Zerohedge rapporterer at global gjeld nå utgjør 397 trillioner (norsk:billioner) US dollar.

  Nå er det slik at «It takes two to tango,» dvs. at når noen skylder penger, så er det også noen som har penger til gode.

  OG HVEM POKKER ER DET SOM HAR 397 TRILLIONER US DOLLAR TIL GODE?

  Svar
  • Godt spørsmål, Truls:
   » OG HVEM POKKER ER DET SOM HAR 397 TRILLIONER US DOLLAR TIL GODE?»

   Og RENTER, som blir skrudd opp med jevne mellomrom. Hvor havner disse?
   Hos de lokale/nasjonale bankene/helerne først. Så hos den over-nasjonale stjeleren.
   Som ikke har noen interesse av at pengene/gjelden betales tilbake. -Fordi da blir folk fri.
   Fri til å gjøre opprør. Fri til eget liv.

   Vi vet at folk/innbyggere sliter når rentene økes. Også uforutsigbarheten/tretthet øker.
   Selv om man ikke sjøl har lån; – fordi ALLE priser og avgifter dermed øker.

   Prisen på realverdier burde jo SYNKE ettersom produksjoner blir mindre arbeidskrevende.
   Hvis vi bruker et tyveribasert pengesystem som sørger for det motsatte. – Hvorfor gjør vi dette?
   Spør tryllekunstnerne som har grep på våre infantile forestillinger. 😉

   Spør deres ‘utdannede pengeøkonomer’ som plasseres rundt i systemene og gis høy status for å forklare eventyrene for barna. ( Enten barna er politikere elller arbeidere.)

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ikke et ord om Israel.

Midt under Gaza krigen med over 10 000 drepte barn fordømmer G7 Iran.

Forrige innlegg

Observasjoner og modeller:

I naturen ser du is, på klimasenteret ser du det ikke.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.